• Vyhlasujeme súťaž o najzdravšiu desiatu
     • Vyhlasujeme súťaž o najzdravšiu desiatu

      Nielen raňajky ale aj výživná desiata je pre detský organizmus nesmierne dôležitá. Ideálna je kombinácia obilniny s mliečnym výrobkom a ovocím alebo zeleninou. Inšpirujme sa navzájom!

      Zapoj fantáziu, neváhaj aj rodičov a vykúzli zdravú a oku lahodiacu desiatu :) 

      Svoju desiatu odfotografuj a pošli do 24.11.2021 na ikrizanova@zsvazovova.sk

      Víťazov čaká zdravé prekvapenie a diplom. 

      Súťaž je vyhlásená v rámci projektu Skutočne zdravá škola. 

     • Workshop Neviditeľné stromy

      Aj v tomto školskom roku sa zapájame do unikátneho projektu hlavného mesta SR  - Deti pre Bratislavu
      Tentokrát s projektom "Neviditeľné stromy", vďaka ktorému priložíme ruku k dielu a zveľadíme školský dvor. 

      Začali sme WORKSHOPom "NEVIDITEĽNÉ STROMY" 🌳🌲🍃
      Workshopu sa zúčastnil tvorivý tím 6.B triedy v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica – lektorom bol pán Ing. František Cimerman. Žiaci si vyskúšali rôzne environmentálne aktivity v triede, ale aj na školskom dvore. • Selfie beh - odfoť sa s ... • Nájdi svoj strom - so šatkou na očiach • Dočiahni od stromu po strom v skupine • Meranie obvodu rukami, stopami, metrom • Tvorba geometrických útvarov z paličiek • Matematické hádanky z paličiek • Druhové určenie jednotlivých drevín

      Žiaci si to veľmi užili a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Najbližšie nás čaká prezentácia nášho projektu pred porotou. Držte nám palce :)

     • Dobrovoľníci zo SLSP na školskom dvore

      V piatok 21.10.2021 sme zažili na školskom dvore atmosféru aktívneho dobrovoľníckeho zápalu.

      Tím zamestnancov Slovenskej Sporiteľne sa zapojil do zveľaďovania školského dvora. Práve ich aktívnou prácou, sa dvor po 1. etape revitalizácie dostal do takej podoby, že deti môžu školský dvor bezpečne používať.

      Poradili si so zasypaním diery, ktorá bude v budúcnosti slúžiť pre nový strom, vyčistili chodníky od nánosov stavbárskej špiny, náletových drevín a odpadkov.

      Ďakujeme aj dobrovoľníkom OZ ZRPŠ Vazovova za zorganizovanie a zastrešenie aktivity a Školskej jedálni za pripravené občerstvenie.

     • Ovčie kiahne

      V našej základnej škole sa na prvom i druhom stupni vyskytli Varicella zoster alebo ovčie kiahne.

      Ide o vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša vzduchom. Ich inkubačná doba je dva týždne. Veľmi rýchlo sa prenášajú najmä vo väčších kolektívoch.

      Prosíme Vás o dôkladnejšie pozorovanie detí. Ak vaše dieťa ochorie, nahláste túto skutočnosť triednemu učiteľovi. 

      Ďakujeme za spoluprácu. 

     • Vzdelávame sa moderne

      Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom digitalizácie a rozvoj zručnosti žiakov prostredníctvom používania IKT (nielen) vo vyučovacom procese, je jedným z hlavných koncepčných zámerov našej školy. 

      Aj preto sa nesmierne tešíme a ďakujeme Magistrátu hlavného mesta Bratislava za príspevok pre občianske združenie ZRPŠ Vazovova 4 na realizáciu projektu s názvom „Vzdelávame sa moderne aj vo výchove mimo vyučovania“ Vďaka projektu sme pre deti navštevujúce školský klub detí zakúpili tablety, ktoré využijú na zábavné, ale i vzdelávacie hry, čo zaručí netradičný výchovno-vzdelávací proces. 

     • Jesenné prázdniny

      S potešením oznamujeme, že od 28.10.2021 (štvrtok) do 1.11.2021 (pondelok) sú prázdniny. 

      Vyučovanie v škole začne 2.11.2021 (utorok). Upozorňujeme rodičov, že pri návrate dieťaťa do školy po prázdninách je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage.

      Príjemný oddych prajeme :) 

     • Projekt Krokus

      Rozširujeme svoje vedomosti o holokauste a zapájame sa do projektu Krokus SNM - Múzeum židovskej kultúry. Začíname sadením krokusových cibuliek a už teraz sa tešíme na ich kvitnutie v našej predzáhradke. Cibuľky kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január).

      Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Takto symbolicky si chceme uctiť približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu.

     • Spolu múdrejší 2

      Nesmierne sa tešíme, že sme získali finančné prostriedky na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

      Koordinátorom projektu za školu je: PhDr. Jana Koláčková, PhD. - jkolackova@zsvazovova.sk, na ktorú môžete smerovať všetky svoje otázky. 

      Veríme, že vďaka prostriedkom sa nám podarí zlepšiť vedomostí a zručností žiakov a dobehnúť zameškané z dištančnej  výučby. Žiakov, ktorí sa do projektu prihlásili, budú kontaktovať vyučujúci/doučovatelia. 

      Doučovanie začne už od 4.10.2021. Držte palce, nech je tento projekt prospešný pre nás všetkých. 

      Projekt „Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

    • Od pondelka 4.10.2021 krúžkujeme
     • Od pondelka 4.10.2021 krúžkujeme

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      ďakujeme za prejavenú dôveru. Od budúceho týždňa otvárame 18 záujmových krúžkov. 
      Zoznam nájdete TU<<<

      Veríme, že Vám prinesieme aktívnu zábavu, pozitívnu náladu, nové zážitky a vedomosti. 
      Tešíme sa na Vás!

      Vaši vedúci krúžkov 

     • Oznam zo školskej jedálne

      Milí rodičia,

      na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré mesto, bolo schválené zníženie príspevku na réžiu v ŠJ, konkrétne na 0,60 € na deň od 1. októbra 2021

      Vedúca jedálne vystaví predpisy v priebehu týdňa a prostredníctvom triednych učiteľov ich rozdá deťom. Prosíme o ich úhradu najneskôr do 8.10.2021.

      Zároveň Vás prosíme, aby ste na odhlasovanie/prihlasovanie využívali www.strava.cz alebo kontaktovali vedúcu prostredníctvom e-mailu: znemethova@zsvazovova.sk. Odhlasovať sa dá na daný deň do 8:00.

      Ďakujeme. 

     • Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 20.9.2021 sa žiaci I. stupňa po príchode do školy prezúvajú.
      Žiaci II. stuňa sa prezúvajú od stredy 22.9.2021.

      Zároveň sa od 20.9.2021 okresy Bratislava I - V preklápajú do oranžovej farby COVID Automatu.

      Výučba prebieha aj naďalej prezenčnou formou. Žiak a zamestnanec má prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

      Je potrebné, aby ste predložili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak ste tak doteraz nespravili.
      Ideálne prostredníctvom rodičovského konta na EduPage - https://help.edupage.org/sk/u2462 alebo odovzdaním papierového vyhlásenia triednemu učiteľovi (príloha 1). Toto vyhlásenie predkladáte po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov).

      V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyjadrenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového a bude umiestnený do izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude bezodkladne kontaktovať rodiča.

      Ak žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 2 možnosti:

      1. Odoslať ho škole prostredníctvom EduPage;
      2. Poslať podpísaný scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom triednemu učiteľovi;

      V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, môže ju uplatniť prostredníctvom Oznámenia o výnimke z karantény - opäť môžete podať prostredníctvom EduPage - https://help.edupage.org/sk/u2458 alebo odovzdať tlačivo (príloha 2)

      Výnimka z karantény:

      • Žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky).
      • Plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19.

      Poprosíme Vás, aby mal triedny učiteľ v pondelok 20.9.2021 k dispozícii odovzdané: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Oznámenie o výnimke z karantény (ak dieťa spĺňa výnimku z karantény).

      Ďakujeme a želáme príjemný víkend.
      Vedenie školy

     • Kde je vôľa, tam je cesta

      Dni riadteľského voľna i voľný deň 15.9.2021 sme strávili aktívne - v škole pri zariaďovaní nových PC učební, stolárskymi prácami, prípravou materiálov na plavecký výcvik, online vzdelávaním, či nahadzovaním obľúbených septembrových štatistických výkazov. 

      Rodičia a žiaci zo 6.A s triednym učiteľom Mgr. Róbertom Dadykinom strávili stredu 15.9.2021 aktívne. Špekačky, hry, guláš, torta, outdoorscrabble, futbal, bedminton, volejbal, vybíjaná, jednoducho NÁDHERNÝ DEŇ SPOLU so žiakmi i rodičmi 🥰 

      Naša práca je našim poslaním a víziou školy je “Moderná, pohodová a tvorivá škola na celý deň, ktorá pripravuje pre úspešný a napĺňajúci život.” 

      Veľmi túžime deti nielen vzdelávať, ale aj formovať a najmä poskytnúť im komunitu, na ktorú sa budú môcť obrátiť a budú sa v nej cítiť bezpečne. Radi by sme v budúcnosti realizovali podujatia pre žiakov, rodičov i verejnosť (veríme, že raz sa pandemická situácia upokojí), a to nielen jednodňové akcie, ale výhľadovo aj tábory a rodinné pobyty. 

      Tešíme sa na spoločne strávený čas.
      Zamestnanci školy 

     • Potvrdenia a vyhlásenia online

      Vážení rodičia,

      prispejme k ochrane životného prostredia a netlačme zbytočne dokumenty. Mnoho dokumentov sa dá vybaviť pár klikmi na EduPage. 

      Potrebujete potvrdenie o návšteve školy (na preukaz na vlaky, autobusy, MHD, na rodinné prídavky a pod.)? Nemusíte chodiť do školy. Potvrdenie si ľahko vygenerujete sami z pohodlia domova prostredníctvom Edupage - NÁVOD TU<<<

      Ospravedlnenky - potrebujete dieťa ospravedlniť z vyučovania z rodinných dôvodov? Podajte elektronickú ospravedlnenku. NÁVOD TU<<<
      Samozrejme, v prípade, že dieťa vymešká viac ako 5 dní, je potrebné doložiť ospravedlnenie od lekára. 

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti - formulár, bez ktorého sa tento rok nezaobídeme. Je potrebné ho podať po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Aj keď je povinnosťou rodiča predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti až v oranžovej fáze COVID automatu, prosíme rodičov, aby prostredníctvom EduPage poskytli toto potvrdenie už teraz po 15.9., čo výrazne uľahčí prípadný prechod do oranžovej fázy; takisto prosíme rodičov, aby toto potvrdenie predkladali (primárne cez EduPage) aj v zelenej fáze vždy po tom, čo žiak vymešká 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendov, sviatkov, prázdnin a pod.), pretože každou takouto absenciou stráca pôvodné vyhlásenie platnosť. NÁVOD TU<<<

      Výnimka z karantény - je Vaše dieťa očkované alebo prekonalo ochorenie za posledncýh 180 dní? Dajte nám o tom vedieť a uplatnite si výnimku. Budeme sa tak môcť lepšie nachystať na prípadný prechod na dištančnú / hybridnú výučbu. NÁVOD TU<<<

      ĎAKUJEME 

     • Riaditeľské voľno v dňoch 13. a 14. septembra 2021

      Vážení rodičia, 

      v zmysle odporúčania MŠVVŠ SR a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava udeľuje riaditeľka školy v dňoch 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok), z dôvodu výrazných dopravných obmedzení pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľské voľno, tzn. nebude prebiehať výchovno-vzdelávací proces.

      Všetci žiaci budú automaticky odhlásení z obedov a desiatej.

      V školských laviciach sa opäť uvidíme 16. septembra 2021 (štvrtok), nakoľko dňa 15. septembra (streda) je deň pracovného pokoja.

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

      vedenie ZŠ Vazovova

     • Prvé rodičovské združenie

      Milí rodičia, prosím vyčleňte si na nás čas na prvé rodičovské združenie.

      - 1. ročník - tak ako sme avizovali, vo štvrtok 2.9.2021 po uvítaní prváčikov priamo v triedach
      - 2. - 9. ročník - v pondelok 6.9.2021 o 17:00. Forma stretnutia - online/osobne bude oznámená triednym učiteľom prostredníctvom EduPage

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami :)

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

      Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2021.
      Žiak, zákonný zástupca, zamestnanec vstupuje do budovy s rúškom, pri vstupe si vydezinfikuje ruky. 

      Harmonogram výučby 2.9.2021:

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa za sprievodu jedného zákonného zástupcu stretnú 8:30 vo svojej triede, kde dostanú základné informácie. Po krátkom uvítaní sa budú následne realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok. O deti sa postarajú vychovávatelia ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

      Žiaci 2. – 9. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 8:00, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 9:40.

      Školská jedáleň
      Žiaci 1. - 4 ročníka sa odobedovávajú od 11:00 do 12:00 
      Žiaci 5. - 9. ročníka sa odobedováva od 10:00 do 11:00

      ŠKD bude v prevádzke do 17:00 pre žiakov 1. - 4. ročníka. 
      Žiaci starší, v tento deň bez ŠKD, poprosíme však v prípade záujmu o ŠKD, aby sa prihlásili u p. Matejovej. ŠKD pre žiakov z druhého stupňa bude v prevádzke na našej škole výlučne vtedy, ak sa nám podarí otvoriť jedno samostatné oddelenie, aby sme nemiešali deti prvého a druhého stupňa. Ďakujeme za pochopenie. 

      V tento deň budú žiakom rozdané kloktacie testy na základe udelených súhlasov zákonnými zástupcami v termíne do 26.8.2021 - bližšie informácie a postup testovania zašleme prostredníctvom EduPage vo štvrtok 2.9.

      Harmonogram výučby 3.9.2021 a 6.9.2021

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa učia 3 vyučovacie hodiny, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ majú 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín, pričom v tieto dni budú prebiehať aktivity podporujúce adaptáciu žiakov na školské vzdelávanie a podporu socializácie žiakov. Viac informácii poskytnú žiakom triedni učitelia.

      Prevádzka školskej jedálne počas 2.9. – 6.9.2021 bude prebiehať podľa nasledujúceho HARMONOGRAMU.

       

      Prevádzku a vnútorný režim školy od 2.9.2021 upravuje nasledovné USMERNENIE.

      Tešíme sa na Vaše deti.
      Jana Štefková, riaditeľka školy 

     • Začíname: Školský klub detí

      Milí rodičia,

      v mesiaci jún prebehlo predbežné zisťovanie záujmu o ŠKD.
      V prostredí EduPage budete vyzvaní o definitívne potvrdenie záujmu a prihlásenie dieťaťa do ŠKD pre nadchádzajúci školský rok.

      Na základe počtu prihlásených detí, vytvoríme oddelenia ŠKD. Je možné, že v jednom oddelení sa budú miešať žiaci z maximálne dvoch tried - pôjde však o homogénnu skupinu, vytvorenú od začiatku školského roka, tak, aby sme vedeli dohľadať v prípade potreby úzke kontakty.

      Školská družina bude v prevádzke od 7:00 do 17:00.
      Poplatok určuje VZN Mestskej časti BA-Staré mesto, číslo  01/2020.
       

     • Začíname: Prihlasovanie

      Vážení rodiačia,

      v prostredí EduPage prebieha prihlasovanie:
      - Možnosť testovania kloktacími PCR testami - dobrovoľné jednorazové testovanie na začiatku školského roka
      - Záujem o domáce antigénové samotesty
      Prosíme o vyjadrenie, či súhlasné alebo nesúhlasné do 25.8. do 22:00!

      Ďakujeme.

     • Začíname: Stravovanie v ŠJ

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na stravovanie v školskej jedálni sa môžete prihlásiť elektronicky do 30.8.2021 - PRIHLÁŠKA
      alebo odovzdaním papierovej prihlášky vo štvrtok 2.9.2021 do 8:30 do rúk vedúcej ŠJ - Papierová prihláška

      Prihlásiť sa môžete na obed alebo obed + desiata (len na desiatu sa prihlásiť nedá).
      Obed a desiata sa vydáva na základe čipu. Stratu čipu treba čo najskôr nahlásiť na tel.č. 02/52 49 14 68 u vedúcej ŠJ p. Némethovej, aby nedošlo k jeho zneužitiu. Prváci dostanú čip v prvý školský deň.

      Vo štvrtok 2.9.2021 sa strava vydáva od 10:00 pre žiakov 2. stupňa a od 11:00 pre žiakov 1. stupňa.

      Žiaľ, od 1.9.2021 je zrušená štátna dotácia na stravu, ktorá bola v sume 1,20 eur.
      V dôsledku jej zrušenia, je cena obeda: 1.stupeň - 2,21 Eur
                                                                       2.stupeň - 2,30  Eur

                                                cena desiatej: 1.stupeň - 0,52 Eur
                                                                         2.stupeň - 0,56 Eur

      Aká je teda výška poplatku za stravu v septembri? Ak sa budete stravovať od 2.9.2021:
      1. stupeň obed: 20 x 2,21 = 44,20 Eur
      1. stupeň obed + desiata = 20 x 2,73 = 54,60 Eur

      2. stupeň obed: 20 x 2,30 = 46,00 Eur
      2. stupeň obed + desiata: 20 x 2,86 = 57,20 Eur  

      Réžia na stravu je 1 euro za jeden obed, tá je už pripočíta k cene obeda.

      Strava sa odhlasuje na www.strava.cz, prípadne ráno do 8:00 na tel. č. 02/52491468

      Poplatok za stravu sa platí vždy mesiac vopred. Výška platby Vám príde mailom. Ak nebude suma pripísaná, žiak nedostane obed.

      Némethová, ved. ŠJ

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje