• DDD - Deň detí na Dunaji
     • DDD - Deň detí na Dunaji

      Milí rodičia,

      pozývame vás na podujatie Deň detí na Dunaji, ktoré pripravila Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

      Príďte s deťmi osláviť ich deň.

      KEDY: utorok 1. júna 2021, od 14:30 do 18:00 hod.

      KDE: Rázusovo nábrežie a Propeller

      PROGRAM:

      Švandenie s Jajou (14:30 – 18:00) – voľná zábava s obľúbeným Divadlom Jaja.

      Plavba na lodi Prešov (15:00 – 18:00) – plavba na veľkej výletnej lodi. V pláne sú štyri jazdy, každá bude trvať 45 min. Nalodenie na nástupišti č. 1, kapacita lode je 150 osôb. Plavby štartujú o 15:00, 16:00, 17:00 a 18:00 hod.

      SpeedBoats.sk (15:00 – 18:00) – jazda na rýchlych motorových člnoch, nalodenie na pontóne za Propellerom. Každá jazda trvá cca 5 až 8 minút, kapacita člnu je osem pasažierov.

      Tvoríme Staromestské srdcia spolupatričnosti (14:30 – 18:00) – workshop s lektorkami, do ktorého sa môžu deti zapojiť kedykoľvek v rámci stanoveného času. Budú sa šiť a tvoriť textilné srdcia, každý absolvent workshopu dostane od nás za svoje textilné srdiečko medovníkové, ktoré pre mestskú časť upiekli ľudia s mentálnym postihnutím (Centrum BIVIO). Účastníci workshopu budú mať cukrovú vatu zdarma.

      Účastníci podujatí sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty. V interiéri (workshop v Propelleri) musia mať deti počas práce respirátor alebo rúško. Dezinfekcia rúk je k dispozícii, rovnako aj toaleta s vodou a mydlom. Priestory sú dobre vetrané, pred podujatím prejdú dôkladnou dezinfekciou a je v nich nainštalovaný aj germicídny žiarič. Tešíme sa na vás!

      MČ Bratislava-Staré Mesto

    • Jachtárky pozývajú
     • Jachtárky pozývajú

      Pri príležitosti svetového festivalu ženského jachtingu prebiehajú na Slovensku sprievodné akcie. Spoločným menovateľom sú ženy a dievčatá. Jedno z podujatí sa chystá už na tento víkend. Srdečne pozývame :)

      Naši žiaci 3. a 4. ročníka majú už drobnú ochutnávku za sebou, na dvore školy si mohli "ochytať" reálnu pretekársku loď - plachetničku s dĺžkou 2,36m a šírkou 1,35 m.

    • Svetový deň – pohybom k zdraviu
     • Svetový deň – pohybom k zdraviu

      Ako osláviť „Svetový deň - pohybom k zdraviu“? Krásne slnečné popoludnie, deti plné energie čo viacej si želať – ideme nato! Školský dvor sa premenil na mravenisko. Vychovávateľský tím ŠKD vytvoril stanovištia s rôznymi pohybovo-športovými aktivitami a skupinky malých športovcov sa presúvali k disciplínam - „Utekaj ako vieš“, „Skok do piesku“,  „Trasa žralokov“, „Žabky“, „Hod loptičkou do vedra“ a  „Člnkový beh“.
      Toto športové popoludnie v ŠKD sa nám vydarilo. Deti si užili k
      opec zábavy, smiechu a skvelo si zašportovali.
      Športu zdar a našim deťom zvlášť! Fotoalbum

       

    • Hlasujte za našu školu v súťaži Čerstvé hlavičky!
     • Hlasujte za našu školu v súťaži Čerstvé hlavičky!

      Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. Práve preto, sa naša škola prihlásila do 3.ročníka projektu Čerstvé hlavičky, od spoločnosti Kaufland.

      Aká je hlavná cena?

      Víťazná škola získa pre žiakov týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia zeleniny na celý školský rok 2021/2022!

      Hlasovanie trvá od 13.5 do 23.6.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk 

      Každý deň môžete odoslať jeden hlas.
      Ďakujeme.
       

    • Máj lásku v srdci maj!
     • Máj lásku v srdci maj!

      Mesiac máj je o láske a lásku najúprimnejšiu majú naše deti.
      Hneď ako sa začal mesiac máj deti v  ŠKD sa pustili  s láskou do kreslenia, vystrihovania a písania vyznaní lásky hlavne mamičkám ku dňu matiek. Vytvorili  tie najkrajšie srdcia  lásky nielen pre mamičky, ktoré veľmi ľúbia, ale pre všetkých v škole.
      Láska je najviac a tak si ju odovzdávajme ako deti.... Fotoalbum
       

     • Informujte sa o prospechu dieťaťa

      Milí rodičia, čas letí a do konca školského roka zostávajú už len 2 mesiace.
      Pozývame Vás na online konzultačné stretnutia s učiteľmi, kde budete mať možnosť získať informácie o prospechu Vašich detí. Konzultácie sa uskutočnia od 10.5. do 14.5.2021.

      I. stupeň - vyučujúci pošlú zákonným zástupcom informáciu o prospechu a správaní žiaka ako správu cez EduPage. V prípade potreby je možné dohodnúť si konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa.

      II. stupeň - prosíme zákonných zástupcov, aby kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prekonzultovať prospech dieťaťa. Kontakty na vyučujúcich sú dostupné na https://zsvazovova.edupage.org/teachers/
      Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

     • Oznam: DESIATA

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      od 3.5.2021 je možné opätovne odoberať desiatu v školskej jedálni. 

      Cena: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur

      Prihlasovanie: do piatku 30.4.2021 do 9:00 u vedúcej školskej jedálne p. Némethovej - znemethova@zsvazovova.sk

    • Apríl - mesiac lesov v ŠKD
     • Apríl - mesiac lesov v ŠKD

      Deti v ŠKD vedia, že lesy sú pľúcami Zeme, riadia kolobeh vody v prírode, sú filtrom prachu a hluku, sú krásne a je v nich báječne. Dozvedeli si aj to ako sa správať v lese a chrániť prírodu okolo nás. Vitajte vo fotogalérii fantastických stromov, ktoré vytvorili  šikovné deti a teraz zdobia  nástenky našej školy. 😉

    • Bezpečnosť nadovšetko
     • Bezpečnosť nadovšetko

      ❤ Náš zriaďovateľ - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečil pre našu školu 4 kusy mobilných germicídnych žiaričov Promos GM XX W/A, ktoré budú zabezpečovať dezinfekciu vzduchu v počítačových učebniach PC1, PC2, PC3 a v priestoroch jedálne v čase vydávania obedov. Ď*A*K*U*J*E*M*E ❤

       

      Výrobok môže byť v plnej prevádzke aj v prítomnosti ľudí, pretože nemá nežiaduce účinky a vplyv na ľudský organizmus. Naopak, využíva sa na likvidáciu mikroorganizmov v miestnosti, kde je viacej ľudí.

     • Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 19.04.2021 do 23.04.2021 v našej škole budeme pracovať v zmysle pokynov zverejnených na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      Základné informácie pre našu školu:

      • I. stupeň a ŠKD zostáva v súčasnom režime, pretože podľa dokumentu Návrat do škôl je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠKD nepremiešavali (Pozor pôjdeme podľa rozvrhu z mesiaca december),
      • 5. - 7. ročník - dištančná forma vzdelávania,
      • 8. - 9. ročník - prezenčná forma podľa dištančného rozvrhu doplneného o adaptačné aktivity.
      • Harmonogram stravovania sa v školskej jedálni - Harmonogram 
     • Organizácia vyučovania od 12.4.2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.4.2021, sa prezenčné vzdelávanie na našej škole pre žiakov 1. stupňa obnovuje od 12.4. 2021 (pondelok). Žiaci 2. stupňa pokračujú aj naďalej dištančne.

      ROZHODNUTIE

       

      Pokyny pre 1. stupeň:

      Pri nástupe žiaka do školy, je potrebné znovu priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s dátumom 12.4.2021.
      VYHLÁSENIE

      Nástup je podmienený pretestovaním jedného zákonného zástupcu alebo potvrdením o výnimke z testovania - prekonanie ochorenia alebo očkovanie dvomi dávkami.

      Škola je v prevádzke od 7:00 do 17:00, deti sa v ŠKD nemiešajú.

      Žiaci budú mať rúško počas celého dňa, priestory budú počas dňa dezinfikované.

      Vstup do budovy školy je pre rodičov zakázaný. Konzultácie s triednou učiteľkou je možné realizovať po dohode v exteriéri.

      Obedy sú zabezpečené v školskej jedálni. V prípade dodatočného prihlásenia/odhlásenia, je potrebné skontaktovať sa s vedúcou školskej jedálne; znemethova@zsvazovova.sk

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • WORKSHOP ROBOCOOP – Robotika Arduino

      „Myslíš si, že v roku 2021 sa stále programuje len cez nuly a jednotky?“

      V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácii (CVTI) v rámci programu Interreg Slovensko Rakúsko sa podarilo spestriť našim ôsmakom pandemickú výučbu pomocou robotického workshopu s názvom RoboCoop.

      Žiaci sa v dňoch 22. a 23. marca zúčastnili dvoch trojhodinových workshopov, kde sa zoznámili so základmi zaujímavého programovania a robotiky pod vedením skúseného lektora Martina Supeka. Vzhľadom na prevažne chlapčenský charakter triedy bola do projektu zapojená 8.A, no ani dievčatá sa nestratili. Z pohodlia a bezpečia domova sa naši žiaci naučili, koľko citrónov je potrebných zapojiť do obvodu, aby sa rozsvietila žiarovka, ako rozohrať LED svetlá rôznymi farbami alebo aj zložité programovanie toho, akú intenzitu rotácie má mať motorček, ktorý točí pomyselnou hodinovou ručičkou. Každý, kto úspešne absolvoval kurz získal certifikát a dostal základy, na ktorých môže stavať ak sa rozhodne pomôcť spoločnosti v oblasti elektrotechniky a robotiky. Žiaci si osvojili základy programovacieho jazyka Tincercad, ktorý je voľne dostupný na internete a môžu v ňom teda naďalej rozvíjať svoje schopnosti aj individuálne.

     • Organizácia vyučovania od 7.4. do 9.4.2021

      Tesne po veľkonočných prázdninách sa organizácia vyučovania na našej škole nemení, tzn.

      1. stupeň - do školy nastúpia žiaci, ktorých zákonní zástupcovia sú zamestnanci s nevyhnutným prezenčným výkonom - aktuálne rozhodnutie MŠVVaŠ SR.

      2. stupeň - pokračuje v dištančnej výučbe. 

      Budúci týždeň Vás budeme informovať o organizácii vyučovania od 12.4.2021.

      Prajeme Vám krásne sviatky v kruhu najbližších.
      ​​​​​​​Oddýchnite si a načerpajte silu do ďalších všedno-nevšedných dní. 

     • Svetový deň vody s Daphne

      V piatok 26.marca sa naši piataci zúčastnili limitovanej online hodiny pre žiakov základných škôl Modrá planéta, a to pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý býva 22. marca už od roku 1993.  

      Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o tom, aká je dôležitá a vzácna čistá voda. Počas EKO výchovy od Ekovýchovného tímu Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, žiaci použili svoje zmysly pri zisťovaní chuti, vône, pozreli sa ako vyzerá čistá voda a zároveň si vypočuli jej zvuk.

      Pohybom znázornili význam pre človeka, rastliny a život. Deti sa cez zážitok dozvedeli veľa dôležitých informácií o vode aj vďaka skvelej Romane Morávkovej, ktorá je koordinátorka a lektorka environmentálnej výchovy. 

     • Deň učiteľov

      Milí učitelia, vychovávatelia, asistenti, špeciálni pedagógovia, tento deň patrí Vám všetkým, užite si ho :)

      Ďakujeme za Vašu prácu, ktorú robíte odborne, s otovrenou mysľou a láskou. 

      Želáme Vám do ďaľšej práce veľa síl, entuziazmu, kreativity, pevné nervy a najmä zdravie.

      Ako sme sľúbili, prinášame výsledky ankety "Vyber si svojho učiteľa".

      Krásny nedeľný deň praje
      ŽIACKY PARLAMENT 

     • Online návšteva múzea

      Návšteva múzea je jednou z možností zážitkového učenia. Vzdelávacie aktivity, v súčasnosti prenesené do online priestoru, ponúkajú viaceré slovenské múzeá.

      Možnosť virtuálne navštíviť múzeum a využiť netradičnú formu výuky sme využili na hodinách dejepisu s našimi deviatakmi. Najskôr sme sa zoznamovali so životom, zvykmi a tradíciami židovského národa v múzeu židovskej kultúry v Bratislave, potom sme využili možnosť navštíviť múzeum SNP v Banskej Bystrici. Tu nás čakal dvojhodinový vzdelávací program,  virtuálna výstava a aktivity spojené s písomnými spomienkami účastníkov SNP.

      Ďakujem našim deviatakom za aktívny prístup a verím, že získané poznatky obohatili ich vedomosti z histórie nášho národa.

      Mgr. Zuzana Slezáková

     • Inkluzívne rozvíjame hodnoty školy

      Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sme súčasťou tretieho ročníka grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Počas celého roka intenzívne spolupracujeme s odbornou regionálnou konzultantkou Miškou Bubelíniovou, ktorá je  našou sprievodkyňou, podporovateľkou aj supervízorkou na ceste v oblasti inklúzie. V rámci „inklutímu“ vzájomne diskutujeme, nastavujeme a plánujeme spoločný spôsob fungovania inkluzívnych hodnôt školy. Tešíme sa, že prostredníctvom financií z grantu máme naplánované aj absolvované rôzne vzdelávania, webináre, príklady dobrej praxe, ktoré sa týkajú nielen odborného tímu a pedagógov, ale aj pedagogických asistentov.

      Spoločnými silami budujeme pre naše deti akceptujúce a podporujúce prostredie. Naša škola sa tak stáva miestom, kde rozmanitosť môže byť obohacujúca.

    • Marec mesiac knihy v ŠKD
     • Marec mesiac knihy v ŠKD

      Marec je mesiacom mnohých sviatkov a udalostí. Jednou  krásnou je, že tento mesiac je aj mesiacom knihy. V školskej knižnici a v ŠKD máme veľa pekných knižiek a tak čítame, kreslíme, píšeme a rozprávame sa o knihách. Fotogaléria

      ….a nezabudnite čítať každý mesiac nielen v marci 😀
       

      Ozaj deti, viete prečo je marec mesiac knihy?

      Marec je za mesiac knihy vyhlásený už 65 rokov. Martin Hrebenda -  Hačavský bol šíriteľ slovenských a českých kníh vzdelanosti ľudí. S batohom kníh, palicou v ruke a oblečený do rimavského kroja  putoval, aby odovzdával knihy ľudu v školách po dedinách a mestách dokonca aj v Prahe, Viedni, Budapešti /vtedy Pešti/. Zbieral staré rukopisy,  knihy a zachraňoval ich a tým sa pričinil aj o budovanie knižníc. 
      Martin Hrebenda -  Hačavský sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej Píle a zomrel 16. marca 1880 v Hačave – preto je mesiac knihy  v marci.
       

     • Hlasuj v ankete s názvom "Vyber si svojho učiteľa"

      Milý spolužiak, milá spolužiačka,

      do EduPage sme Ti poslali link na hlasovanie v ankete o toho "naj" učiteľa. Hlasujú žiaci 2. stupňa.
      O tom, že všetci naši učitelia sú skvelí vieme a ani na jedného z nich na Deň učiteľov nezabudneme.
      Práve v tento deň zverejníme aj výsledky našej ankety.

      Milí žiaci 1. stupňa, keďže Vás učia 2-3 učitelia, anketu sme nerobili. Svojmu naj učiteľovi/vychovávateľovi môžete napísať odkaz, nakresliť obrázok a poslať na adresu parlamentvazovova@gmail.com do 25.3.2021.
      Z príspevkov a obrázkov vytvoríme pre daných učiteľov koláž.

      Váš žiacky parlament

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje