• Hľadanie Mikulášskych kamienkov

      Vydajte sa cez víkend na prechádzku po Starom meste.

      Kvôli pandémii COVID-19 vedenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pripravilo tento rok trochu iného Mikuláša, ale určite všetky deti poteší :)

      Bezpečne, na prechádzke, s rodičmi alebo samé, môžete hľadať Mikulášsky kamienok. V uliciach Starého Mesta ich bude ukrytých celkovo sto. Za nájdený kamienok nálezca získa Staromestský mikulášsky balíček.

      Viac sa dozviete v PLAGÁTE

     • Rodičovské združenie

      I. stupeň - vyučujúci pošlú zákonným zástupcom informáciu o prospechu a správaní žiaka ako správu cez EduPage. V prípade potreby je možné dohodnúť si konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa, tzn. od 7.12.2020 do 11.12.2020.

      II. stupeň - prosíme zákonných zástupcov, aby kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prekonzultovať prospech dieťaťa. Kontakty na vyučujúcich sú dostupné na https://zsvazovova.edupage.org/teachers/
      Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM alebo osobnú konzultáciu pred školou v priebehu nasledujúceho týždňa, tzn. od 7.12.2020 do 11.12.2020. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

     • Vianočná pošta

      Vďaka Vám a výzve "Koľko lásky" sa u nás na škole pomaly zvianočnieva :) Zapájajú sa triedy, žiaci, učitelia, vychovávatelia, rodiny a dokonca aj priaznivci našej školy, ktorým sem deti nechodia. Postupne fotografujeme, zbierame krabičky a 4.12.2020 odovzdáme koordinátorovi. Následne zverejníme fotogalériu, aby ste videli koľko lásky sa nám podarilo zabaliť ❤️.

      A pri krabičkách lásky nekončíme, zapájame sa aj do výzvy "Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch" a rozhodli sme sa ich potešiť ručne písanou pohľadnicou. Zapojiť sa môže každý aj žiaci 2. stupňa, ktorí zatiaľ nechodia do školy - pohľadnice stačí vhodiť do schránky pred školou do 7.12.2020 Viac informácii na www.pohodovo.sk.

      Ďakujeme, ste úžasní!
      Jana Štefková

    • Hra svetiel
     • Hra svetiel

      Koncom októbra sme vniesli svetlo na školský dvor ZŠ Vazovova. Naše šikovné deti v ŠKD sa zapojili do projektu OZ ZRPŠ Vazovova - „Hra svetiel na dvore“ výrobou lampiónov.
      Pestrofarebné lampióny kreatívne vytvorili z rôznych recyklovateľných materiálov a prezentovali svoje „dielka" veselým sprievodom lampiónov. Svetlo, ktoré deti priniesli, symbolicky presvetlilo celý školský dvor.
      Svetlo na dvore ostalo aj po ukončení sprievodu vďaka závesným solárnym svietidlám. Tie budú slúžiť ako osvetlenie najmä počas zimných dní, keď sa zmráka skôr.
      Projekt "Hra svetiel na dvore" bol podporený z Grantového programu Komunity – Nadácie mesta Bratislavy. Ďakujeme.
      Fotoalbum

    • Myslíme kreatívne a technicky
     • Myslíme kreatívne a technicky

      Nielen počas vyučovania sa žiaci vzdelávajú a cibria svoje zručnosti. Kreatívne a technické myslenie podporuje naša škola aj v školskom klube detí. Vďaka Magistrátu mesta Bratislava sme mohli zakúpiť stavebnice Lego, technické stavebnice a rôzne pomôcky. Do popoludňajších aktivít zaraďujeme pravideľnú voľnočasovú činnosť zameranú na vytvorenie technických projektov podľa kreatívnych nápadov detí. Najzaujímavejšiu prácu, ktorú deti budú tvoriť v skupinkách, vyhodnotíme, odfotíme a usporiadame výstavku prác na nástenke ŠKD a aj na webstránke ZŠ.

      Ďakujeme Magistrátu mesta Bratislava za schválenie a finančnú podporu predloženého projektu OZ ZRPŠ ZŠ Vazovova 4, grantového Podprogramu 1, na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

      Ďakujeme v mene ŠKD aj za spoluprácu OZ ZRPŠ Vazovova 4 pri realizácii projektu.
      Tešíme sa na ďalšie projekty, ktoré podporia zvyšovanie kvality ŠKD, kreativitu a pekné zážitky deťom.
      Mgr. Darina Matejová, vedúca ŠKD

      Fotoalbum

    • Halloween v ŠKD
     • Halloween v ŠKD

      Obľúbený „Karneval strašidiel“ zavítal aj tento rok do ŠKD. Deti  v jednotlivých oddeleniach  si na karneval dôkladne pripravili úžasné masky.
      Vyzdobili triedy a diskotéka mohla začať. Tancovali ježibaby, kostry, duchovia, čarodejnice a iné rozprávkové bytosti. Malé strašidielka sa veselo zabavili súťažami, tancom, promenádou masiek a popritom si dobre zamaškrtili.
      Novembrový  karneval masiek sa opäť  skvele vydaril.
      Dostrašenia o rok 🙂 Fotoalbum
       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Poznáte tú krásnu otázku - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 💖
      Myšlienka obdarovania starkých v domovoch sa dotkla aj našich sŕdc. Úcta k starším, myslieť na iných a ich potreby, rozdať radosť, pozornosť a lásku.

      V tomto predvianočnom čase sa naša základná škola zapája do krásnej aktivity. Ide o dobrovoľnú zbierku, ktorá sa momentálne realizuje v mestách a obciach po celom Slovensku. Princíp spočíva v tom, že v krabici od topánok darujete rôzne maličkosti, ktoré potešia seniorov v domovoch dôchodcov. Našim cieľom je, aby každá trieda (zatiaľ 1. stupňa) pripravila svoju krabicu lásky. Stačí, keď každý žiak z triedy donesie malú drobnosť: hrnček, ponožky, knihu, kávu, čaj, krížovky, drogériu, oriešok, rôzne sladkosti alebo darčekové predmety.
      Krabice, ktoré sa nám na našej škole podarí zabaliť, poputujú do zariadenia Domov seniorov Evanjelické Diakonie v Bratislave.

      Ak by ste chceli prispieť aj svojou vlastnou „rodinnou“ krabicou lásky, prosím, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk, a my zabezpečíme ich doručenie do správnych rúk. Krabice budeme zbierať do 4.12.2020.

      Ď*A*K*U*J*E*M*E
      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Aj my separujeme...

      Podľa toho, čo vidíme okolo seba, ľuďom je úplne ľahostajné prostredie, v ktorom žijú. Niekedy je až nepochopiteľné ako môže niekto na prechádzke v krásnej prírode odhodiť do trávy obal od jedla alebo prázdnu plastovú fľašu. Ak človek má úctu voči prírode, správa sa inak. A úctu a lásku voči životu treba vštepovať odmalička.

      A tak sme sa rozhodli zvýšiť našu doterajšiu snahu a znížiť množstvo nepotrebného odpadu na našej škole. Preto sme zakúpili do každej triedy kôš na papier a na plastové fľaše. Papier budeme zbierať a následne vymieňať za hygienické potreby.

      Naším heslom je: „Separovať chcem a tým chrániť Zem!“

    • iBOBOR
     • iBOBOR

      SÚŤAŽÍME... držte palce :)

      V nasledujúcom týždni, tzn. od 10.11.2020 do 16.11.2020 prebieha on-line súťaž iBobor.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

      Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Držíme palce naším žiakom.

     • Deti pre Bratislavu

      Zapojili sme sa do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a s hrdosťou sa môžeme pochváliť, že sme sa stali jeho súčasťou. 

      Výsledkom bude vynovená predzáhradka pred vstupom do školy. Tá je teraz tak povediac "od macochy". Síce je o ňu postarané, sú tam nasadené kríky, rôzne rastliny, ale deti ju nevnímajú ako „svoju“, ako niečo, ku čomu by mohli mať vzťah. Prostredníctvom tímovej práce žiakov 9. ročníka chceme do nej zakomponovať hmyzí hotel a bylinkovú špirálu s tabuľkami. 

      Pred tým však čaká žiakov vzdelávanie, a to predovšetkým prostredníctvom workshopov, ktoré sú zastrešované občianskymi združeniami Divadlo bez domova, ŽivicaPost BellumSlovak Fashion Council a iné. 

      V priebehu projektu budú mať žiaci možnosť absolvovať nielen workshopy s odborníkmi, skúsenými profesionálmi, či ľuďmi z kreatívneho priemyslu, ktorí sa témam životného prostredia dlhodobo venujú, ale získať zručnosti, ako napísať dobrý projekt, ako svoje nápady dať na papier, odprezentovať a zrealizovať. Na konci získa naša škola 1 500 Eur na samotnú realizáciu. 

      Veľmi sa tešíme, že žiaci majú možnosť získať neoceniteľné skúsenosti a zručnosti. A tešíme sa aj na nový upravený priestor, kedy sa časť predzáhradky zmení a dúfame, že u detí vytvoríme vzťah k tomuto priestoru. Držte nám palce! Za pomoc pri písaní žiadosti do programu ďakujeme Barbare Krištofíkovej z OZ Združenie  rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4.

      Jana Štefková, poverená riadením školy

    • Želáme Vám príjemné mimoriadne jesenné prázdniny
     • Želáme Vám príjemné mimoriadne jesenné prázdniny

      Milí žiaci, milí rodičia, užite si čaro jesene, oddýchnite si a načerpajte síl.
      My ďakujeme našim šikovným deťom, pani vychovávateľkám a učiteľom, že jeseň priniesli aj do našej školy.

      Vidíme sa v utorok 10.11.2020 - so žiakmi 1. stupňa v škole, so žiakmi 2. stupňa online.

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

      22. októbra 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prihlásilo sa 14 žiakov deviateho ročníka, ktorí si „zmerali“ svoje sily vo vedomostnom teste, transformácii textu a predviedli nám aj svoje rečnícke schopnosti. Ústrednou témou olympiády bol Zdravý životný štýl. Prvé miesto obsadila Lucia Badi, druhé – Ella Jeck a tretie miesto obsadil Peter Plevák.
      Víťazom gratulujeme.
      Fotoalbum
       

     • Pozitívny víkend s negatívnymi výsledkami

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Po víkende máme pre Vás pozitívnu správu :)
      Všetci zamestnanci školy majú negatívne výsledky na ochorenie COVID-19.

      Od zajtra teda pokračujeme na 1. stupni v prezenčnej výučbe v rovnakom režime ako doteraz.
      Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančne, tzn. ONLINE.

      Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“:

      VSTUP do budovy majú povolený:

      • všetci žiaci 1. – 4. ročníka, pričom sa nemusia preukazovať výsledkami negatívneho testu. Platí aj pre žiakov nad 10 rokov. Pri vstupe odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti – pozor je opäť nové!
       (Pozn.: V prípade, že si ho nemáte možnosť vytlačiť, podpíšete ho ráno pred budovou školy.);
      • zamestnanci, rodičia, návštevníci školy po preukázaní sa negatívnym testom. Rodičov a návštevníkov školy prosíme, aby do budovy školy vstupovali len v prípade nutnosti a po dohode s konkrétnym zamestnancom.

      VSTUP do budovy nemajú povolený:

      • zákonní zástupcovia, návštevníci školy, ktorí sa nezúčastnili testovania a nevedia sa preukázať negatívnym testom;
      • žiaci, ktorých zákonní zástupcovia mali pozitívne výsledky Covid-19 alebo žiaci, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie Covid-19 – celá domácnosť ostáva v 10-dňovej karanténe;

      Všetky informácie sú dostupné v usmernení MŠVVŠ SR - USMERNENIE - "Spoločná zodpovednosť".

      Na záver – ako mnohí z Vás vedia, na našej škole boli počas víkendu 2 odberové miesta – jedno v exteriéri, druhé v interiéri (na chodbe smerom k telocvični). Priestory boli vydezinfikované najskôr chemicky armádou, následne germicídnym žiarením a samozrejme potom ešte aj našimi pani upratovačkami. Počas týždňa nebudú dané priestory žiakmi využívané.

     • Oznam

      Vážení rodičia, od 3.11.2020  sa bude podávať desiata.
      Všetci, ktorí dali prihlášku na desiatu sú týmto dňom prihlásení.
      1.stupeň už od 3.11.2020
      2.stupeň hneď pri nástupe do školy
      Platba za desiatu sa pripočítava k platbe obeda.
      Ak žiaka odhlasujete z obeda, nezabudnite odhlásiť aj desiatu.

      Némethová
      ved.šj.
       

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Rozhodnutím ministra školstva sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch od 30.10. do 2.11. (piatok a pondelok) a od 6.11. do 9.11. (piatok a pondelok).

      Počas prázdnin nebude prebiehať prezenčná ani dištančná výučba.

      Vzhľadom k tomu, že počas najbližšieho víkendu prebehne celoplošné testovanie, je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť pri prvom nástupe do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ZŠ nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu.

      Pozor! Žiaci 1. stupňa, ktorí majú nad desať rokov a nevedia sa preukázať negatívnym testom nemôžu po prázdninách do školy nastúpiť, a teda sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby. Viac informácií v usmernení.

      Prosím všetkých rodičov 1. stupňa o vzájomnú spoluprácu a informovanie vedenia školy, ak sa

      • v rodine vyskytne pozitívne testovaná osoba
      • v rodine rozhodnete ostať v domácej karanténe
      • žiak, ktorý má 10 rokov nezúčastní testovania
       (v prípade vyššieho počtu, zváži škola dištančné vzdelávanie pre žiakov 4. ročníka)

      Zároveň Vás prosíme, sledujte IŽK, web stránku školy, na ktorej Vás budeme informovať o nástupe žiakov do školy po prázdninách.

      Ak bude všetko v poriadku, prvý stupeň bude pokračovať v prezenčnej výučbe, pričom od novembra budeme pre prihlásených žiakov zabezpečovať aj desiatu (cez prestávku po druhej vyučovacej hodine).

      V prípade viacerých pozitívne testovaných rodičov alebo pozitívne testovaných zamestnancov (musíme rátať aj touto variantou) môže dôjsť k úprave vyučovania, uzatvoreniu tried a prechodu na dištančné vyučovanie.

      Držme si palce :)
      Budeme sa Vás snažiť včas informovať a usmerňovať.
      Hlavne zachovajme pokoj, buďme opatrní, obozretní a pomáhajme si navzájom.

      Jana Štefková, poverená riadením školy
      riaditel@zsvazovova.sk, 0902 177 528

     • Dištančné vyučovanie pre žiakov 5. - 9. ročníka

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      ako ste istotne zachytili v médiách, MŠVVŠ SR s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku - ROZHODNUTIE.

      • Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa upravených rozvrhov, ktoré budú na EduPage zverejnené v nedeľu 25.10.2020. Výučba výchovných predmetov, informatiky, občianskej náuky a nenásilnej komunikácie je na toto obdobie pozastavená. Žiaci z uvedených predmetov nebudú dostávať žiadne domáce úlohy.
      • Vyučovanie bude prebiehať online prostredníctvom programu ZOOM - meeting ID a heslá na pripojenie sa dostane každá trieda najneskôr v nedeľu prostredníctvom EduPage.
      • Vyučovacia hodina má 40 minút.
      • Online vyučovanie je pre žiakov povinné, dochádzka sa bude zapisovať rovnako ako počas prezenčnej výuky v škole.
      • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa, počas dištančného vyučovania budú akceptované aj ospravedlnenky zadané prostredníctov EŽK.
      • V prípade, že sa žiak nevie pripojiť z objektívnych príčin – nedostatočné pripojenie na internet, jedno zariadenie pre viacerých užívateľov, bezodkladne informuje učiteľa daného predmetu a dohodne sa s ním na inej forme vyučovania.
      • Žiaci môžu byť hodnotení za aktivitu, písomky a testy budú zadávané primárne za účelom zisťovania porozumenia učiva, môžu byť aj hodnotené.
      • Za účelom dištančnej výuky budú ako doplnkové k programu ZOOM používané programy EduPage a www.bezkriedy.sk.
      • V prípade, že žiak nemá možnosť online vzdelávania, zákonný zástupca bezodkladne kontaktuje vedenie školy, s ktorým si dohodne náhradný spôsob vyučovania.
      • Počas dištančného vzdelávania platia nasledovné nasledovné všeobecné PRAVIDLÁ pre žiakov i učiteľov.

      Držme si palce a najmä zostaňme zdraví :)
      S úctou Jana Štefková, poverená riadením školy

    • Zber papiera - vyhodnotenie
     • Zber papiera - vyhodnotenie

      Vedeli ste, že na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera? Nám sa vďaka deťom a ich rodičom podarilo zachrániť stromov 40, čím sme, mimochodom, zabezpečili kyslík na jeden deň pre 20 ľudí :)

      Výsledky:

      Nazbierali sme 5 058 kg papiera.

      Najviac papiera odovzdali žiaci zo 4.A - 1 191 kg, najväčším zberačom sa stal Michal s 895 kg.

      Gratulujeme a ďakujeme... a samozrejme, Miška ani celú triedu sľúbená odmena v bludisku neminie.  

      Za zorganizovanie ďakujeme pani učiteľke Mgr. Katke Krajčírikovej.

     • Organizácia vyučovania od 12.10.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k novým opatreniam, dochádza od zajtrajšieho dňa, t.j. od pondelka 12.10.2020 k zmene organizácie vyučovania. Aby ste sa vedeli zariadiť, uvádzame najdôležitejšie zmeny:

      • Budova školy bude pre žiakov otvorená od 7:00 do 17:00, tzn. ranná družina začína až o 7:00.
      • Všetci žiaci sú povinní nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy. V prípade nerešpektovania nosenia rúšok a opakovaného porušenia hygienických opatrení, pristúpime v prípade potreby, k vylúčeniu žiaka z vyučovania.
      • Žiaci sa učia primárne vo svojich kmeňových triedach. Nedelia sa do skupín, kde dochádza k zmiešavaniu žiakov z rôznych tried. V dôsledku usmernenia bude pre žiakov druhého stupňa vytvorený v priebehu týždňa nový rozvrh. Do jeho vydania fungujeme v režime zo začiatku septembra
       - rozvrh hodín pre druhý stupeň na pondelok 12.10.2020
       - rozvrh hodín pre druhý stupeň na utorok 13.10.2020
       -
       rozvrh hodín pre druhý stupeň od stredy 14.10. do piatka 16.10.2020
      • Personálne bude zabezpečené nemiešanie žiakov 1. stupňa v ŠKD, tzn. počet oddelení ŠKD = počet tried na 1. stupni.
      • Stravovanie bude zabezpečené podľa harmonogramu.
       Harmonogram na pondelok 12.10.2020
       Harmonogram na utorok 13.10.2020 a stredu 14.10.2020
       Harmonogram na štvrtok 15.10.2020 s piatok 16.10.2020
      • Doplnkové stravovanie prostredníctvom desiatej spustíme vzhľadom k okolnostiam od novembra.
      • Telesná a športová výchova sa bude organizovať:

       A) V prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky).

       B) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa v primeranej miere budú využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu.

      • Každý zákonný zástupca je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu zdravotného stavu v domácom prostredí, ako aj nariadenie karanténneho opatrenia RÚVZ vo vašej domácnosti, aj ak sa netýka priamo vašich detí.

      • Ranný filter sa bude realizovať naďalej, konzultácie učiteľov s rodičmi budú prebiehať online, mailom, osobne (po predbežnej dohode s vyučujúcim v exteriéri), naďalej sa budú dodržiavať epidemiologicko - dezinfekčné opatrenia - ROR (ruky - odstup - rúško)

      • Krúžky a mimoškolské aktivity sú až do odvolania pozastavené.

      Viac informácii nájdete v usmernení.


      Ďakujeme, že ste zodpovední, spoločne všetko zvládneme.
      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy

    • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok
     • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Opäť s pomocou občianskeho združenia HorebPET.

      O HorebPET
      OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

      Cieľom HorebPET je
      ● dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
      ● ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou, stačí chcieť a vytrvať
      ● urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

      Ako to funguje
      ● každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy. Prosím neodovzdávať štuple vo vrecúškach a igelitkách, ale vysypať do plastovej nádoby.
      ● dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
      ● 80% získaných peňazí dostanú tí, čo to potrebujú, 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj projektu

      Koho HorebPET finančne podporuje
      ● Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
      ● Zdravotne znevýhodnených občanov

      Viac informácií na www.horebpet.sk
       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje