• IT Akadémia Partner

      Základná škola Vazovova sa v decembri 2020 stala partnerskou školou. Zapájame sa do národného projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý bude trvať do 31.8.2026. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

      Čo to pre nás znamená? Žiadne obavy, z našej školy sa za toto obdobie určite nestane škola vyučujúca výlučne prostredníctvom počítačov a tabletov. S klasickými zošitmi, perom a rysovacími pomôckami sa určite nechceme rozlúčiť a ani nie je v našom záujme meniť klasickú školu na výlučne počítačovú.  Avšak istú dávku premeny a transformácie si naša škola a najmä Vy - naši žiaci zaslúžite.

      Prostredníctvom vybraných učiteľov školy začneme vo výučbe využívať inovatívne metodiky, ktoré budú učiteľom poskytnuté počas kontinuálnych vzdelávaní. Následne budú aplikované do vzdelávacieho procesu. IT Akadémia je ako "švédske stoly". Koľko si naložíme, toľko zjeme. A my si skúsime naložiť tak akurát a malými krôčikmi spraviť našu školu atraktívnejšou a inovatívnejšou.

      Aby sme mohli dobre nastaviť proces digitalizácie školy, je potrebné zistiť, kde sa teraz naša škola nachádza.
      V krátkom čase Vás, milí žiaci, prostredníctrvom EduPage vyzveme k vyplneniu krátkeho dotazníka.

      Len s dobrou spätnou väzbou sa nám podarí nastaviť dobrý smer a cieľ v tomto projekte.
      Jana Štefková, poverená riadením školy
      Eva Kukumbergová, koordinátor projektu

     • Organizácia vyučovania od 18.1.2021

      Vzdelávanie všetkých žiakov pokračuje aj budúci týždeň dištančnou formou. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie na stránkach MŠVVŠ SR.

      Na škole bude fungovať ŠKD pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Záujem o ŠKD treba nahlásiť na riaditel@zsvazovova.sk. Žiaci, ktorí chodili do ŠKD tento týždeň sa prihlasovať nanovo nemusia. 

      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Organizácia vyučovania od 11.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa testovanie žiakov 2. stupňa a zákonných zástupcov plánované na 8. a 9.1.2021 konať nebude. MŠVVaŠ zverejnilo informácie o postupe pri obnovení vyučovania na 1. a 2. stupni od 11. 01. 2021 v dištančnej forme.

      • Pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (tzn. rodičov zdravotníkov, pracovníkov polície, požiarnikov, predavačky, ako aj pre rodičov, ktorí nemajú možnosť zostať doma na home office) bude v prevádzke ŠKD v čase od 7:00 do 17:00 hod. Záujem o ŠKD treba nahlásiť do 8.1.2021 do 8:00 hod prostredníctvom formulára.

      DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 1. stupeň - počas týždňa od 11. do 15.1.2021 budú mať žiaci 1. stupňa vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený na EduPage do konca týžňa.

      DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 2. stupeň – žiaci 2. stupňa pokračujú od 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní podľa online rozvrhu hodín, ktorý je platný od 26.10.2020.

      Ďalšie informácie v dokumente - Organizácia vyučovania ZŠ Vazovova od 11.1.2021

      Jana Štefková, riaditel@zsvazovova.sk

      Rozhodnutie ministra zo 4.1.2021

      Plán na návrat detí do škôl

     • Vazovoviny 05/2020

      Uvarte si kávu či čaj, pohodlne sa usaďte do svojho obľúbeného kresla a prečítajte si nové vydanie nášho školského časopisu. Poďakovanie patrí našej zanietenej a šikovnej pani učiteľke Evke Kubovčíkovej a jej tímu šikovných detí, z ktorých možno raz vyrastú reportéri či novinári.

      CISLO_05-2020.pdf

    • Vianočná pošta odoslaná
     • Vianočná pošta odoslaná

      Zvládli sme to! 500 ručne vyrobených pohľadníc s krásnym vinšom sme už zaslali do domovov sociálnych služieb. Veríme, že tak ako sme sa my tešili pri výrobe, tak sa starkí budú tešiť pri čítaní.

      Ďakujeme našim šikovným deťom, pani učiteľkám a vychovávateľkám. Fotografie budeme postupne pridávať do nášho fotoalbumu, aby ste sa aj Vy mohli potešiť a pochváliť svoje ratolesti.

      Fotoalbum

     • Vianočný les

      Prejdite sa po Vianočnom lese na Hlavnom námestí v Bratislave. Originálnu výzdobu v rámci projektu BKIS pripravili deti z 21 bratislavských materských, základných a umeleckých škôl. A naša škola patrí k nim.

      Pod taktovkou úžasnej pani vychovávateľky Jožky sa začal zimný a vianočný maratón príprav. Deti v ŠKD s veľkou chuťou lepili, maľovali, strihali, ozvláštňovali ozdoby. Pod ich rúčkami vznikali malé umelecké dielka, ktoré zdobia vianočný stromček. Veríme že radosť z neho budú mať všetci okoloidúci.

      Fotoalbum

     • Koľko lásky

      Naša škola sa prvýkrát zapojila do projektu s krásnou myšlienkou: obdarovať a potešiť starkých, ktorí budú na Vianoce bez svojich blízkych. 130 krásne zabalených krabíc naplnených darčekmi a najmä láskou poputovalo do DS Archa a do DS Evanjelická Diakonia v Bratislave. Veríme, že spravia veľa radosti :)

      Ďakujeme deťom, ich rodičom, pani učiteľkám, vychovávateľkám a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a darovali kúsok seba. Veríme, že budeme pokračovať v rozdávaní lásky aj budúci rok.

     • Umelecký projekt

      Žiaci 4.A sa zapojili do medzinárodného umeleckého projektu Earth Speakr, na ktorom spolupracuje Goetheho inštitút v Bratislave. Počas 2-hodinového workshopu deti diskutovali o ochrane životného prostredia a  enviromentálnej zodpovednosti. V závere každé dieťa sformulovalo vlastné posolstvo na danú tému a nahralo ho cez mobilný telefón do aplikácie projektu. Aplikácia z nahrávky vytvorila krátku animáciu, ktorá použila iba hlas dieťaťa a jeho mimiku, avšak tvár nahradila animovaným predmetom, rastlinou, zvieraťom, podľa výberu samotného dieťaťa.

      Výsledky si môžete pozrieť TU<<<

     • Mikuláš, čo v tom vreci máš?

      Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál,
      v ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku.
      Z bielych fúzov, teplý šál, tak na deti vykúkal.
       

      Naše usilovné a šikovné deti na 1. stupni navštívil Mikuláš spolu s anjelikom i čertom. Deti si pre takúto vzácnu návštevu pripravili básničky i pesničky. Mikuláš im za odmenu, ale i zato, že boli celý rok dobré dal sladkú odmenu. Niektorí však museli sľúbiť čertovi, že sa polepšia. Dúfame, že nás Mikuláš navštívi aj o rok.

      Ďakujeme dobrovoľníkom z Klubu Detskej Nádeje za úžasnú Mikulášsku atmosféru 🧡.

     • Hľadanie Mikulášskych kamienkov

      Vydajte sa cez víkend na prechádzku po Starom meste.

      Kvôli pandémii COVID-19 vedenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravilo tento rok trochu iného Mikuláša, ale určite všetky deti poteší :)

      Bezpečne, na prechádzke, s rodičmi alebo samé, môžete hľadať Mikulášsky kamienok. V uliciach Starého Mesta ich bude ukrytých celkovo sto. Za nájdený kamienok nálezca získa Staromestský mikulášsky balíček.

      Viac sa dozviete v PLAGÁTE

     • Rodičovské združenie

      I. stupeň - vyučujúci pošlú zákonným zástupcom informáciu o prospechu a správaní žiaka ako správu cez EduPage. V prípade potreby je možné dohodnúť si konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa, tzn. od 7.12.2020 do 11.12.2020.

      II. stupeň - prosíme zákonných zástupcov, aby kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prekonzultovať prospech dieťaťa. Kontakty na vyučujúcich sú dostupné na https://zsvazovova.edupage.org/teachers/
      Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa, tzn. od 7.12.2020 do 11.12.2020. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

     • Vianočná pošta

      Vďaka Vám a výzve "Koľko lásky" sa u nás na škole pomaly zvianočnieva :) Zapájajú sa triedy, žiaci, učitelia, vychovávatelia, rodiny a dokonca aj priaznivci našej školy, ktorým sem deti nechodia. Postupne fotografujeme, zbierame krabičky a 4.12.2020 odovzdáme koordinátorovi. Následne zverejníme fotogalériu, aby ste videli koľko lásky sa nám podarilo zabaliť ❤️.

      A pri krabičkách lásky nekončíme, zapájame sa aj do výzvy "Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch" a rozhodli sme sa ich potešiť ručne písanou pohľadnicou. Zapojiť sa môže každý aj žiaci 2. stupňa, ktorí zatiaľ nechodia do školy - pohľadnice stačí vhodiť do schránky pred školou do 7.12.2020 Viac informácii na www.pohodovo.sk.

      Ďakujeme, ste úžasní!
      Jana Štefková

    • Hra svetiel
     • Hra svetiel

      Koncom októbra sme vniesli svetlo na školský dvor ZŠ Vazovova. Naše šikovné deti v ŠKD sa zapojili do projektu OZ ZRPŠ Vazovova - „Hra svetiel na dvore“ výrobou lampiónov.
      Pestrofarebné lampióny kreatívne vytvorili z rôznych recyklovateľných materiálov a prezentovali svoje „dielka" veselým sprievodom lampiónov. Svetlo, ktoré deti priniesli, symbolicky presvetlilo celý školský dvor.
      Svetlo na dvore ostalo aj po ukončení sprievodu vďaka závesným solárnym svietidlám. Tie budú slúžiť ako osvetlenie najmä počas zimných dní, keď sa zmráka skôr.
      Projekt "Hra svetiel na dvore" bol podporený z Grantového programu Komunity – Nadácie mesta Bratislavy. Ďakujeme.
      Fotoalbum

    • Myslíme kreatívne a technicky
     • Myslíme kreatívne a technicky

      Nielen počas vyučovania sa žiaci vzdelávajú a cibria svoje zručnosti. Kreatívne a technické myslenie podporuje naša škola aj v školskom klube detí. Vďaka Magistrátu mesta Bratislava sme mohli zakúpiť stavebnice Lego, technické stavebnice a rôzne pomôcky. Do popoludňajších aktivít zaraďujeme pravideľnú voľnočasovú činnosť zameranú na vytvorenie technických projektov podľa kreatívnych nápadov detí. Najzaujímavejšiu prácu, ktorú deti budú tvoriť v skupinkách, vyhodnotíme, odfotíme a usporiadame výstavku prác na nástenke ŠKD a aj na webstránke ZŠ.

      Ďakujeme Magistrátu mesta Bratislava za schválenie a finančnú podporu predloženého projektu OZ ZRPŠ ZŠ Vazovova 4, grantového Podprogramu 1, na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

      Ďakujeme v mene ŠKD aj za spoluprácu OZ ZRPŠ Vazovova 4 pri realizácii projektu.
      Tešíme sa na ďalšie projekty, ktoré podporia zvyšovanie kvality ŠKD, kreativitu a pekné zážitky deťom.
      Mgr. Darina Matejová, vedúca ŠKD

      Fotoalbum

    • Halloween v ŠKD
     • Halloween v ŠKD

      Obľúbený „Karneval strašidiel“ zavítal aj tento rok do ŠKD. Deti  v jednotlivých oddeleniach  si na karneval dôkladne pripravili úžasné masky.
      Vyzdobili triedy a diskotéka mohla začať. Tancovali ježibaby, kostry, duchovia, čarodejnice a iné rozprávkové bytosti. Malé strašidielka sa veselo zabavili súťažami, tancom, promenádou masiek a popritom si dobre zamaškrtili.
      Novembrový  karneval masiek sa opäť  skvele vydaril.
      Dostrašenia o rok 🙂 Fotoalbum
       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Poznáte tú krásnu otázku - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 💖
      Myšlienka obdarovania starkých v domovoch sa dotkla aj našich sŕdc. Úcta k starším, myslieť na iných a ich potreby, rozdať radosť, pozornosť a lásku.

      V tomto predvianočnom čase sa naša základná škola zapája do krásnej aktivity. Ide o dobrovoľnú zbierku, ktorá sa momentálne realizuje v mestách a obciach po celom Slovensku. Princíp spočíva v tom, že v krabici od topánok darujete rôzne maličkosti, ktoré potešia seniorov v domovoch dôchodcov. Našim cieľom je, aby každá trieda (zatiaľ 1. stupňa) pripravila svoju krabicu lásky. Stačí, keď každý žiak z triedy donesie malú drobnosť: hrnček, ponožky, knihu, kávu, čaj, krížovky, drogériu, oriešok, rôzne sladkosti alebo darčekové predmety.
      Krabice, ktoré sa nám na našej škole podarí zabaliť, poputujú do zariadenia Domov seniorov Evanjelické Diakonie v Bratislave.

      Ak by ste chceli prispieť aj svojou vlastnou „rodinnou“ krabicou lásky, prosím, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk, a my zabezpečíme ich doručenie do správnych rúk. Krabice budeme zbierať do 4.12.2020.

      Ď*A*K*U*J*E*M*E
      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Aj my separujeme...

      Podľa toho, čo vidíme okolo seba, ľuďom je úplne ľahostajné prostredie, v ktorom žijú. Niekedy je až nepochopiteľné ako môže niekto na prechádzke v krásnej prírode odhodiť do trávy obal od jedla alebo prázdnu plastovú fľašu. Ak človek má úctu voči prírode, správa sa inak. A úctu a lásku voči životu treba vštepovať odmalička.

      A tak sme sa rozhodli zvýšiť našu doterajšiu snahu a znížiť množstvo nepotrebného odpadu na našej škole. Preto sme zakúpili do každej triedy kôš na papier a na plastové fľaše. Papier budeme zbierať a následne vymieňať za hygienické potreby.

      Naším heslom je: „Separovať chcem a tým chrániť Zem!“

    • iBOBOR
     • iBOBOR

      SÚŤAŽÍME... držte palce :)

      V nasledujúcom týždni, tzn. od 10.11.2020 do 16.11.2020 prebieha on-line súťaž iBobor.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

      Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Držíme palce naším žiakom.

     • Deti pre Bratislavu

      Zapojili sme sa do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a s hrdosťou sa môžeme pochváliť, že sme sa stali jeho súčasťou. 

      Výsledkom bude vynovená predzáhradka pred vstupom do školy. Tá je teraz tak povediac "od macochy". Síce je o ňu postarané, sú tam nasadené kríky, rôzne rastliny, ale deti ju nevnímajú ako „svoju“, ako niečo, ku čomu by mohli mať vzťah. Prostredníctvom tímovej práce žiakov 9. ročníka chceme do nej zakomponovať hmyzí hotel a bylinkovú špirálu s tabuľkami. 

      Pred tým však čaká žiakov vzdelávanie, a to predovšetkým prostredníctvom workshopov, ktoré sú zastrešované občianskymi združeniami Divadlo bez domova, ŽivicaPost BellumSlovak Fashion Council a iné. 

      V priebehu projektu budú mať žiaci možnosť absolvovať nielen workshopy s odborníkmi, skúsenými profesionálmi, či ľuďmi z kreatívneho priemyslu, ktorí sa témam životného prostredia dlhodobo venujú, ale získať zručnosti, ako napísať dobrý projekt, ako svoje nápady dať na papier, odprezentovať a zrealizovať. Na konci získa naša škola 1 500 Eur na samotnú realizáciu. 

      Veľmi sa tešíme, že žiaci majú možnosť získať neoceniteľné skúsenosti a zručnosti. A tešíme sa aj na nový upravený priestor, kedy sa časť predzáhradky zmení a dúfame, že u detí vytvoríme vzťah k tomuto priestoru. Držte nám palce! Za pomoc pri písaní žiadosti do programu ďakujeme Barbare Krištofíkovej z OZ Združenie  rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4.

      Jana Štefková, poverená riadením školy

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje