• MGR. LUCIA MERICOVÁ
    (I. stupeň)
    lmericova@zsvazovova.sk     

    Konzultačné hodiny:
    tel. 0252496964 (konzultácie pre rodičov iba po tel. dohovore)

     

     

     

    MGR. ELIŠKA KOSTELNÍKOVÁ
    (II. stupeň)
    ekostelnikova@zsvazovova.sk

    Konzultačné hodiny:
    Po: 8.00 – 14.00
    Ut: 8.00 – 14.00
    St: 8.00 – 14.00
    Št: 8.00 – 14.00
    Pi: 8.00 – 14.00

    tel. 0903 917 097 (konzultácie pre rodičov najlepšie po tel. dohovore)    KEDY SA OBRÁTIŤ NA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA?


    Rodičia:

     • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,

     • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,

     • pri pomoci deťom so ŠVVP,

     • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),

     • pri vyberaní vhodnej strednej školy,

     • pri vzniknutej akútnej kríze v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,

     • pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov,

     • pri kooperácii školy a rodiny,

     • pri riešení iných aktuálnych problémov.

     

    Žiak:

     • ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,

     • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,

     • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,

     • ak sa často cítiš smutný, alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,

     • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu ako by si chcel,

     • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,

     • ak nevieš, kam by si chcel ísť na strednú školu a kam má tvoj život smerovať,

     • ak sa chceš porozprávať a nemáš s kým,

     • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení, alebo vo vzťahoch s kamarátmi,

     • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,

     • ak sa cítiš sám,

     • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev, či zlosť,

     • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,

     • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,

     • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,

     • ak máš akúkoľvek inú tému o ktorej by si sa chcel porozprávať.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje