• Svetový deň Zeme

      Naše deti 🧡 planétu Zem

      Svetový deň Zeme (22.4.2022) sme venovali environmentálnym témam. S deťmi sa pravideľne rozprávame o ochrane životného prostredia, triedení odpadu. V tento deň oveľa viac rezonovala v našich diskusiách potreba starať sa o planétu Zem, ktorá je vo veľkom ohrození.

      Neostali sme len pri rozhovoroch, ale deti vyjadrili svoj vzťah k planéte Zem aj spoločnými krásnymi maľbami.

      Dohodli sme sa aj na praktickej pomoci. Deti sa budú pravideľne počas popoludňajších aktivít trávených v ŠKD starať o školský dvor a predzáhradku - zbieraním vecí, ktoré do prírody určite nepatria. Dôležitou praktickou úlohou bude poctivo separovať odpad v triedach.

      Deti, chráňme prírodu okolo nás, majme rešpekt a lásku, aby sme zanechali našu planétu Zem peknú aj pre ďalšie generácie!

     • Oznam: Vypratávanie CO krytov

      Milí rodičia,

      ak si chcete osviežiť pamäť z branných cvičení a potúlať sa spleťou tmavých priestorov CO krytu našej školy, príďte nám pomôcť s jeho uprataním v nasledujúcich dňoch:

      Streda 20.4.2022 - od 15.00 do 17.00
      Štvrtok 21.4.2022 - od 15.00 do 19.00
      Piatok 22.4.2022 - od 15.00 do 19.00

      Ďakujeme Vám, že sa zúčastníte.

      S pozdravom
      Vedenie ZŠ a Výbor rodičov ZŠ Vazovova

     • Oznam: Rodičovské združenie

      Vážení rodičia, pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2022 (pondelok) pre I. stupeň od 16:30 do 18:30 a pre II. stupeň od 17:00 do 19:00 v budove školy za dodržiania hygienických opaterní - vstup do budovy výlučne s prekrytím horných dýchacích ciest a dezinfekciou rúk.

      Prosíme, aby ste sa s učiteľom/učiteľmi dohodli na približnom čase Vašej konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov dieťaťa vopred prostredníctvom EduPage alebo e-mailom. Ďakujeme.

      TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

     • Jarný trh 2022

      Dňa 7. apríla 2022 sa v poobedňajších hodinách na školskom dvore ozýval radostný krik a smiech.

      Školský parlament, pod vedením p. učiteľky Kubovčíkovej, zorganizoval perfektnú akciu s názvom Jarný trh. Žiaci z prvého aj druhého stupňa predávali domáce slané aj sladké koláčiky, chlebíčky, vlastnoručne vyrobené dekorácie či handmade šperky. Každý stánok bol jedinečný. Nechýbala ani hudba a zábavný program. Žiaci 6.A si pre návštevníkov prichystali krátke anglické divadielko, ktorým odštartovali trh.

      Po celý čas panovala na trhu úžasná nálada ku ktorej výrazne prispelo aj slniečko ☀️, ktoré nám akoby zázrakom poobede vyšlo.

      Účasť na trhoch bola veľmi vysoká, podporiť nás prišlo mnoho rodičov ale aj bývalých žiakov, za čo im touto cestou ďakujeme. Predajom sa získala nádherná suma 926,20 Eur, ktorá poputuje organizácii Človek v ohrození.

      Jarný trh bol organizovaný prvýkrát, dnes už však vieme, že sa stane každoročnou tradíciou.
      Tešíme sa na ďalší ročník!

     • Korčuliarsky kurz od 4.4.2022 do 8.4.2022 sa vydaril

      Aprílový pondelok vyštartoval veľký autobus spred školy smer Zimný štadión Ondreja Nepelu.

      ⛸⛸⛸Malí korčuliari aj nekorčuliari z ŠKD zahájili svoj týždenný tréning ⛸⛸⛸

      Ľadová plocha sa zaplnila deťmi, ktoré si tréneri rozdelili do skupín. Bolo priam neuveriteľné, keď skupinka, ktorá stála (či skôr padala 😀) možno prvýkrát na korčuliach, ešte v ten deň začala robiť nesmelé korčuliarske kroky. Skupiny skúsenejších korčuliarov sa každý deň učili zložitejšie figúry.

      Na záver kurzu v piatok  tréneri  vyhodnotili  celotýždňovú  snahu. Všetky deti za svoj úžasný korčuliarsky výkon dostali od trénerov „zlaté medaily“ a pochvalu. Radostným hlasným pokrikom, potleskom a spoločnou fotografiou bola vydarená akcia ukončená.

      Možno raz budú na tomto ľade naši malí korčuliari súťažiť ako profesionálni krasokorčuliari alebo úspešní hokejisti 🏑.

     • Pestujeme jahôdky priamo v triede

      Poďme sa spolu učiť, skúšať, zdieľať naše úspechy a ochutnávať.

      Poznáte "Dobrého ježka"? Triedy 2.C, 4.B, 6.B a 6.C sa v rámci Školského programu EÚ zúčastňujú pilotnej aktivity, ktorou chceme žiakom trochu priblížiť pestovateľské práce, radosť z čerstvého ovocia a zároveň sa vzájomne potešiť z úspechov.

      Prvá misia splnená, jahôdky zasadené 🍓🍓🍓

     • Pozvánka na stretnutie s OZ ZRPŠ

      Vážení rodičia, pedagógovia a priatelia školy,

      pozývame Vás na 2.stretnutie Výboru rodičov o.z. ZRPŠ ZŠ Vazovova 4 v šk.r. 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2022 (pondelok) v čase od 17.00 do 18.30. Stretnutie bude prebiehať online.

      V prípade Vášho záujmu sa prosím prihláste prostredníctvom online formulára. Program, link a materiály na stretnutie Vám budú zaslané najneskôr 8.4.2022. Prihlasovanie prebieha do 7.4.2022.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

      Výbor rodičov

      o.z. ZRPŠ ZŠ Vazovova 4

      ------------------------------------------------------

     • Testovanie T9: voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka

      V súvislosti s organizáciou Testovania T9 udeľuje riaditeľka Základnej školy, Vazovova 4, 811 07 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) dňa 6. apríla 2022 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka voľno.

      Dôvod: Zabezpečenie pedagogického dozoru počas TESTOVANIA T9. .
      PaedDr. Jana Štefková,PhD. - riaditeľka školy

     • Deň učiteľov

      Úprimne ďakujeme Združeniu rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, ktoré v mene všetkých rodičov ocenilo našu prácu. Povzbudenie a milé slová boli balzamom pre našu dušu.

      Želáme si krásny deň plný pohody a úsmevov a do ďalších dní ešte veľa energie, entuziazmu a síl.

     • Lyžiarsky výcvik 7B, 8A a 8B

      63 statočných lyžiarov a snowboardistov si od 13.3. do 18.3.2022 naplno užilo Donovaly 🏂⛷

      O tom, že im dobre bolo, pochybovať netreba. Ďakujeme Mgr. Tlelka, Mgr. Dadykin, Mgr. Paliatka, že ste tu naše pre naše športu chtivé deti 🙏.

     • Zbierka školských pomôcok - ĎAKUJEME 🧡

      Úprimne a zo srdca 🧡 ďakujeme za Vašu podporu rodinám z Ukrajiny.

      Počas dnešnej zbierky ste priniesli viac ako 60 školských tašiek, 100 vrecúšok na prezuvky, 120 peračníkov a nespočetné množstvo zošitov, pier, pasteliek, fixiek, voskoviek, vodoviek, dosiek na zošity, ceruziek, strúhadiel, nožníc,...

      Ďakujeme žiakom a pedagógom za ich pomoc pri robení "balíčkov" pre deti, ktoré v pondelok dostanú svoju tašku naplnenú tým, čo potrebujú (nielen) v škole. Bolo to vzrušujúce, naplňujúce a veľmi potešujúce. Veríme, že rovnakú radosť bude mať aj 29 detí, ktoré v pondelok dostanú svoju "nádielku".

      Ostatné veci zatiaľ ponecháme  u nás v škole. Predpokladáme, že ešte zopár žiakov k nám príde. A s Vašim dovolením, potešíme aj deti, ktoré našu škole navštevujú a sú zo sociálne slabšáích rodín.

      Prajeme pokojný víkend a ešte raz ĎAKUJEME.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Pokyny k nástupu žiakov do školy 7.3.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2022/12509:1-A1810 z 25.2. 2022 a aktualizovaného Školského semaforu – verzia 2.0 od 7. 3. 2022 link: https://www.minedu.sk/data/att/22310.pdf dochádza k zmenám vo výchovno – vzdelávacom procese.

      Škola bude v prevádzke od 7:00 do 17:30.

      ŠKD - 7:00 - 7:45 ranná, 11:40 - 16:00, 16:00 - 17:30 dlhá/zberná. Deti z 3.C a 4.A sa budú deliť do oddelení.

      Krúžky - obnovuje sa činnosť všetkých krúžkov na škole.

      TSV - odporúča sa vonku, avšak môže prebiehať aj v telocvični. Cvičí sa bez rúšok. 

      Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť cez EduPage

      • Vyhlásenie o bezpríznakovosti
      • Vykonanie domácich AG samotestov

      Najdôležitejšie "zmeny" v semafore: Hromadne už triedam nebude nariadená karanténa. 

      Izolácia - platí len pre osobu pozitívne testovanú - po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára - zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese prezenčne, pokiaľ nemajú príznaky, vtedy smer Karanténa

      Karanténa - týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Žiak označený ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu - napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage).

      Rúško:

      • v triedach nepovinné (odporúčané) s výnimkou prípadu, kedy sa v triede vyskytne pozitívny žiak;
      • na chodbách - povinné;
      • v exteriéri nepovinné (odporúčané);
      • na vyučovaní, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried (napr. hodiny ETV/NBV) - povinné;
      • záujmové útvary, krúžky, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried - povinné;
      • ranná ŠKD od 7:00 hod do 7,45 hod - povinné;
      • zberná ŠKD od 16,00 hod do 17,30 hod - povinné;

      Testovanie

      Žiadame rodičov, aby pravidelne využívali AG – samotesty, ktoré im poskytuje škola. Odporúčame testovať v pondelok a vo štvrtok. V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi. 

      Dôležité!  Každé použitie samotestu je potrebné hlásiť prostredníctvom EduPage.

       

      Ďakujeme a tešíme sa na Vaše deti. Veríme, že jarné prázdniny využili na oddych.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Lyžiarsky výcvik 7.A a 7.C

      Magický týždeň od 13.2.2022 do 18.2.2022.

      Naši siedmaci vymenili učebnice a zošity za lyže, palice a snowboardy. V zimných športoch sa zdokonaľovali pod vedením skvelého tímu Mgr. Michala Tlelku, Mgr. Róberta Dadykina a Mgr. Mariána Paliatku.

      Ubytovaní boli priamo v centre prírody v Chate na Grúni, Terchová. Keď neboli na svahu, fandili hokejovému tímu na ZOH v Pekingu alebo sa vzdelávali ako sa pohybovať v horách a v prírode pod taktovkou člena Horskej záchrannej služby.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik 7.A a 7.C.

     • Prázdne krabice - pre deti inšpirácie

      Tvorivé popoludnia v ŠKD.

      Deti z ŠKD využili svoju fantáziu a z prázdnych krabíc vytvorili nádherné stavby.

      Pozývame vás na prehliadku do Barbie domu a na letisko od detí z 1.A, do detského parku a amfiteátra postaveného deťmi z 3.A, deti z 3.B vytvorili národné divadlo aj policajnú stanicu a špeciálnu nemocnicu pre zvieratká - „Zverocnicu“  vybudovali deti zo 4.B.

      Nech sa páči vstúpte na virtuálnu prehliadku do fotogalérie...

     • Výpisy klasifikácie žiakov

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      polročné výpisy klasifikácie žiakov za 1. polrok školského roku 2021/2022 budeme odovzdávať v pondelok 31.1.2022.

      • Žiakom 1. - 4. ročníka počas štvrtej vyučovacej hodiny, ktorá bude zároveň poslednou vyučovacou hodinou pre žiakov na 1. stupni. Samozrejme, ŠKD bude fungovať do 17:00.
      • Žiakom 5. - 9. ročníka počas piatej vyučovacej hodiny. Touto hodinou končí v pondelok vzdelávací proces na 2. stupni.

      Keďže viacero žiakov je v karanténe, výpisy budú zaslané aj elektronicky na EduPage konto zákonného zástupcu žiaka. Výpisy budú zverejnené 31. januára 2022. Zákonnému zástupcovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok. Výpis je možné si stiahnuť a pozrieť. 

      Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom výpisu žiadame zákonných zástupcov o podpísanie výpisu stlačením červeného tlačidla „Podpísať“.

      Ďakujeme a želáme pokojné dni
      Vedenie školy 

     • 2 percentá pre naše OZ ZRaP ZŠ Vazovova 4

      *** Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň ***

      Milí priatelia ZŠ Vazovova, 

      dokončujeme záverečné správy rôznych projektov, tešíme sa Vašej priazni. ~
      Mnohí už avízujete, že Vaše 2% (3%) opäť radi poputujú do OZ ZRaP Vazovova 4. 

      Všetky potrebné postupy a informácie nájdete TU<<<

      Prečo nám venovať 2 percentá sa dočítate TU<<<

      *** Ďakujeme za podporu ***

     • Aktuálne karanténne opatrenia

      Milí rodičia, milí žiaci, 

      žiaľ, ochorenie Covid-19 sa týka aj našej školy, prípady pozitívnych narastajú, triedy sa nám v škole striedajú. Budeme sa snažiť čo najdlhšie udržať prezenčnú formu vyučovania, samozrejme, v súlade so všetkými nariadeniami. 

      Zoznam tried v "karanténe" je priebežne aktualizovaný.

      • Trieda 2.B, 9.A sa vzdeláva dištančne do piatku 18.2.2022. Do školy nastúpi v pondelok 21.2.2022.
      • Trieda 1.A, 3.C sa vzdeláva dištančne do pondelka 21.2.2022. Do školy nastúpi v utorok 22.2.2022.
      • Trieda 4.C, 6.C sa vzdeláva dištančne do utorka 22.2.2022. Do školy nastúpi v stredu 23.2.2022.
      • Trieda 5.B, 7.A, 7.C sa vzdeláva dištančne do piatka 25.2.2022. Do školy nastúpi v pondelok 7.3.2022.

      Prihlasovacie údaje do ZOOM, presné informácie o dĺžke karantény a karanténnych opatreniach, sú žiakom a rodičom zasielané prostredníctvom EduPage. 

      Pozitívne testovaným želáme skoré uzdravenie a nám všetkým prajeme pevné zdravie a veľa síl do ďalších dní.

      Prosím rodičov detí, ktoré pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania, aby deti otestovali pred nástupom do školy Ag samotestom. Ďakujem za spoluprácu.  


      Jana Štefková, riaditeľka školy 

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje