• Základné informácie

   •  

    ŠKD je súčasťou školy , plní úlohy v čase mimo vyučovacieho procesu . Je v prevádzke počas celého školského roka , okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov .

    Režim ŠKD

    Ranná prevádzka - herňa Činnosť v oddeleniach Záverečná prevádzka-herňa
    6:30 – 7:40 11:40 – 16:30 16:30 – 17:30

     

    V čase od 14:00 do 15:00 hod. sa deti venujú výchovno-vzdelávacej činnosti a v tomto čase ich nebude možné vyzdvihnúť ( iba vo výnimočných prípadoch, na požiadanie rodiča vopred)

     

    Školský klub realizuje svoju činnosť so zameraním na viacero tematických oblastí :

    Vzdelávacia

    - Pracovno-technická

    - Spoločensko-vedná 

    - Prírodovedno-environmentálna

    - Esteticko-výchovná

    - Telovýchovno-športová

    Cieľom našej práce ju harmonicky sa rozvíjajúca osobnosť dieťaťa , spoločne sa snažíme vytvárať priateľskú , rodinnú atmosféru , nezabúdame na toleranciu , empatiu , vzájomnú spoluprácu s dôrazom na dodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti . Dôležité je , aby dieťa odchádzalo domov po celom dni spokojné a šťastné .

    Vychovávateľ(ka) uvoľní žiaka zo školského klubu detí iba na základe údajov o odchode dieťaťa , uvedených na zápisnom lístku .

     

     

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje