• Ponuka krúžkov realizovaných školou

   • Záujmové krúžky organizované školou v školskom roku 2022/2023

     

    1 Florbal Mgr. Róbert Dadykin 5. - 6. ročník pondelok      15:00 - 16:30 veľká telocvičňa
    2 Florbal Mgr. Michal Ševčík 7. - 9.ročník štvrtok          16:30 - 18:00 veľká telocvičňa
    3 Športové hry Mgr. Peter Čertík 5. - 9. ročník štvrtok          15:00 - 16:30 veľká telocvičňa
    4 Pohybové hry Mgr. Michaela Rosinská 3. - 4. ročník utorok          15:00 - 16:30 veľká telocvičňa
    5 Pohybové hry Mgr. Marián Paliatka Mgr. Katarína Krajčíriková 1. - 4. ročník streda             15:00 - 16:00 veľká telocvičňa
    6 Hravá slovenčina Mgr. Michal Ševčík 6. - 7. ročník utorok          14:00 - 15:30 9.A trieda
    7 Hravá slovenčina Mgr. Michal Ševčík 6. - 7. ročník štvrtok          14:00 - 15:30 9.A trieda
    8 Začíname s nemeckým jazykom Mgr. Iveta Súderová 6. ročník streda           14:00 - 15:30 7.A trieda
    9 Konverzácia v nemeckom jazyku Mgr. Iveta Súderová 7. - 9. ročník štvrtok            14:00 - 15:30 7.A trieda
    10 Krúžok k chemickej olympiáde Mgr. Radoslav Ilavský 7. - 9. ročník streda              15:00 - 16:30 UPP
    11 Cvičenia zo SJL Mgr. Juliana Matejíčková 9. ročník pondelok        14:00 - 16:00 8.B trieda
    12 Ranná vybíjaná Mgr. Katarína Krajčíriková 7. - 9. ročník utorok a štvrtok    6:50 - 7:50 veľká telocvičňa
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje