• Členovia

   •  

    Meno a priezvisko Funkcia Zvolený za

    Mgr. Petra Hitková, PhD.

    predseda

    Mestskú časť Bratislava- Staré Mesto

    Patrik Križanský

    podpredseda

    ZRŠ

    Mgr. Eva Kubovčíková

    tajomník

    pedagogických zamestnancov

    Jozefína Lehoczká

    člen

    pedagogických zamestnancov

    Zuzana Némethová

    člen

    nepedagogických zamestnancov

    Mgr. Mária Rothensteinová

    člen

    ZRŠ

     

    Mgr. Renata Józsová                        člen                          Mestskú časť Bratislava- Staré Mesto

    Mgr. Juraj Mikulášek                        člen                          Mestskú časť Bratislava- Staré Mesto

    Mgr. Monika Farka                           člen                          Mestskú časť Bratislava- Staré Mesto                                             

      

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje