• Rodičovské združenie

      KONZULTAČNÉ - - - ONLINE - - - 13.12.2021 - 17.12.2021

      Prosíme zákonných zástupcov, aby prostredníctvom EduPage kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prediskutovať prospech dieťaťa.

      Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM v priebehu týždňa od 13.12.2021 do 17.12.2021. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

     • Vyhodnotenie súťaže "Zdravá desiata"

      Zdravé, chutné, farebné... pri každej fotke sa porote zbiehali slinky.
      Vôbec nebolo jednoduché rozhodnúť, nakoniec sme udelili:

      1. miesto: Adam, Katka a Martin Paule
      2. miesto: Isabella Shenová, 5.C
      3. miesto: Richard Gašpar, 8.A

      Gratulujeme a ďakujeme za inšpiráciu. Víťaz získava 20 Eurovú poukážku do Lidla.

      2. a 3. miesto

      Ostatní súťažiaci:
      Diana Guldanová, 2:c
      Adela Zachová, 8.A
      Viktória Ilse Pechová, 4.B
      Filip Ficek, 3.C
      Viky Šimuničová, 2.C
      Viktor Jesenák, 5.C
      Alžbeta Muchová, 3.A
      Bohuš Zach, 6.A

     • Platby za ŠKD

      Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste platby za ŠKD za obdobie september - december uhradili najneskôr do 10. 12. 2021.
      Skontrolujte si, prosím, či máte platby v poriadku. Ak to tak nie je, prosím, uhraďte ich.

      Platbu za január, prosím, uhrádzajte až v januári 2022.
      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pokojné dni.

     • Drobné zmeny v organizácii vyučovania

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k novým opatreniam, pristupujeme od pondelka 29.11.2021 k menšej zmene organizácie vyučovania. Aby ste sa vedeli zariadiť, uvádzame najdôležitejšie zmeny:

      • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00.
      • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z vyučovania.
      • Žiaci sa učia primárne vo svojich kmeňových triedach. Nedelia sa do skupín, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried. V dôsledku usmernenia je pre žiakov druhého stupňa vytvorený nový rozvrh, kde sa žiaci nemiešajú na hodinách TSV. Hodiny náboženstva - na hodine budú žiaci len z jednej triedy, žiaci z iných tried budú mať etiku - žiakov budeme informovať priebežne.
      • Personálne sa budeme snažiť zabezpečiť nemiešanie žiakov 1. stupňa v ŠKD, tzn. počet oddelení ŠKD = počet tried na 1. stupni.
      • Stravovanie bude zabezpečené podľa zabehnutého harmonogramu platného od 12.10.2021. Žiaľ, pri počte stravníkov, nevieme zabezpeič, aby sa stravovala každá trieda samostatne. Samozrejme, v jedálni bude zabezpečená zonácia tried a v priestoroch školskej jedálne bude v prevádzke germicídny žiarič.
      • Doplnkové stravovanie prostredníctvom desiatej - 1. stupeń od 9:40 do 10:00 a 2. stupeň od 8:45 do 8:55. Opäť zabezpečná zonácia v ŠJ a v prevádzke germicídny žiarič.
      • Telesná a športová výchova sa bude organizovať:

       A) V prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Prosíme, aby sa žiaci obliekali teplo.

       B) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa v primeranej miere budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

      • Každý zákonný zástupca je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu zdravotného stavu v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ vo vašej domácnosti, aj ak sa netýka priamo vašich detí.

      • Konzultácie učiteľov s rodičmi budú prebiehať online, mailom, osobne (po predbežnej dohode s vyučujúcim v exteriéri), naďalej sa budú dodržiavať epidemiologicko - dezinfekčné opatrenia - ROR (ruky - odstup - rúško)

      • Krúžky a mimoškolské aktivity sú až do odvolania pozastavené okrem tých krúžkov, kde sú žiaci z jednej triedy, prípadne krúžkov, ktoré môžu prebiehať online - informácie dostanete od vedúcich krúžkov.
       Prebiehať bude aj doučovanie žiakov cez projekt „Spolu múdrejší“ a jazykové kurzy pre cudzincov, pričom forma doučovania je individuálna alebo maximálne v skupinách 5+1.

      Prajem Vám všetkým pevné zdravie a pokojný víkend.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Vianočný les 2021

      Vianočný les je už tradičnou súčasťou Bratislavských Vianoc a aj tých našich 🎄.

      Tento rok sa do projektu zapojilo rekordné množstvo bratislavských materských, základných a umeleckých škôl. Jeden zo stromčekov je "náš" a bude vyzdobený 78 anjelikmi. Presne toľko anjelov pracuje na našej škole :)

      Za najkrajšie vyzdobený stromček (ten "náš"), budú môcť návštevníci hlasovať na Facebooku BKIS.

      Prajeme Vám, aby ste mali pokojné anjelské predvianočné prípravy ❤

     • Oznam - povinnosť nosenia rúšok

      V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od štvrtka 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO vo všetkých priestoroch školy.

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. ĎAKUJEME.

     • Blíži sa čas obdarovávania, pokoja a lásky

      Dnešné dni sú také aké sú, každý z nás zažíva asi trochu viac stresu, menej pohody a nadhľadu. Veríme, že spoločne spolu s Vami sa nám podarí naladiť na tú pravú vianočnú nôtu. Že zažijeme pocit spolupatričnosti, súdržnosti a nájdeme malý kúsok pokoja v duši :)

      ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎

      Aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

      Koordinátori nás prosia, aby sme primárne namiesto krabičiek vytvorili láskyplné Mikulášske balíčky – zjednodušenú verziu krabičiek. V každom balíčku by malo byť niečo sladké, niečo na zahriatie (čiapka, šál, ponožky) a niečo od srdca (odkaz, soška, vianočná ozdoba, perníček), zabalené v Mikulášskom sáčku. Starkí tak budú obdarovaní nielen na Vianoce, ale ja na Mikuláša. 

      Deti môžu priniesť sladkosť - drobnosť do balíčka alebo aj celý Mikulášsky balíček do 30.11.2021 triednej pani učiteľke.  

      Samozrejme, vytvoriť a potešiť môžeme seniorov aj krabičkou. Opäť platí možnosť doniesť drobnosť do krabičky, ktorú vytvorí trieda alebo vytvoriť vlastnú a tú priniesť do školy. Zberné miesto pre krabičky je sekretariát riaditeľky školy. Opäť do 30.11.2021. Ďakujeme :)

      ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎ ❄︎

      Už 5 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova. Aby seniorom dopriali niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter. Za ten čas bolo doručených 105.567 pozdravov. A my toto číslo tento rok navýšime o ďalších 300 :) 
      Kreatívne pracujeme na hodínách VYV, ale ak má niekto chuť a čas doma, každá vyrobená pohľadnica s vinšom - prianím, je vítaná. Pohľadnice môžu deti odovzdať opäť triednym pani učiteľkám - učiteľom do 30.11.2021. Ďakujeme :)

     • Čiastočné pozastavenie krúžkovej činnosti

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      vzhľadom k rozšíreniu vírusového ochorenia - ovčie kiahne ako aj karantnénnym opatreniam z dôvodu Covid-19, pozastavujeme dnešným dňom realizáciu školských športových krúžkov pre žiakov 1. stupňa - tzn. florbal, stolný tenis, pohybové hry. 

      Ostatné krúžky budú prebiehať za zvýšených hygienických opatrení. Zároveň prebiehajú aj krúžky, ktoré sú realizované inými subjektmi na pôde našej školy.

      Jana Štefková, riaditeľka školy 

     • Dištančné vyučovanie

      Milí rodičia, milí žiaci, 

      žiaľ, ochorenie Covid-19 sa začína týkať aj našej školy. Z dôvodu pozitívne testovaných žiakov i zamestnancov školy, sa žiaci tried:

      • 4.A, 5.B, 7.A vzdelávajú dištančne do piatku 12.11.2021. Do školy nastúpia v pondelok 15.11.2021;
      • 5.A, 6.A, 6.B vzdelávajú dištančne do pondelka 15.11.2021. Do školy nastúpia v utorok 16.11.2021;
      • 1.B, 3B, 3C a polovica triedy 1.D vzdelávajú dištančne do piatku 19.11.2021. Do školy nastúpia v pondelok 22.11.2021. 

      Pozitívne testovaným želáme skoré uzdravenie a nám všetkým prajeme pevné zdravie a veľa síl do ďalších dní. 
      Jana Štefková, riaditeľka školy 

     • Škola hľadá svoje logo

      Vyhlasujeme súťaž o vytvorenie návrhu loga našej školy. Všetci výtvarne zdatní, šikovní a kreatívni môžu do 21.11.2021 vytvoriť návrh, ktorý by čo najlepšie vystihoval našu školu. Grafické návrhy môžu byť v papierovej aj elektronickej podobe.

      Návrh v elektronickej podobe pošlite na zsvazovova@gmail.com, návrh v papierovej podobe prineste na sekretariát riaditeľky školy.

      Víťazný návrh bude ocenený a víťazné logo bude reprezentovať školu.
      Tešíme sa na Vaše nápady.

    • Vyhlasujeme súťaž o najzdravšiu desiatu
     • Vyhlasujeme súťaž o najzdravšiu desiatu

      Nielen raňajky ale aj výživná desiata je pre detský organizmus nesmierne dôležitá. Ideálna je kombinácia obilniny s mliečnym výrobkom a ovocím alebo zeleninou. Inšpirujme sa navzájom!

      Zapoj fantáziu, neváhaj aj rodičov a vykúzli zdravú a oku lahodiacu desiatu :) 

      Svoju desiatu odfotografuj a pošli do 24.11.2021 na ikrizanova@zsvazovova.sk

      Víťazov čaká zdravé prekvapenie a diplom. 

      Súťaž je vyhlásená v rámci projektu Skutočne zdravá škola. 

     • Workshop Neviditeľné stromy

      Aj v tomto školskom roku sa zapájame do unikátneho projektu hlavného mesta SR  - Deti pre Bratislavu
      Tentokrát s projektom "Neviditeľné stromy", vďaka ktorému priložíme ruku k dielu a zveľadíme školský dvor. 

      Začali sme WORKSHOPom "NEVIDITEĽNÉ STROMY" 🌳🌲🍃
      Workshopu sa zúčastnil tvorivý tím 6.B triedy v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica – lektorom bol pán Ing. František Cimerman. Žiaci si vyskúšali rôzne environmentálne aktivity v triede, ale aj na školskom dvore. • Selfie beh - odfoť sa s ... • Nájdi svoj strom - so šatkou na očiach • Dočiahni od stromu po strom v skupine • Meranie obvodu rukami, stopami, metrom • Tvorba geometrických útvarov z paličiek • Matematické hádanky z paličiek • Druhové určenie jednotlivých drevín

      Žiaci si to veľmi užili a my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. Najbližšie nás čaká prezentácia nášho projektu pred porotou. Držte nám palce :)

     • Dobrovoľníci zo SLSP na školskom dvore

      V piatok 21.10.2021 sme zažili na školskom dvore atmosféru aktívneho dobrovoľníckeho zápalu.

      Tím zamestnancov Slovenskej Sporiteľne sa zapojil do zveľaďovania školského dvora. Práve ich aktívnou prácou, sa dvor po 1. etape revitalizácie dostal do takej podoby, že deti môžu školský dvor bezpečne používať.

      Poradili si so zasypaním diery, ktorá bude v budúcnosti slúžiť pre nový strom, vyčistili chodníky od nánosov stavbárskej špiny, náletových drevín a odpadkov.

      Ďakujeme aj dobrovoľníkom OZ ZRPŠ Vazovova za zorganizovanie a zastrešenie aktivity a Školskej jedálni za pripravené občerstvenie.

     • Ovčie kiahne

      V našej základnej škole sa na prvom i druhom stupni vyskytli Varicella zoster alebo ovčie kiahne.

      Ide o vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša vzduchom. Ich inkubačná doba je dva týždne. Veľmi rýchlo sa prenášajú najmä vo väčších kolektívoch.

      Prosíme Vás o dôkladnejšie pozorovanie detí. Ak vaše dieťa ochorie, nahláste túto skutočnosť triednemu učiteľovi. 

      Ďakujeme za spoluprácu. 

     • Vzdelávame sa moderne

      Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom digitalizácie a rozvoj zručnosti žiakov prostredníctvom používania IKT (nielen) vo vyučovacom procese, je jedným z hlavných koncepčných zámerov našej školy. 

      Aj preto sa nesmierne tešíme a ďakujeme Magistrátu hlavného mesta Bratislava za príspevok pre občianske združenie ZRPŠ Vazovova 4 na realizáciu projektu s názvom „Vzdelávame sa moderne aj vo výchove mimo vyučovania“ Vďaka projektu sme pre deti navštevujúce školský klub detí zakúpili tablety, ktoré využijú na zábavné, ale i vzdelávacie hry, čo zaručí netradičný výchovno-vzdelávací proces. 

     • Jesenné prázdniny

      S potešením oznamujeme, že od 28.10.2021 (štvrtok) do 1.11.2021 (pondelok) sú prázdniny. 

      Vyučovanie v škole začne 2.11.2021 (utorok). Upozorňujeme rodičov, že pri návrate dieťaťa do školy po prázdninách je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage.

      Príjemný oddych prajeme :) 

     • Projekt Krokus

      Rozširujeme svoje vedomosti o holokauste a zapájame sa do projektu Krokus SNM - Múzeum židovskej kultúry. Začíname sadením krokusových cibuliek a už teraz sa tešíme na ich kvitnutie v našej predzáhradke. Cibuľky kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január).

      Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Takto symbolicky si chceme uctiť približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu.

     • Spolu múdrejší 2

      Nesmierne sa tešíme, že sme získali finančné prostriedky na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

      Koordinátorom projektu za školu je: PhDr. Jana Koláčková, PhD. - jkolackova@zsvazovova.sk, na ktorú môžete smerovať všetky svoje otázky. 

      Veríme, že vďaka prostriedkom sa nám podarí zlepšiť vedomostí a zručností žiakov a dobehnúť zameškané z dištančnej  výučby. Žiakov, ktorí sa do projektu prihlásili, budú kontaktovať vyučujúci/doučovatelia. 

      Doučovanie začne už od 4.10.2021. Držte palce, nech je tento projekt prospešný pre nás všetkých. 

      Projekt „Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

    • Od pondelka 4.10.2021 krúžkujeme
     • Od pondelka 4.10.2021 krúžkujeme

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      ďakujeme za prejavenú dôveru. Od budúceho týždňa otvárame 18 záujmových krúžkov. 
      Zoznam nájdete TU<<<

      Veríme, že Vám prinesieme aktívnu zábavu, pozitívnu náladu, nové zážitky a vedomosti. 
      Tešíme sa na Vás!

      Vaši vedúci krúžkov 

     • Oznam zo školskej jedálne

      Milí rodičia,

      na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré mesto, bolo schválené zníženie príspevku na réžiu v ŠJ, konkrétne na 0,60 € na deň od 1. októbra 2021

      Vedúca jedálne vystaví predpisy v priebehu týdňa a prostredníctvom triednych učiteľov ich rozdá deťom. Prosíme o ich úhradu najneskôr do 8.10.2021.

      Zároveň Vás prosíme, aby ste na odhlasovanie/prihlasovanie využívali www.strava.cz alebo kontaktovali vedúcu prostredníctvom e-mailu: znemethova@zsvazovova.sk. Odhlasovať sa dá na daný deň do 8:00.

      Ďakujeme. 

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje