Navigácia

 • OZNAM PRE PRVÁKOV

  OZNAM PRE PRVÁKOV

  Milí rodičia, v prílohe nájdete zoznam pomôcok pre Vaše ratolesti.
  Prajeme Vám príjemný zvyšok leta a tešíme sa na stretnutie 2. septembra o 8:30.
  Podrobné informácie o začiatku školského roka a priebehu prvého septembrového týždňa Vám čoskoro sprostredkujeme🙂

  zoznam_prvaci.pdf
   

   

   

 • OZNAM: VRÁTENIE POPLATKU ZA ČINNOSŤ ŠKD

  Do 31.8.2020 bude zákonným zástupcom vrátený nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky. V prípade nezrovnalostí vo výške vrátených prostriedkov nás kontaktujte na skola@zsvazovova.sk

  Zákonní zástupcovia, u ktorých evidujeme nedoplatok, budú vyzvaní k jeho úhrade.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
   

 • Oznam

  Stránkové dni (úradné hodiny) počas letných prázdnin:
  júl 2020  -  streda  9,00 - 12,00 h
  august 2020 - pondelok 9,00 - 12,00 h

   

 • Biológia inak v 5. A

  V máji, keď sa nám piataci po pobyte v izolácii vrátili do školy, rozhodla som sa, že si učivo, ktoré sme preberali na online hodinách ukážeme v praxi.
  Večer pred plánovanou hodinou biológie som zašla na lúku za domom a nazbierala som rastlinky, o ktorých sme sa učili. Potom som  zašla do našej záhrady a nazbierala som rôzne poľné plodiny. Pripravila som otázky  a zadania.  Na druhý deň ráno pred vyučovaním som  v triede pripravila stoly s rastlinkami, kde na deti čakali rôzne otázky. Žiaci mali na papierikoch napísané indície, na základe ktorých mali určiť, o akú rastlinku ide a aké má využitie. Na začiatku dvojhodinovky z biológie boli deti rozdelené do skupiniek po štyroch a usadili sa k stolom, ktoré predstavovali stanovištia s rôznou tematikou. Po istom čase sa deti na stanovištiach striedali tak, že každá skupinka absolvovala všetko. Poľné plodiny ako napríklad mrkvu, petržlen zemiaky, kukuricu, cviklu určili veľmi ľahko, no rebarbora ich potrápila. Z byliniek všetci správne určili mätu no nechtík väčšina z nich nepoznala.
  Po skončení súťaže mali deti prestávku, cez ktorú som súťaž vyhodnotila. Druhú vyučovaciu hodinu sme si rastlinky spolu určili a povedali si správne odpovede. Po vyhodnotení súťaže deti dostali za snahu sladkú odmenu. Fotoalbum

   

 • Sad Janka Kráľa

  V jedno júnové doobedie sme sa s 5.A a 5.B vybrali na výlet do Sadu Janka Kráľa.
  Deti prišli do školy športovo oblečené a pripravené na peší výlet. Zo školy sme prešli po Obchodnej ulici smerom k Michalskej bráne, obdivovali sme krásne uličky Starého Mesta a napokon aj samotný Dunaj. Po Novom moste sme sa vydali cestičkou pre peších na druhú stranu rieky do sadu. Tam sa deti zložili, rozbalili si deky, vytiahli lopty a aktívne oddychovali. V parku sme videli aj veľkú rodinu veveričiek, ktorú deti pozorovali a snažili sa urobiť pár  fotiek, čo sa im aj podarilo.
  Naspäť do školy sme sa vrátili po Starom moste s pekne vybudovanými vyhliadkami. Žiaci boli nadšení, lebo okrem pani učiteliek ich pochválili aj mobilné aplikácie – splnili denný limit v počte krokov 😀. Fotoalbum

   

 • Výlet na Bratislavský hrad

  Po trojmesačnom pobyte doma sa nám v júni uvoľnili opatrenia a my sme sa spolu s piatakmi vydali na výlet na hrad. K hradu sme vyšli uličkami Starého Mesta. Na hradnom kopci sme sa pokochali krásnym výhľadom  na celé mesto a urobili si pár spoločných fotiek. Potom sme si šli pozrieť nádhernú záhradu a nakoniec sme sa zložili na trávnatej ploche pri hrade. Deti si zahrali ragby, zacvičili si gymnastiku, prípadne zahrali naháňačku. Krásne doobedie sme zakončili zmrzlinou v Starom Meste. Fotoalbum

   

 • Zbierka štupľov – ĎAKUJEME!

  Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky štupľov. Za školský rok 2019/2020 sme spoločne vyzbierali 7 vriec vrchnáčikov, a tak spoločne prispeli zdravotne znevýhodneným osobám a rodinám v hmotnej núdzi.
  Zbierku organizujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou HOREBPET –www.horebpet.sk

  Ako to funguje?

  • každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto – prízemie našej školy
  • dobrovoľníci z HorebPET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
  • 80% získaných peniazí dostanú tí, čo to potrebujú. Ich príbehy nájdete tu. 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj Projektu

  V zbieraní štupľov budeme od septembra pokračovať.

 • Vazovoviny 04/2020

 • Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!

  Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!

  Ešte vo februári sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády v kategórií D, z ktorého postúpili traja najlepší na okresné kolo. Peter Plevák (8.A), Lara Gregorová (9.A) a Matej Michalec (9.B) sa tešili, ako si zmerajú sily s rovesníkmi z iných škôl, no vývin pandémie naznačoval, že žiadne okresné kolo nebude. Nakoniec sa však členovia Slovenskej komisie Chemickej olympiády koncom apríla rozhodli, že druhé kolo olympiády predsalen prebehne, ale distančnou formou. Trojica žiakov teda okrem prípravy na bežné online vyučovanie trávila ďalšie extra hodiny na „Zoome“ s pani učiteľkou chémie, aby na takýto špecifický zážitok boli pripravení čo najlepšie. 7. mája prišiel „Deň D“ kedy sa konalo okresné kolo CHO. Po pár dňoch netrpezlivého čakania prišla jasná správa. Všetci naši traja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi spomedzi 17 účastníkov z okresu BA I a vyslúžili si tak ďalší postup na krajské kolo, ktoré sa konalo 28. mája opäť dištančnou formou. Po ďalšej sérií príprav tak opäť naši žiaci dokázali, že si miesto medzi chemickou elitou zaslúžia, nakoľko sa aj tentoraz stali úspešnými riešiteľmi. Petrovi Plevákovi sa dokonca podarilo uspieť medzi deviatakmi aj napriek tomu, že je iba v 8. ročníku. Nakoľko víťazi sa vzhľadom na dištančnú formu nevyhodnocovali poradovým rebríčkom, tak naši chemici dosiahli najvyššiu možnú métu – úspešný riešiteľ. Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 54 žiakov z celého Bratislavského kraja.
  Touto cestou by sme chceli zablahoželať žiakom nie len k úspechu na chemickej pôde, ale takisto aj k odhodlaniu a húževnatosti, ktoré prejavili počas núdzového stavu v rámci prípravy na olympiádu. Lare a Matejovi držíme palce v ďalšom štúdiu a Petrovi palce opäť o rok! Fotoalbum
  Mgr. Slávka Saladiová
   

 • Tlačová správa Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Fašiangový karneval v ŠKD

  Fašiangový karneval v ŠKD

  V utorok 25.2. sa z telocvične ozývala hudba a výskot detí. Začal sa fašiangový karneval. DJ Maťko rozprúdil skvelú zábavu výbornou hudbou, súťažami a hrami. Deti aj tento rok prekvapili tvorivosťou a fantáziou  pri výbere masiek. Pán riaditeľ školy potešil všetky deti sladkými odmenami. Fotoalbum

 • Vazovoviny 03/2020

 • Oznam

  S účinnosťou od 10.02.2020 platí pre žiakov zákaz používať mobilný telefón  a iné komunikačné zariadenia a audiovizuálne prostriedky počas klubovej činnosti za účelom hrania sa, prezerania a  zhotovovania obrazového alebo zvukového záznamu v priestoroch školy.

 • Lyžiarsky a snowboardový výcvik žiakov 7. ročníka

  Naši siedmaci sa minulý mesiac zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcviku v prekrásnom prostredí Malej Fatry, pod majestátnym kopcom Veľký Rozsutec. Ako sme sa mali? Nuž, posúďte sami z krátkeho fotoreportu.
  Mgr. Michal Tlelka  Fotoalbum

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Od 27.1.2020 je možné dieťa odhlásiť z obedu v deň neprítomnosti, alebo neodobratia obeda, ráno do 7.30 h.

  Platby: vo februárových platbách bude vrátená záloha – zábezpeka I. stupeň ZŠ 20 eur, II. stupeň ZŠ 24 eur. Zároveň budú vyúčtované preplatky a prípadne nedoplatky. Na základe vrátenia tejto zálohy treba viesť deti k tomu, aby si čipovali stravu (obedy) keď sú v škole a chodia na obed. Inak sa môže stať, že poplatky za obed žiaka pôjdu do mínusu, výdaj obedov bude zablokovaný a žiakovi nebude vydaný obed.

 • Týždednný korčuliarsky kurz v ŠKD

  Týždednný korčuliarsky kurz v ŠKD

  Zimný štadión Ondreja Nepelu, miesto kde sa začala písať športová história domáca i svetová od r.1940 je dnes moderným, zrekonštruovaným  centrom so špičkovými  technológiami tréningovými plochami a s aktuálnou kapacitou 10 055 miest.
  Práve na tomto ľade kde vzniká domáca i svetová športová história MS v ľadovom hokeji, MS v krasokorčuľovaní a množstvo športových podujatí svetového rozmeru nakorčuľovalo priamo na centrálnu ľadovú plochu počas troch dní 80 detí zo všetkých oddelení ŠKD od prvákov po štvrtákov. Posledné dva dni si deti mohli vyskúšať aj inú ľadovú plochu na Štadióne HC Slovan v Petržalke.
  Pod vedením profesionálnych trénerov z partnerskej organizácie Happy Kids, sa rozdelili do skupín podľa schopnosti korčuľovať, dokonca aj deti čo začínali nie na korčuliach ale na kolienkach liezli po ploche, nie však dlho. Druhý deň už na korčuliach. Po troch dňoch si mohli deti vyskúšať aj novú ľadovú plochu na Štadióne HC Slovan v Petržalke. Pokroky boli úžasne rýchle hneď na druhý tréningové popoludnie. Naši malí korčuliari sú veľkí šikovníci.
  🙂
  Záverom kurz bol dostali naši korčuliari zaslúžené medaile. Bol to vydarený, zábavný týždeň pohybu na ľade. Skoro sa vrátime na ľad a niektoré deti  sa vrátia na ľad možno aj už ako reprezentanti v hokeji či korčuľovaní. 🙂 Fotoalbum

 • Vianočný stromček zdobený deťmi z ŠKD na Primaciálnom námestí

  Vianočný stromček zdobený deťmi z ŠKD na Primaciálnom námestí

  Hlavné mesto SR Bratislava aj tento rok pripravilo podujatie Vianoce v meste, ktorého súčasťou bol tradičný projekt „Vianočné stromčeky“.
  Unikátne na tomto projekte je, že ozdoby vytvárajú šikovné detí zo škôl.
  „Náš stromček“ za ZŠ na Vazovovej ulici reprezentoval vianočné ozdoby, ktoré si deti z ŠKD 1.A. a 1.B za pomoci p. vychovávateliek Jožky a Janky vymaľovali, polepili,  a vytvorili tak krásne, jedinečné vianočné dielka podľa vlastnej fantázie.
  Stromčeky boli vystavené na Primaciálnom  námestí, kde mali možnosť obyvatelia aj návštevníci Bratislavy obdivovať  dekorované stromčeky  ozvláštňujúce vianočnú atmosféru centra Starého mesta. Fotoalbum

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria