Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 18/2022 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 27.06.2022 AG FOODS SK, s.r.o Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 17/2022 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 24.06.2022 ERI BAKERY, a.s. Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa VO 13/2022 Edukačné publikácie II.stupeň na školský rok 2022/2023 7 979,60 s DPH 23.06.2022
VO: Súhrnná správa VO 12/2022 Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR rok 2022 MŠVVaŠ SR 351,12 s DPH 23.06.2022
VO: Súhrnná správa VO 11/2022 Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR rok 2022 MŠVVaŠ SR 423,30 s DPH 20.06.2022
Zmluva 16/2022 Dodatok k zmluve o spolupráci s DPH 17.06.2022 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa VO 10/2022 Prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie z POO 14,00 s DPH 08.06.2022
VO: Súhrnná správa VO 09/2022 Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR rok 2022 MŠVVaŠ SR 116,70 s DPH 07.06.2022
VO: Súhrnná správa VO 08/2022 Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR rok 2022 MŠVVaŠ SR 306,00 s DPH 07.06.2022
VO: Súhrnná správa VO 05/2022 Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR rok 2022 MŠVVaŠ SR 1 183.30 s DPH 02.06.2022
VO: Súhrnná správa VO 06/2022 Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR rok 2022 MŠVVaŠ SR 445,90 s DPH 02.06.2022
VO: Súhrnná správa VO 07/2022 Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR rok 2022 MŠVVaŠ SR 144,00 s DPH 02.06.2022
Zmluva 09/2022 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 01.06.2022 ATC-JR, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 15/2022 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 01.06.2022 Bohumil Kompaník Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 12/2022 Rámcová zmluva na dodanie potravín s DPH 01.06.2022 Bohuš Šesták s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 14/2022 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 01.06.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 13/2022 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 01.06.2022 PLATINO, spol. s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 10/2022 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 01.06.2022 MixFood s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 11/2022 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 01.06.2022 Jozef Okša Školská jedáleň pri ZŠ Vazovova 4, BA PaedDr. Jana Štefková, PhD. riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa VO 03/2022 Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR rok 2022 MŠVVaŠ SR 4 949.45 s DPH 30.05.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6798
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje