•  

    Vchod do školy sa otvára o 7:40. Žiakom navštevujúcich ŠKD sa umožní vstup do školy od 6:30 do 7:15. Po vstupe do budovy školy odchádzajú žiaci ľavým schodišťom do šatní, kde sú povinní urýchlene sa prezuť do zdravotne nezávadných prezuviek, uložiť svoje veci (obuv, plášť a pod.) do pridelenej šatňovej skrinky a disciplinovane odísť do tried so všetkými pomôckami potrebnými na celé vyučovanie.

    O 7:55 hodine musí byť každý žiak na svojom pracovnom mieste pripravený na vyučovanie. Začiatok vyučovania je o 08:00 a vtedy sa budova školy zatvára. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Počas prestávok si môžu žiaci podľa rozpisu kúpiť občerstvenie v školskom bufete.

    Žiaci budovu opúšťajú bezprostredne po skončení poslednej vyučovacej hodiny v danom dni. Dlhšie sa v škole zdržiavajú len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú v ŠKD a zúčastňujú sa na odpoludňajšom vyučovaní alebo záujmovej činnosti.

     

    Vyučovacie hodiny

    1. vyučovacia hodina: 08:00 – 08:45
    2. vyučovacia hodina: 08:55 – 09:40
    3. vyučovacia hodina: 10:00 – 10:45
    4. vyučovacia hodina: 10:55 – 11:40
    5. vyučovacia hodina: 11:50 – 12:35
    6. vyučovacia hodina: 12:45 – 13:30
    7. vyučovacia hodina: 14:00 – 14:45


     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje