• Prerušenie distribúcie elektriny

      Vážení rodičia,

      na budúci týždeň je Západoslovenskou distribučnou, a.s. naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie, konkrétne v pondelok od 8:00 do 12.00, v stredu od 8:00 do 15:00 a vo štvrtok od 8:00 do 17:00. 

      Z uvedeného dôvodu sa bude v stredu 24.3. a vo štvrtok 25.3.2021 vzdelávať výlučne dištančnou formou. Budova školy nebude v prevádzke!

      Predpokladáme, že organizácia vyučovania bude nezmenená a v rovnakom móde ako minulý a tento týždeň.
      V pondelok, utorok aj piatok bude pre deti zabezpečená prezenčná výučba, v prevádzke bude ŠKD aj ŠJ.

      V prípade nového rozhodnutia MŠVVŠ SR či zriaďovateľa, ohľadom organizácie vyučovania od budúceho týždňa, Vás budeme operatívne informovať.

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Vyhodnotenie fotografickej súťaže

      Počas jarných prázdnin sme vyhlásili fotografickú súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari".
      Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, ktorí nám zaslali 32 fotografii. Počas uplynulého týždňa vyberalo tú najlepšiu 35 pedagogických zamestnancov.

      Víťazom súťaže sa Filip Ficek z 2.C. Gratulujeme :)
      Na pomyselnom druhom mieste sa umiestnila Petronela Sanigová z 1.B.
      Tretie miesto patrí Evke Gajdošovej zo 6.B.

      Ďakujeme žiakom za prinesenie jari, všetky fotografie nájdete v našom FOTOALBUME.

     • OZNAM

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      budúci týždeň bude organizácia vyučovania na oboch stupňoch prebiehať rovnako ako v tomto týždni.

      V prípade, že chcete dieťa do školy prihlásiť alebo naopak z nej odhlásiť, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk. Nezabudnite zároveň kontaktovať vedúcu školskej jedálne p. Némethovú - znemethova@zsvazovova.sk, pokiaľ si prosíte prihlásiť/odhlásiť obed.

      S deťmi, ktoré navštevovali školu, ŠKD a ŠJ tento týždeň, samozrejme, počítame. Nie je potrebné prihlasovať ich opätovne. Je však opätovne potrebné doložiť čestné vyhlásenie a preukázať sa negatívnym Ag testom nie starším ako 7 dní.

      Zároveň mi dovoľte informovať Vás, že na základe uznesenia zriaďovateľa, budeme v najbližších dňoch, tzn. do 19.3.2021, vracať poplatky na činnosť ŠKD za mesiac január príp. február, ak ste poplatok uhradili a Vaše dieťa celý mesiac ŠKD nenavštevovalo. UZNESENIE

      S úctou
      Jana Štefková, riaditeľka

    • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD
     • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD

      Milé deti z ŠKD,
      určite sa pamätáte na nášho kamaráta bábkoherca Maťka, ktorý hrával pre vás predstavenia v ŠKD Kapitána Kotvičku, zábavné diskotéky...
      Keďže teraz nás ešte nemôže navštíviť v škole, posiela vám predstavenie o prasiatku, k vám domov.
      Maťko nás srdečne pozdravuje a teší sa kedy sa zabavíme pri spoločnom stretnutí v ŠKD.
      Vaše vychovávateľky Sveťka, Janka, Jožka, Irenka, Paťka, Boba, Darina, Katka, Daniela a vychovávateľ Alex vám želajú krásny zážitok 😃 LINK NA VIDEO
       

    • Pridaj sa k nám na FB a instagrame
     • Pridaj sa k nám na FB a instagrame

      Pridaj sa k nám a okrem oficiálnych informácie, ktoré nájdeš na našej stránke, sa staneš aj súčasťou online komunity. Tešíme sa na Teba! 

      Facebook - novovytvorená stránka manažovaná vedením školy a pedagogickými zamestnancami.

      Instagram - pôvodne profil vytvorený žiakmi, koncom februára sa nám podarilo získať jeho správu do našich rúk a bude manažovaný p. učiteľkou Kubovčíkovou. S príspevkami do tohoto času sa škola a jej vedenie nemusí stotožňovať.

     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

      Máme za sebou úžasný týždeň. Niektorí prázdninový a niektorí z Vás školopovinný v jarnej škole. Veríme však, že všetci máme veľa príjemných zážitkov a najmä sme poriadne oddýchnutí :)

      Nezabudnite, ešte máte zopár dní na zapojenie sa do fotografickej súťaže "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

      Žiaľ, ani po prázdninách sa so žiakmi 2. stupňa neuvidíme osobne. Pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania, na popoludňajšie hodiny opäť pridávame telesnú výchovu, ktorá je dobrovoľná.

      Na 1. stupni dochádza k zmene organizácie vyučovania v súlade s Uzneseniami vlády SR č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 2.marca 2021, kedy sa obnovuje prezenčné vyučovanie v základných školách na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Zákonní zástupcovia dostali všetky potrebné informácie do EduPaege a e-mailu. K dištančnému rozvrhu pridávame možnosť telesnej výchovy a online ŠKD šikovníčka.

      Príjemný víkend prajeme a od pondelka hurá do študovania.
      Tešíme sa na Vás!

     • Tento týždeň to u nás žije jarnou školou

      Vzdelávame sa hrou a bádaním :) Vyrábame zlato a striebro, spoznávame ľudské telo, opakujeme si učivo, kreslíme, maľujeme, naháňame sa, sme kreatívni a najmä SPOLU

      Ďakujem úžasným pani učiteľkám Slávke Saladiovej, Julke Matejíčkovej, Kristínke Urdovej, Ľubke Schützovej, Evke Kukumbergovej, Daške Lazarovej, Katke Rodziňákovej a Broni Polákovej, že sa rozhodli svoj voľný čas venovať deťom. 

      Poďakovanie patrí aj vychovávateľom/kam, kuchárkam a pani upratovačkám.

      Ďakujeme, že je v našej škole opäť živo a máme dôvod na úsmev od ucha k uchu :)

      Krásne zážitky všetkým praje (nielen) riaditeľka Jana Štefková. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarná škola .

    • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA
     • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA

      Milí žiaci, milí rodičia,

      od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 nás čaká zaslúžený oddych v podobe jarných prázdnin.
      Niektorí z Vás sa v tomto týždni zúčastnia dobrovoľnej JARNEJ ŠKOLY, počas ktorej sa budú učiť hrou, športovať a veríme, že aj zbierať vitamín D (nielen) na školskom dvore.

      Žiaci, ktorí sa na jarnú školu prihlásili, dostali bližšie informácie prostredníctvom EduPage.
      Tešíme sa na spoločné zážitky, ktoré Vám všetkým priblížime prostredníctvom fotodokumentácie.

      Na jarné prázdniny vyhlasujeme súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

      Príjemný oddych!

     • Organizácia vyučovania od 22.2.2021

      1. stupeň sa učí prezenčne. Keďže je opätovne nutné, aby dieťa pri nástupe odovzdalo čestné vyhlásenie + výsledok negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, prosím, nezabudnite sa dať otestovať. Vyhlásenie môžete podať cez EduPage alebo priniesť vytlačené v pondelok ráno. Triedni učitelia budú prehlásenia dôsledne kontrolovať.
      Prosíme Vás zároveň o sledovanie EduPage, v prípade pozitivity u niektorého z našich zamestnancov môže dôjsť k uzavretiu triedy, príp. školy. Veríme, že sa tak nestane.

      2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

      Prajeme Vám príjemný víkend.
      A nezabudnite,... ešte týždeň a čakajú nás jarné prázdniny - od 1.3. do 5.3.2021.

    • Jarná škola
     • Jarná škola

      Vážení rodičia, milí žiaci,  

      s hrdosťou Vám oznamujem, že počas jarných prázdnin, ktoré budú v termíne od 1.3. do 5.3.2021, sú naši zamestnanci pripravení a odhodlaní zrealizovať JARNÚ ŠKOLU.

      Zámerom jarnej školy je poskytnúť žiakom možnosť nadobudnúť, prípadne upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas dištančného vzdelávania.

      Do tejto školy sa môžu prihlásiť žiaci všetkých ročníkov 1.-9. triedy.
      Pre žiakov 1. stupňa je účasť podmienená negatívnym testom jedného ZZ nie starším ako 7 dní.
      Pre žiakov 2. stupňa platí, že ich účasť na jarnej škole je podmienený negatívnym testom žiaka a jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

      Jarná škola bude od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 v čase od 7:30 do 15:00, žiakom bude zabezpečený obed.

      Prihlasovať sa môžete prostredníctvom EduPage alebo mailom na skola@zsvazovova.sk.

      Samozrejme, v prípade nízkeho záujmu alebo nepriaznivej epidemiologickej situácie (Bratislava označená za čierny okres) bude jarná škola zrušená, informovať Vás budeme najneskôr v stredu 24.2.2021.

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • 40 monitorov pre ZŠ Vazovova

      Spoločnosť Swiss Re Managment AG, organizačná zložka TwinCity B na nás myslela a obdarovala nás 20x22" Lenovo Monitor a 20x29" Lenovo Monitor, vďaka ktorým sme obnovili náš "monitorový park" v počítačových učebniach. Za dar patrí vďaka aj zamestnancovi spoločnosti, Ing. Branislavovi Povodovi. Aj vďaka novým monitorom vieme teraz zabezpečiť výučbu ANJ s obrazom aj zvukom.

      Ď*A*K*U*J*E*M*E

    • Oznam
     • Oznam

      V mene Rady školy ZŠ Vazovova 4, by sme Vás chceli informovať, že do funkcie riaditeľky školy bola na obdobie 5 rokov, dňa 2.februára 2021, vymenovaná PaedDr. JANA ŠTEFKOVÁ, PhD.                                   

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa síl.

      Rada školy ZŠ Vazovova 4

     • Organizácia vyučovania od 15.2.2021

      V pondelok 15. 2. 2021 začne na 1. stupni prezenčné vyučovanie.
      Prevádzka školy bude v čase od 7:00 do 16:30.
      Podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia žiakov prostredníctvom EduPage.
       

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančne. Vzhľadom k potrebe vyučujúcich v ŠKD nebudú prebiehať online hodiny TSV. Využite inštruktážne online videá O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, vďaka ktorým sa žiaci môžu hravo rozhýbať priamo doma. Videá nájdete na www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma.

     • Organizácia vyučovania od 8.2.2021 - pokračujeme dištančne

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Aj naďalej budú mať možnosť dobrovoľnej TSV - udalosť bude nahodená v EduPage, prihlasovacie údaje do ZOOM zostávajú nezmenené.

      Žiaci 1. stupňa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa budú vzdelávať aj naďalej dištančne.

      ŠKD bude v prevádzke od 7:00 do 17:00 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, príp. rodičov, ktorým ich pracovná náplň neumožňuje vykonávať prácu z domu. Do ŠKD môžu nastúpiť deti 1. - 4. ročníka. Pri nástupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage.

      Online ŠKD Šikovníček bude prebiehať od pondelka do štvrtka od 13:30 do 15:00, tak ako doteraz.

      Ďalší týždeň pred nami, prajem nám všetkým pokojné riešenie každej situácie s vedomím, že sme tu jeden pre druhého.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Mesiac január

      Prázdne triedy, chodby a ticho ako počas prázdnin. Aj takto by sa dala opísať atmosféra na väčšine slovenských škôl. U nás však bola o niečo veselšia :). Otvorili sme ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, respektíve pre tých, ktorým povaha práce nedovoľovala pracovať z domu. Doobeda povinná online výučba, poobede relax v herni a oddych vonku.

      Sme hrdí, že sme mohli byť nápomocní rodičom detí (nielen z našej školy). Veríme, že mesiac február bude na našej škole veselý aspoň tak ako doteraz. 

      Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom "v prvej línii" - od pani učiteliek, cez vychovávateľky, kuchárky až po pani upratovačky. Jednoducho jeden skvelý kolektív.  

    • Prvý polrok za nami
     • Prvý polrok za nami

      Milí žiaci,

      Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do druhého polroka šk. roka 2020/2021. Svoje polročné hodnotenie ste obdržali prvýkrát netradične a dostali ho elektronicky – cez EduPage.

      Bolo pekným zvykom prostredníctvom rozhlasu slávnostne ukončiť prvý polrok a pochváliť Vás za prácu a prospech. A tak mi dovoľte namiesto rozhlasu, pochváliť Vás TU.

      Za plnenie školských povinností v čase „korony“.

      Za náročnú prácu, plnenie, zasielanie úloh a aktivitu (nielen) na online vyučovaní.

      Za vyhľadávanie všetkých potrebných informácií a prácu s nimi - spoľahlivo a načas.

      Za to, že k vzdelávaniu pristupujete zodpovedne a nemáte takmer žiadne absencie :)

      Možno sa Vám vždy všetko nepodarilo podľa Vašich predstáv a niektoré oblasti potrebujete dobehnúť a vylepšiť, ale máme pred sebou 5 mesiacov, kedy môžete na sebe poriadne zamakať. Ďakujem Vám, že nepoľavujete a držím Vám palce!


      Pochvala patrí aj Vašim RODIČOM

      Za trpezlivosť, vytrvalosť a lásku, ktorú Vám preukazujú v tak náročnom období.

      Za podporu a pomoc, ktorú poskytujú nám učiteľom a našej škole.

       

      A v neposlednom rade patrí pochvala všetkým pedagógom a odborným zamestnancom.

      Za ich prácu, osobné a pracovné nasadenie, ochotu spolupracovať, ľudskosť a obrovské srdce.


      Ď*A*K*U*J*E*M

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Organizácia vyučovania od 1.2.2021

      Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
      Aj naďalej bude v prevádzke ŠKD a ŠJ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. ŠKD je k dispozícii od 7:00 do 17:00.

      1. stupeň

      ŠKD online Šikovníček bude vysielať každý deň od pondelka do štvrtka od 13:30 do 15:00 s 10-minútovou prestávkou (14:10 – 14:20). V danom čase sa môžu prihlásiť žiaci všetkých ročníkov. Je to čas vyhradený na tvorenie, kreslenie, spievanie i rozprávanie. Rodičia si môžu zatiaľ oddýchnuť, vypiť kávičku, či vybaviť to, čo doobeda nestihli :)
      Pani vychovávateľky Janka Jurášová a Jožka Lehoczká sú tu pre Vás.
      Prihlasovacie údaje do ZOOM zostávajú rovnaké.

      2. stupeň

      Žiakom pribúda možnosť online telesnej výchovy. Ide o dobrovoľné online hodiny, kde sa môžu žiaci trochu rozhýbať a vybiť aspoň trochu energie.
      Tešia sa na Vás pán učiteľ Mgr. Róbert Dadykin – utorok a piatok od 12:45 do 13:30 a Mgr. Michal Tlelka – pondelok a utorok od 14:00 do 14:45. Prihlasovacie údaje dostanete prostredníctvom EduPage.

     • Organizácia vyučovania od 25.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      aj naďalej pokračuje dištančná výučba pre všetkých žiakov školy.

      V prevádzke zostáva ŠKD ako aj ŠJ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Ako novinku pripravujeme popoluňajší online ŠKD Šikovníček pod taktovkou vychovávateľky Jožky Lehoczkej a Janky Jurášovej. Sledujte svoj EduPage :)

      Milí žiaci, chýbate nám. Zostáva nám veriť, že sa čoskoro spoločne uvidíme. Dávajte na seba pozor, doma sa dostatočne objímajte a najmä zostaňte zdraví!
      Jana Štefková, poverená riadením školy

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje