• Naša nová MULTISENZORICKÁ miestnosť

      S potešením vám predstavujeme našu dokončenú, novučičkú MULTISENZORICKÚ miestnosť. V priebehu niekoľkých mesiacov sme sa usilovali o zariadenie a prispôsobenie bývalých priestorov triedy, aby sme vytvorili špecializované multisenzorické prostredie pre malých aj veľkých

      Priestor je rozdelený na dve časti predelené paravánmi. Väčšia časť je relaxačná, tzv. Snoezelen miestnosť, druhá - menšia je aktívnou časťou, ktorá podnecuje zmysly k aktivite, sústredeniu sa, balansu.

      Relaxačná časť slúži na relaxáciu a upokojenie, ale ponúka i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov pri rôznych ťažkostiach, či strese.

      Realizácia projektu prebehla vďaka finančnej podpore vo výške 2 500 Eur z grantového programu Staromestskej dotačnej schémy (projekt bol podávaný cez OZ Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, za čo im veľmi vďačíme) a podpore občianskeho združenia Klub Detskej Nádeje, ktoré zakúpilo ďalšie pomôcky v hodnote 2 500 Eur. Škola z vlsných zdrojov investovala do realizácie 1 500 Eur.

      Tešíme sa na jej využitie a do tretice ďakujeme všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli.

    • Nástup do školy po vianočných prázdninách
     • Nástup do školy po vianočných prázdninách

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v zmysle zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa informácií MŠVVŠ SR zo dňa 4.1.2022.
      INFORMÁCIE<<<

      Žiaci 1. a 2. st. nastupujú do školy po vianočných prázdninách v pondelok 10. 1. 2022.

      Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou a škola sa bude riadiť manuálom Školský semafor zverejneným na stránke MŠVVaŠ SR. ŠKOLSKÝ SEMAFOR<<<

      • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00.
      • Žiaci sa učia primárne vo svojich kmeňových triedach. Nedelia sa do skupín, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried. V dôsledku usmernenia sa žiaci druhého stupňa učia podľa rozvrhu zo dňa 29.11.2021, kde sa žiaci nemiešajú na hodinách TSV. Hodiny náboženstva - na hodine budú žiaci len z jednej triedy, žiaci z iných tried budú mať etiku - žiakov budeme informovať priebežne. Rozvrh bude na EduPage aktualizovaný počas víkendu.
      • Personálne sa budeme snažiť zabezpečiť nemiešanie žiakov 1. stupňa v ŠKD, tzn. počet oddelení ŠKD = počet tried na 1. stupni.
      • Stravovanie bude zabezpečené podľa zabehnutého harmonogramu platného od 12.10.2021. Žiaľ, pri počte stravníkov, nevieme zabezpečiť, aby sa stravovala každá trieda samostatne. Samozrejme, v jedálni bude zabezpečená zonácia tried a v priestoroch školskej jedálne bude v prevádzke germicídny žiarič.
      • Doplnkové stravovanie prostredníctvom desiatej - 1. stupeń od 9:40 do 10:00 a 2. stupeň od 8:45 do 8:55. Opäť zabezpečná zonácia v ŠJ a v prevádzke germicídny žiarič.
      • Telesná a športová výchova sa bude organizovať:

       A) V prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Prosíme, aby sa žiaci obliekali teplo.

       B) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa v primeranej miere budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

      • Krúžky a mimoškolské aktivity sú až do odvolania pozastavené okrem tých krúžkov, kde sú žiaci z jednej triedy, prípadne krúžkov, ktoré môžu prebiehať online - informácie dostanete od vedúcich krúžkov. Prebiehať budú aj jazykové kurzy pre cudzincov.

      Povinnosti žiakov pred nástupom do školy a počas vyučovania:

      • Pred nástupom je nutné vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti - prosíme vyplniť prostredníctvom EduPage v sekcii Vyhlásenia - https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u2462
      • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z vyučovania.
      • Pravidelná dôsledná hygiena a dezinfekcia rúk.             

      Odporúčame žiakov pred nástupom do školy otestovať Ag samotestami. Prosím, nezabudnite vyplniť oznámenie o použití testu - https://help.edupage.org/sk/u2512

      Tešíme sa na stretnutie s našimi žiakmi.
      S úctou Jana Štefková, riadteľka školy
                

     • Nové ihrisko pre všetkých

      Vianočný darček pre všetky deti od ZRaPŠ Vazovova 4 🎄🎁

      Deti sa nám čoskoro vrátia z prázdnin do školy a tešiť sa môžu na hojdačku, šmýkačku i preliezky.
      Školský areál - detské ihrisko, bežecký ovál i multifunkčná plocha v strede oválu, bude k dispozícii nielen našim žiakom, ale aj širokej verejnosti každý pracovný deň od 16:00 do 19:00 okrem školských prázdnin. Oboznámete sa s prevádzkovým poriadkom a navštívte nás (vstup od ulice Vazovova) - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
      Slávnostné otvorenie areálu zatiaľ nechávame na neurčito... Tešíme sa na Vás :)

      Ďakujeme celému realizačnému tímu zo ZRaPŠ Vazovova 4, realizátorm i investerom - Hlavné mesto Bratislava, zriaďovateľovi školy Bratislava - Staré mesto a v neposlednom rade Vám rodičom a priaznivcom školy. ĎAKUJEME!

     • Pomôžte nám nájsť naše logo

      ‼️ HLASUJTE A VYBERTE NOVÉ LOGO NAŠEJ ŠKOLY ! 😎‼️

      Spúšťame hlasovanie o nové logo našej školy! Naši kreatívni žiaci popustili uzdu fantázii a poslali nám niekoľko návrhov. Ak vás niektorý z návrhov upútal a viete si ho predstaviť ako logo školy, dajte mu hlas na FACEBOOKU pomocou tlačidla "LIKE" 👍

      Návrh s najvyšším počtom "lajkov" posunieme grafickému dizajnérovi, ktorý ho upraví do konečnej podoby. Ďakujeme :)

     • Do you speak English? Sprechen sie Deutsch?

      V dňoch 23.-24.11.2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci hravo zdolali slovnú zásobu, gramatiku, čítanie s porozumením či dialógy na rôzne témy.

      Dňa 26.11.2021 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou a jednotlivé cvičenia či počúvanie s porozumením žiaci zvládli „ľavou zadnou“. Oboch olympiád sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníka. Nižšie uvádzame výsledky v jednotlivých kategóriách:

      Umiestnenie žiakov v školskom kole OAJ:

      Kategória 1A: 1. Hana Kováčiková (7.A)

      Kategória 1B: 1. Dominik Hitka (8.B)

      Kategória 1C: 1. Sofia Francisty (8.B)
       

      Umiestnenie žiakov v školskom kole ONEJ:

      Kategória 1A:
         1. Andrej Kľúčik (6.C)
         2. žiačka (6.B)

      Kategória 1B:
         1. Samuel Škriniar (8.A)
         2. Karolína Berdisová (8.B)

      Uvedení žiaci postupujú ďalej do okresného kola. Želáme im veľa úspechov a budeme im držať palce  :)
       

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Vážení rodičia, prosím, ak chcete dieťa odhlásiť z piatku 17.12.2021, treba tak spraviť do 16.12.2021 do 14:00.
      Možnosť mailom na znemethova@zsvazovova.sk, telefonicky na 02/52 49 14 68 alebo prostredníctvom www.strava.cz.

      Ďakujem za spoluprácu. Némethová, vedúca ŠJ

     • Workshop OZOBOT

      Minulý týždeň sa žiaci 3.A zúčastnili kreatívneho workshopu "Zábavné programovanie s OZOBOTOM" v rámci projektu "Aj ty v IT". Žiaci si tak mohli vyskúšať samotné programovanie. Pomocou farebných fixiek a kreslenia farebných kódov, dokázali robota ovládať.

      Ďakujeme za zaujímavý a pokrokový workshop :)

     • Koľko lásky 2021

      NA SVÄTÉHO MIKULÁŠA, RADOSŤ, LÁSKA ROZNÁŠA SA

      Veríme, že sme dnes vyčarili úsmev na tvári nejednému deduškovi a babičke z Ivánky pri Dunaji.

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do výzvy “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?”

      Či už to boli krabice od topánok, ktoré sme kreatívne ozdobili, alebo mikulášske balíčky - naplnili sme ich láskou v podobe milých darčekov. V balíčkoch si tak seniori nájdu okrem chutných dobrôt, aj teplé ponožky, papučky, krížovky, knižky či voňavé mydielka.

      Tešíme sa, keď môžeme robiť radosť iným 🧡

      Touto cestou vám všetkým prajeme krásneho Mikuláša 🎅

     • Rodičovské združenie

      KONZULTAČNÉ - - - ONLINE - - - 13.12.2021 - 17.12.2021

      Prosíme zákonných zástupcov, aby prostredníctvom EduPage kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prediskutovať prospech dieťaťa.

      Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM v priebehu týždňa od 13.12.2021 do 17.12.2021. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

     • Vyhodnotenie súťaže "Zdravá desiata"

      Zdravé, chutné, farebné... pri každej fotke sa porote zbiehali slinky.
      Vôbec nebolo jednoduché rozhodnúť, nakoniec sme udelili:

      1. miesto: Adam, Katka a Martin Paule
      2. miesto: Isabella Shenová, 5.C
      3. miesto: Richard Gašpar, 8.A

      Gratulujeme a ďakujeme za inšpiráciu. Víťaz získava 20 Eurovú poukážku do Lidla.

      2. a 3. miesto

      Ostatní súťažiaci:
      Diana Guldanová, 2:c
      Adela Zachová, 8.A
      Viktória Ilse Pechová, 4.B
      Filip Ficek, 3.C
      Viky Šimuničová, 2.C
      Viktor Jesenák, 5.C
      Alžbeta Muchová, 3.A
      Bohuš Zach, 6.A

     • Platby za ŠKD

      Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste platby za ŠKD za obdobie september - december uhradili najneskôr do 10. 12. 2021.
      Skontrolujte si, prosím, či máte platby v poriadku. Ak to tak nie je, prosím, uhraďte ich.

      Platbu za január, prosím, uhrádzajte až v januári 2022.
      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pokojné dni.

     • Drobné zmeny v organizácii vyučovania

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k novým opatreniam, pristupujeme od pondelka 29.11.2021 k menšej zmene organizácie vyučovania. Aby ste sa vedeli zariadiť, uvádzame najdôležitejšie zmeny:

      • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00.
      • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z vyučovania.
      • Žiaci sa učia primárne vo svojich kmeňových triedach. Nedelia sa do skupín, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried. V dôsledku usmernenia je pre žiakov druhého stupňa vytvorený nový rozvrh, kde sa žiaci nemiešajú na hodinách TSV. Hodiny náboženstva - na hodine budú žiaci len z jednej triedy, žiaci z iných tried budú mať etiku - žiakov budeme informovať priebežne.
      • Personálne sa budeme snažiť zabezpečiť nemiešanie žiakov 1. stupňa v ŠKD, tzn. počet oddelení ŠKD = počet tried na 1. stupni.
      • Stravovanie bude zabezpečené podľa zabehnutého harmonogramu platného od 12.10.2021. Žiaľ, pri počte stravníkov, nevieme zabezpeič, aby sa stravovala každá trieda samostatne. Samozrejme, v jedálni bude zabezpečená zonácia tried a v priestoroch školskej jedálne bude v prevádzke germicídny žiarič.
      • Doplnkové stravovanie prostredníctvom desiatej - 1. stupeń od 9:40 do 10:00 a 2. stupeň od 8:45 do 8:55. Opäť zabezpečná zonácia v ŠJ a v prevádzke germicídny žiarič.
      • Telesná a športová výchova sa bude organizovať:

       A) V prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Prosíme, aby sa žiaci obliekali teplo.

       B) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa v primeranej miere budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

      • Každý zákonný zástupca je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu zdravotného stavu v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ vo vašej domácnosti, aj ak sa netýka priamo vašich detí.

      • Konzultácie učiteľov s rodičmi budú prebiehať online, mailom, osobne (po predbežnej dohode s vyučujúcim v exteriéri), naďalej sa budú dodržiavať epidemiologicko - dezinfekčné opatrenia - ROR (ruky - odstup - rúško)

      • Krúžky a mimoškolské aktivity sú až do odvolania pozastavené okrem tých krúžkov, kde sú žiaci z jednej triedy, prípadne krúžkov, ktoré môžu prebiehať online - informácie dostanete od vedúcich krúžkov.
       Prebiehať bude aj doučovanie žiakov cez projekt „Spolu múdrejší“ a jazykové kurzy pre cudzincov, pričom forma doučovania je individuálna alebo maximálne v skupinách 5+1.

      Prajem Vám všetkým pevné zdravie a pokojný víkend.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Vianočný les 2021

      Vianočný les je už tradičnou súčasťou Bratislavských Vianoc a aj tých našich 🎄.

      Tento rok sa do projektu zapojilo rekordné množstvo bratislavských materských, základných a umeleckých škôl. Jeden zo stromčekov je "náš" a bude vyzdobený 78 anjelikmi. Presne toľko anjelov pracuje na našej škole :)

      Za najkrajšie vyzdobený stromček (ten "náš"), budú môcť návštevníci hlasovať na Facebooku BKIS.

      Prajeme Vám, aby ste mali pokojné anjelské predvianočné prípravy ❤

     • Oznam - povinnosť nosenia rúšok

      V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od štvrtka 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO vo všetkých priestoroch školy.

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. ĎAKUJEME.

     • Blíži sa čas obdarovávania, pokoja a lásky

      Dnešné dni sú také aké sú, každý z nás zažíva asi trochu viac stresu, menej pohody a nadhľadu. Veríme, že spoločne spolu s Vami sa nám podarí naladiť na tú pravú vianočnú nôtu. Že zažijeme pocit spolupatričnosti, súdržnosti a nájdeme malý kúsok pokoja v duši :)

      ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎

      Aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

      Koordinátori nás prosia, aby sme primárne namiesto krabičiek vytvorili láskyplné Mikulášske balíčky – zjednodušenú verziu krabičiek. V každom balíčku by malo byť niečo sladké, niečo na zahriatie (čiapka, šál, ponožky) a niečo od srdca (odkaz, soška, vianočná ozdoba, perníček), zabalené v Mikulášskom sáčku. Starkí tak budú obdarovaní nielen na Vianoce, ale ja na Mikuláša. 

      Deti môžu priniesť sladkosť - drobnosť do balíčka alebo aj celý Mikulášsky balíček do 30.11.2021 triednej pani učiteľke.  

      Samozrejme, vytvoriť a potešiť môžeme seniorov aj krabičkou. Opäť platí možnosť doniesť drobnosť do krabičky, ktorú vytvorí trieda alebo vytvoriť vlastnú a tú priniesť do školy. Zberné miesto pre krabičky je sekretariát riaditeľky školy. Opäť do 30.11.2021. Ďakujeme :)

      ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎

      Už 5 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova. Aby seniorom dopriali niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter. Za ten čas bolo doručených 105.567 pozdravov. A my toto číslo tento rok navýšime o ďalších 300 :) 
      Kreatívne pracujeme na hodínách VYV, ale ak má niekto chuť a čas doma, každá vyrobená pohľadnica s vinšom - prianím, je vítaná. Pohľadnice môžu deti odovzdať opäť triednym pani učiteľkám - učiteľom do 30.11.2021. Ďakujeme :)

     • Čiastočné pozastavenie krúžkovej činnosti

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      vzhľadom k rozšíreniu vírusového ochorenia - ovčie kiahne ako aj karantnénnym opatreniam z dôvodu Covid-19, pozastavujeme dnešným dňom realizáciu školských športových krúžkov pre žiakov 1. stupňa - tzn. florbal, stolný tenis, pohybové hry. 

      Ostatné krúžky budú prebiehať za zvýšených hygienických opatrení. Zároveň prebiehajú aj krúžky, ktoré sú realizované inými subjektmi na pôde našej školy.

      Jana Štefková, riaditeľka školy 

     • Dištančné vyučovanie

      Milí rodičia, milí žiaci, 

      žiaľ, ochorenie Covid-19 sa začína týkať aj našej školy. Z dôvodu pozitívne testovaných žiakov i zamestnancov školy, sa žiaci tried:

      • 4.A, 5.B, 7.A vzdelávajú dištančne do piatku 12.11.2021. Do školy nastúpia v pondelok 15.11.2021;
      • 5.A, 6.A, 6.B vzdelávajú dištančne do pondelka 15.11.2021. Do školy nastúpia v utorok 16.11.2021;
      • 1.B, 3B, 3C a polovica triedy 1.D vzdelávajú dištančne do piatku 19.11.2021. Do školy nastúpia v pondelok 22.11.2021. 

      Pozitívne testovaným želáme skoré uzdravenie a nám všetkým prajeme pevné zdravie a veľa síl do ďalších dní. 
      Jana Štefková, riaditeľka školy 

     • Škola hľadá svoje logo

      Vyhlasujeme súťaž o vytvorenie návrhu loga našej školy. Všetci výtvarne zdatní, šikovní a kreatívni môžu do 21.11.2021 vytvoriť návrh, ktorý by čo najlepšie vystihoval našu školu. Grafické návrhy môžu byť v papierovej aj elektronickej podobe.

      Návrh v elektronickej podobe pošlite na zsvazovova@gmail.com, návrh v papierovej podobe prineste na sekretariát riaditeľky školy.

      Víťazný návrh bude ocenený a víťazné logo bude reprezentovať školu.
      Tešíme sa na Vaše nápady.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje