• Projekt: Nový školský dvor na ZŠ Vazovova 4

   • Naše občianske združenie buduje komunitu učiteľov, rodičov a detí, stále sa zaoberáme a zveľaďujeme uskutočnené projekty. Témy modernizácie a bezpečnosti rezonujú na každom stretnutí. Čo sa týka exteriéru je našou víziou revitalizácia celého školského dvora. Vytvorenie mäkkého dopadového povrchu pre bežecký okruh, stavba altánku, posilňovacie stroje pre starších, nové pieskovisko, či modernizácia hracích zostáv.
    Na dvore sa nachádza od roku 1958 ihrisko, ktoré používa vyše 500 detí, jeho životnosť a bezpečná stránka sú nevyhovujúce. Dvor obsahuje plochy s  asfaltovými chodníkmi, vydraté časti trávnika, prašnú bežeckú dráhu, nedefinované zablatené zóny, pieskovisko, ktorého priestor nie je riadne ohraničený a nedisponuje ani plachtou na prekrytie.
     
    Napriek tomu vonkajší priestor ZŠ Vazovova potenciálne ponúka veľké množstvo plnohodnotného využívania na rôzne aktivity. Naším hlavným zámerom je  vytvoriť bezpečný priestor na vynovenom pieskovisku, zlepšiť vzťah detí k športu a telesnej výchove obnovením bežeckej dráhy, zabezpečiť priestor pre externú školu a pripraviť zelenšie okolie vysadením stromov a kríkov.
     
    Deti potrebujú bezpečný dvor, ktorý rozvíja ich chuť na šport, na aktívnu hru, objavné hry, jemnú motoriku. Keďže ihrisko nespĺňa základné štandardy, chceme mu revitalizovaním prinavrátiť dôležitosť jeho úlohy - riadny školský dvor. Budú ho využívať ako žiaci v rámci telesnej výchovy, tak aj deti v rámci školského klubu detí.
    V rámci dobrovoľníckych aktivít plánujeme výsadbu stromov popri plote, kedže okolie ZŠ je používané na parkovanie aut. Tie prispievajú k neprimeranému množstvu exhalátov a prachu, čo pôsobí negatívne na ovzdušie v okolí dvora.

    Revitalizáciou dvora získame lepšie rozmiestnenie viacerých zón a zároveň vytvoríme nový priestor pre športové hry. Veríme, že nájdeme postupne zdroje na pokrytie komplexnej rekonštrukcie a splnenie cieľa tejto revitalizácie.
     

    Ďakujeme, že aj prostredníctvom vašej podpory sa deti budú môcť plnohodnotne hrať a športovať na školskom dvore, o ktorom snívajú (fotogaléria).
     
     
     
    Rád finančne prispejem na tento projekt. Číslo účtu
     
     
     
    Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova – občianske združenie
    Sledovať nás môžete TU
    Skica budúceho stavu sa nachádza tu.
    Fotky súčasného stavu nájdete tu.
     
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje