Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Novinky

 • Máj lásku v srdci maj!

  Mesiac máj je o láske a lásku najúprimnejšiu majú naše deti.
  Hneď ako sa začal mesiac máj deti v ŠKD sa pustili s láskou do kreslenia, vystrihovania a písania vyznaní lásky hlavne mamičkám ku dňu matiek. Vytvorili tie najkrajšie srdcia lásky nielen pre mamičky, ktoré veľmi ľúbia, ale pre všetkých v škole.
  Láska je najviac a tak si ju odovzdávajme ako deti.... Fotoalbum

 • Milí rodičia, čas letí a do konca školského roka zostávajú už len 2 mesiace.
  Pozývame Vás na online konzultačné stretnutia s učiteľmi, kde budete mať možnosť získať informácie o prospechu Vašich detí. Konzultácie sa uskutočnia od 10.5. do 14.5.2021.

  I. stupeň - vyučujúci pošlú zákonným zástupcom informáciu o prospechu a správaní žiaka ako správu cez EduPage. V prípade potreby je možné dohodnúť si konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa.

  II. stupeň - prosíme zákonných zástupcov, aby kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prekonzultovať prospech dieťaťa. Kontakty na vyučujúcich sú dostupné na https://zsvazovova.edupage.org/teachers/
  Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  na základe aktuálneho zaradenia okresu Bratislava do červenej fázy Covid automatu nie je potrebné sa od pondelka preukazovať negatívnym testom - platí pre žiakov i zákonných zástupcov. Naďalej však ostáva povinnosť podať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, buď prostredníctvom EduPage alebo v papierovej podobe - vyhlásenie.

  Naďalej zostáva podmienka prekrytia horných dýchacích ciest - šálom, rúškom alebo respirátorom vo všetkých priestoroch školy.

  Ďakujeme za porozumenie.
  Jana Štefková, riaditeľka školy

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 3.5.2021 je možné opätovne odoberať desiatu v školskej jedálni.

  Cena: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur

  Prihlasovanie: do piatku 30.4.2021 do 9:00 u vedúcej školskej jedálne p. Némethovej - znemethova@zsvazovova.sk

 • Apríl - mesiac lesov v ŠKD

  Deti v ŠKD vedia, že lesy sú pľúcami Zeme, riadia kolobeh vody v prírode, sú filtrom prachu a hluku, sú krásne a je v nich báječne. Dozvedeli si aj to ako sa správať v lese a chrániť prírodu okolo nás. Vitajte vo fotogalérii fantastických stromov, ktoré vytvorili šikovné deti a teraz zdobia nástenky našej školy. 😉

 • Bezpečnosť nadovšetko

  ❤ Náš zriaďovateľ - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečil pre našu školu 4 kusy mobilných germicídnych žiaričov Promos GM XX W/A, ktoré budú zabezpečovať dezinfekciu vzduchu v počítačových učebniach PC1, PC2, PC3 a v priestoroch jedálne v čase vydávania obedov. Ď*A*K*U*J*E*M*E ❤

  Výrobok môže byť v plnej prevádzke aj v prítomnosti ľudí, pretože nemá nežiaduce účinky a vplyv na ľudský organizmus. Naopak, využíva sa na likvidáciu mikroorganizmov v miestnosti, kde je viacej ľudí.

 • Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 19.04.2021 do 23.04.2021 v našej škole budeme pracovať v zmysle pokynov zverejnených na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

  Základné informácie pre našu školu:

  • I. stupeň a ŠKD zostáva v súčasnom režime, pretože podľa dokumentu Návrat do škôl je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠKD nepremiešavali (Pozor pôjdeme podľa rozvrhu z mesiaca december),
  • 5. - 7. ročník - dištančná forma vzdelávania,
  • 8. - 9. ročník - prezenčná forma
 • Na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.4.2021, sa prezenčné vzdelávanie na našej škole pre žiakov 1. stupňa obnovuje od 12.4. 2021 (pondelok). Žiaci 2. stupňa pokračujú aj naďalej dištančne.

  ROZHODNUTIE

  Pokyny pre 1. stupeň:

  Pri nástupe žiaka do školy, je potrebné znovu priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s dátumom 12.4.2021.
  VYHLÁSENIE

  Nástup je podmienený pretestovaním jedného zákonného zástupcu alebo potvrdením o výnimke z testovania - prekonanie ochorenia alebo očkovanie dvomi dávkami.

 • „Myslíš si, že v roku 2021 sa stále programuje len cez nuly a jednotky?“

  V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácii (CVTI) v rámci programu Interreg Slovensko Rakúsko sa podarilo spestriť našim ôsmakom pandemickú výučbu pomocou robotického workshopu s názvom RoboCoop.

  Žiaci sa v dňoch 22. a 23. marca zúčastnili dvoch trojhodinových workshopov, kde sa zoznámili so základmi zaujímavého programovania a robotiky pod vedením skúseného lektora Martina Supeka. Vzhľadom na prevažne chlapčenský charakter triedy bola do projektu zapojená 8.A, no ani dievčatá sa nestratili. Z pohodlia a bezpečia domova sa naši žiaci naučili, koľko citrónov je potrebných zapojiť do obvodu, aby sa rozsvietila žiarovka, ako rozohrať LED svetlá rôznymi farbami alebo aj zložité programovanie toho, akú intenzitu rotácie má mať motorček, ktorý točí pomyselnou hodinovou ručičkou. Každý, kto úspešne absolvoval kurz získal certifikát a dostal základy, na ktorých môže stavať ak sa rozhodne pomôcť spoločnosti v oblasti elektrotechniky a robotiky. Žiaci si osvojili základy programovacieho jazyka Tincercad, ktorý je voľne dostupný na internete a môžu v ňom teda naďalej rozvíjať svoje schopnosti aj individuálne.

 • Tesne po veľkonočných prázdninách sa organizácia vyučovania na našej škole nemení, tzn.

  1. stupeň - do školy nastúpia žiaci, ktorých zákonní zástupcovia sú zamestnanci s nevyhnutným prezenčným výkonom - aktuálne rozhodnutie MŠVVaŠ SR.

  2. stupeň - pokračuje v dištančnej výučbe.

  Budúci týždeň Vás budeme informovať o organizácii vyučovania od 12.4.2021.

  Prajeme Vám krásne sviatky v kruhu najbližších.
  ​​​​​​​Oddýchnite si a načerpajte silu do ďalších všedno-nevšedných dní.

 • V piatok 26.marca sa naši piataci zúčastnili limitovanej online hodiny pre žiakov základných škôl Modrá planéta, a to pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý býva 22. marca už od roku 1993.

  Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o tom, aká je dôležitá a vzácna čistá voda. Počas EKO výchovy od Ekovýchovného tímu Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, žiaci použili svoje zmysly pri zisťovaní chuti, vône, pozreli sa ako vyzerá čistá voda a zároveň si vypočuli jej zvuk.

  Pohybom znázornili význam pre človeka, rastliny a život. Deti sa cez zážitok dozvedeli veľa dôležitých informácií o vode aj vďaka skvelej Romane Morávkovej, ktorá je koordinátorka a lektorka environmentálnej výchovy.

 • Milí učitelia, vychovávatelia, asistenti, špeciálni pedagógovia, tento deň patrí Vám všetkým, užite si ho :)

  Ďakujeme za Vašu prácu, ktorú robíte odborne, s otovrenou mysľou a láskou.

  Želáme Vám do ďaľšej práce veľa síl, entuziazmu, kreativity, pevné nervy a najmä zdravie.

  Ako sme sľúbili, prinášame výsledky ankety "Vyber si svojho učiteľa".

  Krásny nedeľný deň praje
  ŽIACKY PARLAMENT

 • Návšteva múzea je jednou z možností zážitkového učenia. Vzdelávacie aktivity, v súčasnosti prenesené do online priestoru, ponúkajú viaceré slovenské múzeá.

  Možnosť virtuálne navštíviť múzeum a využiť netradičnú formu výuky sme využili na hodinách dejepisu s našimi deviatakmi. Najskôr sme sa zoznamovali so životom, zvykmi a tradíciami židovského národa v múzeu židovskej kultúry v Bratislave, potom sme využili možnosť navštíviť múzeum SNP v Banskej Bystrici. Tu nás čakal dvojhodinový vzdelávací program, virtuálna výstava a aktivity spojené s písomnými spomienkami účastníkov SNP.

 • Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sme súčasťou tretieho ročníka grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Počas celého roka intenzívne spolupracujeme s odbornou regionálnou konzultantkou Miškou Bubelíniovou, ktorá je našou sprievodkyňou, podporovateľkou aj supervízorkou na ceste v oblasti inklúzie. V rámci „inklutímu“ vzájomne diskutujeme, nastavujeme a plánujeme spoločný spôsob fungovania inkluzívnych hodnôt školy. Tešíme sa, že prostredníctvom financií z grantu máme naplánované aj absolvované rôzne vzdelávania, webináre, príklady dobrej praxe, ktoré sa týkajú nielen odborného tímu a pedagógov, ale aj pedagogických asistentov.

 • Marec mesiac knihy v ŠKD

  Marec je mesiacom mnohých sviatkov a udalostí. Jednou krásnou je, že tento mesiac je aj mesiacom knihy. V školskej knižnici a v ŠKD máme veľa pekných knižiek a tak čítame, kreslíme, píšeme a rozprávame sa o knihách. Fotogaléria

  ….a nezabudnite čítať každý mesiac nielen v marci 😀

  Ozaj deti, viete prečo je marec mesiac knihy?

  Marec je za mesiac knihy vyhlásený už 65 rokov. Martin Hrebenda - Hačavský bol šíriteľ slovenských a českých kníh vzdelanosti ľudí. S batohom kníh, palicou v ruke a oblečený do rimavského kroja putoval, aby odovzdával knihy ľudu v školách po dedinách a mestách dokonca aj v Prahe, Viedni, Budapešti /vtedy Pešti/. Zbieral staré rukopisy, knihy a zachraňoval ich a tým sa pričinil aj o budovanie knižníc.
  Martin Hrebenda - Hačavský sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej Píle a zomrel 16. marca 1880 v Hačave – preto je mesiac knihy v marci.

 • Milý spolužiak, milá spolužiačka,

  do EduPage sme Ti poslali link na hlasovanie v ankete o toho "naj" učiteľa. Hlasujú žiaci 2. stupňa.
  O tom, že všetci naši učitelia sú skvelí vieme a ani na jedného z nich na Deň učiteľov nezabudneme.
  Práve v tento deň zverejníme aj výsledky našej ankety.

  Milí žiaci 1. stupňa, keďže Vás učia 2-3 učitelia, anketu sme nerobili. Svojmu naj učiteľovi/vychovávateľovi môžete napísať odkaz, nakresliť obrázok a poslať na adresu parlamentvazovova@gmail.com do 25.3.2021.
  Z príspevkov a obrázkov vytvoríme pre daných učiteľov koláž.

 • Vážení rodičia,

  na budúci týždeň je Západoslovenskou distribučnou, a.s. naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie, konkrétne v pondelok od 8:00 do 12.00, v stredu od 8:00 do 15:00 a vo štvrtok od 8:00 do 17:00.

  Z uvedeného dôvodu sa bude v stredu 24.3. a vo štvrtok 25.3.2021 vzdelávať výlučne dištančnou formou. Budova školy nebude v prevádzke!

  Predpokladáme, že organizácia vyučovania bude nezmenená a v rovnakom móde ako minulý a tento týždeň.
  V pondelok, utorok aj piatok bude pre deti zabezpečená prezenčná výučba, v prevádzke bude ŠKD aj ŠJ.

 • Počas jarných prázdnin sme vyhlásili fotografickú súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari".
  Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, ktorí nám zaslali 32 fotografii. Počas uplynulého týždňa vyberalo tú najlepšiu 35 pedagogických zamestnancov.

  Víťazom súťaže sa Filip Ficek z 2.C. Gratulujeme :)
  Na pomyselnom druhom mieste sa umiestnila Petronela Sanigová z 1.B.
  Tretie miesto patrí Evke Gajdošovej zo 6.B.

  Ďakujeme žiakom za prinesenie jari, všetky fotografie nájdete v našom FOTOALBUME.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  budúci týždeň bude organizácia vyučovania na oboch stupňoch prebiehať rovnako ako v tomto týždni.

  V prípade, že chcete dieťa do školy prihlásiť alebo naopak z nej odhlásiť, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk. Nezabudnite zároveň kontaktovať vedúcu školskej jedálne p. Némethovú - znemethova@zsvazovova.sk, pokiaľ si prosíte prihlásiť/odhlásiť obed.

  S deťmi, ktoré navštevovali školu, ŠKD a ŠJ tento týždeň, samozrejme, počítame. Nie je potrebné prihlasovať ich opätovne. Je však opätovne potrebné doložiť čestné vyhlásenie a preukázať sa negatívnym Ag testom nie starším ako 7 dní.

 • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD

  Milé deti z ŠKD,
  určite sa pamätáte na nášho kamaráta bábkoherca Maťka, ktorý hrával pre vás predstavenia v ŠKD Kapitána Kotvičku, zábavné diskotéky...
  Keďže teraz nás ešte nemôže navštíviť v škole, posiela vám predstavenie o prasiatku, k vám domov.
  Maťko nás srdečne pozdravuje a teší sa kedy sa zabavíme pri spoločnom stretnutí v ŠKD.
  Vaše vychovávateľky Sveťka, Janka, Jožka, Irenka, Paťka, Boba, Darina, Katka, Daniela a vychovávateľ Alex vám želajú krásny zážitok 😃 LINK NA VIDEO

 • Pridaj sa k nám na FB a instagrame

  Pridaj sa k nám a okrem oficiálnych informácie, ktoré nájdeš na našej stránke, sa staneš aj súčasťou online komunity. Tešíme sa na Teba!

  Facebook - novovytvorená stránka manažovaná vedením školy a pedagogickými zamestnancami.

  Instagram - pôvodne profil vytvorený žiakmi, koncom februára sa nám podarilo získať jeho správu do našich rúk a bude manažovaný p. učiteľkou Kubovčíkovou. S príspevkami do tohoto času sa škola a jej vedenie nemusí stotožňovať.

 • Všetko najlepšie k MDŽ

  Deti z ŠKD prajú všetko najlepšie k MDŽ mamičkám, pani riaditeľke, pani učiteľkám, vychovávateľkám, tetám kuchárkam a upratovačkám 💕😘🌹 FOTOALBUM

 • Máme za sebou úžasný týždeň. Niektorí prázdninový a niektorí z Vás školopovinný v jarnej škole. Veríme však, že všetci máme veľa príjemných zážitkov a najmä sme poriadne oddýchnutí :)

  Nezabudnite, ešte máte zopár dní na zapojenie sa do fotografickej súťaže "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

  Žiaľ, ani po prázdninách sa so žiakmi 2. stupňa neuvidíme osobne. Pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania, na popoludňajšie hodiny opäť pridávame telesnú výchovu, ktorá je dobrovoľná.

 • Vzdelávame sa hrou a bádaním :) Vyrábame zlato a striebro, spoznávame ľudské telo, opakujeme si učivo, kreslíme, maľujeme, naháňame sa, sme kreatívni a najmä SPOLU.

  Ďakujem úžasným pani učiteľkám Slávke Saladiovej, Julke Matejíčkovej, Kristínke Urdovej, Ľubke Schützovej, Evke Kukumbergovej, Daške Lazarovej, Katke Rodziňákovej a Broni Polákovej, že sa rozhodli svoj voľný čas venovať deťom.

  Poďakovanie patrí aj vychovávateľom/kam, kuchárkam a pani upratovačkám.

  Ďakujeme, že je v našej škole opäť živo a máme dôvod na úsmev od ucha k uchu :)

 • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA

  Milí žiaci, milí rodičia,

  od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 nás čaká zaslúžený oddych v podobe jarných prázdnin.
  Niektorí z Vás sa v tomto týždni zúčastnia dobrovoľnej JARNEJ ŠKOLY, počas ktorej sa budú učiť hrou, športovať a veríme, že aj zbierať vitamín D (nielen) na školskom dvore.

  Žiaci, ktorí sa na jarnú školu prihlásili, dostali bližšie informácie prostredníctvom EduPage.
  Tešíme sa na spoločné zážitky, ktoré Vám všetkým priblížime prostredníctvom fotodokumentácie.

  Na jarné prázdniny vyhlasujeme súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria