• Deň učiteľov

      Úprimne ďakujeme Združeniu rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, ktoré v mene všetkých rodičov ocenilo našu prácu. Povzbudenie a milé slová boli balzamom pre našu dušu.

      Želáme si krásny deň plný pohody a úsmevov a do ďalších dní ešte veľa energie, entuziazmu a síl.

     • Lyžiarsky výcvik 7B, 8A a 8B

      63 statočných lyžiarov a snowboardistov si od 13.3. do 18.3.2022 naplno užilo Donovaly 🏂⛷

      O tom, že im dobre bolo, pochybovať netreba. Ďakujeme Mgr. Tlelka, Mgr. Dadykin, Mgr. Paliatka, že ste tu naše pre naše športu chtivé deti 🙏.

     • Zbierka školských pomôcok - ĎAKUJEME 🧡

      Úprimne a zo srdca 🧡 ďakujeme za Vašu podporu rodinám z Ukrajiny.

      Počas dnešnej zbierky ste priniesli viac ako 60 školských tašiek, 100 vrecúšok na prezuvky, 120 peračníkov a nespočetné množstvo zošitov, pier, pasteliek, fixiek, voskoviek, vodoviek, dosiek na zošity, ceruziek, strúhadiel, nožníc,...

      Ďakujeme žiakom a pedagógom za ich pomoc pri robení "balíčkov" pre deti, ktoré v pondelok dostanú svoju tašku naplnenú tým, čo potrebujú (nielen) v škole. Bolo to vzrušujúce, naplňujúce a veľmi potešujúce. Veríme, že rovnakú radosť bude mať aj 29 detí, ktoré v pondelok dostanú svoju "nádielku".

      Ostatné veci zatiaľ ponecháme  u nás v škole. Predpokladáme, že ešte zopár žiakov k nám príde. A s Vašim dovolením, potešíme aj deti, ktoré našu škole navštevujú a sú zo sociálne slabšáích rodín.

      Prajeme pokojný víkend a ešte raz ĎAKUJEME.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Pokyny k nástupu žiakov do školy 7.3.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2022/12509:1-A1810 z 25.2. 2022 a aktualizovaného Školského semaforu – verzia 2.0 od 7. 3. 2022 link: https://www.minedu.sk/data/att/22310.pdf dochádza k zmenám vo výchovno – vzdelávacom procese.

      Škola bude v prevádzke od 7:00 do 17:30.

      ŠKD - 7:00 - 7:45 ranná, 11:40 - 16:00, 16:00 - 17:30 dlhá/zberná. Deti z 3.C a 4.A sa budú deliť do oddelení.

      Krúžky - obnovuje sa činnosť všetkých krúžkov na škole.

      TSV - odporúča sa vonku, avšak môže prebiehať aj v telocvični. Cvičí sa bez rúšok. 

      Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť cez EduPage

      • Vyhlásenie o bezpríznakovosti
      • Vykonanie domácich AG samotestov

      Najdôležitejšie "zmeny" v semafore: Hromadne už triedam nebude nariadená karanténa. 

      Izolácia - platí len pre osobu pozitívne testovanú - po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára - zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese prezenčne, pokiaľ nemajú príznaky, vtedy smer Karanténa

      Karanténa - týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Žiak označený ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu - napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage).

      Rúško:

      • v triedach nepovinné (odporúčané) s výnimkou prípadu, kedy sa v triede vyskytne pozitívny žiak;
      • na chodbách - povinné;
      • v exteriéri nepovinné (odporúčané);
      • na vyučovaní, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried (napr. hodiny ETV/NBV) - povinné;
      • záujmové útvary, krúžky, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried - povinné;
      • ranná ŠKD od 7:00 hod do 7,45 hod - povinné;
      • zberná ŠKD od 16,00 hod do 17,30 hod - povinné;

      Testovanie

      Žiadame rodičov, aby pravidelne využívali AG – samotesty, ktoré im poskytuje škola. Odporúčame testovať v pondelok a vo štvrtok. V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi. 

      Dôležité!  Každé použitie samotestu je potrebné hlásiť prostredníctvom EduPage.

       

      Ďakujeme a tešíme sa na Vaše deti. Veríme, že jarné prázdniny využili na oddych.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Lyžiarsky výcvik 7.A a 7.C

      Magický týždeň od 13.2.2022 do 18.2.2022.

      Naši siedmaci vymenili učebnice a zošity za lyže, palice a snowboardy. V zimných športoch sa zdokonaľovali pod vedením skvelého tímu Mgr. Michala Tlelku, Mgr. Róberta Dadykina a Mgr. Mariána Paliatku.

      Ubytovaní boli priamo v centre prírody v Chate na Grúni, Terchová. Keď neboli na svahu, fandili hokejovému tímu na ZOH v Pekingu alebo sa vzdelávali ako sa pohybovať v horách a v prírode pod taktovkou člena Horskej záchrannej služby.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik 7.A a 7.C.

     • Prázdne krabice - pre deti inšpirácie

      Tvorivé popoludnia v ŠKD.

      Deti z ŠKD využili svoju fantáziu a z prázdnych krabíc vytvorili nádherné stavby.

      Pozývame vás na prehliadku do Barbie domu a na letisko od detí z 1.A, do detského parku a amfiteátra postaveného deťmi z 3.A, deti z 3.B vytvorili národné divadlo aj policajnú stanicu a špeciálnu nemocnicu pre zvieratká - „Zverocnicu“  vybudovali deti zo 4.B.

      Nech sa páči vstúpte na virtuálnu prehliadku do fotogalérie...

     • Výpisy klasifikácie žiakov

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      polročné výpisy klasifikácie žiakov za 1. polrok školského roku 2021/2022 budeme odovzdávať v pondelok 31.1.2022.

      • Žiakom 1. - 4. ročníka počas štvrtej vyučovacej hodiny, ktorá bude zároveň poslednou vyučovacou hodinou pre žiakov na 1. stupni. Samozrejme, ŠKD bude fungovať do 17:00.
      • Žiakom 5. - 9. ročníka počas piatej vyučovacej hodiny. Touto hodinou končí v pondelok vzdelávací proces na 2. stupni.

      Keďže viacero žiakov je v karanténe, výpisy budú zaslané aj elektronicky na EduPage konto zákonného zástupcu žiaka. Výpisy budú zverejnené 31. januára 2022. Zákonnému zástupcovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok. Výpis je možné si stiahnuť a pozrieť. 

      Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom výpisu žiadame zákonných zástupcov o podpísanie výpisu stlačením červeného tlačidla „Podpísať“.

      Ďakujeme a želáme pokojné dni
      Vedenie školy 

     • 2 percentá pre naše OZ ZRaP ZŠ Vazovova 4

      *** Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň ***

      Milí priatelia ZŠ Vazovova, 

      dokončujeme záverečné správy rôznych projektov, tešíme sa Vašej priazni. ~
      Mnohí už avízujete, že Vaše 2% (3%) opäť radi poputujú do OZ ZRaP Vazovova 4. 

      Všetky potrebné postupy a informácie nájdete TU<<<

      Prečo nám venovať 2 percentá sa dočítate TU<<<

      *** Ďakujeme za podporu ***

     • Aktuálne karanténne opatrenia

      Milí rodičia, milí žiaci, 

      žiaľ, ochorenie Covid-19 sa týka aj našej školy, prípady pozitívnych narastajú, triedy sa nám v škole striedajú. Budeme sa snažiť čo najdlhšie udržať prezenčnú formu vyučovania, samozrejme, v súlade so všetkými nariadeniami. 

      Zoznam tried v "karanténe" je priebežne aktualizovaný.

      • Trieda 2.B, 9.A sa vzdeláva dištančne do piatku 18.2.2022. Do školy nastúpi v pondelok 21.2.2022.
      • Trieda 1.A, 3.C sa vzdeláva dištančne do pondelka 21.2.2022. Do školy nastúpi v utorok 22.2.2022.
      • Trieda 4.C, 6.C sa vzdeláva dištančne do utorka 22.2.2022. Do školy nastúpi v stredu 23.2.2022.
      • Trieda 5.B, 7.A, 7.C sa vzdeláva dištančne do piatka 25.2.2022. Do školy nastúpi v pondelok 7.3.2022.

      Prihlasovacie údaje do ZOOM, presné informácie o dĺžke karantény a karanténnych opatreniach, sú žiakom a rodičom zasielané prostredníctvom EduPage. 

      Pozitívne testovaným želáme skoré uzdravenie a nám všetkým prajeme pevné zdravie a veľa síl do ďalších dní.

      Prosím rodičov detí, ktoré pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania, aby deti otestovali pred nástupom do školy Ag samotestom. Ďakujem za spoluprácu.  


      Jana Štefková, riaditeľka školy 

     • Naša nová MULTISENZORICKÁ miestnosť

      S potešením vám predstavujeme našu dokončenú, novučičkú MULTISENZORICKÚ miestnosť. V priebehu niekoľkých mesiacov sme sa usilovali o zariadenie a prispôsobenie bývalých priestorov triedy, aby sme vytvorili špecializované multisenzorické prostredie pre malých aj veľkých

      Priestor je rozdelený na dve časti predelené paravánmi. Väčšia časť je relaxačná, tzv. Snoezelen miestnosť, druhá - menšia je aktívnou časťou, ktorá podnecuje zmysly k aktivite, sústredeniu sa, balansu.

      Relaxačná časť slúži na relaxáciu a upokojenie, ale ponúka i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov pri rôznych ťažkostiach, či strese.

      Realizácia projektu prebehla vďaka finančnej podpore vo výške 2 500 Eur z grantového programu Staromestskej dotačnej schémy (projekt bol podávaný cez OZ Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, za čo im veľmi vďačíme) a podpore občianskeho združenia Klub Detskej Nádeje, ktoré zakúpilo ďalšie pomôcky v hodnote 2 500 Eur. Škola z vlsných zdrojov investovala do realizácie 1 500 Eur.

      Tešíme sa na jej využitie a do tretice ďakujeme všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli.

    • Nástup do školy po vianočných prázdninách
     • Nástup do školy po vianočných prázdninách

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v zmysle zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa informácií MŠVVŠ SR zo dňa 4.1.2022.
      INFORMÁCIE<<<

      Žiaci 1. a 2. st. nastupujú do školy po vianočných prázdninách v pondelok 10. 1. 2022.

      Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou a škola sa bude riadiť manuálom Školský semafor zverejneným na stránke MŠVVaŠ SR. ŠKOLSKÝ SEMAFOR<<<

      • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00.
      • Žiaci sa učia primárne vo svojich kmeňových triedach. Nedelia sa do skupín, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried. V dôsledku usmernenia sa žiaci druhého stupňa učia podľa rozvrhu zo dňa 29.11.2021, kde sa žiaci nemiešajú na hodinách TSV. Hodiny náboženstva - na hodine budú žiaci len z jednej triedy, žiaci z iných tried budú mať etiku - žiakov budeme informovať priebežne. Rozvrh bude na EduPage aktualizovaný počas víkendu.
      • Personálne sa budeme snažiť zabezpečiť nemiešanie žiakov 1. stupňa v ŠKD, tzn. počet oddelení ŠKD = počet tried na 1. stupni.
      • Stravovanie bude zabezpečené podľa zabehnutého harmonogramu platného od 12.10.2021. Žiaľ, pri počte stravníkov, nevieme zabezpečiť, aby sa stravovala každá trieda samostatne. Samozrejme, v jedálni bude zabezpečená zonácia tried a v priestoroch školskej jedálne bude v prevádzke germicídny žiarič.
      • Doplnkové stravovanie prostredníctvom desiatej - 1. stupeń od 9:40 do 10:00 a 2. stupeň od 8:45 do 8:55. Opäť zabezpečná zonácia v ŠJ a v prevádzke germicídny žiarič.
      • Telesná a športová výchova sa bude organizovať:

       A) V prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Prosíme, aby sa žiaci obliekali teplo.

       B) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa v primeranej miere budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

      • Krúžky a mimoškolské aktivity sú až do odvolania pozastavené okrem tých krúžkov, kde sú žiaci z jednej triedy, prípadne krúžkov, ktoré môžu prebiehať online - informácie dostanete od vedúcich krúžkov. Prebiehať budú aj jazykové kurzy pre cudzincov.

      Povinnosti žiakov pred nástupom do školy a počas vyučovania:

      • Pred nástupom je nutné vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti - prosíme vyplniť prostredníctvom EduPage v sekcii Vyhlásenia - https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u2462
      • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z vyučovania.
      • Pravidelná dôsledná hygiena a dezinfekcia rúk.             

      Odporúčame žiakov pred nástupom do školy otestovať Ag samotestami. Prosím, nezabudnite vyplniť oznámenie o použití testu - https://help.edupage.org/sk/u2512

      Tešíme sa na stretnutie s našimi žiakmi.
      S úctou Jana Štefková, riadteľka školy
                

     • Nové ihrisko pre všetkých

      Vianočný darček pre všetky deti od ZRaPŠ Vazovova 4 🎄🎁

      Deti sa nám čoskoro vrátia z prázdnin do školy a tešiť sa môžu na hojdačku, šmýkačku i preliezky.
      Školský areál - detské ihrisko, bežecký ovál i multifunkčná plocha v strede oválu, bude k dispozícii nielen našim žiakom, ale aj širokej verejnosti každý pracovný deň od 16:00 do 19:00 okrem školských prázdnin. Oboznámete sa s prevádzkovým poriadkom a navštívte nás (vstup od ulice Vazovova) - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
      Slávnostné otvorenie areálu zatiaľ nechávame na neurčito... Tešíme sa na Vás :)

      Ďakujeme celému realizačnému tímu zo ZRaPŠ Vazovova 4, realizátorm i investerom - Hlavné mesto Bratislava, zriaďovateľovi školy Bratislava - Staré mesto a v neposlednom rade Vám rodičom a priaznivcom školy. ĎAKUJEME!

     • Pomôžte nám nájsť naše logo

      ‼️ HLASUJTE A VYBERTE NOVÉ LOGO NAŠEJ ŠKOLY ! 😎‼️

      Spúšťame hlasovanie o nové logo našej školy! Naši kreatívni žiaci popustili uzdu fantázii a poslali nám niekoľko návrhov. Ak vás niektorý z návrhov upútal a viete si ho predstaviť ako logo školy, dajte mu hlas na FACEBOOKU pomocou tlačidla "LIKE" 👍

      Návrh s najvyšším počtom "lajkov" posunieme grafickému dizajnérovi, ktorý ho upraví do konečnej podoby. Ďakujeme :)

     • Do you speak English? Sprechen sie Deutsch?

      V dňoch 23.-24.11.2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci hravo zdolali slovnú zásobu, gramatiku, čítanie s porozumením či dialógy na rôzne témy.

      Dňa 26.11.2021 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou a jednotlivé cvičenia či počúvanie s porozumením žiaci zvládli „ľavou zadnou“. Oboch olympiád sa zúčastnili žiaci 5. – 9. ročníka. Nižšie uvádzame výsledky v jednotlivých kategóriách:

      Umiestnenie žiakov v školskom kole OAJ:

      Kategória 1A: 1. Hana Kováčiková (7.A)

      Kategória 1B: 1. Dominik Hitka (8.B)

      Kategória 1C: 1. Sofia Francisty (8.B)
       

      Umiestnenie žiakov v školskom kole ONEJ:

      Kategória 1A:
         1. Andrej Kľúčik (6.C)
         2. žiačka (6.B)

      Kategória 1B:
         1. Samuel Škriniar (8.A)
         2. Karolína Berdisová (8.B)

      Uvedení žiaci postupujú ďalej do okresného kola. Želáme im veľa úspechov a budeme im držať palce  :)
       

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Vážení rodičia, prosím, ak chcete dieťa odhlásiť z piatku 17.12.2021, treba tak spraviť do 16.12.2021 do 14:00.
      Možnosť mailom na znemethova@zsvazovova.sk, telefonicky na 02/52 49 14 68 alebo prostredníctvom www.strava.cz.

      Ďakujem za spoluprácu. Némethová, vedúca ŠJ

     • Workshop OZOBOT

      Minulý týždeň sa žiaci 3.A zúčastnili kreatívneho workshopu "Zábavné programovanie s OZOBOTOM" v rámci projektu "Aj ty v IT". Žiaci si tak mohli vyskúšať samotné programovanie. Pomocou farebných fixiek a kreslenia farebných kódov, dokázali robota ovládať.

      Ďakujeme za zaujímavý a pokrokový workshop :)

     • Koľko lásky 2021

      NA SVÄTÉHO MIKULÁŠA, RADOSŤ, LÁSKA ROZNÁŠA SA

      Veríme, že sme dnes vyčarili úsmev na tvári nejednému deduškovi a babičke z Ivánky pri Dunaji.

      Naša škola sa aj tento rok zapojila do výzvy “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?”

      Či už to boli krabice od topánok, ktoré sme kreatívne ozdobili, alebo mikulášske balíčky - naplnili sme ich láskou v podobe milých darčekov. V balíčkoch si tak seniori nájdu okrem chutných dobrôt, aj teplé ponožky, papučky, krížovky, knižky či voňavé mydielka.

      Tešíme sa, keď môžeme robiť radosť iným 🧡

      Touto cestou vám všetkým prajeme krásneho Mikuláša 🎅

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje