• Zoznam zamestnancov ZŠ Vazovova 4, 81107 Bratislava

   

   

  Vedenie školy Kontakt Funkcia
  Mgr. Darina Matejová riaditel@zsvazovova.sk riaditeľka školy
  Mgr. Zuzana Stankovianská zstankovianska@zsvazovova.sk zástupkyňa pre 1. stupeň
  Mgr. Tomáš Tatay ttatay@zsvazovova.sk zástupca pre 2. stupeň

   

  Ekonomické oddelenie Kontakt Funkcia
  Alena Hrušková ahruskova@zsvazovova.sk referent PAM
  Jana Doková jdokova@zsvazovova.sk tajomníčka
  Ing. Marianna Makaiová mmakaiova@zsvazovova.sk ekonómka

   

  Mediálny tím Kontakt Funkcia
  Mgr. Zuzana Szalaiová medialnytim@gmail.com správca sociálnych sieti (FB,IG)
  Mgr. Lucia Kolenčíková medialnytim@gmail.com administrátor eduweb

   

   

    1. stupeň Kontakt Funkcia
  1.A Mgr. Dominika Šmajdová dsmajdova@zsvazovova.sk učiteľka
  1.B Mgr. Ľubomíra Učníková lucnikova@zsvazovova.sk učiteľka
  1.C Mgr. Dáša Korál Lazarová dlazarova@zsvazovova.sk učiteľka
  2.A Mgr. Eva Kukumbergová ekukumbergova@zsvazovova.sk učiteľka
  2.B Mgr. Dana Novotná dnovotna@zsvazovova.sk učiteľka
  2.C Mgr. Zuzana Stankovianská zstankovianska@zsvazovova.sk učiteľka
  2.D Mgr. Diana Sováková dsovakova@zsvazovova.sk učiteľka
  3.A Bc. Barbora Petrovičová bpetrovicova@zsvazovova.sk učiteľka
  3.B Mgr. Natália Smolková nsmolkova@zsvazovova.sk učiteľka
  3.C Mgr. Jana Fecková jfeckova@zsvazovova.sk učiteľka
  3.D Mgr. Bronislava Poláková bpolakova@zsvazovova.sk učiteľka
  4.A Mgr. Ľubica Stopková lstopkova@zsvazovova.sk učiteľka
  4.B Mgr. Jela Móroczová jmoroczova@zsvazovova.sk učiteľka
  4.C Mgr. Katarína Rodziňáková krodzinakova@zsvazovova.sk učiteľka
    Mgr. Ivana Figlárová ifiglarova@zsvazovova.sk učiteľka
     Mgr. Monika Rovderová mrovderova@zsvazovova.sk učiteľka
     Mgr. Marián Mikuš mmikus@zsvazovova.sk učiteľ

   

   

    2. stupeň Kontakt Funkcia
  5.A Mgr . Zuzana Szalaiová zszalaiova@zsvazovova.sk učiteľka
  5.B Mgr. Michaela Feketová mfeketova@zsvazovova.sk učiteľka
  5.C Mgr. Eva Melišová emelisova@zsvazovova.sk učiteľka
  6.A Mgr. Radoslav Ilavský rilavsky@zsvazovova.sk učiteľ
  6.B Mgr. Vladimíra Kasenčáková vkasencakova@zsvazovova.sk učiteľka
  6.C Mgr. Michal Ševčík msevcik@zsvazovova.sk učiteľ
  7.A Mgr. Marián Paliatka mpaliatka@zsvazovova.sk učiteľ
  7.B Mgr. Peter Čertík pcertik@zsvazovova.sk učiteľ
  7.C Mgr. Ľubica Schutzová lschutzova@zsvazovova.sk učiteľka
  8.A Mgr. Kristína Tatay Gernátová kgernatova@zsvazovova.sk učiteľka
  8.B Mgr. Petronela Sanigová psanigova@zsvazovova.sk učiteľka
  8.C Mgr. Katarína Krajčíriková kkrajcirikova@zsvazovova.sk učiteľka
  9.A Mgr. Zdena Lambertová Bilčíková zbilcikova@zsvazovova.sk učiteľka
  9.B Ing. Mgr. Lena Jančusková ljancuskova@zsvazovova.sk učiteľka
  9.C Mgr. Zuzana Slezáková zslezakova@zsvazovova.sk učiteľka
    Mgr. Nikoleta Brhlíková nbrhlikova@zsvazovova.sk učiteľka
    Mgr. Anna Fandliová afandliova@zsvazovova.sk učiteľka
    Mgr. Laura Gyenesová lgyenesova@zsvazovova.sk učiteľka
    Mgr. Michal Kukula mkukula@zsvazovova.sk učiteľ
    Mgr. Lucia Kolenčíková lkolencikova@zsvazovova.sk učiteľka
    Mgr. Eva Kubovčíková Richnavská ekubovcikova@zsvazovova.sk učiteľka
    PaedDr. Jolana Trachtulcová jtrachulcova@zsvazovova.sk učiteľka
     PaedDr. Iveta Súderová isuderova@zsvazovova.sk učiteľka
    Mgr. Tomáš Tatay ttatay@zsvazovova.sk učiteľ
    Mgr. Miroslava Pirháčová Lapšanská,PhD. mpirhacova@zsvazovova.sk učiteľka

   

   

   

    ŠKD Kontakt Funkcia
  1.A Jozefína Lehoczká jlehoczka@zsvazovova.sk vychovávateľka
  1.B  Jana Jurášová jjurasova@zsvazovova.sk vychovávateľka
  1.C  Svetlana Benkovská sbenkovska@zsvazovova.sk vychovávateľka
  2.A Alexander Malík amalik@zsvazovova.sk vychovávateľ
  2.B  Eva Šoókyová esookyova@zsvazovova.sk vychovávateľka
  2.C  Vlasta Šuličová vsulicova@zsvazovova.sk vychovávateľka
  2.D Mgr. Peter Mráz pmraz@zsvazovova.sk vychovávateľ
  3.A  Katarína Novotná knovotna@zsvazovova.sk vychovávateľka
  3.B  Mgr. Adriana Kratochvílová akratochvilova@zsvazovova.sk vychovávateľka
  3.C Zuzana Kriegerová zkriegerova@zsvazovova.sk vychovávateľka
  3.D  Mgr. Marta Mrlinová mmrlinova@zsvazovova.sk vychovávateľka
  4.A  Daniela Bednárová dbenarova@zsvazovova.sk vychovávateľka
  4.B  Juliana Hudáková jhudakova@zsvazovova.sk vychovávateľka
  4.C  delí sa do 4.A a A.B - -

   

   

  Podporný tím Kontakt Funkcia
  Mgr. Lucia Mericová lmericova@zsvazovova.sk školská psychologička pre 1.st.
  Mgr. Eliška Kostelníková ekostelnikova@zsvazovova.sk školská psychologička pre 2.st.
  Mgr. Vanessa Chovancová vchovancova@zsvazovova.sk špec. pedagogička pre 1.st.
  Mgr. Katarína Piktorová kpiktorova@zsvazovova.sk špec. pedagogička pre 2.st.
  PhDr. Emilia Lazová elazova@zsvazovova.sk školská logopedička
  Mgr. Eva Čierna ecierna@zsvazovova.sk pedagogická asistentka
  Mgr. Lucia Kolenčíková lkolencikova@zsvazovova.sk pedagogická asistentka
  Jana Horváthová jhorvathova@zsvazovova.sk pedagogická asistentka
  Jozef Polák jpolak@zsvazovova.sk pedagogický asistent
  Mgr. Martina Laštincová mlastincova@zsvazovova.sk pedagogická asistentka
  Bc. Lenka Široká lsiroka@zsvazovova.sk pedagogická asistentka
  Mgr. Marián Mikuš mmikus@zsvazovova.sk pedagogický asistent

   

   

  Nepedagogickí zamestnanci Kontakt Funkcia
  Ján Unger admin@zsvazovova.sk IT technik
   Vladimír Hutta atuh@centrum.sk IT technik
  Ing. Miroslav Begala mbegala@zsvazovova.sk školník
  Daniel Potúček - školník/ vrátnik
  Monika Považanová - informátor
  Zuzana Némethová 02/52 49 14 68, znemethova@zsvazovova.sk vedúca ŠJ
   Katarína Šmondrková -  hlavná kuchárka
   Oľga Feitlová -   pomocná kuchárka
   Mária Kele -  pracovník v prevádzke
  Monika Sandtnerová -  pracovník v prevádzke
  Kristián Benko -  pracovník v prevádzke
  Ľubomír Višňovský -  pracovník v prevádzke
  Jana Bucalová -  pracovník v prevádzke
  Monika Kršáková - upratovačka
  Katarína Kršáková - upratovačka
  Nadežda Kyselicová - upratovačka
  Renáta Glajzová - upratovačka
  Marta Faithová - upratovačka

   

   

   

   

   

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje