• Základné informácie

   • Vážení rodičia,

    blíži sa čas, kedy môžete zapísať svoje ratolesti do našej školy so zameraním na rozšírenú výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a podporu čiateľskej gramotnosti. Sme škola s priateľským a predovšetkým profesionálnym učiteľským zborom.

    ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA SPUSTENÁ

    Zápis do 1. ročníka prebehne prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú bude možné vyplniť od 1.4.2022 do 24.4.2022 na našej stránke. Po tomto termíne už prihláška nebude zverejnená. Prosíme rodičov, aby pred odoslaním dôkladne skontrolovali údaje (rodné číslo, bydlisko a kontaktné údaje). Zároveň Vás chceme upozorniť, že poradie podania prihlášky nevypovedá o poradí prijímaných detí.

    Ak nemá zákonný zástupca možnosť komunikovať so školou elektronicky, môže prihlášku do 1. ročníka podať na základe Oznámenie o povinnom zápise zriaďovateľa školy osobne

    v piatok 29. apríla 2022 v čase od 14.00 h. do 18.00 h.
    v sobotu 30. apríla 2022 v čase od 08.00 h. do 12.00 h.

     

    Prednostne budú do 1.ročníka prijímané deti s trvalým pobytom v našej spádovej oblasti - VZN MČ Staré Mesto o školských obvodoch

    V školskom roku 2022/2023 predpokladáme otvorenie štyroch prváckych tried.

    Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky je od 1.1.2021 v kompetencii materskej školy, ktorú dieťa navštevuje.

    Riaditeľka školy rozhodne o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie po doručení a overení všetkých potrebných dokumentov do 15.júna 2022.

    O ŠKOLE 🏫

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje