• Zvyšovanie gramotnosti detí v európskych jazykoch
    • Správaj sa normálne
    • Otvorená škola pre šport
    • Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska
    • Európska jar
    • Cesta k emocionálnej zrelosti
    • Tvorivá dielňa detí
    • Olompiáda
    • Zelený certifikát (Spoločne sme vyzbierali použitý eketroodpad a betérie, ktoré sme následne odovzdali na riadnu recykláciu, za čo nám spoločnosť SEWA udelila certifikát zodpovednej školy.  

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje