• Základné informácie

   • Vážení rodičia,

    Výchovno vzdelávacia činnosť ŠKD v novom školskom roku 2020/2021 bude flexibilne organizovaná v súlade s hygienickými opatreniami, ktoré vychádzajú z usmernení a odporúčaní MŠVVŠ SR.
    Prioritou je bezpečnosť a zdravie vašich detí v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
    Počas priaznivých poveternostných podmienok sa budú deti čo najviac  venovať pohybovo športovým aktivitám na školskom dvore, kde si môžete deti priamo vyzdvihnúť.

    Aktuálne zmeny a pokyny budeme aktualizovať na webstránke v sekcii ŠKD.

    Našou prioritou je bezpečnosť a zdravie vašich detí.

    Ďakujem v mene pedagogického kolektívu ŠKD za dôveru a spoluprácu pri dodržiavaní pokynov.

    Mgr. Darina Matejová
    Vedúca ŠKD
    Email: dmatejova@zsvazovova.sk
     

     

    Časový harmonogram činnosti v ŠKD od 3.5.2021

    Činnosť ŠKD začína po skončení vyučovania podľa rozvrhu triedy do 16:30 hod.
    Ranná a dlhá služba v ŠKD sa ruší z dôvodu zamedzenia miešania sa detí z rôznych tried.
    Na nástenke ŠKD pri zvončekoch je zoznam jednotlivých oddelení ŠKD s označením zvončekov.
    Pokiaľ nemáte reakciu na zvonenie do triedy, deti nájdete na školskom dvore - vchod z ulice Vazovova.

    Zároveň vás žiadame o úhradu ŠKD.

    Číslo účtu: 1657695251/0200  
                   
    IBAN: SK6302000000001657695251

    Konštantný symbol: 0308

    Nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby je uviesť variabilný symbol podľa triedy, do ktorej dieťa chodí:

    1.A – 11
    1.B – 12
    1.C – 13
    2.A – 21
    2.B – 22
    2.C – 23
    3.A – 31
    3.B – 32
    3.C – 33
    4.A – 41
    4.B – 42
    4.C – 43


    Ďakujeme,

    Mgr. Darina Matejová
    Vedúca ŠKD
    dmatejova@zsvazovova.sk

     

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje