Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Novinky

 • Vďaka Vám a výzve "Koľko lásky" sa u nás na škole pomaly zvianočnieva :) Zapájajú sa triedy, žiaci, učitelia, vychovávatelia, rodiny a dokonca aj priaznivci našej školy, ktorým sem deti nechodia. Postupne fotografujeme, zbierame krabičky a 4.12.2020 odovzdáme koordinátorovi. Následne zverejníme fotogalériu, aby ste videli koľko lásky sa nám podarilo zabaliť ❤️.

  A pri krabičkách lásky nekončíme, zapájame sa aj do výzvy "Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch" a rozhodli sme sa ich potešiť ručne písanou pohľadnicou. Zapojiť sa môže každý aj žiaci 2. stupňa, ktorí zatiaľ nechodia do školy - pohľadnice stačí vhodiť do schránky pred školou do 7.12.2020 Viac informácii na www.pohodovo.sk.

 • Hra svetiel

  Koncom októbra sme vniesli svetlo na školský dvor ZŠ Vazovova. Naše šikovné deti v ŠKD sa zapojili do projektu OZ ZRPŠ Vazovova - „Hra svetiel na dvore“ výrobou lampiónov.
  Pestrofarebné lampióny kreatívne vytvorili z rôznych recyklovateľných materiálov a prezentovali svoje „dielka" veselým sprievodom lampiónov. Svetlo, ktoré deti priniesli, symbolicky presvetlilo celý školský dvor.
  Svetlo na dvore ostalo aj po ukončení sprievodu vďaka závesným solárnym svietidlám. Tie budú slúžiť ako osvetlenie najmä počas zimných dní, keď sa zmráka skôr.
  Projekt "Hra svetiel na dvore" bol podporený z Grantového programu Komunity – Nadácie mesta Bratislavy. Ďakujeme.
  Fotoalbum

 • Nielen počas vyučovania sa žiaci vzdelávajú a cibria svoje zručnosti. Kreatívne a technické myslenie podporuje naša škola aj v školskom klube detí. Vďaka Magistrátu mesta Bratislava sme mohli zakúpiť stavebnice Lego, technické stavebnice a rôzne pomôcky. Do popoludňajších aktivít zaraďujeme pravideľnú voľnočasovú činnosť zameranú na vytvorenie technických projektov podľa kreatívnych nápadov detí. Najzaujímavejšiu prácu, ktorú deti budú tvoriť v skupinkách, vyhodnotíme, odfotíme a usporiadame výstavku prác na nástenke ŠKD a aj na webstránke ZŠ.

 • Halloween v ŠKD

  Obľúbený „Karneval strašidiel“ zavítal aj tento rok do ŠKD. Deti v jednotlivých oddeleniach si na karneval dôkladne pripravili úžasné masky.
  Vyzdobili triedy a diskotéka mohla začať. Tancovali ježibaby, kostry, duchovia, čarodejnice a iné rozprávkové bytosti. Malé strašidielka sa veselo zabavili súťažami, tancom, promenádou masiek a popritom si dobre zamaškrtili.
  Novembrový karneval masiek sa opäť skvele vydaril.
  Dostrašenia o rok 🙂 Fotoalbum

 • Poznáte tú krásnu otázku - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 💖
  Myšlienka obdarovania starkých v domovoch sa dotkla aj našich sŕdc. Úcta k starším, myslieť na iných a ich potreby, rozdať radosť, pozornosť a lásku.

  V tomto predvianočnom čase sa naša základná škola zapája do krásnej aktivity. Ide o dobrovoľnú zbierku, ktorá sa momentálne realizuje v mestách a obciach po celom Slovensku. Princíp spočíva v tom, že v krabici od topánok darujete rôzne maličkosti, ktoré potešia seniorov v domovoch dôchodcov. Našim cieľom je, aby každá trieda (zatiaľ 1. stupňa) pripravila svoju krabicu lásky. Stačí, keď každý žiak z triedy donesie malú drobnosť: hrnček, ponožky, knihu, kávu, čaj, krížovky, drogériu, oriešok, rôzne sladkosti alebo darčekové predmety.
  Krabice, ktoré sa nám na našej škole podarí zabaliť, poputujú do zariadenia Domov seniorov Evanjelické Diakonie v Bratislave.

 • Podľa toho, čo vidíme okolo seba, ľuďom je úplne ľahostajné prostredie, v ktorom žijú. Niekedy je až nepochopiteľné ako môže niekto na prechádzke v krásnej prírode odhodiť do trávy obal od jedla alebo prázdnu plastovú fľašu. Ak človek má úctu voči prírode, správa sa inak. A úctu a lásku voči životu treba vštepovať odmalička.

  A tak sme sa rozhodli zvýšiť našu doterajšiu snahu a znížiť množstvo nepotrebného odpadu na našej škole. Preto sme zakúpili do každej triedy kôš na papier a na plastové fľaše. Papier budeme zbierať a následne vymieňať za hygienické potreby.

 • iBOBOR

  SÚŤAŽÍME... držte palce :)

  V nasledujúcom týždni, tzn. od 10.11.2020 do 16.11.2020 prebieha on-line súťaž iBobor.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

  Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Držíme palce naším žiakom.

 • Zapojili sme sa do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a s hrdosťou sa môžeme pochváliť, že sme sa stali jeho súčasťou.

  Výsledkom bude vynovená predzáhradka pred vstupom do školy. Tá je teraz tak povediac "od macochy". Síce je o ňu postarané, sú tam nasadené kríky, rôzne rastliny, ale deti ju nevnímajú ako „svoju“, ako niečo, ku čomu by mohli mať vzťah. Prostredníctvom tímovej práce žiakov 9. ročníka chceme do nej zakomponovať hmyzí hotel a bylinkovú špirálu s tabuľkami.

 • Želáme Vám príjemné mimoriadne jesenné prázdniny

  Milí žiaci, milí rodičia, užite si čaro jesene, oddýchnite si a načerpajte síl.
  My ďakujeme našim šikovným deťom, pani vychovávateľkám a učiteľom, že jeseň priniesli aj do našej školy.

  Vidíme sa v utorok 10.11.2020 - so žiakmi 1. stupňa v škole, so žiakmi 2. stupňa online.

 • 22. októbra 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prihlásilo sa 14 žiakov deviateho ročníka, ktorí si „zmerali“ svoje sily vo vedomostnom teste, transformácii textu a predviedli nám aj svoje rečnícke schopnosti. Ústrednou témou olympiády bol Zdravý životný štýl. Prvé miesto obsadila Lucia Badi, druhé – Ella Jeck a tretie miesto obsadil Peter Plevák.
  Víťazom gratulujeme.
  Fotoalbum

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  Po víkende máme pre Vás pozitívnu správu :)
  Všetci zamestnanci školy majú negatívne výsledky na ochorenie COVID-19.

  Od zajtra teda pokračujeme na 1. stupni v prezenčnej výučbe v rovnakom režime ako doteraz.
  Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančne, tzn. ONLINE.

  Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“:

  VSTUP do budovy majú povolený:

  • všetci žiaci 1. – 4. ročníka, pričom sa nemusia preukazovať výsledkami negatívneho testu. Platí aj pre žiak
 • Vážení rodičia, od 3.11.2020 sa bude podávať desiata.
  Všetci, ktorí dali prihlášku na desiatu sú týmto dňom prihlásení.
  1.stupeň už od 3.11.2020
  2.stupeň hneď pri nástupe do školy
  Platba za desiatu sa pripočítava k platbe obeda.
  Ak žiaka odhlasujete z obeda, nezabudnite odhlásiť aj desiatu.

  Némethová
  ved.šj.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  Rozhodnutím ministra školstva sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch od 30.10. do 2.11. (piatok a pondelok) a od 6.11. do 9.11. (piatok a pondelok).

  Počas prázdnin nebude prebiehať prezenčná ani dištančná výučba.

  Vzhľadom k tomu, že počas najbližšieho víkendu prebehne celoplošné testovanie, je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť pri prvom nástupe do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ZŠ nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  ako ste istotne zachytili v médiách, MŠVVŠ SR s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku - ROZHODNUTIE.

  • Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upravených rozvrhov, ktoré budú na EduPage zverejnené v nedeľu 25.10.2020. Výučba výchovných predmetov, informatiky, občianskej náuky a nenásilnej komunikácie je na toto obdobie pozastavená. Žiaci z uvedených predmetov
 • Týždeň bez úloh
  Žiacky parlament Základnej školy Vazovova vyhlasuje
  v termíne 19.10. – 23.10. 2020
  Týždeň bez domácich úloh 😎
  Plagát


 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Vedeli ste, že na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera? Nám sa vďaka deťom a ich rodičom podarilo zachrániť stromov 40, čím sme, mimochodom, zabezpečili kyslík na jeden deň pre 20 ľudí :)

  Výsledky:

  Nazbierali sme 5 058 kg papiera.

  Najviac papiera odovzdali žiaci zo 4.A - 1 191 kg, najväčším zberačom sa stal Michal s 895 kg.

  Gratulujeme a ďakujeme... a samozrejme, Miška ani celú triedu sľúbená odmena v bludisku neminie.

  Za zorganizovanie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Katke Krajčírikovej.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  vzhľadom k novým opatreniam, dochádza od zajtrajšieho dňa, t.j. od pondelka 12.10.2020 k zmene organizácie vyučovania. Aby ste sa vedeli zariadiť, uvádzame najdôležitejšie zmeny:

  • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00, tzn. ranná družina začína až o 7:00.
  • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z
 • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Opäť s pomocou občianskeho združenia HorebPET.

  O HorebPET
  OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

  Cieľom HorebPET je
  ● dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
  ● ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou, stačí chcieť a vytrvať
  ● urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

  Ako to funguje
  ● každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy. Prosím neodovzdávať štuple vo vrecúškach a igelitkách, ale vysypať do plastovej nádoby.
  ● dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
  ● 80% získaných peňazí dostanú tí, čo to potrebujú, 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj projektu

 • Vážení rodičia,

  Dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja v zámere vytvorenia Spojenej školy Vazovova.

  Na základe núdzového stavu, ktorý aktuálne platí na Slovensku, sme sa rozhodli odložiť spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka na obdobie, keď bude pandemická aj hospodárska situácia na Slovensku stabilizovaná.

  Chceme vás ubezpečiť, že na projekte spojenia škôl naďalej pracujeme.

  Všetky ďalšie informácie nájdete vo videu a tlačovej správe.

 • Milí rodičia,
  Od 1.10.2020 platia na našej škole rovnaké hygienické opatrenia ako doteraz.
  Škola, ŠJ aj ŠKD fungujú v takmer identickom - nezmenenom režime.

  Nad rámec doterajšieho fungovania:
  - žiaci 1. aj 2. stupňa sa prezúvajú. Škola sa pre žiakov otvára už 7:30, aby sme zamedzili zvýšenému počtu žiakov v šatniach.

  - krúžková činnosť – budeme Vás informovať. Ešte stále prebiehajú rozhovory a diskusie s MŠVVŠ SR. Predbežne by sme krúžky spustili od pondelka 5.10.2020. V akom rozsahu Vám však zatiaľ povedať nevieme.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD.
  poverená riadením školy

 • Milí žiaci, milí rodičia,
  Zatiaľ sa ešte nenazbieral dostatočný počet žiakov potrebných na prevádzku desiatej, termín spustenia sa preto odkladá z 1.10.2020 na neurčito.Ak sa nazbiera dostatočný počet žiakov, ihneď Vás budeme informovať. Prihlásiť sa môžete vyplnením PRIHLÁŠKY. Za pochopenie vopred ďakujeme.
  Zuzana Némethová, vedúca ŠJ

 • Dňa 28.9.2020 sa uskutočnili opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Z celkového počtu 473 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb a prevzalo si hlasovacie lístky 43 voličov. Vzhľadom na to, že išlo o opakované voľby, nevyžadovala sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Z celkového počtu 43 vydaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 43 hlasovacích lístkov, z toho bolo 43 platných hlasovacích lístkov a 0 neplatných hlasovacích lístkov.

  Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia:

 • Vzhľadom na znenie Vyhlášky 291/2004 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na základe sčítania počtu oprávnených voličov vo voľbách rodičov do Rady školy konaných v dňoch 22.9. - 24.9.2020 volebná komisia konštatuje, že sú voľby neplatné. Počet oprávnených voličov za rodičov ZŠ Vazovova je 473, volieb sa zúčastnilo 199 oprávnených voličov, čo nespĺňa podmienku účasti nadpolovičnej väčšiny. Účasť tried nájdete v tabuľke. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli.

  Na základe vyššie uvedenej vyhlášky, vyhlasuje riaditeľka školy dňa 28.9.2020 v čase od 7:30 do 8:00 opakovanú voľbu rodičov do Rady školy, pri ktorej sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

  Veríme, že sa jej zúčastnia aspoň niektorí z nás.

  členovia volebnej komisie

 • Krátke oznamy

  Milá žiačka, milý žiak,

  ponúkame Vám možnosť stravovať sa na našej škole nielen formou obeda, ale aj DESIATEJ.
  V prípade záujmu je potrebné vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju vedúcej jedálne p. Némethovej. Ak si prihlášku nemáte kde vytlačiť, niekoľko kusov nájdete práve v jedálni 🙂

  Tí z Vás, ktorí chodíte na obedy, cena desiatej je: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur
  Desiate plánujeme začať vydávať v mesiaci október.

  A pripomínam ešte jednu dôležitú vec: 11.9.2020 ste dostali do rúk VZDELÁVACÍ POUKAZ. Spolu s rodičmi si prosím vyberte zo ZOZNAMU KRÚŽKOV (max. 2), ktoré chcete navštevovať.

  Vybraný krúžok zapíš do pravého horného rohu alebo na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu CERUZKOU alebo sa prihláste cez EduPage. Vzdelávací poukaz musí podpísať zákonný zástupca.

  Najneskôr vo štvrtok 24.9.2020 odovzdaj vzdelávací poukaz pani učiteľke/pánovi učiteľovi.

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia,

  dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie, na ktorom sa budeme rozprávať o spoločnom zámere Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) spojiť do jednej inštitúcie dve školy - Základnú školu Vazovova 4 s Gymnáziom Jána Papánka.

  Vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie so zástupcami mestskej časti (starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, vicestarostka Mgr. Martina Uličná, oddelenie školstva - Školský úrad Mgr. Veronika Redechová, vedúci oddelenia školstva JUDr. Michal Sygút), BSK (riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Mgr. Jana Zápalová) a Základnej školy Vazovova (riaditeľka školy PaeDr. Jana Štefková, PhD.) vo virtuálnom priestore.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria