Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Novinky

 • Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Tento raz využijeme pomoc občianskeho združenia HorebPET.

  O HorebPET
  OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

  Cieľom HorebPET je
  dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
  ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou. Stačí chcieť a vytrvať
  urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

  Ako to funguje
  každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy
  dobrovoľníci z HorebPET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
  80% získaných peniazí dostanú tí, čo to potrebujú. Ich príbehy nájdete tu. 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj Projektu

 • Na našej škole sa uskutoční zber papiera. Žiaci môžu nosiť zviazaný papier do suterénu školy v termíne od 14.10 do 18.10.2019 vždy ráno v čase od 7.30 do 8.00.

 • Prvý školský deň sa ráno školská telocvičňa zaplnila zvedavými a trochu vystrašenými prváčikmi s rodičmi. Minuloroční prváci z ŠKD dnes už druháci, si pripravili uvítací program pre svojich nových spolužiakov. Po prvých tónoch hudby sa atmosféra uvoľnila a prváčikovia sa tešili z pekného vystúpenia.
  Na záver privítal prvákov aj pán riaditeľ školy. Prekvapením bola návšteva – pani starostka mestskej časti Bratislava Staré mesto p. Aufrichtová a bratislavský župan pán Droba, ktorí sa tiež prihovorili pozdravom a povzbudením nových prváčikov.
  VITAJTE PRVÁCI nech sa Vám v novej škole páči a darí! Fotoalbum

 • Zriaďovateľ ŠKD pri ZŠ Vazovova 4, Bratislava – Mestská časť Staré mesto schválil nové príspevky na činnosť ŠKD v zmysle VZN č. 6/2019 s platnosťou v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

  Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom mimo mestskej časti Staré mesto / napr. Nové mesto, Ružinov, Petržalka a.i./ je 40 €/mesiac.

  Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti Staré mesto je 30 €/mesiac

  Pokiaľ navštevuje ŠKD aj druhé dieťa, platí 20 €/mesiac a tretie dieťa platí 10 €/mesiac, bez ohľadu na trvalý pobyt v mestskej časti ktorej býva.

 • Zdravé zúbky v ŠKD

  Pani vychovávateľka Milotka zorganizovala v mesiaci jún pre druhákov z ŠKD náučný program DENTAL ALARM, ktorý viedla dentálna hygienička z Lekárskej fakulty. Cieľom bolo počas štyroch školení názorne aj teoreticky ukázať deťom správnu starostlivosť o zúbky. Deti boli na záver školenia odmenené špeciálnymi zubnými kefkami. Fotoalbum

 • "Vŕšok dolina, pekná rovina"...takto spievali a tancovali naše deti pre babičky a deduškov v sociálnom zariadení na Račianskom Mýte. Seniori sa s deťmi potešili a spoločne si zanôtili známe ľudové piesne... Krásny program pre seniorov pripravila pani vychovávateľka Boba s deťmi z 2.C. Fotoalbum

 • Šikovní tanečníci z ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Bobi navštívili materskú škôlku na Vazovovej ulici a priniesli veselú náladu pre všetkých, peknými ľudovými tancami a piesňami. Po vystúpení naši tanečníci boli odmenení sladkým melónom 🙂 Fotoalbum

 • Detská florbalová liga - 1.miesto

  Minulý týždeň sme absolvovali veľké finále v tohtoročnej edícií detskej florbalovej ligy. Po minuloročnom fantastickom druhom mieste, sa nám podarilo tento rok vybojovať, vo veľmi silnej konkurencii, 1. miesto. Pričom sme za celú sezónu neprehrali ani jeden zápas. Naši žiaci opäť potvrdili, že o florbal na našej škole je naozaj veľký záujem a ťažko odvedená práca na tréningoch prináša zaslúžené ovocie. Fotoalbum
  Mgr. Michal Tlelka

 • Preplatky za stravné ktoré sú k 30.06.2019 budú poslané v mesiaci júl 2019 na účet ktorý bol uvedený v zápisnom lístku stravníka. Ak ste počas šk.roku zmenili číslo účtu prosím zmenu nahlásiť do 30.06.2019 vedúcej školskej jedálne. Ak platíte poštovou poukážkou, tiež nahlásiť číslo účtu na ktorý sa pošle vzniknutý preplatok. Viera Moravčíková, vedúca ŠJ

 • Vážení rodičia,
  máte možnosť pripomienkovať návrh VZN MČ Bratislava-Staré Mesto o poplatkoch v ŠKD a a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania od školského roka 2019/2020.
  https://www.staremesto.sk/sk/uradna-tabula/view/id:10679

 • Počasie nám neprialo osláviť MDD na školskom dvore a tak sa oslava presunula do telocvične.
  Párty zahájili deti z prvých ročníkov skvelým tanečným vystúpením - kovbojským tancom a slovenskými ľudovými tancami, ktoré si pripravili spolu s pani vychovávateľkami Sveťkou, Jožkou a Jankou. Výborné vystúpenie naštartovalo veselú zábavu, ktorá sa spustila hneď po prvých tónoch hudby DJ-a Maťka.
  ...veľa skvelej hudby, tanca, súťažných hier s odmenami naplnili telocvičňu na skoro dve hodiny.

  Sľúbené prekvapenie prišlo na záver od pána riaditeľa školy, ktorý daroval každému detskému oslávencovi bublifuk. Fotoalbum

 • Malá olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 15.5.2019 sa uskutočnil nultý ročník Malej olympiády v anglickom jazyku určený pre žiakov 4.ročníkov. Deti súťažili v trojčlenných družstvách a zmerali si sily v rôznych typoch úloh zameraných na komunikačné jazykové činnosti – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný aj ústny prejav. Cieľom olympiády bolo podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej i cudzej kultúre. Tímy predviedli vyrovnané a výborné výkony. Víťazným družstvám srdečne blahoželáme! Fotoalbum
  Mgr.Ivana Figlárová, Mgr.Monika Rovderová

 • Našej základnej škole sa dostala výsada vystaviť v priestoroch školy medzinárodnú „ putovnú“ kraslicu zo srdca, špeciálne vytvorenú pre Bratislavu všetkým ľuďom dobrej vôle. Kraslica zo srdca, je symbolom priateľstva, radosti a lásky.
  Zaujímavosťou okrem veľkosti vajca je originálna maľba od chorvátskych umelcov, ktorí na kraslici znázornili typické motívy Slovenska, špeciálne Bratislavy. Kraslice zo srdca sú vystavené aj v iných mestách ako New York, Rím, Brusel, Vatikán, Viedeň, Paríž, Budapešť, Berlín a množstvo iných veľkomiest.
  Projekt je realizovaný v spolupráci a podporou Chorvátskeho turistického centra a podporou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Slovenskej republike. Fotoalbum

 • Športom za duševné zdravie detí – 2. miesto v mini hádzanej žiakov 1. stupňa

  Dňa 17.4 2019 pokračoval projekt Športom za duševné zdravie detí v mini hádzanej žiakov 1. stupňa ZŠ ďalším kolom v Dome športu. Po predchádzajúcom 3. mieste sme si opäť počínali výborne a obsadili tento krát o jednu priečku lepšie umiestnenie - 2. miesto. Vo finále sme podľahli víťazovi zo ZŠ Mierová, kde sa hádzanej venujú polo profesionálne. Dosiahli sme pekný úspech a gratulujeme všetkým žiakom za príkladnú bojovnosť i umiestnenie. Reprezentovali nás : Oliver Lulcsár, Peter Turza, Maximilián Parina, Artur Rischer, Dominik Matejček, Tobiáš Tóth, Adam Adamčík a Jakub Trenčiansky. Mgr. Róbert Dadykin – učiteľ TSV Fotoalbum

 • Slovenský pohár Slovenskej sporiteľne vo futbale – 3. miesto

  V pondelok 8.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili finále okresného kola Slovenský pohár Slovenskej sporiteľne vo futbale pod záštitou SFZ na štadióne NMŠK v Bratislave pri Kuchajde. Všetci statočne bojovali o čo najlepšie umiestnenie, čo nám nakoniec vynieslo 3. miesto. Vyhýbala sa nám však Šťastena pri zakončovaní a zranil sa nám aj brankár, čo bola dosť citeľná strata. Napriek všetkým okolnostiam chlapci príkladne bojovali, boli súdržní a zaslúžene obsadili 3.miesto. Cenu preberal kapitán Peter Nikolaj z rúk predsedu BFZ Juraja Jánošíka a bývalého úspešného hráča Samuela Slováka. Naši úspešní futbalisti sú : Peter Nikolaj, Michal Pintek, Filip Tóth, Samuel Štefanovič, Maximilián Hajko, Martin Makýš, Lukas Curko, Anton Kadlec, Daniel Šablatúra.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV Fotoalbum

 • Okresné kolo vo volejbale dievčat – 2. miesto

  28.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat. Naše dievčatá podali kvalitný a kolektívny výkon a nestačili iba na súperky a neskoršie víťazky zo ZŠ Grösslingovej. Tu sú všetky výsledky : ZŠ Vazovova : ZŠ Mudroňova 2:0/ 16;21/, ZŠ Dr.M.Hodžu : ZŠ Grösslingová 0:2 /-9;-3/, ZŠ Grösslingová : ZŠ Vazovova 2:0 /8;11/, ZŠ Mudroňova : ZŠ Dr.M.Hodžu 2:0 /13;15/, ZŠ Vazovova : ZŠ Dr.M.Hodžu 2:0 /28;13/, ZŠ Grösslingová : ZŠ Mudroňova 2:0 /15;7/. Obsadili sme teda v celkovom hodnotení krásne 2. miesto, o ktoré sa pričinili : Katarína Heugerová, Natália Šefčíková, Natália Töröková, Ella Jeck, Simona Mihálová, Sára Klimecká, Nina Turzová, Sára Srncová, Klaudia Večerová. Družstvo, ktoré reprezentovalo má ešte pred sebou budúcnosť a veľkú perspektívu, preto veríme, že budú naďalej na sebe pracovať a kvalitatívne sa zlepšovať.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

 • Ostrov pokladov - Finančná gramotnosť v knižnici

  V marci žiaci 2.B triedy navštívili Staromestskú knižnicu, kde sa zúčastnili besedy zameranej na rozvíjanie finančnej gramotnosti s názvom Ostrov pokladov. Deti týmto "ostrovom" sprevádzala zamestnankyňa poštovej banky. Porozprávala im o tom, ako sa vyvíjali jednotlivé platidlá, ako sa vyrábajú bankovky, ale aj o tom, ako sa platilo voľakedy. Nakoniec si žiaci vyskúšali, ako vedia s peniazmi hospodáriť. Deťom sa akcia veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu knižnice. Mgr. Katarína Kadlecová Fotoalbum

 • Sk florbal cup

  Dňa 27.03.2019 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola v súťaži " Sk florbal cup ". Po veľmi vyrovnaných zápasoch sme v oboch kategóriach postúpili zo základnej skupiny. V nadstavbovej časti sa nám darilo nad očakávania dobre. Dievčatá sa umiestnili na tomto turnaji na fantastickom 2.mieste. Chlapci na výbornom 3. mieste. Naši žiaci opäť potvrdili, že florbal je u nás v škole šport číslo jedna. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a želáme veľa podobných výsledkov. Mgr. Michal Tlelka Fotoalbum

 • A bold rabbit in Africa

  V piatok 22.2.2019 sme boli na anglickom divadelnom predstavení A bold rabbit in Africa.
  Herci z Divadelného centra z Martina predviedli naozaj vynikajúce herecké výkony a veľmi vtipnou a zábavnou formou nás previedli dobrodružstvami Smelého zajka v Afrike.
  Divadelná adaptácia rozprávky Jozefa Cígera Hronského nás všetkých skutočne zaujala a veľmi sa nám páčilo netradičné prepojenie anglického a slovenského stvárnenia deja, popretkávaného veselými slovensko-anglickými pesničkami. Príbeh je interpretovaný zrozumiteľnou angličtinou, ktorú tretiaci a štvrtáci hravo zvládli a zložitejšie anglické väzby herci veľmi plynulo doplnili slovenčinou.
  Smelý zajko zažil v Afrike veľa dobrodružstiev, stretol rôzne zaujímavé zvieratká i domorodcov. Zajko je odvážny, rád spoznáva nové miesta, no nakoniec sa mu predsalen zacnelo za domovom a dospel k poznaniu, že „všade dobre, doma najlepšie“. Fotoalbum

 • Valentín

  „Kde je láska, tam je život.“ Gándhí

  Dňa 14. februára sme slávili jeden z najkrajších sviatkov – sviatok lásky. Pri tejto príležitosti sme na našej škole usporiadali valentínsku akciu. Na tento sviatok sme najprv upozornili nástenkou. Nachádzali sa na nej milé vyznania lásky v anglickom jazyku, ktorými si žiaci mohli rozšíriť ich slovnú zásobu. V priebehu týždňa mohli žiaci poslať valentínsku poštu svojím „Valentínkam/Valentínom“, kamarátom/kamarátkam, učiteľom/učiteľkám a potešiť ich milým pozdravom. Na deň sv. Valentína žiačky z triedy 9.B rozdali poštu adresátom. Rovnako sa žiaci mohli zapojiť do súťaže o najkrajšiu valentínsku básničku. Mgr. Eva Kubovčíková – učiteľka ANJ

  Touto cestou ďakujeme všetkým tým, ktorí sa do súťaže zapojili a blahoželáme výhercom:
  1. miesto – Kristína Trenčianska a Michaela Kaliňáková
  2. miesto – Laura Ďatko
  3. miesto – Costance Chovancová
  Fotoalbum

 • Súťaž vo vianočnej výzdobe tried

  Ako po minulé roky, aj tento, sa triedy II. stupňa počas adventného obdobia snažili vyzdobiť svoje triedy. Pár dní pred Vianocami prebehlo hodnotenie vianočných výzdob tried podľa rôznych kritérií. Pani učiteľky hodnotili nástenku, parapety, dvere, stromček, katedru a celkový dojem z výzdoby triedy.
  Tejto dôležitej úlohy sa zhostili: p. uč. Horváthová, p. uč. Pirháčová-Lapšanská, p. uč. Kubovčíková a p. zástupkyňa Ribánová.

  Výsledky súťaže:
  1. miesto – 213 bodov – 7. A

  2. miesto – 211 bodov – 7. B
  3. miesto – 172 bodov – 5. A

  4. miesto – 163 bodov – 5. B
  5. miesto – 151 bodov – 9. A
  6. miesto – 144 bodov – 9. B
  7. miesto – 104 bodov – 6. B
  8. miesto – 38 bodov – A
  9. miesto – 3 body – 8. B
  Víťazom srdečne gratulujeme!!! Fotoalbum

 • Fašiangový karneval v ŠKD

  Vo štvrtok 7.2. bolo v ŠKD veselo - začal sa fašiangový karneval v telocvični ZŠ Vazovova. Náš veľký kamarát Maťko ako správny DJ pripravil skvelú hudbu, hry, súťaže a dobrú náladu. Na tomto karnevale nechýbali pestré masky, tanec a úsmev na tvári. Zábave neodolal ani pán riaditeľ školy a pridal sa k tancujúcim deťom. Fotoalbum

 • V stredu 5.12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili atletickej súťaže v hale Elán v rámci projektu Bavme deti športom. Súťaž pozostávala z mnohých stanovíšť, kde ako šesťčlenné družstvo museli preukázať spoluprácu a celkovú atletickú zdatnosť v hodoch, skokoch, preskokoch, rýchlosti i obratnosti. V konkurencii 16 ďalších škôl si počínali výborne a obsadili celkovo 1. miesto, za čo im patrí obrovská gratulácia. Na záver vyhrali aj štafetu v behu na 6x100 metrov o jednu sekundu pred druhým družstvom. Mali sme teda aj trošku šťastia, pretože v súčte všetkých bodov sme obsadili 1. miesto len o jediný bod. Žiaci si odniesli medaily, pohár i cenné skúsenosti z atletických disciplín. Držíme im palce do ďalších súťaží. Družstvo tvorili žiaci 4. ročníka : Agáta Cisarová, Nikol Hermanovská, Ellen Schoneckerová, Olívia Seligová, Oliver Kulscár, Juraj Krajči, Dominik Matejček a Hugo Starinský. Mgr. Róbert Dadykin – učiteľ TSV

 • Vianočné trhy

  Vianoce by mali byť nielen o dostávaní darčekov, ale aj o ich dávaní. To učíme aj deti na našej škole – aj prostredníctvom Vianočných trhov.
  Deti sa do akcie zapájajú vždy s radosťou a veľkou chuťou. Vedia, že po skončení časť z ich zárobku pôjde pre choré detičky do Klubu detskej nádeje.
  Atmosféra na tohtoročných trhoch bola slávnostná, vo vzduchu bolo cítiť, že Vianoce už naozaj klopú na dvere. Deti predávali rôzne vianočné ozdoby, knihy, hračky, koláčiky, medovníky. Chodbami sa niesli vianočné piesne, vôňa vianočného pečiva. Navštívilo nás aj veľa rodičov.
  Pre 1. stupeň boli už tradične pripravené tvorivé dielničky. Tie si pripravili rodičia v spolupráci s p. uč. Rodziňákovou. Vlastný „stánok“ mala aj trieda 1. B s triednou p. uč. Danielou Tokárovou-Gaburjákovou. Pripravili si nádherné vianočné ozdoby, vďaka čomu mohli prispieť pre choré detičky najvyššou sumou.
  Spoločnými silami sme tento rok vyzbierali krásnu sumu 300€ pre KDN – Klub detskej nádeje.
  Srdečne všetkým zúčastneným – učiteľom, deťom a rodičom ďakujeme! Fotoalbum

  Čo je to KDN?
  Cieľom práce členov KDN je pomoc deťom, ktoré sú dlhodobo hospitalizované na oddeleniach DFNsP Kramáre. Pomoc, ktorá je v rámci ich možností, spočíva najmä v návštevách oddelení, počas ktorých sa snažia malým pacientom skrátiť a spríjemniť čas strávený mimo domova.
  Pre deti, čo v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie organizujú tábory. Vďaka sponzorom majú deti pobyt zadarmo, počas celéh

 • Vianočný les

  Čaro blížiacich sa Vianoc prežívajú deti z ŠKD na ZŠ Vazovova naplno ale najintenzívnejšie deti z I. oddelenia (1.A a časť z 2.B triedy). Zapojili sa do projektu "Vianočný les", ktorý poriada BKIS Bratislava I. Maľovali, posýpali, zdobili, ozvláštňovali vianočné gule, ktorými s veľkou radosťou ozdobili jeden zo stromčekov na Námestí Jána Nepomuckého pri Primaciálnom paláci. Veríme, že rovnakú radosť ako urobilo zdobenie stromčeka našim deťom, budú mať aj obyvatelia domovov dôchodcov a sociálnych služieb, kam ozdobené stromčeky z námestia poputujú. Fotoalbum

 • Dňa 20.11.2018 sa na našej škole konala olympiáda z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci 6.-7. ročníka (v kategórii 1A) a žiaci 8.-9. ročníka (v kategórii 1B). Súťažiaci si najskôr overili svoje vedomosti na písomnej časti, ktorá sa týkala ich slovnej zásoby, gramatických pravidiel a čítania s porozumením. Šiesti žiaci z oboch kategórii, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov sa potom zúčastnili ústnej časti, ktorá pozostávala z opisu obrázka a dialógu zo skúšajúcimi. Žiaci umiestnení na 1.miestach pokračujú v olympiáde ďalej na okresné kolo, kde im budeme držať palce. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.
  Kategória 1A: Tomáš Baťalík (1.miesto), Peter Plevák (2.miesto), Dávid Takáč (3.miesto).
  Kategória 1B: Tomáš Plecháč (1.miesto), Richard Martončík (2.miesto), Róbert Mede (3.miesto) Fotoalbum

 • Októbrové teplučké slnko svojimi lúčmi oznamovalo, že je opäť čas na radovánky jesene – „Karneval strašidiel“. Všetky deti v školskom klube detí na našej škole si na karneval dôkladne pripravovali úžasné masky a kostými. Spolu s pani vychovávateľkami vyzdobili školu, chodby aj triedy a diskotéka mohla začať. Na chodbách sa zabávali a tancovali ježibaby, kostry, duchovia, čarodejnice a iné rozprávkové bytosti. Na záver prehliadky strašidelne krásnych kostýmov si malé strašidielka zamaškrtili v triedach, zatancovali a predstavili svoje masky... Dostrašenia o rok 🙂 Fotoalbum

 • 06. 11. 2018 sa na našej škole konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. a 9. ročníka tak dostali príležitosť odskúšať si svoje vedomosti a dozvedieť sa veľa zaujímavých vecí. Tohtoročnou témou bola zázračná bylinka – levanduľa. V tomto duchu sa viedli 3 zaujímavé vyučovacie hodiny, počas ktorých sme mali šancu predviesť svoje rečnícke schopnosti, stupeň čítania s porozumením aj kreativitu, keď sme vyrábali pozvánky. Hoci nemôže byť víťazom každý, táto olympiáda bola super a užitočným zážitkom. Lenka Nemsilová, 8. A Fotoalbum

 • V týždni od 12. do 16. novembra 2018 prebieha na škole 12. ročník informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na 1. stupni súťaží 56 žiakov, na 2. stupni sa zapojilo do súťaže 62 žiakov.
  Termíny iBobra pre školský rok 2018/2019
  · pondelok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),
  · utorok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ),
  · streda 14. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ),
  · piatok 16. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

  Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!
  Zuzana Slezáková, Daniela Tokárová Gaburjáková

 • 26.10.2018 sme sa zúčastnili zaujímavej besedy na aktuálnu tému - 100. výročie vzniku Československa. V škole nás navštívíli páni Igor Ďurič a Peter Hricák, autori knihy 100 rokov Česka a Slovenska.Veľmi pútavo nám priblížili naše dejiny prostredníctvom knihy, ktorá obsahuje 100 nádherných ilustrácií a 365 najzaujímavejších politických, spoločenských , kultúrnych a športových udalostí československého štátu. Ja a moji spolužiaci sme si hravou formou zopakovali vedomosti z dejepisu a dozvedeli sme sa mnohé ďalšie informácie. Ďakujeme. Tomáš Plecháč, 9,A Fotoalbum

 • Dňa 4.10. 2018 sa žiaci 9.A, 9.B a 8.B zúčastnili dejepisnej exkurzie v Seredi, kde navštívili Múzeum holokaustu. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a je spojené s tragickým obdobím riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Fotoalbum

 • 27.9.2018 sa vybrali deti ŠKD na dobrodružnú plavbu s kapitánom Kotvičkom, objaviť vzácny poklad na dne oceánu. Dlhá plavba bola plná nečakaných dobrodružstiev na konci ktorej čakalo nevídané prekvapenie. Kapitán Kotvička s pomocníkmi a deťmi našli poklad avšak zlato, drahokamy, šperky neboli v truhlici - PREKVAPENIE - našli niečo úplne iné, list v ktorom sa písalo, že vzácnejšie ako bohatstvo sveta je PRIATEĽSTVO, LÁSKA, OBJATIE, MILÉ SLOVO.... Fotoalbum

 • Oznam

  Občianske združenie ZRPŠ Vazovova spolu s ŠKD pripravili zbierku Lega pre deti v ŠKD. Cieľom zbierky je vyzbierať rôzne kocky, postavičky, podložky, jednoducho čokoľvek, s čím sa už Vaše deti doma nehrajú. Z fondu oz ZRPŠ sa následne dokúpia chýbajúce podložky a vytvoríme vertikálny LEGO hrací kútik. Nezabúdajte, že v herni, ktorú v rámci ŠKD navštevuje 253 detí aj malá kocka lega môže dostať úplne iný význam a dimenziu. :)
  Vopred ďakujeme za deti, ktorým prostredníctvom aj Vášho lega skvalitníme tvorivý čas v ŠKD.
  Krabica na zbierku lega je vystavená pod hlavnou nástenkou vo vestibule na prízemí.

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  V termíne od 17.9.2018 do 21.9.2018 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Spoločnými silami sa žiakom a rodičom podarilo vyzbierať dohromady 1934 kilogramov papiera. Na 1. mieste skončil žiak Michal Šišmiš (2.C), ktorý vyzbieral 336 kg, druhé miesto obsadila Yassmine Vallery Volná (2.A), ktorá doniesla 240 kg a na treťom mieste sa umiestnila Alica Janegová (1.B), ktorá nazbierala 127 kg. Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší zber papiera.
  Mgr. Katarína Kadlecová

 • Majstrovstvá SR v prehadzovanej – Kalokagatia – Trnava 2018 – 2. miesto

  Dátum 20.6.2018 – streda sa zapíše do kroniky školy zlatými písmenami, nakoľko v doterajšej histórii školy žiadne športové družstvo v rámci Slovenska nedosiahlo lepšie umiestnenie. Majstrovstvá Slovenskej republiky sa konali v Trnave v rámci medzinárodnej olympiády detí a mládeže – Kalokagatia 2018. V „A“ skupine sme mali za súperov žiakov zo ZŠ Hradná Nové Zámky, ZŠ s MŠ Spišská Teplička a ZŠ Poltár. S prvými dvomi menovanými sme zvíťazili po výbornom výkone zhodne 2:0 na sety, no nad ZŠ Poltár sa nám už zvíťaziť nepodarilo a prehrali sme tesne 16:14 a 18:17 na body, teda 0:2. Zo skupiny sme teda postúpili do semifinále z druhého miesta a narazili sme na víťaza „B“ skupiny – ZŠ Trenčianske Jastrabie. Po výbornom výkone a po prehratom prvom sete sme stav otočili a zvíťazili 2:1 na sety. Vytúžené finále sa mohlo začať. V ňom sme opäť narazili na ZŠ Poltár. Tento krát sme vyhrali prvý set, druhý sme prehrali a v treťom sme opäť vyhrávali...potom sa však od nás odklonila pani Šťastena a nešťastná najtesnejšia prehra 10:8 v treťom sete bola na svete. Boli aj slzy sklamania nad tesnou prehrou, ale nakoniec sme si uvedomili, čo sme vlastne dosiahli a tešili sme sa z druhého miesta na Slovensku. Všetci žiaci podali výborné výkony, Maxim Ure bol vyhodnotený aj ako jednotlivec – najlepší hráč turnaja. Spolu s ním tento vynikajúci úspech dosiahli žiaci : Tereza Čačová, Ella Kordošová, Viktor Krížik, Teo Petróczy a Richard Trnovec. Ste naozaj úžasní – gratulujeme.
  Mgr. Róbert Dadykin –

 • Krátko o našej ŠvP v Žiarskej doline

  V škole v prírode bolo úžasne ako vždy. Chodili sme na zaujímavé výlety, túry a veľa sme sa toho naučili, či už podľa učebných osnov alebo z pozorovania okolia. O zábavu a výborné jedlo nebola núdza. Boli sme v Demänovskej ľadovej jaskyni, na Žiarskej chate, v ZOOkontakt a v Obrátenom dome – Heliport Liptov. Voľný čas bol vypĺňaný kreatívnymi a zaujímavými aktivitami a počasie bolo rozprávkovo úžasné. Jednoducho perfektný týždňový oddych pred koncoročnými písomkami.
  Lenka Nemsilová, 7. A Fotoalbum

 • Detská florbalová liga

  Naši žiaci sa tento šk. rok prvý krát zúčastňovali aj ďalšej športovej súťaže. Ako nováčik sme si v detskej florbalovej lige počínali nad mieru dobre. Celkovo sme za celú sezónu prehrali len tri krát. Ostatné zápasy sme všetky vyhrali a zaslúžene sme získali v silnej konkurencii tímov z celej Bratislavy 2. miesto. Srdečne gratulujem všetkých deckám sa krásne výkony počas celej sezóny. Mgr. Michal Tlelka
  Fotoalbum

 • Deň detí

  V piatok 1.júna na Deň detí naši učitelia pripravili žiakom 2.-4. ročníka športovo-zábavný deň. Deti si zmerali svoje sily v štafetovom behu, skákaní na švihadle, v streľbe vodnou pištoľou na cieľ, aj v rýchlom prenášaní vody z jednej nádoby do druhej. Zabavili sa pri strieľaní šípok do terča, či pri kŕmení leva loptičkami. Obratnosť si vyskúšali pri jazde na kolobežke, skákaní vo vreci, nosení loptičky na rakete, ale aj v driblovaní.
  Dokázali zmysel pre tímovú spoluprácu. Za odvahu, šikovnosť, snahu aj bojovnosť si vyslúžili "chcechtáky", za ktoré si s veľkou radosťou nakupovali odmeny v Obchodíku so všeličím. Víťazné tímy získali pekné ceny.
  Tento deň sme si všetci užili a tešíme sa naň zas o rok. Fotoalbum

 • Krajské kolo v prehadzovanej – 1. miesto

  V stredu 30.5.2018 sme sa zúčastnili Krajského kola v prehadzovanej, ktoré sa konalo v Studienke. Už v skupine, v ktorej sme postupne porazili 2:0 na sety školy zo Stupavy, Kráľovej pri Senci i Lábu sme naznačovali, že máme na celkové víťazstvo, i keď sme o všetky body museli tuho bojovať. Do semifinále sme teda postúpili z prvého miesta a narazili sme na ZŠ Čataj. Aj túto školu sme porazili 2:0 a tešili sme sa na finále proti domácemu družstvu zo ZŠ Studienka. Vo finále sme zahrali veľmi dobre, keď sme dokázali eliminovať najlepšieho hráča súper, podali sme skvelý kolektívny výkon a zaslúžene vyhrali 2:0. Týmto sme si zabezpečili účasť na Majstrovstvách Slovenska v Trnave, ktoré sú súčasťou Kalokagatie 2018 a budú sa konať dňa 20.6.2018. O tento veľký úspech sa zaslúžili športovci Tereza Gáliková, Tereza Čačová, Maxim Ure, Viktor Krížik, Teo Petróczy a Richard Trnovec. Držte nám palce, aby sme boli úspešní i v celoslovenskom meradle. Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV Fotoalbum

 • Dňa 29.5.bola 4.B na workshope v kaviarni Lab,nadácie Orange pri Starej tržnici.Dozvedeli sme sa niečo o elektrickej energii,elektrickom obvode a potom sme si z kartónu,káblikov,baterky a žiarovky vyrobili malého svietiaceho robotíka,z ktorého sme mali všetci radosť. Fotoalbum

 • Folklórne vystúpenie

  Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili 17.5. v rámci Regionálnej výchovy kultúrneho podujatia. Deti z folklórneho súboru Vienok prišli prezentovať tradície a jarné zvyky z rôznych regiónov Slovenska. Príjemným prekvapením bolo, že v programe vystupovali aj niektorí žiaci z našej školy. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo.
  Fotoalbum

 • V termíne od 7.do 11.mája bola 4.B v škole v prírode Prašník.Dosýta sme sa vyšantili na súši,vo vode,v piesku,pri opekačke,na farme pri vození sa na traktore a s kuriatkami,na výlete v Piešťanoch. Fotoalbum

 • 10. 5. boli prváci na výchovnom koncerte: Putovanie za piesňou a riekankami. Hrala im ľudová hudba Kuštárovcov. Žiaci sa oboznámili s tradičnými ľudovými nástrojmi. Fotoalbum

 • McDonald´s Cup

  Okresné kolo - 1. miesto a Krajské kolo - 5.miesto

  V stredu 9. mája na štadióne ŠCP Dúbravka všetko pekne do seba zapadlo. Vydarené počasie, dobrá organizácia turnaja a hlavne hodnotné výkony zúčastnených mužstiev. Aj naša škola po víťazstve v Okresnom kole tejto súťaže vzorne reprezentovala, čo jej sily stačili. V úvode sme sa opláchli studenou sprchou, keď sme utŕžili vysokú prehru. Od zápasu k zápasu sme sa však zlepšovali, čo nám nakoniec vynieslo 5. miesto v Krajskom kole tejto súťaže.
  Naše výsledky v skupine:
  ZŠ Vazovova – ZŠ Za kasáňou 0:9, ZŠ Vazovova – ZŠ Láb 2:5, ZŠ Podzáhradná – ZŠ Vazovova 0:2

  Stretnutia o umiestnenie:
  o 7. miesto: ZŠ Podzáhradná – BISB 4:2
  o 5. miesto: ZŠ Vazovova – ZŠ Rusovce 3:2
  o 3. miesto: ZŠ Komenského Modra – ZŠ Láb 5:2
  o 1. miesto: ZŠ Za kasárňou – ZŠ Tomášov Fél 0:3

  Konečné poradie:
  1. ZŠ Álapiskola Tomášov-Fél, 2. ZŠ Za Kasárňou Bratislava, 3. ZŠ Láb, 4. ZŠ Komenského Modra, 5. ZŠ Vazovova Bratislava, 6. ZŠ Vývojová Rusovce, 7. ZŠ Podzáhradná Bratislava, 8. ZŠ BISB Dolínskeho Bratislava.

  Do tohto jubilejného 20. ročníka sa prihlásilo 948 základných škôl z celého Slovenska a to je najviac v histórii turnaja. Tešíme sa, že sme sa v takejto veľkej konkurencii dokázali presadiť. O tento výsledok sa postarali žiaci : Michal Pintek, Lucas Curko, Martin Makýš, Hana Šándorová, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Oliver Kulcsár, Peter Turza, Alexander Križan a Richard Trnovec. Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV
  Fotoalbum KK
  Fotoalbum OK

 • ŠvP Myjava

  V stredu 4.4.2018 vycestovali žiaci z 3.A, 3.B a 3.C do ŠvP na Myjavu. Bolo tam výborne. Mali sme láskavých i vtipných animátorov a super aktivity: jazdenie na koni, na štvorkolke, lezecká stena, rybolov, streľbu na terč (slepé náboje), výtvarný, tanečný a počítačový krúžok.Večerné programy: Tipovačka, Talent, Miss dievča, Mister chlapec boli zaujímavé a zábavné. Každý večer sme mohli ísť na diskotéku alebo do kina. Posledný deň po olovrante jednotlivé triedy podnikali a založili vlastné salóny, napríklad tetovací, kozmetický, kadernícky, masážny a poštový. Pred odchodom domov v noci aj mierne strašilo, čo nás veľmi bavilo. V nedeľu sme sa vrátili domov zdraví, šťastní a máme mnoho nádherných zážitkov.Žiaci 3.A, 3.B a 3.C Fotoalbum

 • Daniel Hevier na návšteve

  V stredu 18. apríla 2018 navštívil našu školu vzácny hosť – spisovateľ a textár Daniel Hevier. Strávil vyučovaciu hodinu v 6. A, počas ktorej žiakom vysvetlil náročnú tému Dynamický opis. Vďaka nemu si žiaci uvedomili, že sloh nie je až takým strašiakom, ako sa im zdalo.
  Po hodine so šiestakmi predstavil žiakom 4. – 7. ročníka svoju novú knihu Chymeros – Stopy vedú do temnoty. Súčasťou besedy bolo aj pozvanie pre deti spolupracovať pri ďalších pokračovaniach tejto knihy a stať sa tak spoluautormi novej fantasy literatúry.
  Mnoho detí využilo možnosť získať od známeho spisovateľa autogram, či už do svojej knihy alebo do práve zakúpenej knihy Chymeros. A nielen to, jeden z najznámejších textárov si veľmi rád urobil s deťmi množstvo „selfie“ fotiek a tie zase s nadšením využili pečiatku od tajomného Chymera. Fotoalbum

 • Tanečné vystúpenie

  Dňa 11.4.sa v telocvični našej školy konalo tanečné vystúpenie Miroslava Bruise Žilku, ktorý je lektorom v tanečnej škole Old School Brothers, kde odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii a bol na 3. mieste vo finále súťaže Československo má talent 2013. Venuje sa tanečným štýlom Poppin´, Lockin´ a Break dance už od roku 1995. Počas jeho vystúpenia sa veľa detí naučilo rôzne tanečné prvky a niektorí sa zapojili aj do tanečného battlu. Zvíťazil Sebastian Stračina zo 4.B. Programom boli deti nadšené a počkali si na Bruisov autogram. Fotoalbum

 • V rámci spolupráce s materskou školou sa deti z MŠ Vazovova a MŠ Tabakova zúčastnili jednej vyučovacej hodiny v prváckych triedach. Videli ako prebieha vyučovanie a aj sa aktívne zapájali do jednotlivých činností. Fotoalbum

 • Školské ovocie

  Žiaci 1.A, 1.B, 1.C a 4.B triedy sa 9. 4. 2018 zúčastnili prednášky na tému Školské ovocie. Prednášku uskutočnila firma Dobré jablká z Dunajskej Lužnej. Žiaci sa dozvedeli ako sa pestujú jablká v ovocných sadoch, ako sa ošetrujú a ako sa dostanú do obchodu. Oboznámili sa aj s niektorými odrodami jabĺk. Prednáška bola spojená s ochutnávkou jabĺk a jablčnej šťavy. Fotoalbum

 • OK v prehadzovanej trojíc 1. a 2. kolo

  Slovenská volejbalová federácia organizuje ďalší ročník prehadzovanej zmiešaných družstiev žiakov 1. stupňa ZŠ. Tak ako minulý rok, i tento rok sme sa do tejto súťaže zapojili s dvomi družstvami, ZŠ Vazovova „ A “ a ZŠ Vazovova „ B “. Reprezentanti našej školy si počínali v obidvoch kolách suverénne a obsadili prvé dve priečky, keď naše B družstvo prehralo iba dvakrát s našim A-čkom inak všetky svoje zápasy vyhralo. A-čko nezaváhalo ani raz a stalo sa celkovým víťazom a postupujúcim družstvom do ďalších bojov, už na krajskej úrovni. A družstvo reprezentovali : Tereza Čačová, Tereza Gáliková, Viktor Krížik, Maxim Ure, Patrik Šurda, Rišo Trnovec a Dominik Homola. B družstvo reprezentovali : Ella Kordošová, Lilly Nicholson, Teo Petróczy, Lucas Curko, Adam Kusala a Martin Makýš. Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a dúfame, že sa A-čku bude dariť aj v ďalších kolách, ktoré vyvrcholia celoslovenským finále v Trnave. Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV
  Fotoalbum

 • Dňa 26.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018.Zúčastnilo sa ho 29 detí z 1.stupňa našej školy. Pod vedením p.uč. Blažejovej a p.uč. Móroczovej boli vyhodnotení najlepší speváci takto:
  1.kategória(žiaci 1.-3.ročníka):
  1.miesto Ellen Schoneckerová 3.B
  2.miesto Nelly Maurerová 2.B
  3.miesto Viktória Zábranská 1.B

  2.kategória(žiaci 4.ročníka):
  1.miesto Filip Paučo 4.A
  2.miesto Lilly E.Nicholson 4.C
  3.miesto Karolína Bocková 4.B
  Fotoalbum

 • Marec – mesiac knihy

  Dňa 16. 3. 2018 sa žiaci III.C triedy zúčastnili besedy s p. spisovateľkou Kristínou Baluchovou. Beseda bola v Staromestskej knižnici na Blumentálskej ulici v Bratislave. Pani spisovateľka K. Baluchová píše knihy pre deti aj dospelých. Pre deti napísala knihy: Kapitán Padák – Straty a nálezy, Kapitán Padák – Pašerácka spojka a Kamoši z vypáraného svetra. Prečítala nám jednu kapitolu z knihy Kapitán Padák. Príjemne nás zaujala jej kniha. Beseda sa všetkým deťom veľmi páčila. Žiaci 3. C triedy: Simona Golhová a Filip Križanský Fotoalbum

 • Bavme deti športom – atletika v hale Elán – 3. miesto

  V stredu 14.3.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili v hale Elán atletickej súťaže v rámci projektu Bavme deti športom. Počínali si v nej veľmi dobre, keď v konkurencii 18 škôl obsadili celkovo 3. miesto. V náročných atletických disciplínach, kde museli vedieť nie len rýchlo bežať, ale byť aj obratní, vedieť skákať z miesta, hádzať plnou loptou, preskakovať švihadlo i olympijské kruhy atď., preukázali všetci svoje schopnosti a nadanie. Vyvrcholením bola atypická štafeta na 6x200 metrov, v ktorej sme už len potvrdili priebežné 3. miesto v súťaži družstiev, kde sa započítaval každý jeden individuálny výkon. Toto miesto nám zaručilo i postup do finále medzi najlepšie školy, ktoré sa bude konať v apríli 2018. O tento úspech sa pričinili : Tereza Čačová, Tereza Gáliková, Ella Kordošová, Ellen Schoneckerová, Teo Petróczy, Sebastián Stračina, Anton Kadlec a Alexander Križan. Všetkým srdečne gratulujeme.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV Fotoalbum

 • Dňa 1. a 2. marca sa na našej škole uskutočnili ďalšie prednášky občianskeho združenia ACET SR, tentokrát pre žiakov 8. – 9. ročníka na tému: Sex, AIDS, vzťahy pod vedením Silvie Polákovej a Samuela Lehockého. Prednáška bola zameraná na problematiku HIV/AIDS s cieľom oboznámiť žiakov o tom, ako sa vírus HIV prenáša a poškodzuje zdravie človeka, o iných sexuálne prenosných ochoreniach a ich dôsledkoch. Druhá časť prednášky bola zameraná na negatívny vplyv tlaku okolia v oblasti sexuálneho správania.Lektorom sa podarilo vytvoriť pre žiakov "bezpečné" prostredie, v ktorom sa žiaci vyjadrovali bez strachu, či pocitu trápnosti.

 • Facebook a jeho pravá tvár (kyberšikana)

  Facebook je tu už 10 rokov a v poslednej dobe nie je len nástrojom na komunikáciu a zdieľanie fotografií s priateľmi, ale takisto aj obrovským a účinným nástrojom internetového marketingu. Mnohým ľuďom zmenil život. K dobrému, aj k zlému. Veľkým problémom je šikana prostredníctvom negatívnych komentárov.
  Pre žiakov 6-teho a 7-meho ročníka sme vďaka AcetSR zorganizovali prednášku zameranú na problematiku sociálnych sietí a kybernetického priestoru. Jej cieľom bolo odkryť skutočnú tvár sociálnych sietí a naučiť našich žiakov ako minimalizovať riziko ich zneužitia. V rámci prednášky zaznela myšlienka “Facebook je dobrý sluha, ale zlý pán”.

 • Podľa dostupných prieskumov v súčastnosti stále viac detí uprednostňuje hry na počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi. Každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou a takmer tretina detí natáča spolužiakov a kamarátov v nepríjemných situáciách.
  Naša ZŠ chce svojich žiakov učiť zodpovedne sa správať s modernými komunikačnými technológiami, a preto sa zapojila do projektu Deti na nete, ktorý funguje vďaka Nadácii Orange. Žiaci štvrtého a piateho ročníka absolvovali workshopy na tému Deti a moderné komunikačné technológie so psychologičkou Petrou Kaločayovou. Žiaci sa dozvedeli viac o bezpečnom správaní sa na internete, pozitívnom využití technológií a o zodpovednom prístupe pri fotografovaní či hraní hier. V diskusii vyjadrili svoje názory a skúsenosti s témami, ktoré sú súčasťou ich každodenných životov.
  Veríme, že otváranie týchto tém je veľkým prínosom pre naše deti a ich formovanie. Viac informácii sa môžete dozvedieť na stránke www.detinanete.sk (napr. Desatoro pre technologické rodičovstvo).

 • Fašiangy v ŠKD

  V utorok, 6. februára bol v ŠKD Fašiangový karneval, na ktorý sa deti začali tešiť a pripravovať hneď po návrate z vianočných prázdnin. Najmä naši prváčikovia sa pretekali v tom, kto si pripraví najkrajšiu fašiangovú masku. S pomocou šikovných pani vychovávateliek v ŠKD si detičky pripravili škrabošky, masky, závoje pre víly a strašidelné oblečenie na tento zábavný deň. Na karnevale ste mohli stretnúť šašov, víly, princezné, strašidlá... no prosto, mali sme jedno krásne rozprávkové popoludnie, plné hudby, spevu, tanca a hier. Fotoalbum

 • Výtvarný krúžok v ŠKD

  V rámci ŠKD môžu deti navštevovať výtvarný krúžok. Tam rozvíjajú svoje nadanie, tvorivosť a kreativitu a výsledkom sú krásne výtvarné práce, ktoré počas celého školského roka zdobia chodby a vstupný vestibul školy. Fotoalbum

 • Začiatkom februára zabsolvovali všetci žiaci druhého stupňa preventívnu prednášku s názvom „Pravda o drogách“. Vďaka lektorom, Rastislavovi Bobčekovi a Erike Botlíkovej z občianskeho združenia Slovensko bez drog, získali fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Prednáška pozostávala z 10 tém/právd o drogách, v rámci ktorých rozobrali to, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelagálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o Marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou, atď…
  Počas prednášok sa pútavou formou žiaci dozvedeli, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine,… Mladí ľudia potrebujú poznať pravdu o škodlivých účinkoch drog skôr, ako s drogami prídu do styku. Skôr ako o drogách dostanú nepravdivé informácie od drogových dílerov alebo od svojich “kamarátov”. V závere prednášky deti zložili sľub „protidrogového šerifa“. Fotoalbum

 • Posledný deň pred vianočnými prázdninami triedy 6. A a 7. A navštívili Múzeum školstva a pedagogiky, v ktorom si vyskúšali interaktívny program – Od griflíka po plniace pero.
  Žiaci mali možnosť vyskúšať si písanie griflíkom na bridlicovú tabuľku, pierkom a kalamárom a plniacim perom. Uvedomili si, aké ťažké to mali žiaci v minulosti.
  Okrem vyskúšania si rôznych spôsobov písania, mali možnosť nazrieť do starej triednej knihy, vidieť rôzne historické učebné pomôcky, lavice..
  Po návšteve múzea sa vybrali do Slovenskej pedagogickej knižnice, kde mali možnosť vidieť knihy zo 16. storočia, či presné napodobeniny Štúrových listov a jeho Slovenské národné noviny.
  Fotoalbum

 • Charitatívne vianočné trhy

  Vianočné koledy, vôňa vosku, žiara sviečky... 14.12 sa uskutočnila tradičná akcia s charitatívnym zámerom „Vianočné trhy“. Žiaci sa na toto podujatie dobre pripravili. Výsledkom boli plné stoly nádherných dekoratívnych predmetov, o ktoré bol medzi deťmi i dospelými veľký záujem - ozdoby na stôl či vianočný stromček, darčekové predmety - náramky, náušnice, pohľadnice, hračky, sviečky a i.
  Ucho potešilo a dušu pohladilo vystúpenie žiačok šiesteho a siedmeho ročníka s vianočnými piesňami pod vedením Mgr. Veroniky Balickej a Ing. Mgr. Lenky Jančuškovej.
  Súčasťou trhov boli tvorivé dielničky pre malých i veľkých pod palcom Mgr. Kataríny Rodziňákovej a rodičov detí ZŠ.
  Výťažok z predaja predmetov pomôže onkologicky chorým deťom prostredníctvom aktivít Klubu Detskej Nádeje. Celkovo sa vyzbieralo 260 EUR. Fotoalbum

 • V uplynulých dňoch sa naše triedy zapĺňali vianočnými stromčekmi, vianočnými nástenkami, zimnými vločkami, svetielkami a rôznymi inými ozdobami.
  Vo štvrtok 14. decembra sa p. učiteľky – Ribánová, Horváthová, Urblíková, Kubovčíková prešli po triedach 2. stupňa a obodovali jednotlivé výzdoby. Hodnotili stromček, nástenku, okná a celkový dojem. Každá trieda mohla získať maximálne 160 bodov (40 bodov od každej hodnotiacej pani učiteľky)

  Výsledky:
  1. miesto – 6. B - 153 bodov
  2. miesto – 6. A - 148 bodov
  3. miesto – 7. B – 147 bodov

  4. miesto – 8. B – 111 bodov
  5. miesto – 5. B – 101 bodov
  6. miesto – 5. A – 85 bodov
  7. miesto – 9. A – 84 bodov
  8. miesto – 8. A – 78 bodov
  9. miesto – 7. A – 48 bodov
  Víťazom srdečne gratulujeme!
  Fotoalbum

 • Turnaj v mini hádzanej

  Dňa 12.12.2017 sme sa zúčastnili turnaja v mini hádzanej za účasti 7. tímov z celej Bratislavy a okolia. Naši žiaci hrali výborne, no na nešťastie sme skončili len vďaka horšiemu skóre na druhom mieste. Opäť sme dokázali, že na našej škole je obrovský záujem o šport a žiaci dokážu konkurovať aj školám, ktoré sa špecializujú práve na hádzanú. Srdečne gratulujem všetkým žiakom ku krásnemu výsledku. Mgr. Michal Tlelka
  Fotoalbum

 • Dňa 8. 12. 2017 sa žiaci 3. C triedy zúčastnili podujatia v Mestskej knižnici na ul. Blumentálskej
  s npor. Mgr. J. Ďurkovičovou z cyklu Bezpečne s knižnicou. Oboznámili sa s pravidlami cestnej premávky, dopravnými značkami , reflexnými prvkami a pyrotechnikou.

 • OK vo vybíjanej najmladších žiakov – 2. miesto.

  Dňa 23.11.2017 sa na pôde našej školy uskutočnilo Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov, teda žiakov 1. stupňa ZŠ, ktoré organizuje Slovenská asociácia športu na školách. Naše ambície boli veľké, nakoľko minulý rok sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v tejto súťaži, keď sme postupne vyhrali Okresné i Krajské kolo. Hralo sa v dvoch skupinách, skupinu „ A „ sme vyhrali, keď sme porazili ZŠ Hlbokú 15:4 a ZŠ Matky Alexie 12:4. V semifinále sme potom narazili na ZŠ Mudroňovu, ktorú sme zdolali 17:1. Vo finále sa však šťastena od nás odklonila a nestála pri nás tak ako minulý rok a prehrali sme ho o jediný bodík v pomere 10:9 so ZŠ M. Hodžu. Boli sme trošku smutní, ale ukázali sme všetkým, že vybíjanú hráme na veľmi dobrej úrovni a hlavne veľmi radi. Všetci hráči hrali veľmi obetavo a s nadšením, za čo im ďakujeme a gratulujeme k 2. miestu. Sú to títo žiaci : Tereza Gáliková, Tereza Čačová, Ella Kordošová, Laura Murková, Ella Senická, Šarlotra Hvizdošová, Viktor Krížik, Richard Trnovec, Maxim Ure, Michal Pintek, Teo Petróczy a Martin Makýš. Mgr. Róbert Dadykin – uč.TSV Fotoalbum

 • V utorok 21.11. 2017 sme boli pozvaní na predstavenie Medovníkový domček v Materskej škole Tabakova. Vystúpenie sa nám veľmi páčilo, čo ukazujú aj fotografie. Trieda 1.B Fotoalbum

 • Small-stars cup 2017

  V sobotu 11.11.2017 sa naši malí florbalisti zúčastnili florbalového turnaja "Small- stars cup 2017". Žiaci pod vedením p. učiteľa Tlelku si počínali veľmi dobre a v oboch kategóriach sa umiestnili v prvej trojke. V kategórií 1 - 2 ročník na 2. mieste, kde rozhodovalo v prospech víťazného tímu len lepšie skóre. A v kategórií 3 - 4 ročník naši florbalisti zaslúžene opäť vyhrali celý turnaj. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa podobných úspešných reprezentácií našej školy. Mgr. Michal Tlelka Fotoalbum

 • Dňa 27.10. 2017 sa žiaci 3.B a 3. C triedy zúčastnili besedy s npor. Mgr. J. Ďurkovičovou z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I na tému: Bezpečne na železnici. Žiaci sa naučili prostredníctvom Oliho príbehu, že sa nesmú hrať v blízkosti koľajiska, tunela, železničného mosta, nesmú vyliezať na odstavené vagóny, prebiehať cez železničné priecestie, ak svieti červená, klásť na koľajnice rôzne predmety, hádzať do prechádzajúceho vlaku kamene a bezpečne sa správať pri cestovaní vlakom.

 • Diskotéka strašidiel v ŠKD

  Každý školský rok na jeseň usporiadame v ŠKD Diskotéku strašidiel. Nebolo tomu inak ani tento rok. Deti ju mali 24. októbra. Bol to deň plný radosti, bláznenia, tancovania, hier a súťaží, ktorý asi najemotívnejšie prežívali naši malí prváčikovia. Fotoalbum

 • Športový deň v ŠKD

  Je dobrým zvykom usporiadať športové dni v ŠKD niekoľkokrát do roka. Aj 27. september bol jedným z takých dní. Naše šikovné deti si zahrali futbalový zápas, florbalisti sa zase predviedli vo svojom nadaní. Veľký úspech vždy majú aj športové súťaže, loptové hry, štafety. Bol to deň plný radostného pohybu a športovania detí. Fotoalbum

 • Tak ako každý školský rok aj v tomto roku sme našich malých prváčikov privítali slávnostnou akadémiou, ktorú pripravili deti druhých ročníkov v ŠKD. Detičky, rodičov aj pedagógov privítal okrem pána riaditeľa Karola Müllera aj starosta MČ Staré mesto pán Radoslav Števčík. Popriali im úspešný a spokojný školský rok 2017/2018. Fotoalbum

 • Letný tábor Tesáre – júl 2017

  Druhý júlový týždeň sme absolvovali skutočne zážitkový, až neuveriteľne pohodový týždeň v letnom tábore v Tesároch. Čerstvý vzduch a krásne prostredie predurčovali pobyt na úspech. Zoznamovacia diskotéka hneď prvý večer bola neskutočná, keď štvrtáci pred tancovávali všetky tance a my ostatní sme ich napodobňovali. Vznikol krásny kolektív detí bez rozdielu veku. Nácvik rôznych tancov sme potom absolvovali takmer každý večer – tancovanie nás všetkých skrátka baví. Cez deň sme hrali futbal i florbal, absolvovali mnoho športových súťaží, štafetových hier, behov, kreatívnych činností, maľovania, tvorby príbehov, hereckých nácvikov, turistiku okolo priehrady a mnoho ďalších aktivít. Plávanie v bazéne s tobogánom sme mali k dispozícii každý deň. To, že sme vodné živly sa ukázalo nielen pri používaní tobogánu, ale aj pri hraní vodného futbalu v nafukovacom ihrisku – to bol poriadny zážitok. Boli sme tak zaneprázdnení, že sme si ani nevšimli, že už pár dní nemáme vôbec žiadny telefonický signál a tak sme proste netelefonovali. Hľadali sme ho všade, pod posteľou i na skrini a nakoniec sa našiel – bola to zubná pasta Signal v izbe číslo 3. Pri všetkých týchto aktivitách sme riadne vyhladli, preto sme sa vždy tešili na chutný obed, či večeru. Varili nám dobre. Aj bývanie bolo super, na izbách sme boli rozdelení ako sme chceli. Pokračovali sme hraním futbalu, florbalu, basketbalu, stolného tenisu a zápasili sme aj v sumo kostýmoch, to teda bola sranda. Na záver tábora sme si volili Mis

 • Finančná gramotnosť

  Ďalšou veľmi dobrou akciou, ktorú dňa 19.9.2017 zorganizovala Knižnica na Bluntálskej 10, v Starom meste, bola v oblasti finančnej gramotnosti, ktorej sa zúčastnili žiaci 3. C triedy. Lektorky z Poštovej banky hovorili , ako vznikli peniaze, čo sa používalo na platenie pred ich vznikom, na čo ľuďom slúžia, ako sa dajú zarobiť alebo získať, čo robiť, ak zostanú a akú rezervu si treba vytvoriť. Žiaci tak hravou formou získali základné pravidlá riadenia vlastných financií a aj orientáciu v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, ...) Po ceste do školy si rozprávali deti o tom, koľko kto má peňazí a ako budú s nimi hospodáriť.

 • Dňa 20.10.2017 sa uskutočnili na našej škole prednášky s tematikou duševného zdravia. Poslucháčmi boli žiaci troch tried ôsmeho a deviateho ročníka. Otvorila sa spoločná diskusia o tom, čo robiť v rámci prevencie pre zachovanie duševného zdravia a na koho sa obrátiť v prípade ťažkostí. Žiaci kládli zvedavé otázky a spomenuli aj príklady osobnej skúsenosti z rodinného, či školského prostredia.  Prednášky viedli lektori Mgr. Ľudmila Skačanová a Mgr. Lucia Cibiri z DSS a RS Samária v rámci projektu „Podpora a sprevádzanie v duševnom zdraví“, ktorý je realizovaný Bratislavskou arcidiecéznou charitou s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 • Letná čitáreň v Medickej záhrade

  V utorok 20. júna sa žiaci z 2.A a z 2.B triedy zúčastnili Letnej čitárne v Medickej záhrade. Dramatizované čítanie na motívy knihy Pippi dlhá pančucha s názvom DIEVČATKO S VEĽKOU FANTÁZIOU im predstavila bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková. Tá deťom nielen priblížila príbeh o Pippi dlhej pančuche, ale ukázala im aj, ako si všímať svet okolo nás, ako sa tešiť z maličkostí a čo je v živote naozaj dôležité. Deti sa taktiež zahrali na chvíľu na hercov, spevákov, „hľadačov“ a po pútavom divadle, ktoré sa im veľmi páčilo, si s radosťou pochutnali na sladkej zmrzline v príjemnom prostredí Medickej záhrady. Mgr. Katarína Blažejová

 • Rozvíjanie finančnej gramotnosti na návšteve v Národnej banke Slovenska

  V mesiacoch máj a jún sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka zúčastnili návštevy v Národnej banke Slovenska, ktorá bola zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti u žiakov. Žiaci sa dozvedeli, kto je to bankár, poisťovák, obchodník a aké sú jednotlivé úlohy daných profesií. Deti si zasúťažili a vyskúšali si, aké je to hospodáriť s určitým obnosom finančných prostriedkov. Návšteva sa žiakom veľmi páčila a už teraz sa tešia, kedy do Národnej banky zavítajú opäť.
  Mgr. Katarína Blažejová

 • Školský pohár vo futbale chlapcov

  V stredu 18.10. sa naši futbalisti ( 5. -7. ročník ) zúčastnili obvodného kola v súťaži Školský pohár SFZ. Keďže sa hralo na umelej tráve gymnázia na Vazovovej, mali sme takpovediac domáce prostredie. A využili sme ho na 100%, nakoľko sme zvíťazili vo všetkých štyroch stretnutiach päťčlennej skupiny. Postupne sme porazili ZŠ Grösslingovú 3:0, Cambridge International school 5:1, ZŠ Dr.M.Hodžu 3:0 a napokon sme zvíťazili i so ZŠ Matky Alexie v pomere 3:1. Veľmi sme sa tešili z postupu do finále – teda okresného kola tejto súťaže. To sa však bude konať až v apríli 2018. Celoslovenské finále je naplánované na jún 2018 v Poprade. Všetci chlapci podali skvelé a zodpovedné výkony, za čo im patrí obdiv a gratulácia. Navyše Peter Nikolaj bol vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja, keď nastrieľal až 9 gólov. Snáď nám pušný prach nezvlhne a v apríli sa pobijeme o postup do Krajského kola tejto súťaže. Záverom ešte mená chlapcov, ktorí sa o tento úspech pričinili : Peter Plevák, Samuel Kováčik, Filip Tóth, Peter Nikolaj, Samuel Štefanovič, Daniel Šablatúra, Matúš Fontány, Filip Janík, Matúš Očkaik. Všetkým ešte raz gratulujeme a držíme palce do ďalších futbalových zápolení.
  uč. TSV Mgr. Róbert Dadykin

 • ŠVP - Prašník (28.05.-02.06.2017)

  Náš zážitkový týždeň sa začal zastávkou v kúpeľnom meste Piešťany. Videli sme „most zaľúbených“ a časť z nás, žiakov, sa vybrala do nákupného centra Aupark. Doplnili sme zásoby jedla a pitia. Zmrzlina nesmela chýbať. Boli sme sa pozrieť aj na sochu barlolamača. Po príchode do RZ Prašník sme sa oboznámili s jednotlivými izbami a okolím. Obuli sme si pohodlnú obuv a išli sme na prechádzku k miestnej priehrade. Bolo veľmi teplo a tak sme si tam doplnili pitný režim. Denný program bol bohatý. Chodili sme na rôzne výlety po okolí, hrali sme loptové hry a zúčastňovali sa rôznych súťaží, ktoré pre nás pripravili naši učitelia. Hojne sme využívali aj hotelový bazén. Na MDD sme navštívili farmu ETELKA, hľadali sme poklad, vozili sa na traktoroch a tí odvážnejší ho aj šoférovali. Podarilo sa nám navštíviť aj Mohylu M. R. Štefánika. Pre niektorých to bol náročný výstup, ale zvládli sme ho všetci. Odmenou nám bol krásny výhľad na okolie, kofola a nanuky v bufete. Na tohtoročnú školu v prírode nikdy nezabudneme. Pozdravuje vás 6.B a 7.B trieda.

 • Projekty na hodinách slovenského jazyka

  Na konci školského roka si pre nás pani učiteľky slovenského jazyka – pani učiteľka Matejíčková a Balická pripravili aktivitu, kde žiaci mohli prejaviť a ukázať svoju kreativitu a nápaditosť. Vytvárali projekty a mali možnosť vyskúšať si tímovú prácu. Skupiny si vybrali zaujímavé veci, ktoré mali vypracovať v štyroch fázach: nákres, postup, dynamický opis a vymyslený príbeh k projektu, ktorý samy vytvorili. Hodnotila sa najmä kreativita, nápaditosť a originálne prevedenie. Tu pani učiteľky vybrali tie najkrajšie projekty.
  (Stella Jurištová, 7.B)

 • Turnaj v minihádzanej

  Dňa 10.10.2017 sme sa zúčastnili turnaja v mini hádzanej za účasti 8. tímov z celej Bratislavy a okolia. Naši žiaci si poradili zo všetkými súpermi nad mieru dobre. Zvíťazili sme postupne nad všetkými školami a zaslúžene sme vyhrali celý turnaj. Výnimočný výkon podali všetci žiaci na čele s neskutočnými brankárskymi zákrokmi Stelky Drgonovej. Srdečne gratulujem všetkým žiakom ku krásnemu výsledku. Výsledok teší o to viac, na koľko sme hrali proti školám, ktoré sa špecializujú práve na hádzanú. Želám veľa podobných reprezentácií našej školy na všetkých športových súťažiach. Mgr. Michal Tlelka

 • Vzdelávací program k 300. výročiu narodenia Márie Terézie.

 • Beseda so spisovateľkou Feriancovou

  Predposledný júnový týždeň sa naši piataci a šiestaci zúčastnili literárnej besedy so spisovateľkou – Paulínou Feriancovou. Pani Feriancová je mamou nášho žiaka Lea z 5. A. Počas besiedky nám porozprávala o svojich autorských knihách – Supertajný denník Lucie H. a Anglický denník Lucie H. Porozprávala nám o svojich začiatkoch s písaním a tiež o knihách, ktoré preložila. Tá posledná, Mŕtve dievča neklame, je bestsellerom vo viacerých kníhkupectvách.

 • Škola v prírode – 9. ročník

  Tohto ročná ŠVP bola pre nás tá posledná na ZŠ. Spoločne s pedagógmi sme prežili tieto posledné chvíle v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Každý deň sme sa zobúdzali s úsmevmi na tvárach a s očakávaním nového dobrodružstva. Jazdenie na koňoch, dedinský turnaj vo futbale, turistika po krásnom okolí Nemeckej, náročný výstup na najvyšší kopec Nízkych Tatier – Ďumbier, a hlavne...adrenalínový splav Hrona. Všetky tieto aktivity, vrátane spoločenských hier a večerných programov, si budeme istotne pamätať a na stredné školy si spolu so sebou vezmeme milión spomienok. Prežívanie posledných spoločných chvíľ sme si vychutnávali aj s našimi obľúbenými učiteľmi, príjemným personálom v penzióne Hradisko a ďalšími ľuďmi, ktorí sa snažili o naše pohodlie. Sme si istí, že o pár rokov sa naśe cesty znova stretnú na tom istom mieste a prežijeme kopec zábavy ako aj teraz.
  Vaši deviataci 9.A + 9.B

 • Škola v prírode – Duchonka

  2. A, 2. B, 2. C - od 29. V. do 2. VI. 2017
  Tento rok boli druháci z troch tried prvýkrát v ŠvP na Duchonke. Bola tam krásna príroda a čistý lesný vzduch.Od začiatku pobytu sme mali rôzne zaujímavé aktivity. Každý deň sme súťažili v družstvách, v ktorých sme sa spoznali aj s deťmi z iných tried. Program, ktorý nám pripravili p. učiteľky a vychovávateľky sa všetkým páčil.  Krásny zážitok máme i z výletu. Navštívili sme ZOO- Ranč pod Babicou. Bolo tam veľa zvieratiek z rôznych krajín sveta. Pani kuchárky varili vynikajúce dobroty. Navštívili nás naozajstní  šermiari z Bratislavy. Posledný deň sme plní zážitkov odchádzali domov. Bolo tam tak dobre, že sme ani neplakali za rodičmi. Ďakujeme p. učiteľkám a vychovávateľkám za starostlivosť a už sa tešíme na ďalšiu školu v prírode.
  žiačky: Jasmína Isterová, Agáta Cisárová   

 • Krajské kolo v prehadzovanej žiakov 1. stupňa – 4. miesto

  V utorok 6.6.2017 sme sa zúčastnili Krajského kola v prehadzovanej zmiešaných družstiev žiakov 1. stupňa ZŠ, ktoré sa konalo v Studienke. Zúčastnili sa ho školy z Bratislavského a Trnavského kraja. 16 družstiev bolo rozdelených do štyroch skupín. My sme boli v D skupine spolu so ZŠ Unín, ZŠ Veľký Meder a ZŠ Sokolíkovou. Vo všetkých troch zápasoch sme vyhrali 2:0 a postúpili do finálovej skupiny o 1. – 4. miesto. Tam sme však v semifinále prehrali so ZŠ Stupava, keď žiaci z tejto školy zúročili svoju výškovú prevahu. V zápase o 3. miesto sa opäť šťastena od nás odklonila a prehrali sme aj tento zápas. Nevadí, síce sme pohár a medailu nedoniesli, ale hrali sme veľmi dobre a v ťažkej konkurencii škôl z dvoch krajov obsadili pekné 4. miesto.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

 • Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách – ochutnávka v ŠJ

  Začiatkom júna nám opäť firma BONI FRUCTI s ktorou máme uzatvorenú zmluvu v rámci programu Školské ovocie  dodala zdarma čerstvo nazberané  jahody a hrášok v Dunajskej Lužnej pri Bratislave.
  Žiaci tieto produkty dostali k obedu ,kde mali možnosť si znovu pripomenúť a porovnať s minulým rokom chuť, vôňu a čerstvosť jahôd a hrášku vypestovaných na Slovensku. Že žiakom chutilo svedčili o tom vrátené prázdne misky.
  Znovu musím zopakovať že zámer pracovníkov firmy BONI FRUCTI splnil sprievodnú akciu konzumácie ovocia a zeleniny s úspechom a pevne verím že dobré zvyky  sa prenesú aj do budúceho roku.

 • Exkurzia do Botanickej záhrady

  Dňa 30. 5. 2017 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili exkurzie do Botanickej záhrady. Botanická záhrada je vedecko - pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovnovzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie širokej verejnosti. Žiaci navštívili rôzne expozície, ktoré sú členené na skleníkové skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín. Mali možnosť si pozrieť skleník úžitkových rastlín zameraný na tropické a subtropické úžitkové plodiny, skleník s austrálskou flórou, palmový skleník, kaktusový skleník. V parku sa sústredili na rôzne typy skaliek, napr. andezitová, vápencová, bridlicová, žulová, travertínová a exkurziu sme zakončili v prekrásnej časti pod názvom rozárium.
  Petronela Sanigová, Veronika Balická

 • Kapitán Padák

  Žiaci 5. A sa zúčastnili prezentácie novej knihy od Kristíny Balúchovej – Kapitán Padák. Vypočuli si niekoľko ukážok z knihy a porozprávali sa s p. Balúchovou – bývalou letuškou aj jej manželom – pilotom. Žiakov zaujímalo množstvo otázok nielen o knihe, ale aj o lietaní. Niektorí z knižnice odchádzali s novou knižkou, podpísanou od autorky.

 • Škola v prírode – Veľký Slavkov, Vysoké Tatry

  V pondelok 22. 5. 2017 ráno sme sa spolu s triedou 6. A a pani učiteľkami – Matejíčkovou, Jančuškovou, Balickou a Krajčírikovou stretli pred železničnou stanicou. Krátko pred ôsmou nám išiel vlak do školy v prírode – do Popradu. Keď sme sa usadili, pani učiteľky nám pomohli  vyložiť batožiny na svoje miesto. Cestovali sme štyri a pol hodiny.
  Keď sme vystúpili z vlaku, čakal na nás autobus, ktorý nás zaviezol na miesto – do Veľkého Slavkova. Hneď po príchode sme dostali chutný obed. Poobede sme sa ubytovali na chatky, vybalili sa a zoznamovali sa s druhou triedou a s areálom. Po večeri sme si mali pripraviť krátke divadielka znázorňujúce známe slovenské príslovia.
  V utorok sme hneď po raňajkách išli vlakom na Štrbské pleso. Trochu sa nám rozpršalo, tak sme si dali pršiplášte a na chvíľku sme sa schovali pod strechou. Poobede si pre nás pani učiteľky pripravili kvíz z toho, čo sme videli. Našťastie sme mohli odpovedať v skupinkách. Po večeri sme mali spevácku súťaž. Museli sme zaspievať čo najviac ľudových pesničiek.
  V stredu ráno sme sa vybrali autobusom do Goralského múzea v dedinke Ždiar. Tam sme sa dozvedeli o živote Goralov veľa zaujímavých vecí. Dokonca sme sa naučili aj ich pesničku a tanec hajduk. Poobede sme navštívili známe múzeum TANAP-u. Mali sme možnosť vidieť divú zver, rôzne chrobáky, motýle, najstaršie kamene atď.... Večerný program sme pripravovali my deti. Navzájom sme si dávali kvízové otázky.
  Štvrtkové doobedie sme strávili túrou na kopec Hrebienok. Nebo

 • Slávik Slovenska 2017

  V piatok 12.mája sa dve šikovné spevavé žiačky z našej školy zúčastnili Okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2017. Viktória Szaboová (2.B) a Eva Makýšová (4.B) predviedli svoj spevácky talent na Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta v Bratislave. Okrem sólového spevu zaspievali aj s klavírnym doprovodom pani učiteľky Blažejovej. Konkurencia bola veľká, a tak si zo súťaže odniesli krásne diplomy za účasť a plno elánu do ďalších speváckych súťaží.

 • Mc Donald´s cup 2017 (Okresné kolo – 1. miesto, Krajské kolo – 4. miesto)

  3.mája sa žiaci 1. stupňa zúčastnili Okresného kola Mc Donald´s cupu vo futbale a počínali si veľmi úspešne. Po víťazstve nad ZŠ Matky Alexie v pomere 4:2 nasledovala ťažko vydretá remíza so ZŠ Mudroňova, keď vyrovnávajúci gól na 3:3 sme dosiahli v poslednej minúte stretnutia. V poslednom zápase sme potrebovali zvíťaziť, no 1. polčas bol bezgólový. V druhom sa nám však podarilo streliť dva góly a obsadiť tak 1. priečku, ktorá znamenala postup do Krajského kola. V ňom sme opäť dokázali, že futbal hrať vieme a potrápili sme všetkých veľkých favoritov. Tu sú výsledky našej A-skupiny : ZŠ Mlynská Senec – ZŠ Kalinčiakova 7:0, ZŠ I. Bukovčana – ZŠ Vazovova 1:1, ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Vazovova 2:4, ZŠ Mlynská Senec – ZŠ I. Bukovčana 8:4, ZŠ I. Bukovčana – ZŠ Kalinčiakova 1:2, ZŠ Vazovova – ZŠ Mlynská Senec 3:5. Nasledovalo pre nás nešťastné semifinále, v ktorom sme prehrali až po rozstrele zo značky pokutového kopu : ZŠ Vazovova – SŠ Bachova 1:1 (3:4 na pok. kopy) Finále bolo veľmi blízko, no športová šťastena nás opustila. V súboji o 3. miesto sme opäť dva krát vyhrávali, no nakoniec gólom v poslednej minúte prehrali : ZŠ Sološnica – ZŠ Vazovova 4:3. Gratulujeme všetkým našim žiakom za úspešnú reprezentáciu. Mimochodom, do celého turnaja 19. ročníka Mc Donald´s cupu sa prihlásilo 936 základných škôl z celého Slovenska a z Bratislavského kraja to bolo 88 škôl.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

 • REKLAMA na našu školu od žiačky z 2. C triedy na hodine čítania.

 • Úspešný pretek v orientačnom behu

  Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú aj menej známych športových súťaží. Medzi ne by sme mohli zaradiť aj preteky v orientačnom behu. Tento pretek sa konal 25.4. v  Ružinove. Naši žiaci si tu počínali veľmi dobre. V konkurencii 229 žiakov skončilo dievčenské družstvo na krásnom treťom mieste. Ako víťazní jednotlivci na majstrovstvá kraja postúpili dvaja žiaci: Oliver Drgoň a Nelka Murková. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia na MK.
  Mgr. Michal Tlelka

 • Lezecký krúžok

  Naša škola ponúka žiakom obrovský výber záujmových krúžkov. Ako jedna z mála škôl na Slovensku umožňuje deťom zažiť v mimoškolskom čase obrovský adrenalín pri lezení na naozajstnej skale zo žuly. Žiakom sa tento krúžok veľmi páči a každým týždňom pribúdajú noví záujemcovia o lezenie. Základná škola by podľa nás nemala byť len o získaných vedomostiach na teoretických hodinách, ale aj o zážitkovom učení v mimovyučovacom čase. Ako to celé vyzerá, a ako sa nám tam darí, si môžete pozrieť na týchto fotografiách v galérii.
  Mgr. Michal Tlelka

 • Dňa 27.4.2017 sa žiaci 2.A, 2.B a 2.C zúčastnili predstavitenia Putovanie za spevohrou v Zichyho paláci. Žiaci ocenili výkony hercov potleskom a s peknými dojmami sa vrátili do školských lavíc.

 • Florbalový turnaj

  V sobotu dňa 29.4.2017 sa naši žiaci z prvého stupňa zúčastnili florbalového turnaja " Školak cup 2017". Tohto turnaja sa zúčastnili školy z celej Bratislavy. Našim malým florbalistom sa darilo veľmi dobre a všetky zápasy jednoznačne vyhrali. Obsadili teda zaslúžene 1. miesto. Opäť sa potvrdilo, že na našej škole je obrovský záujem o šport a o florbal obzvlášť. Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme čo najviac podobných výsledkov.
  Mgr. Michal Tlelka

 • Školské kolo speváckej súťaže Slávik 2017

  Dňa 4.apríla sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik 2017.
  Zúčastnilo sa ho 26  spevuchtivých  detí z 1.stupňa.V skvelej nálade si v prvom kole zaspievali piesne z rôznych kútov Slovenska. Ako  spestrenie programu vystúpili žiačky zo 4.A a 2.B  s tančekmi a spevmi.  V druhom kole si deti overili schopnosť  zaintonovať krátky melodický nápev s klavírom s doprovodom p.uč.Blažejovej. Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu , no pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny.
  Vyhodnotenie:
  1.kategória: 1.miesto:Viktória Szabová 2.B, 2.miesto:Marína Ďuričová 1.B, 2.miesto:Ellen Schoneckerová 2.B, 3.miesto:Tamara Mučková 1.C
  2.kategória: 1.miesto:Eva Makýšová 4.B, 2. a 3.miesto nebolo udelené

  Mgr.Jela Móroczová

 • OK v prehadzovanej žiakov 1. stupňa – 1. miesto a 2. miesto.

  Ďalšou úspešnou súťažou, ktorú sme tento mesiac absolvovali, bolo Okresné kolo v prehadzovanej žiakov 1. stupňa dňa 20.04.2017. Do súťaže sme prihlásili dve rovnocenné družstvá a obidve si počínali nadmieru dobre, keď sa stretli až vo finále... Obsadili sme tak prvé dve miesta, až za nami skončili ďalšie školy v poradí ZŠ Dubová, ZŠ Grösslingová B, ZŠ Grösslingová A a ZŠ Jelenia. Prehadzovaná ako prípravná hra pre volejbal je medzi žiakmi veľmi obľúbená a dokázali sme, že ju naozaj ovládame. Krajské kolo tejto súťaže sa uskutoční koncom mája 2017 v Studienke a je spoločné pre Bratislavský a Trnavský kraj. Hmm, dostať sa tak na MSR v tejto súťaži...nuž zabojujeme, uvidíme.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

 • Školský pohár SFZ vo futbale – 2. miesto v OK

  Trávnatá plocha NMŠK – Novomestského športového  klubu bola 11.04.2017 dejiskom finále Školského pohára SFZ vo futbale žiakov – siedmakov a mladších. Finálového turnaja sa zúčastnili štyri školy systémom každý s každým 2x15 minút. Počínali sme si v ňom výborne, keď sme postupne zdolali ZŠ Hlbokú i ZŠ Grösslingovú, no vo finále nám už došli sily a podľahli sme kvalitatívne lepšiemu súperovi zo ZŠ Mudroňova, ktorý nakoniec postúpil do Krajského kola tejto súťaže. Gratulujeme všetkým chlapcom k tomuto krásnemu umiestneniu i k predvedeným výkonom.
  Mgr. Róbert Dadykin – uč. TSV

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria