• Ponuka krúžkov realizovaných školou

   • Záujmové krúžky organizované školou v školskom roku 2023/2024

     

     

    Názov krúžku

    Vedúci krúžku

    Určený pre

    Deň a čas

    miestnosť

    1.

    Florbal

    Mgr. Róbert Dadykin

    6. - 7. ročník

    pondelok

    14:15 – 15:45

    veľká

    telocvičňa

    2.

    Počítačový krúžok

    Mgr. Peter Čertík

    5. – 8.  ročník

    štvrtok

    14:45 – 16:15

    PC1

    3.

    Pohybové hry

    Mgr. Marián Paliatka

    1. – 4. ročník

    utorok

    14:45 – 16:15

    veľká

    telocvičňa

    4.

    Začíname s nemeckým jazykom

    Mgr. Iveta Súderová

    5. - 6. ročník

    utorok

    14:00 – 16:00

    8.A trieda

    5.

    Konverzácia v nemeckom jazyku

    Mgr. Iveta Súderová

    7. – 9. ročník

    streda

    14:00 – 16:00

    8.A trieda

    6.

    Ranná vybíjaná

    Mgr. Katarína Krajčíriková

    7. – 9. ročník

    utorok a štvrtok

    6:50 – 7:50

    veľká

    telocvičňa

    7.

    Kultúrna Bratislava

    Mgr. Bronislava Poláková

    3. ročník

    1 x mesačne

    Návšteva kultúrnych
    podujatí

    8.

    Hudobno-dramatický krúžok

    Jozefína Lehoczká +
    Jana Jurášová

    žiaci 1. a 2. ročníka

    Štvrtok       
    16:00 – 17:30

    trieda 1.A

    9.

    Turistický krúžok

    Mgr. Katarína Rodziňáková

    žiaci 4.C triedy

    Podľa počasia, poväčšine
    cez víkend.

    V prírode.

    10

    MASTER CHEF – varíme s láskou

    Mgr. Katarína Rodziňáková

    Žiaci 4. a 3. ročník

    Každý druhý piatok
    12.30 – 15.00

    Kuchynka

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje