• Spoločnou cestou k inklúzii

   • Výzva zapojenia našej školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ pre nás znamená odhodlanie pomáhať, skvalitňovať a rozvíjať inklúziu našej školy v takej miere, aby sme mohli prostredníctvom rozšíreného odborného tímu spoločne s pedagógmi vytvárať žiakom podmienky rovnaké pre všetkých. Vďaka tomu sa nám podarilo obsadiť pracovné miesta – 4. pedagogickým asistentkám a školskej špeciálnej pedagogičke. Čo je našou víziou? Akceptácia potrieb žiakov, zameranie sa na ich silné stránky a spoločné vedenie k vzájomnej tolerancii. Inklúzia pre nás neznamená len to. Súčasťou nášho procesu je aj vzájomná komunikácia a spolupráca medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami, spoločná koordinácia postupov, komunikácia s rodičmi aj s odbornými pracoviskami.

    Tento projekt sa realizuje vďaka podporeEurópskeho sociálneho fonduEurópskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

    Prebieha v období od 30. 06. 2020 – 31. 12. 2022.

    Tešíme sa ! Poďme spoločne plniť výzvy a držme si palce. Ďakujeme za podporu. 

    Mgr. Vanessa Chovancová – školská špeciálna pedagogička

     

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje