• Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 19.04.2021 do 23.04.2021 v našej škole budeme pracovať v zmysle pokynov zverejnených na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

      Základné informácie pre našu školu:

      • I. stupeň a ŠKD zostáva v súčasnom režime, pretože podľa dokumentu Návrat do škôl je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠKD nepremiešavali (Pozor pôjdeme podľa rozvrhu z mesiaca december),
      • 5. - 7. ročník - dištančná forma vzdelávania,
      • 8. - 9. ročník - prezenčná forma podľa dištančného rozvrhu doplneného o adaptačné aktivity.
      • Harmonogram stravovania sa v školskej jedálni - Harmonogram 
     • Organizácia vyučovania od 12.4.2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.4.2021, sa prezenčné vzdelávanie na našej škole pre žiakov 1. stupňa obnovuje od 12.4. 2021 (pondelok). Žiaci 2. stupňa pokračujú aj naďalej dištančne.

      ROZHODNUTIE

       

      Pokyny pre 1. stupeň:

      Pri nástupe žiaka do školy, je potrebné znovu priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s dátumom 12.4.2021.
      VYHLÁSENIE

      Nástup je podmienený pretestovaním jedného zákonného zástupcu alebo potvrdením o výnimke z testovania - prekonanie ochorenia alebo očkovanie dvomi dávkami.

      Škola je v prevádzke od 7:00 do 17:00, deti sa v ŠKD nemiešajú.

      Žiaci budú mať rúško počas celého dňa, priestory budú počas dňa dezinfikované.

      Vstup do budovy školy je pre rodičov zakázaný. Konzultácie s triednou učiteľkou je možné realizovať po dohode v exteriéri.

      Obedy sú zabezpečené v školskej jedálni. V prípade dodatočného prihlásenia/odhlásenia, je potrebné skontaktovať sa s vedúcou školskej jedálne; znemethova@zsvazovova.sk

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • WORKSHOP ROBOCOOP – Robotika Arduino

      „Myslíš si, že v roku 2021 sa stále programuje len cez nuly a jednotky?“

      V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácii (CVTI) v rámci programu Interreg Slovensko Rakúsko sa podarilo spestriť našim ôsmakom pandemickú výučbu pomocou robotického workshopu s názvom RoboCoop.

      Žiaci sa v dňoch 22. a 23. marca zúčastnili dvoch trojhodinových workshopov, kde sa zoznámili so základmi zaujímavého programovania a robotiky pod vedením skúseného lektora Martina Supeka. Vzhľadom na prevažne chlapčenský charakter triedy bola do projektu zapojená 8.A, no ani dievčatá sa nestratili. Z pohodlia a bezpečia domova sa naši žiaci naučili, koľko citrónov je potrebných zapojiť do obvodu, aby sa rozsvietila žiarovka, ako rozohrať LED svetlá rôznymi farbami alebo aj zložité programovanie toho, akú intenzitu rotácie má mať motorček, ktorý točí pomyselnou hodinovou ručičkou. Každý, kto úspešne absolvoval kurz získal certifikát a dostal základy, na ktorých môže stavať ak sa rozhodne pomôcť spoločnosti v oblasti elektrotechniky a robotiky. Žiaci si osvojili základy programovacieho jazyka Tincercad, ktorý je voľne dostupný na internete a môžu v ňom teda naďalej rozvíjať svoje schopnosti aj individuálne.

     • Organizácia vyučovania od 7.4. do 9.4.2021

      Tesne po veľkonočných prázdninách sa organizácia vyučovania na našej škole nemení, tzn.

      1. stupeň - do školy nastúpia žiaci, ktorých zákonní zástupcovia sú zamestnanci s nevyhnutným prezenčným výkonom - aktuálne rozhodnutie MŠVVaŠ SR.

      2. stupeň - pokračuje v dištančnej výučbe. 

      Budúci týždeň Vás budeme informovať o organizácii vyučovania od 12.4.2021.

      Prajeme Vám krásne sviatky v kruhu najbližších.
      ​​​​​​​Oddýchnite si a načerpajte silu do ďalších všedno-nevšedných dní. 

     • Svetový deň vody s Daphne

      V piatok 26.marca sa naši piataci zúčastnili limitovanej online hodiny pre žiakov základných škôl Modrá planéta, a to pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý býva 22. marca už od roku 1993.  

      Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o tom, aká je dôležitá a vzácna čistá voda. Počas EKO výchovy od Ekovýchovného tímu Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, žiaci použili svoje zmysly pri zisťovaní chuti, vône, pozreli sa ako vyzerá čistá voda a zároveň si vypočuli jej zvuk.

      Pohybom znázornili význam pre človeka, rastliny a život. Deti sa cez zážitok dozvedeli veľa dôležitých informácií o vode aj vďaka skvelej Romane Morávkovej, ktorá je koordinátorka a lektorka environmentálnej výchovy. 

     • Deň učiteľov

      Milí učitelia, vychovávatelia, asistenti, špeciálni pedagógovia, tento deň patrí Vám všetkým, užite si ho :)

      Ďakujeme za Vašu prácu, ktorú robíte odborne, s otovrenou mysľou a láskou. 

      Želáme Vám do ďaľšej práce veľa síl, entuziazmu, kreativity, pevné nervy a najmä zdravie.

      Ako sme sľúbili, prinášame výsledky ankety "Vyber si svojho učiteľa".

      Krásny nedeľný deň praje
      ŽIACKY PARLAMENT 

     • Online návšteva múzea

      Návšteva múzea je jednou z možností zážitkového učenia. Vzdelávacie aktivity, v súčasnosti prenesené do online priestoru, ponúkajú viaceré slovenské múzeá.

      Možnosť virtuálne navštíviť múzeum a využiť netradičnú formu výuky sme využili na hodinách dejepisu s našimi deviatakmi. Najskôr sme sa zoznamovali so životom, zvykmi a tradíciami židovského národa v múzeu židovskej kultúry v Bratislave, potom sme využili možnosť navštíviť múzeum SNP v Banskej Bystrici. Tu nás čakal dvojhodinový vzdelávací program,  virtuálna výstava a aktivity spojené s písomnými spomienkami účastníkov SNP.

      Ďakujem našim deviatakom za aktívny prístup a verím, že získané poznatky obohatili ich vedomosti z histórie nášho národa.

      Mgr. Zuzana Slezáková

     • Inkluzívne rozvíjame hodnoty školy

      Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sme súčasťou tretieho ročníka grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Počas celého roka intenzívne spolupracujeme s odbornou regionálnou konzultantkou Miškou Bubelíniovou, ktorá je  našou sprievodkyňou, podporovateľkou aj supervízorkou na ceste v oblasti inklúzie. V rámci „inklutímu“ vzájomne diskutujeme, nastavujeme a plánujeme spoločný spôsob fungovania inkluzívnych hodnôt školy. Tešíme sa, že prostredníctvom financií z grantu máme naplánované aj absolvované rôzne vzdelávania, webináre, príklady dobrej praxe, ktoré sa týkajú nielen odborného tímu a pedagógov, ale aj pedagogických asistentov.

      Spoločnými silami budujeme pre naše deti akceptujúce a podporujúce prostredie. Naša škola sa tak stáva miestom, kde rozmanitosť môže byť obohacujúca.

    • Marec mesiac knihy v ŠKD
     • Marec mesiac knihy v ŠKD

      Marec je mesiacom mnohých sviatkov a udalostí. Jednou  krásnou je, že tento mesiac je aj mesiacom knihy. V školskej knižnici a v ŠKD máme veľa pekných knižiek a tak čítame, kreslíme, píšeme a rozprávame sa o knihách. Fotogaléria

      ….a nezabudnite čítať každý mesiac nielen v marci 😀
       

      Ozaj deti, viete prečo je marec mesiac knihy?

      Marec je za mesiac knihy vyhlásený už 65 rokov. Martin Hrebenda -  Hačavský bol šíriteľ slovenských a českých kníh vzdelanosti ľudí. S batohom kníh, palicou v ruke a oblečený do rimavského kroja  putoval, aby odovzdával knihy ľudu v školách po dedinách a mestách dokonca aj v Prahe, Viedni, Budapešti /vtedy Pešti/. Zbieral staré rukopisy,  knihy a zachraňoval ich a tým sa pričinil aj o budovanie knižníc. 
      Martin Hrebenda -  Hačavský sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej Píle a zomrel 16. marca 1880 v Hačave – preto je mesiac knihy  v marci.
       

     • Hlasuj v ankete s názvom "Vyber si svojho učiteľa"

      Milý spolužiak, milá spolužiačka,

      do EduPage sme Ti poslali link na hlasovanie v ankete o toho "naj" učiteľa. Hlasujú žiaci 2. stupňa.
      O tom, že všetci naši učitelia sú skvelí vieme a ani na jedného z nich na Deň učiteľov nezabudneme.
      Práve v tento deň zverejníme aj výsledky našej ankety.

      Milí žiaci 1. stupňa, keďže Vás učia 2-3 učitelia, anketu sme nerobili. Svojmu naj učiteľovi/vychovávateľovi môžete napísať odkaz, nakresliť obrázok a poslať na adresu parlamentvazovova@gmail.com do 25.3.2021.
      Z príspevkov a obrázkov vytvoríme pre daných učiteľov koláž.

      Váš žiacky parlament

     • Prerušenie distribúcie elektriny

      Vážení rodičia,

      na budúci týždeň je Západoslovenskou distribučnou, a.s. naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie, konkrétne v pondelok od 8:00 do 12.00, v stredu od 8:00 do 15:00 a vo štvrtok od 8:00 do 17:00. 

      Z uvedeného dôvodu sa bude v stredu 24.3. a vo štvrtok 25.3.2021 vzdelávať výlučne dištančnou formou. Budova školy nebude v prevádzke!

      Predpokladáme, že organizácia vyučovania bude nezmenená a v rovnakom móde ako minulý a tento týždeň.
      V pondelok, utorok aj piatok bude pre deti zabezpečená prezenčná výučba, v prevádzke bude ŠKD aj ŠJ.

      V prípade nového rozhodnutia MŠVVŠ SR či zriaďovateľa, ohľadom organizácie vyučovania od budúceho týždňa, Vás budeme operatívne informovať.

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Vyhodnotenie fotografickej súťaže

      Počas jarných prázdnin sme vyhlásili fotografickú súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari".
      Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, ktorí nám zaslali 32 fotografii. Počas uplynulého týždňa vyberalo tú najlepšiu 35 pedagogických zamestnancov.

      Víťazom súťaže sa Filip Ficek z 2.C. Gratulujeme :)
      Na pomyselnom druhom mieste sa umiestnila Petronela Sanigová z 1.B.
      Tretie miesto patrí Evke Gajdošovej zo 6.B.

      Ďakujeme žiakom za prinesenie jari, všetky fotografie nájdete v našom FOTOALBUME.

     • OZNAM

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      budúci týždeň bude organizácia vyučovania na oboch stupňoch prebiehať rovnako ako v tomto týždni.

      V prípade, že chcete dieťa do školy prihlásiť alebo naopak z nej odhlásiť, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk. Nezabudnite zároveň kontaktovať vedúcu školskej jedálne p. Némethovú - znemethova@zsvazovova.sk, pokiaľ si prosíte prihlásiť/odhlásiť obed.

      S deťmi, ktoré navštevovali školu, ŠKD a ŠJ tento týždeň, samozrejme, počítame. Nie je potrebné prihlasovať ich opätovne. Je však opätovne potrebné doložiť čestné vyhlásenie a preukázať sa negatívnym Ag testom nie starším ako 7 dní.

      Zároveň mi dovoľte informovať Vás, že na základe uznesenia zriaďovateľa, budeme v najbližších dňoch, tzn. do 19.3.2021, vracať poplatky na činnosť ŠKD za mesiac január príp. február, ak ste poplatok uhradili a Vaše dieťa celý mesiac ŠKD nenavštevovalo. UZNESENIE

      S úctou
      Jana Štefková, riaditeľka

    • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD
     • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD

      Milé deti z ŠKD,
      určite sa pamätáte na nášho kamaráta bábkoherca Maťka, ktorý hrával pre vás predstavenia v ŠKD Kapitána Kotvičku, zábavné diskotéky...
      Keďže teraz nás ešte nemôže navštíviť v škole, posiela vám predstavenie o prasiatku, k vám domov.
      Maťko nás srdečne pozdravuje a teší sa kedy sa zabavíme pri spoločnom stretnutí v ŠKD.
      Vaše vychovávateľky Sveťka, Janka, Jožka, Irenka, Paťka, Boba, Darina, Katka, Daniela a vychovávateľ Alex vám želajú krásny zážitok 😃 LINK NA VIDEO
       

    • Pridaj sa k nám na FB a instagrame
     • Pridaj sa k nám na FB a instagrame

      Pridaj sa k nám a okrem oficiálnych informácie, ktoré nájdeš na našej stránke, sa staneš aj súčasťou online komunity. Tešíme sa na Teba! 

      Facebook - novovytvorená stránka manažovaná vedením školy a pedagogickými zamestnancami.

      Instagram - pôvodne profil vytvorený žiakmi, koncom februára sa nám podarilo získať jeho správu do našich rúk a bude manažovaný p. učiteľkou Kubovčíkovou. S príspevkami do tohoto času sa škola a jej vedenie nemusí stotožňovať.

     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

      Máme za sebou úžasný týždeň. Niektorí prázdninový a niektorí z Vás školopovinný v jarnej škole. Veríme však, že všetci máme veľa príjemných zážitkov a najmä sme poriadne oddýchnutí :)

      Nezabudnite, ešte máte zopár dní na zapojenie sa do fotografickej súťaže "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

      Žiaľ, ani po prázdninách sa so žiakmi 2. stupňa neuvidíme osobne. Pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania, na popoludňajšie hodiny opäť pridávame telesnú výchovu, ktorá je dobrovoľná.

      Na 1. stupni dochádza k zmene organizácie vyučovania v súlade s Uzneseniami vlády SR č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 2.marca 2021, kedy sa obnovuje prezenčné vyučovanie v základných školách na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Zákonní zástupcovia dostali všetky potrebné informácie do EduPaege a e-mailu. K dištančnému rozvrhu pridávame možnosť telesnej výchovy a online ŠKD šikovníčka.

      Príjemný víkend prajeme a od pondelka hurá do študovania.
      Tešíme sa na Vás!

     • Tento týždeň to u nás žije jarnou školou

      Vzdelávame sa hrou a bádaním :) Vyrábame zlato a striebro, spoznávame ľudské telo, opakujeme si učivo, kreslíme, maľujeme, naháňame sa, sme kreatívni a najmä SPOLU

      Ďakujem úžasným pani učiteľkám Slávke Saladiovej, Julke Matejíčkovej, Kristínke Urdovej, Ľubke Schützovej, Evke Kukumbergovej, Daške Lazarovej, Katke Rodziňákovej a Broni Polákovej, že sa rozhodli svoj voľný čas venovať deťom. 

      Poďakovanie patrí aj vychovávateľom/kam, kuchárkam a pani upratovačkám.

      Ďakujeme, že je v našej škole opäť živo a máme dôvod na úsmev od ucha k uchu :)

      Krásne zážitky všetkým praje (nielen) riaditeľka Jana Štefková. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jarná škola .

    • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA
     • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA

      Milí žiaci, milí rodičia,

      od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 nás čaká zaslúžený oddych v podobe jarných prázdnin.
      Niektorí z Vás sa v tomto týždni zúčastnia dobrovoľnej JARNEJ ŠKOLY, počas ktorej sa budú učiť hrou, športovať a veríme, že aj zbierať vitamín D (nielen) na školskom dvore.

      Žiaci, ktorí sa na jarnú školu prihlásili, dostali bližšie informácie prostredníctvom EduPage.
      Tešíme sa na spoločné zážitky, ktoré Vám všetkým priblížime prostredníctvom fotodokumentácie.

      Na jarné prázdniny vyhlasujeme súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

      Príjemný oddych!

     • Organizácia vyučovania od 22.2.2021

      1. stupeň sa učí prezenčne. Keďže je opätovne nutné, aby dieťa pri nástupe odovzdalo čestné vyhlásenie + výsledok negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, prosím, nezabudnite sa dať otestovať. Vyhlásenie môžete podať cez EduPage alebo priniesť vytlačené v pondelok ráno. Triedni učitelia budú prehlásenia dôsledne kontrolovať.
      Prosíme Vás zároveň o sledovanie EduPage, v prípade pozitivity u niektorého z našich zamestnancov môže dôjsť k uzavretiu triedy, príp. školy. Veríme, že sa tak nestane.

      2. stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

      Prajeme Vám príjemný víkend.
      A nezabudnite,... ešte týždeň a čakajú nás jarné prázdniny - od 1.3. do 5.3.2021.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje