• Zápis detí do školskej jedálne na školský rok 2022/2023

      Začiatok nového školského roku 2022/2023 sa blíži. Preto upozorňujem rodičov, aby deťom vypísali na nový školský rok nový zápisný lístok na stravovanie, ktorý slúži ako prihláška na stravu.

      Zápisný lístok sa vypisuje každý nový školský rok, ako dieťa postupuje do vyššieho ročníka.

      Zápisný lístok na obed si stiahnite na web stránke https://zsvazovova.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie a vypíšte presný dátum od ktorého dňa sa dieťa bude stravovať v školskej jedálni.

      Zápisný lístok na desiatu + obed si stiahnite na web stránke https://zsvazovova.edupage.org/a/tlaciva-na-stiahnutie a vypíšte presný dátum od ktorého dňa sa dieťa bude stravovať.

      UPOZORNENIE objednanie desiaty je možné iba spolu  obedom nie samostatne, taktiez sa neda odhlasiť samostatne.

      Vyplnený zápisný lístok, prosím, pošlite na mail:    znemethova@zsvazovova.sk

      Prihlášky (zápisný lístok) možno posielať od 15.08.2022 do 30.08.2022, alebo po 05.09.2022.

      Zápisné lístky môžu vypisovať aj noví žiaci a žiaci 1. ročníkov.

      Žiaci školy dostanú čipy a heslá u triedneho učiteľa. 

      Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 07.09.2022, v opačnom prípade nebude žiakovi vydaný obed.

       

      Úhrada je možná internetbankingom, trvalým príkazom alebo priamym vkladom v banke na účet jedálne.

      Bankové spojenie - IBAN: SK63 0200 0000 3500 3033 5012

       

                                                                                                                      vedúca školskej jedálne

     • Letná škola

      Začína sa letná škola, ktorá bude prebiehať od 11.7. do 22.7.2022.

      Tešíme sa na všetky dobrovoľné letné aktivity, ktoré budeme realizovať s našimi deťmi 1. -4. ročníka.

      Vzdelávanie bude mať hravý a zážitkový charakter. Aktivity letnej školy podporia tvorivosť a iniciatívnosť, rozvoj čitateľskej, matematickej, informačnej a prírodovednej gramotnosti, analytického či kritického myslenia. 

      Naši spolužiaci z Ukrajiny sa môžu tešiť na intenzívny jazykový kurz slovenského jazyka ;) 

      Postupne Vám budeme prinášať fotografie - ​​​​​​​nový album Letná škola.

     • Rozlúčka s deviatakmi

      Koniec školského roka pre niektorých znamenal, že do našich lavíc zasadli naposledy. Žiaci 9.A si pre svojich učiteľov pripravili dojímavú rozlúčku. 

      Na úvod predniesli krásny príhovor, v ktorom sa poďakovali za roky prežité na našej škole. Súčasťou programu bolo tiež spomienkové video s fotkami a krátky tanec. 

      Veľká vďaka patrila, samozrejme, pánovi učiteľovi triednemu Mgr. Michalovi Tlelkovi, ktorý ich viedol od 5. ročníka a sám sa im postaral o niekoľko nezabudnuteľných zážitkov. 

      Deviataci, na vašej ďalšej ceste životom vám prajeme veľa šťastia, zdravia a úspechov! Nezabudnite na nás, pretože my na vás určite nikdy nezabudneme! 😄

     • Úradné hodiny počas leta

      Prichádza zaslúžený čas oddychu - letné prázdniny!  

       
      Školský rok 2021/2022 je za nami. A my Vám ďakujeme za celoročnú dôveru, snahu vzdelávať sa a získavať nové vedomosti no aj za všetky Vaše podnety a návrhy, ktoré nás a školu posúvajú vpred.

      Nech je letný čas pre Vás časom oddychu, načerpania nových síl a inšpirácií.

      Prajeme Vám krásne leto a tešíme sa na Vás v nasledujúcom školskom roku.

       

      Ak budete s nami počas leta potrebovať komunikovať:

      • navštívte nás osobne počas úradných hodín - každý pondelok medzi 9:00 - 12:00 alebo nás v tento deň kontaktujte na tel. čísle 02/52 49 69 64.
      • spojte sa s nami písomne poštou alebo vhodením listu / žiadosti / požiadavky do schránky na budove školy, príp. pošlite e-mail na skola@zsvazovova.sk.

       

      Kolektív Základnej školy, Vazorova 4 v Bratislave

     • Projekt Deti pre Bratislavu - Neviditeľné stromy

      Začiatkom školského roka sme sa zapojili do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a získali finančnú podporu vo výške 3000 Eur.

      Na školskom dvore sa nám podarilo vytvoriť náučný chodník so zaujímavými informáciami a tvorivými infotabuľkami, čím sme zviditeľnili naše stromy, ktoré sú pľúcami nášho školského dvora.

      Náučný chodník okolo stromov v sprievode rodičov, alebo pedagógov pomôže obohatiť vedomosti o rôznych druhoch stromov. Poznaním jednotlivých druhov stromov sprostredkujeme deťom zážitok aj počas vyučovania prvouky, prírodovedy, či biológie.

      Taktiež sa nám podarilo vysadiť množstvo kríkov a stromov, ktoré budú poskytovať deťom tieň, ale aj malú úrodu.

      Veľké poďakovanie patrí Magistrátu hlavného mesta, pani riaditeľke, pani učiteľke Sanigovej, pánovi školníkovi, rodičom a celému tímu 6.B triedy.

     • Biologická olympiáda

      Pod vedením pani učiteľky Sanigovej sa žiaci na 2.stupni zúčastnili biologickej olympiády kategórie E – odbornosť geológia a obsadili krásne miesta.

      Hana Holešová 8.B trieda – 3. miesto krajské kolo BIO

      Šimon Habuda 9.B trieda – 3. miesto okresné kolo BIO

       

      Biologická olympiáda kategória F

      1. miesto v okresnom kole BIO – 5-členné družstvo z 5.B triedy:

      Alexandra Lešková, Karolína Flesarová, Isabelle Gieci, Fero Fila, Leo Filip Lajčiak

      Všetkým im srdečne gratulujeme!

     • Maliarsky kurz

      Posledné dni pred ukončením školského roka sme sa venovali rôznym aktivitám. Jednou z nich bol aj maliarsky kurz, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky 6., 7. a 8. ročníka spoločne s p. učiteľkou Kubovčíkovou.

      Kurz bol realizovaný pod záštitou vynikajúcej výtvarníčky @jezek.art ☺️ Patrí jej naše veľké ĎAKUJEME za instruktáž, vedenie a pomoc pri maľovaní abstraktného obrazu technikou Sponging.

      Kurz sme si všetci užili a s radosťou sme si naše výtvory odniesli domov 😍

     • ŠvP Kľačno

      Šnúru škôl v prírode ukončili naši najmladší druhostupniari, ktorí si užili skvelý týždeň v Kľačne.

      Pani učiteľky a páni učitelia sa im postarali o rôzne aktivity. Nechýbali spoločenské a pohybové hry, oblievačka s balónmi či hľadanie pokladu. Žiaci absolvovali aj výlet do neďalekých Bojníc, kde navštívili ZOO a Bojnický zámok.

      Za príjemné chvíľe a veľa zážitkov piataci ďakujú Mgr. Ivane Nagyovej, Mgr. Ľubici Schützovej, Mgr. Laure Gyenesovej, Mgr. Mariánovi Paliatkovi a Mgr. Radoslavovi Ilavskému.

     • Moja malá záhradka

      Spoločnosť Kaufland vyhlásila od 10.3.2022 do 18.5.2022 súťaž pre žiakov 1.stupňa ZŠ, vďaka ktorej by deťom rada priblížila prírodu a súťaživou formou vzbudila ich záujem o rastlinky a ich pestovanie.  Do súťaže sa mohli prihlásiť triedy prvého stupňa všetkých základných škôl na území celej Slovenskej republiky. Vďaka skorej registrácii sme sa aj my zaradili ku školám, ktoré mohli získať kompletný balík na pestovanie rastlín a vytvoriť si tak v jednej triede malú záhradku.

      Následne sme poslali fotografie spolu s príbehom o rastlinke a vďaka triede 2.C získali pre školu užitočnú výhru - Set 5 smart kvetináčov.

     • ŠvP Terchová

      Fantastická škola v prírode pre 7.A a 7.B.

      Každý deň sme prekonávali naše turistické hranice a objavovali nové krásne miesta. Celý týždeň bol plný zážitkov a rôznych aktivít. Dostali sme aj voľný čas, ktorý sme si veľmi užili.

      Jednoducho týždeň, na ktorý tak skoro nezabudneme - hlavne na Jánošíkove diery, výlet do centra Terchovej, plavba po rieke Orava plťou ai.

      Ďakujeme Mgr. Zdenke Lambertovej Bilčíkovej, Mgr. Juliane Matejíčkovej a Mgr. Vanesske Chovancovej za príjemne strávený čas.

     • ŠvP najstarších

      Naši najstarší žiaci z 9.A si užili šesť dní plných poriadnych "prírodných" dobrodružstiev pod taktovkou triedneho učiteľa Mgr. Michala Tlelku.

      50 km po hrebeni Nízkych Tatier. Západ slnka na vrchole Ďumbiera. Dvojdňový, divoký splav rieky Hron.

      Čo viac si priať na posledný výlet v rámci základnej školy? 🙂

      Pevne veríme, že tieto zážitky zostanú v ich pamäti ešte veľmi dlho a budú na našu základnú školu pamätať len v dobrom.

     • Spolu múdrejší 3

      Minulý týždeň sme ukončili program doučovania „Spolu múdrejší 3“.
      Tento program bežal od februára do júna 2022 a nadväzoval na program "Spolu múdrejší 2", ktorý sme realizovali od októbra do decembra 2021.

      Vďaka projektu a finančným prostriedkom sa nám podarilo najmä:

      • zlepšiť vedomostí a zručností žiakov a dobehnúť zameškané (nielen) z dištančnej  výučby,
      • individuálne pracovať so žiakmi,
      • vyrovnať rozdiely vo vedomostiach žiakov.

      Do projektu bolo zapojených 8 vyučujúcich, ktorí sa venovali 70-tim žiakom. Celkovo bolo odučených 1677 žiakohodín.

      Projekt „Spolu múdrejší 3“ bol realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     • Oznam: Blíži sa koniec školského roka

      S blížiacimi sa prázdninami dochádza k úprave organizácie vyučovania, a to nasledovne:

      Od stredy 22.6. do stredy 29.6.2022 budú prebiehať už len triedne aktivity - utužovanie vzťahov, výlety, odovzdávanie a dostávanie učebníc, účelové cvičenie ai.

      Žiaci 1. stupňa sa učia 4 vyučovacie hodiny.
      Žiaci 2. stupňa sa učia 5 vyučovacích hodín.
      Školský klub detí je v prevádzke v štandardnom režime. 
      Školská jedáleň - desiata sa vydáva všetkým žiakom medzi 8:45 - 9:00
       

      Štvrtok 30.6.2022

      Vysvedčenie žiaci dostanú počas prvých dvoch vyučovacích hodín. Tzn. všetci žiaci sú v škole do 9:40.
      Školská jedáleň:
      o 8:00 si žiaci vyzdvihnú desiatu, obed sa vydáva od 10:00 do 12:00.
      Odhlášku z obeda/desiaty na tento deň je potrebné vykonať do 28.6.2022 do 12:00.
      Školský klub detí je v prevádzke od 7:00 do 15:00.

      Prosíme o úhradu nedoplatkov za ŠKD a ŠJ do 30.6.2022. Preplatky budeme vracať počas letných prázdnin.

      Ďakujeme za porozumenie.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Prespávačka 7.C

      Utužovanie kolektívu, vzdelávanie sa hrou v matematike i chémii, spoznávanie tajomných zákutí školy.
      Aj večerný a nočný čas strávený v škole môže byť zmysluplný a zábavný :)

      Tentokrát pod taktovkou pána učiteľa Ilavského a pani učiteľky Krajčírikovej. ĎAKUJEME!

     • ŠvP Bojnice

      ÔSMACI V BOJNICIACH 🏰⛰️🙂

      Žiaci 8.A a 8.B pod vedením p.uč. Szalaiovej, Brhlíkovej a Kolenčíkovej strávili minulý týždeň v Bojniciach v Škole v prírode. Celý týždeň sa niesol v znamení nabitého programu, smiechu a dobrej nálady.

      Hneď po príchode žiakov čakala krátka túra k Vyhliadke Čajka, kde si užili krásny výhľad na celú Hornú Nitru a okolitú prírodu. Nevynechali sme samozrejme ani návštevu ZOO – žiaci v nej súperili v geocachingu pri hľadaní indiícií. Po extrémnych doobedných horúčavách sme sa schladili pri vodnej bitke v ktorej neostal nikto suchý – ani pani učiteľky. Streda sa niesla v znamení histórie, kedy sme absolvovali prehliadku Bojnického zámku a zmerali si sily v krátkom dejepisnom kvíze. Posledný deň sme venovali športovým aktivitám a večer sme sa zúčastnili čarovnej nočnej prehliadky v Prepoštskej jaskyni. Na cestu sme si svietili len fakľami a snažili sme sa vcítiť do života pravekých ľudí.

      Školu v prírode sme si všetci veľmi užili a odniesli sme si z nej veľa krásnych zážitkov a spomienok.

     • ŠvP Tesáre

      Šiestacka ŠvP v Tesároch mala všetko, čo má mať -  úsmevy, radosť, turistiku, plávanie, šmýkanie sa na tobogáne, kŕmenie a hladkanie zvieratiek v Ranči pod Babicou, rybolov, rôzne druhy športových hier, tanec, zábavu, karaoke, opekačku, oddych aj relax a mnoho iných zážitkov – veď pozrite si fotogalériu.

      Veľké poďakovanie, samozrejme, patrí všetkým pedagógom, ktorí sa o to zaslúžili - Mgr. Róbert Dadykin, Mgr. Katarína Krajčíriková, Mgr. Petronela Sanigová, Mgr. Michaela Feketová, Mgr. Michal Ševčík. ĎAKUJEME!

     • JUNIÁLES v ŠKD

      Tóny skvelej hudby, tanec, súťaže, smiech, krik a veľká zábava - to všetko by ste videli 2. júna na školskom dvore. DJ Maťko opäť pripravil pre deti zo školského klubu detí, pri príležitosti MDD, jednu veľkú zábavnú show. Ďakujeme štedrým sponzorom, hlavne OZ ZRPŠ za veľa dobrôt 😍

     • Hviezda týždňa triedy 2.C

      V 2.C sme koncom mája ukončili celoročný triedny projekt Hviezda týždňa ⭐️ pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. Katky Rodziňákovej.

      Každé dieťa túži aspoň na pár chvíľ sa stať menšou, či väčšou hviezdičkou a užiť si určité výhody, či byť pyšný na svojich rodičov. Takúto možnosť mali deti z 2.C počas celého roka. Každý žiak si užil svoj týždeň slávy a zároveň nám vrámci týždňa prišiel niektorý z rodičov predstaviť svoje povolanie.

      Deti sa dozvedeli ako pracuje fotograf-novinár, redaktor, počítačový technik, či programátor, obhajca v súdnej sieni, či lekár-chirurg. Vďaka rodičom si deti množstvo vecí vyskúšali aj prakticky.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našli čas a umožnili svojiť deťom "rozjasniť svoju hviezdičku".

     • MDD 2022

      Dnes sme to po dvoch rokoch opätovne „roztočili“ :)

      Deti 1. stupňa súťažili v tímoch i jednotlivo a na stanovištiach zbierali žetóny, za ktoré si následne mohli kúpiť odmenu v podobe pera, šiltovky či plyšovej hračky. Tzv. nenápadné rozvíjanie finančnej gramotnosti v praxi.

      Obrovské ďakujem patrí rodičom, ktorí venovali ceny do nášho výmenného obchodíku.
      A najmä ĎAKUJEM patrí učiteľom, vychovávateľom, asistentkám a žiakom 9.-teho ročníka, ktorí celé podujatie zorganizovali. Odmenou im boli šťastné tváre detí, výskot a nadšenie.

     • ŠvP Mýto pod Ďumbierom

      Školy v prírode pokračujú. Tentokrát nás čakala Babylonská škola.

      ŠVP od 23.5. do 27.5. v Hoteli Biela medevedica, Mýto pod Ďumbierom.
      Triefy 2.C, 4.A, B, C sa ocitli v rozprávkove Babylonskej školy, kde prežili príbeh Pippi dlhej pančuchy, nazreli do Vily Vilôčky a vžili sa do role hercov. Po rôznych aktivitách v prírode, zrelaxovali deti v bazéne a vírivke a v posledný večer zahrali úžasné divadlo o Pippi. Na konci bolo ťažké lúčenie a návrat z rozprávkova do reality.

      Poďakovanie patrí pedagógom Mgr. Katarína Rodziňáková, Mgr. Róbert Dadykin, Mgr. Bronislava Poláková, Mgr. Daša Lazarová, Mgr. Michaela Štepanovská, Juliána Hudáková a Michal Suchánsky.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje