• Spolu múdrejší 3

      Minulý týždeň sme ukončili program doučovania „Spolu múdrejší 3“.
      Tento program bežal od februára do júna 2022 a nadväzoval na program "Spolu múdrejší 2", ktorý sme realizovali od októbra do decembra 2021.

      Vďaka projektu a finančným prostriedkom sa nám podarilo najmä:

      • zlepšiť vedomostí a zručností žiakov a dobehnúť zameškané (nielen) z dištančnej  výučby,
      • individuálne pracovať so žiakmi,
      • vyrovnať rozdiely vo vedomostiach žiakov.

      Do projektu bolo zapojených 8 vyučujúcich, ktorí sa venovali 70-tim žiakom. Celkovo bolo odučených 1677 žiakohodín.

      Projekt „Spolu múdrejší 3“ bol realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     • Oznam: Blíži sa koniec školského roka

      S blížiacimi sa prázdninami dochádza k úprave organizácie vyučovania, a to nasledovne:

      Od stredy 22.6. do stredy 29.6.2022 budú prebiehať už len triedne aktivity - utužovanie vzťahov, výlety, odovzdávanie a dostávanie učebníc, účelové cvičenie ai.

      Žiaci 1. stupňa sa učia 4 vyučovacie hodiny.
      Žiaci 2. stupňa sa učia 5 vyučovacích hodín.
      Školský klub detí je v prevádzke v štandardnom režime. 
      Školská jedáleň - desiata sa vydáva všetkým žiakom medzi 8:45 - 9:00
       

      Štvrtok 30.6.2022

      Vysvedčenie žiaci dostanú počas prvých dvoch vyučovacích hodín. Tzn. všetci žiaci sú v škole do 9:40.
      Školská jedáleň:
      o 8:00 si žiaci vyzdvihnú desiatu, obed sa vydáva od 10:00 do 12:00.
      Odhlášku z obeda/desiaty na tento deň je potrebné vykonať do 28.6.2022 do 12:00.
      Školský klub detí je v prevádzke od 7:00 do 15:00.

      Prosíme o úhradu nedoplatkov za ŠKD a ŠJ do 30.6.2022. Preplatky budeme vracať počas letných prázdnin.

      Ďakujeme za porozumenie.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Prespávačka 7.C

      Utužovanie kolektívu, vzdelávanie sa hrou v matematike i chémii, spoznávanie tajomných zákutí školy.
      Aj večerný a nočný čas strávený v škole môže byť zmysluplný a zábavný :)

      Tentokrát pod taktovkou pána učiteľa Ilavského a pani učiteľky Krajčírikovej. ĎAKUJEME!

     • ŠvP Bojnice

      ÔSMACI V BOJNICIACH 🏰⛰️🙂

      Žiaci 8.A a 8.B pod vedením p.uč. Szalaiovej, Brhlíkovej a Kolenčíkovej strávili minulý týždeň v Bojniciach v Škole v prírode. Celý týždeň sa niesol v znamení nabitého programu, smiechu a dobrej nálady.

      Hneď po príchode žiakov čakala krátka túra k Vyhliadke Čajka, kde si užili krásny výhľad na celú Hornú Nitru a okolitú prírodu. Nevynechali sme samozrejme ani návštevu ZOO – žiaci v nej súperili v geocachingu pri hľadaní indiícií. Po extrémnych doobedných horúčavách sme sa schladili pri vodnej bitke v ktorej neostal nikto suchý – ani pani učiteľky. Streda sa niesla v znamení histórie, kedy sme absolvovali prehliadku Bojnického zámku a zmerali si sily v krátkom dejepisnom kvíze. Posledný deň sme venovali športovým aktivitám a večer sme sa zúčastnili čarovnej nočnej prehliadky v Prepoštskej jaskyni. Na cestu sme si svietili len fakľami a snažili sme sa vcítiť do života pravekých ľudí.

      Školu v prírode sme si všetci veľmi užili a odniesli sme si z nej veľa krásnych zážitkov a spomienok.

     • ŠvP Tesáre

      Šiestacka ŠvP v Tesároch mala všetko, čo má mať -  úsmevy, radosť, turistiku, plávanie, šmýkanie sa na tobogáne, kŕmenie a hladkanie zvieratiek v Ranči pod Babicou, rybolov, rôzne druhy športových hier, tanec, zábavu, karaoke, opekačku, oddych aj relax a mnoho iných zážitkov – veď pozrite si fotogalériu.

      Veľké poďakovanie, samozrejme, patrí všetkým pedagógom, ktorí sa o to zaslúžili - Mgr. Róbert Dadykin, Mgr. Katarína Krajčíriková, Mgr. Petronela Sanigová, Mgr. Michaela Feketová, Mgr. Michal Ševčík. ĎAKUJEME!

     • JUNIÁLES v ŠKD

      Tóny skvelej hudby, tanec, súťaže, smiech, krik a veľká zábava - to všetko by ste videli 2. júna na školskom dvore. DJ Maťko opäť pripravil pre deti zo školského klubu detí, pri príležitosti MDD, jednu veľkú zábavnú show. Ďakujeme štedrým sponzorom, hlavne OZ ZRPŠ za veľa dobrôt 😍

     • Hviezda týždňa triedy 2.C

      V 2.C sme koncom mája ukončili celoročný triedny projekt Hviezda týždňa ⭐️ pod vedením triednej pani učiteľky Mgr. Katky Rodziňákovej.

      Každé dieťa túži aspoň na pár chvíľ sa stať menšou, či väčšou hviezdičkou a užiť si určité výhody, či byť pyšný na svojich rodičov. Takúto možnosť mali deti z 2.C počas celého roka. Každý žiak si užil svoj týždeň slávy a zároveň nám vrámci týždňa prišiel niektorý z rodičov predstaviť svoje povolanie.

      Deti sa dozvedeli ako pracuje fotograf-novinár, redaktor, počítačový technik, či programátor, obhajca v súdnej sieni, či lekár-chirurg. Vďaka rodičom si deti množstvo vecí vyskúšali aj prakticky.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našli čas a umožnili svojiť deťom "rozjasniť svoju hviezdičku".

     • MDD 2022

      Dnes sme to po dvoch rokoch opätovne „roztočili“ :)

      Deti 1. stupňa súťažili v tímoch i jednotlivo a na stanovištiach zbierali žetóny, za ktoré si následne mohli kúpiť odmenu v podobe pera, šiltovky či plyšovej hračky. Tzv. nenápadné rozvíjanie finančnej gramotnosti v praxi.

      Obrovské ďakujem patrí rodičom, ktorí venovali ceny do nášho výmenného obchodíku.
      A najmä ĎAKUJEM patrí učiteľom, vychovávateľom, asistentkám a žiakom 9.-teho ročníka, ktorí celé podujatie zorganizovali. Odmenou im boli šťastné tváre detí, výskot a nadšenie.

     • ŠvP Mýto pod Ďumbierom

      Školy v prírode pokračujú. Tentokrát nás čakala Babylonská škola.

      ŠVP od 23.5. do 27.5. v Hoteli Biela medevedica, Mýto pod Ďumbierom.
      Triefy 2.C, 4.A, B, C sa ocitli v rozprávkove Babylonskej školy, kde prežili príbeh Pippi dlhej pančuchy, nazreli do Vily Vilôčky a vžili sa do role hercov. Po rôznych aktivitách v prírode, zrelaxovali deti v bazéne a vírivke a v posledný večer zahrali úžasné divadlo o Pippi. Na konci bolo ťažké lúčenie a návrat z rozprávkova do reality.

      Poďakovanie patrí pedagógom Mgr. Katarína Rodziňáková, Mgr. Róbert Dadykin, Mgr. Bronislava Poláková, Mgr. Daša Lazarová, Mgr. Michaela Štepanovská, Juliána Hudáková a Michal Suchánsky.

     • Bublinová show

      V piatok 2.5.2022 sa telocvičňa pramenila na fantastický svet bubliniek - veľkých a najväčších bublín, do ktorých sa zmestilo každé dieťa aj pani vychovávateľky :)

      Bublinový kúzelník Alex kúzlil rôzne tvary čarovných bublín vznášajúcich sa telocvičňou, ktoré mali krásne dúhové farby. Deti z ŠKD mali nezabudnuteľný zážitok...

     • Pozývame Vás na pingpongový turnaj

      Vážení učitelia, drahí rodičia, milí žiaci,

      dovoľujeme si Vás pozvať na pingpongový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 04.06.2022 v telocvični ZŠ Vazovova.

      Pingpongový turnaj je určený pre žiakov 2. stupňa, ktorí si spolu s rodičom alebo učiteľom vytvoria dvojicu.

      Začiatok turnaja je o 09:00 hod. a predpokladaný koniec turnaja je o 15:00 hod. 

      Registrácia na turnaj začne od 8:00 hod. Pri registrácii dvojica uhradí registračný poplatok vo výške 5 Eur. Z poplatku bude hradené občerstvenie a ceny pre víťazov. Každý sponzorský dar je vítaný.

      Na turnaj je potrebné si priniesť športové oblečenie a športovú obuv. Taktiež je potrebná dobrá nálada a chuť zašportovať si 😊

      Prihlasovať sa do turnaja môžete na e-mailovej adrese rdadykin@zsvazovova.sk do 22.05.2022.

      Pozn.: Organizátor má právo na vytvorenie systému turnaja podľa počtu prihlásených dvojíc, ktorý bude účastníkom turnaja oznámený v deň turnaja.

     • Testovanie T5: voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka

      V súvislosti s organizáciou Testovania T5 udeľuje riaditeľka Základnej školy, Vazovova 4, 811 07 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) dňa 18. mája (streda) žiakom 6. až 9. ročníka voľno.

      Dôvod: Zabezpečenie pedagogického dozoru počas TESTOVANIA T5.
      PaedDr. Jana Štefková,PhD. - riaditeľka školy

     • Malá olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 3.5.2022 sa uskutočnilo školské kolo Malej olympiády v anglickom jazyku. Sily si zmerali a svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku porovnali žiaci zo všetkých tried 4. ročníka.

      Deti zábavnou formou v trojčlenných družstvách riešili rôzne typy úloh zameraných najmä nakomunikačné jazykové činnosti – rozprávanie,  počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika; a to písomnou aj ústnou formou.

      Cieľom olympiády bolo podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej i cudzej kultúre. Tímy predviedli vyrovnané a výborné výkony.

      Víťazným družstvám srdečne blahoželáme! Mgr. Ivana Figlárová, Mgr. Monika Rovderová

     • Zápis detí do prvého ročníka bol ukončený

      Máme za sebou príjemnú "spoločenskú" akciu. Počas dvoch aprílových dní 29.4. - 30.4.2022 sa v našej škole konal zápis budúcich prváčikov. Na zápis prišlo 145 detí.

      Príjemnú atmosféru dotvárala "kaviarnička" pre rodičov a herňa pre detičky. Osvedčila sa nám prehliadka školy v pravidelných časových intervaloch. Deti si odniesli aj malý spomienkový darček.

      Na príprave sa podieľali všetci učitelia 1. stupňa, asistenti učitelia i vychovávatelia. Patrí im obrovská pochvala a ešte väčšie ĎAKUJEM.

     • Srdečné pozdravy z Ľubietovej

      S príchodom teplejších dní prichádza aj uvoľnenie a trávenie dní mimo školy.
      Školy v prírode majú konečne zelenú a tento rok otvorili "sezónu" naši tretiaci.
      Posielajú Vám všetkým pozdravy a my im želáme príjemné dni plné zážitkov :)
      Vráťte sa nám zdraví a oddýchnutí...

     • Exkurzia pre ôsmakov a deviatakov

      80. výročie prvého transportu slovenských Židov z nášho územia do koncentračného tábora v Osvienčime sme si pripomenuli exkurziou do Múzea holokaustu v Seredi. Expozície múzea sú umiestnené v piatich obnovených barakoch, v ktorých sme videli dobové dokumenty, fotografie a predmety viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku. Ak ešte stále existujú ľudia, ktorí pochybujú, či sa holokaust na Slovensku stal, odporúčame navštíviť danú expozíciu. Mgr. Zuzana Slezáková

     • Čítanie pod perinou

      Po dlhej odmlke spojenej s pandemickými opatreniami sa nám podarilo zorganizovať nočnú školskú prespávačku.
      Po veľkonočných prázdninách (zo štvrtka na piatok) sme s deťmi strávili jednu noc v škole pod nàzvom "Čìtanie pod perinou".

      Pozeranie filmu Matilda s čitateľskou tématikou, čitateľský maratón so vstupom odvážnych rodičov (veľká vďaka im), veľká pátračka, nočná hra... to všetko boli aktivity, čo deti s veľkým nadšením prežívali. Na večeru pizza, či raňajky so sladkou vianočkou znásobili zážitky triedam 4.A, 4.B, 4.C a 2.C.

      Tešíme sa zo šťastných tváričiek ❤❤❤ a ďakujeme iniciátorke pani učiteľke Katke Rodziňákovej a jej pomocníkom učiteľom, vychovávateľom - Miške Štepanovskej, Daške Lazarovej, Broni Polákovej, Robovi Dadykinovi, Miškovi Suchánskemu a Lucke Mericovej.

     • Jarná úprava predzáhradky

      Už rok nás teší, že ju máme.

      Rodičom spríjemňuje čakanie na deti, deťom čakanie na otvorenie školy. Výučba v nej vie byť zaujímavá. Vznikla vďaka 2. ročníku projektu Deti pre Bratislavu a najmä usilovnosti našich detí pod vedením pani učiteľky Sanigovej.

      Tento týždeň zažila jarné upratovanie a výsadbu nových rastliniek a kvietkov. 

      Nech nám všetkým robí radost 🌞

     • Športový mesiac apríl

      V zdravom tele zdravý duch 🏐

      Po uvoľnení opatrení sa môžeme opätovne aktívne zúčastnňovať aj na športových podujatiach a súťažiach. Tešíme sa zo slniečka, súťaženia, adrenalínu. Učíme sa zvládať emócie, víťazstvá i prehry.

      Naše aprílové úspechy:
      3. miesto - Školský pohár vo futbale mladších žiakov
      3. miesto - Midicool volejbal starších žiakov
      3. miesto - Mc Donald cup vo futbale pre najmladších žiakov

      2. miesto - Volejbal dievčat

      2. miesto - Volejbal chlapci

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje