• 2017/2018

   • Literárny Kežmarok

    25. 06. 2018           
    2. kategória ZŠ - próza    
    čestné uznanie    Constance Chovancová

    Školské majstrovstvá Slovenska Kalokagatia 2018 olympiáda detí a mládeže

    20. 06. 2018          
    prehadzovaná najmladší žiaci
      
    2. miesto    Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Tereza Čačová, Richard Trnovec, Ella Kordošová, Teo Petróczy

    Športom za duševné zdravie detí - finále

    20. 06. 2018            
    minihádzaná
        
    2. miesto    Michal Hlobil, Matúš Očkaik, Peter Plevák, Stela Drgonová, Daniel Šablatúra, Filip Janík, Filip Tóth

    Vyhodnotenie Staromestskej ligy Futbal 2017/2018

    13. 06. 2018            
    kategória žiaci 5. - 7. ročníka    3. miesto    

    Športom za duševné zdravie detí 

    13. 06. 2018           
    minihádzaná
    3. miesto   Michal Hlobil, Matúš Očkaik, Peter Plevák, Stela Drgonová, Daniel Šablatúra, Filip Janík, Filip Tóth

    Florbalová liga 

    08. 06. 2018         
    kategória mladší žiaci    2. miesto

    Vyhodnotenie Staromestskej ligy Florbal 2017/2018

    31. 05. 2018            
    kategória mladší žiaci    1. miesto    
    kategória starší žiaci     3. miesto    

    KK v prehadzovanej

    30. 05. 2018        
    kategória najmladší žiaci    1. miesto    Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Tereza Čačová, Richard Trnovec, Terezka Gáliková, Teo Petróczy

    KK v basketbale

    30. 05. 2018       
    kategória žiačky  
    4. miesto    Natália Barnová, Klaudia Branecká, Simona Jančušková, Stella Jurištová, Soňa Šipulová, Kristína Trenčianska, Terézia Wilsch

    OK v atletike

    29. 05. 2018            
    družstvá žiaci    3. miesto    
    60 m                  2. miesto    Sebastián Plučinský
    skok do diaľky   2. miesto    Jakub Samuel Salamon
                              3. miesto    Samuel Chalachan
    vrh guľou           2. miesto    Samuel Benko
    skok do výšky     3. miesto    Samuel Chalachan
    štafeta 4 x 60 m  3. miesto    
    družstvá žiačky  4. miesto    
    skok do diaľky    4. miesto    Karolína Sekuciová
    hod kriketovou loptičkou    2. miesto    Stela Jurištová
                                               3. miesto    Klaudia Branecká
    štafeta 4 x 60 m  4. miesto    

    Spoznajme Európu

    25. 05. 2018            
    2. miesto Laura Ďatko, Rebeka Janáčová, Mojmír Šeliga

    KK vo vybíjanej  

    24. 05. 2018          
    kategória žiačky

    6. miesto    Michaela Belohorcová, Johana Bocková, Ella Viktória Jeck, Lara Gregorová, Lucia Chrenková, Simona Jančušková, Simona Jančušková, Vanesa Račková, Stella Sporinová, Lucia Škoricová, Alexandra Timková, Klaudia Večerová, Terézia Wilsch

    KK O pohár predsedu BSK v orientačnom behu 

    23. 05. 2018       

    Futbal cup

    21. 05. 2018           
    Karim Abdelaoui, Robert Časnocha, Oliver Lednár, Matej Matyska, Samuel Molnár, Samuel Múčka

    KK Školský pohár vo futbale

    21. 05. 2018            
    5. miesto Lucas Curko, Matúš Fontány, Filip Janík, Samuel Kováčik, Martin Makýš, Peter Nikolaj, Samuel Osvald, Peter Plevák, Samuel Štefanovič, Filip Tóth

    OK vo vybíjanej

    10. 05. 2018
    kategória žiačky

    1. miesto    Michaela Belohorcová, Johana Bocková, Ella Viktória Jeck, Lara Gregorová, Lucia Chrenková, Simona Jančušková, Simona Jančušková, Vanesa Račková, Stella Sporinová, Lucia Škoricová, Alexandra Timková, Klaudia Večerová, Terézia Wilsch

    KK McDonald's cup

    09. 05. 2018
    5. miesto    Lucas Curko, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Hana Šándorová, Alexander Križan, Oliver Kulcsár, Martin Makýš, Michal Pintek, Richard Trnovec, Peter Turza

    Komparo

    04. 05. 2018

    RK v prehadzovanej

    26. 04. 2018
    najmladší žiaci

    1. miesto    Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Maxim Ján Ure, Viktor Krížik, Teo Petróczy, Richard Trnovec

    Školský pohár vo futbale

    24. 04. 2018
    žiaci 5. - 7. ročníka

    1. miesto    Peter Nikolaj, Samuel Štefanovič, Filip Tóth, Samuel Kováčik, Matúš Fontány, Samuel Osvald, Peter Plevák, Filip Janík

    ŠMO o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu

    20. 04. 2018
    kategória žiačky Z
    Š
    3. miesto    Barbora Mydlárová

    OK vo volejbale

    19. 04. 2018
    kategória žiaci

    4. miesto    Alan Benedek, Samuel Benko, Robert Časnocha, Samuel Hbáček, Samuel Chalachan,Filip Macko, Matej Matyska, Samuel Molnár

    OK vo volejbale

    17. 04. 2018
    kategória žiačky

    2. miesto    Klaudia Branecká, Stela Jurištová, Hana Šatanková, Soňa Šipulová, Kristína Trenčianska

    OK Matematická olympiáda

    17. 04. 2018
    kategória Z6 

    8. - 12. miesto    Volodimír Kashtanov

    McDonald's cup

    16. 04. 2018
    finále    
    1. miesto 
      Lucas Curko, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Ella Kordošová, Alexander Križan, Oliver Kulcsár, Martin Makýš, Michal Pintek, Richard Trnovec, Peter Turza, Hana Šándorová

    Literárny Kežmarok

    11. 04. 2018            
    víťazky ŠK
        
    zaslanie prác    Lenka Nemsilová, Constance Chovancová

    OK vo florbale - finále

    11. 04. 2018            
    kategória žiaci 
       
    5. miesto    Michal Adamčík, Timotej Braniša, Samuel Hybáček, Oliver Lednár, Matúš Očkaik, Jakub Samuel Salamon

    Športom za duševné zdravie detí 

    11. 04. 2018         
    minihádzaná

    5. miesto    Maxim Ján Ure, Viktor Krížik, Anton Kadlec, Richard Trnovec, Michael Pintek, Adam Kusala, Richard Machata, Martin Makýš

    KK: Bavme deti športom

    06. 04. 2018       
    5. miesto    Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Ella Kordošová, Anton Kadlec, Alexander Križan, Sebastian Oliver Stračina

    OK vo florbale

    06. 04. 2018       
    kategória žiačky

    3. miesto    Johana Bocková, Klaudia Branecká, Simona Macková, Vanessa Ozábalová, Vanesa Račková, Terézia Wilsch, Stela Drgoňová, Sára Frištacká, Kristína Trenčianska, Natália Barnová, Lucia Chrenková

    OK Hviezdoslavov Kubín

    27. 03. 2018           
    I. kategória - prednes poézie    3. miesto    Agáta Cisárová
    I. kategória - prednes prózy    3. miesto    Ester Šebíková

    McDonald's cup

    27. 03. 2018            
    žiaci 1. stupňa

    1. miesto    Anton Kadlec, Michal Pinter, Richard Trnovec, Lucas Curko, Peter Turza, Oliver Kulcsár, Martin Makýš, Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Alexander Križan

    ŠK Slávik Slovenska 2018

    26. 03. 2018         
    1. kategória

    1. miesto    Ellen Schöneckerová
    2. miesto    Nelly Maurerová
    3. miesto    Viktória Zábranská

    2. kategória    
    1. miesto    Filip Paučo
    2. miesto    Lilly Elizabeth Nicholson
    3. miesto    Karolína Bocková

    OK vo florbale

    23. 03. 2018            
    kategória žiaci
        
    1. miesto    Michal Adamčík, Alan Benedek, Timotej Braniša, Samuel Hybáček, Viktor Krížik, Oliver Lednár, Matej Matyska, Matúš Očkaik, Jakub Samuel Salamon

    DK Biblická olympiáda

    22. 03. 2018           

    Testovanie 9 - 2018 

    21. 03. 2018    

    OK v prehadzovanej

    20. 03. 2018    
    najmladší žiaci     
    1. miesto    Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Tereza Čačová, Richard Trnovec, Patrik Šurda, Terezka Gáliková, Dominik Homola
    2. miesto    Teo Petróczy, Ella Kordošová, Adam Kusala, Lucas Curko, Lilly Elizabeth Nicholson, Martin Makýš

    Matematický klokan  

    19. 03. 2018 
    V celoslovenskej súťaži Matematický klokan boli najúspešnejší žiaci:
     Klokanko 1  
    1.- 569. miesto  Filip Lukáč
    1. - 569. miesto Simona Tománková
    698. - 1248. miesto Anna Bucherová
     
    Klokanko 2 
    1. - 60. miesto       Ester Kubinová
    324. - 417. miesto  Jakub Färber
    324. - 417. miesto  Ema Števková   
       
    Klokanko 3
    58. - 79. miesto    Elena Gallovičová
    80. - 125. miesto  Sofia Veselská
    656. - 703. miesto Filip Križanský
     
    Klokanko 4    
    440. - 473. miesto  Dominik Hitka
    993. - 1140. miesto Michal Bella
     
    Školák 5  
    383. - 462. miesto Eva Makýšová
    463. - 516. miesto Filip Žitňan
                
    Benjamín 8
    115. - 132. miesto Denis Bartko
    288. - 334. miesto Lujza Stankovičová
          
    Kadet 9  
    118. - 133. miesto Martin Šlesarik
    295. - 321. miesto Timotej Samuel Volent
    295. - 321. miesto Timoj Braniša  

    Bavme deti športom

    14. 03. 2018            
    3. miesto    Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Ella Kordošová, Ellen Schöneckerová, Anton Kadlec, Teo Petróczy, Alexander Križan, Sebastian Oliver Stračina

    OK Pytagoriáda

    14. 03. 2018        
    kategória P8  
    20. miesto    Denis Bartko
    32. miesto    Alexander Kováč

    OK Pytagoriáda

    13. 03. 2018           
    kategória P3
    13. miesto    Sofia Veselská

    kategória P4
    4. miesto    Michal Bella
    8. miesto    Martin Baán
    15. miesto    Filip Paučo
    24. miesto    Ivan Rastislav Július Haverlík

    kategória P5
    3. miesto    Filip Žitňan
    9. miesto    Andrej Gábriš
    21. miesto    Kristína Kačmárová
    25. miesto    Matúš Očkaik
    41. miesto    Júlia Švecová

    ŠK Hviezdoslavov Kubín

    02. 03. 2018
    II. kategória - poézia    

    1. miesto    Júlia Švecová
    2. miesto    Stela Drgonová
    3. miesto    Kristína Kačmárová

    II. kategória - próza
    1. miesto    Eva Makýšová
    2. miesto    Magdaléna Pigošová
    3. miesto    Ela Sabolová

    III. kategória - poézia
    1. miesto    Karolína Sekuciová
    2. miesto    Tomáš Daniel Plecháč
    3. miesto    Constance Chovancová

    III. kategória - próza
    1. miesto    Soňa Šipulová
    2. miesto    Jakub Samuel Salamon
    3. miesto    Barbora Mydlárová

    ŠK Hviezdoslavov Kubín

    28. 02. 2018           
    I. kategória - poézia

    1. miesto    Ester Šebíková
    2. miesto    Ema Števková
    3. miesto    Tereza Čačová

    I. kategória - poézia
    1. miesto    Agáta Cisárová
    2. miesto    Karolína Ukropcová
    3. miesto    Lea Izáková

    žiaci 1. ročníka
    1. miesto    Matúš Hlobil
    2. miesto    Tereza Dopjerová
    3. miesto    Karolína Flesárová

    Športom za duševné zdravie detí

    28. 02. 2018           
    minihádzaná 1. - 4. ročník
        5. miesto    Viktor Krížik, Maxim Jan Ure, Richard Trnovec, Teo Petróczy, Anton Kadlec, Michael Pintek, Dominik Homola, Richard Machata

    KK v bedmintone

    27. 02. 2018  

    OK Dejepisná olympiáda

    15. 02. 2018          
    kategória D    6. miesto    Margaryta Inshakova
    kategória F    11. miesto    Filip Tóth

    Športom za duševné zdravie detí

    14. 02. 2018             
    minihádzaná 5. - 6. ročník

    2. miesto    "Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Samuel Štefanovič, Stela Drgonová, Filip Janík, Filip Tóth, Peter Plevák, Daniel Šablatúra"

    OK Geografická olympiáda

    06. 02. 2018            
    kategória G
    5. miesto    Andrej Gábriš
    11. miesto    Miriam Hajdučková
    16. miesto    Kristína Kačmárová

    OK Matematická olympiáda

    24. 01. 2018
    kategória Z5

    3. - 8. miesto    Laura Francis An Waterloos
    3. - 8. miesto    Filip Žitňan
    3. - 8. miesto    Magdaléna Pigošová
    9. miesto    Andrej Gábriš
    10. - 17. miesto    Júlia Švecová
    10. - 17. miesto    Miriam Hajdučková

    OK v prehadzovanej

    23. 01. 2018
    kategória najmladší žiaci

    1. miesto    Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Tereza Čačová, Patrik Šurda, Terezka Gáliková, Richard Trnovec
    2. miesto    Teo Petróczy,Lilly Elizabeth Nicholson, Dominik Homola, Ella Kordošová, Adam Kusala, Lucas Curko, Martin Makýš

    OK Olympiáda v nemeckom jazyku

    18. 01. 2018

    OK Šaliansky Maťko

    16. 01. 2018

    OK Olympiáda v anglickom jazyku

    16. 01. 2018  

    ŠK Geografická olympiáda

    11. 01. 2018        
    kategória G

    1. miesto    Andrej Gábriš
    2. miesto    Kristína Kačmárová
    3. miesto    Miriam Hajdučková

    kategória F
    1. miesto    Filip Tóth

    ŠK Pytagoriáda

    14. 12. 2017
    kategória P6    

    1. miesto    Filip Tóth
    2. miesto    Klaudia Večerová

    kategória P7
    1. miesto    Radoslav Polčič

    kategória P8
    1. miesto    Alexander Kováč
    2. miesto    Denis Bartko
    3. miesto    Margaryta Inshakova

    ŠK Pytagoriáda

    13. 12. 2017
    kategória P3    
    1. miesto    Sofia Veselská

    kategória P4    
    1. miesto    Michal Bella, Lucas Curko
    2. miesto    Ivan Rastislav Július Haverlík
    3. miesto    Martin Makýš

    kategória P5    
    1. miesto    Andrej Gábriš
    2. miesto    Filip Žitňan
    3. miesto    Matúš Očkaik

    Bavme deti športom

    13.12.20107
    4. miesto
     
    Natália Gašparová, Zara Cvetkovič, Filip Šatanek, Juraj Ďurič, Terezka Gáliková, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Teo Petróczy

    Športom za duševné zdravie detí

    12. 12. 2017      
    minihádzaná    
    2. miesto

    Samuel Štefanovič, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Stela Drgonová, Filip Tóth, Peter Plevák, Daniel Šablatúra, Filip Janík

    OK v stolnom tenise - kategória žiaci 

    05. 12. 2017 

    MO v streľbe zo vzduchových zbraní        

    30. 11. 2017    
    mladší žiaci    
    5. miesto    Alexander Kulcsár
    6. miesto    Michal Hlobil
    7. miesto    Nicolas Janovják

    družstvo mladší žiaci    
    2. miesto    Alexander Kulcsár, Michal Hlobil, Nicolas Janovják

    starší žiaci    
    2. miesto    Alan Bebedek
    3. miesto    Christian Bartko
    5. miesto    Samuel Benko
    6. miesto    Sebastian Plučinský
    7. miesto    Daniel Paracka
    8. miesto    Teodor Surovčík

    družstvo starší žiaci
    2. miesto     Alan Bebedek, Christian Bartko, Samuel Benko
    3. miesto:    Daniel Paracka, Sebastian Plučinský, Teodor Surovčík

    Vševedko

    30. 11. 2017

    OK Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

    29. 11. 2017

    ŠK Olympiáda v anglickom jazyku

    28. 11. 2017            
    kategória 1A
    1. miesto    Oliver Csicsay
    2. miesto    Alexandra Mária Grežďová
    3. miesto    Alexander Koutun

    kategória 1B    
    1. miesto    Yasemin Arslan
    2. miesto    Alexandra Ciulisová
    3. miesto    Andrej Rusjakov

    OK Basketbal

    23. 11. 2017            
    kategória žiačky    
    1. miesto  
     
    Johana Bocková, Klaudia Branecká, Rebeka Janáčová, Simona Jančušková, Stella Jurištová, Simona Macková, Alexandra Timková, Terézia Wilsch"

    OK vo vybijanej

    23. 11. 2017
    kategória najmladší žiaci
    2. miesto
      
    Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Šarlota Hvizdošová, Ella Kordošová, Viktor Krížik, Martin Makýš, Laura Murková, Teo Petróczy, Michael Pintek, Ella Senická, Richard Trnovec, Maxim Jan Ure

    Testovanie 5 - 2017

    22. 11. 2017

    Komparo         

    16. 11. 2017  
    8. ročník: 
    Výsledkami svojich žiakov v matematike a slovenskom jazyku a literatúre sa škola zaradila medzi
    25 % najúspešnejších škôl.
    9. ročník: Výsledkami svojich žiakov v matematike sa škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl.  

    iBobor

    10. 11. 2017
    Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Kadeti zúčastnilo 14 687 žiakov.
    Naši najúspešnejší žiaci sú:        
    kategória Kadeti    
    225. - 498. miesto    Samuel Benko
    856. - 933. miesto    Peter Levický
    955. - 1265. miesto    Sára Kočišová

    iBobor

    09. 11. 2017
    Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Benjamíni zúčastnilo 17 283 žiakov.
    Naši najúspešnejší žiaci sú:        
    kategória Benjamíni    
    125. - 317. miesto    Viktória Bednárová, Tamara Hlinková
    436. - 483. miesto    Barbora Mydlárová
    1010. - 1050. miesto    Samuel Kovačik

    iBobor

    08. 11. 2017
    Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Bobríci zúčastnilo 17 980 žiakov.
    Naši najúspešnejší žiaci sú:
    kategória Bobríci    
    1. - 349. miesto    Eva Makýšová, Magdaléna Pigošová
    553. - 1303. miesto    Filip Žitňan
    1310. - 1315. miesto    Lucas Curko

    iBobor

    07. 11. 2017
    Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Drobci zúčastnilo 11 765 žiakov.
    Naši najúspešnejší žiaci sú:
    kategória Drobci    
    1. - 356. miesto    Tomáš Mydlár, Oliver Schwarz
    746. - 1356. miesto    Nikol Hermanovská, Karolína Kačmárová, Oliver Kulcsár, Viktória Szabová
    1394. - 1685. miesto    Teo Albrecht, Sofia Kolesárová, Sofia Veselská

    iBobor

    06. 11. 2017  
    Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Juniori zúčastnilo 7 775 žiakov        

    ŠK Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

    27. 10. 2017           
    kategória C    
    1. miesto    Adela Imrišková
    2. miesto    Adriana Bajtayová
    3. miesto    Karolína Sekuciová

    Staromestská liga - futbal žiakov 5. - 7. ročníka

    25. 10. 2017

    Bavme deti športom - žiaci 1. stupňa

    18. 10. 2017

    Školský pohár SFZ 

    18.10.2017

    Staromestská liga - futbal žiakov 5. - 7. ročníka

    11. 10. 2017

    Športom za duševné zdravie detí - minihádzaná

    10. 10. 2017
    1. miesto    "Filip Tóth, Peter Plevák, Daniel Šablatúra, Filip Janík, Samuel Štefanovič, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Stela Drgonová"

    OK v cezpoľnom behu

    05. 10. 2017

    Atletika: O pohár dekana FTVŠ UK

    27. 09. 2017          
    družstvo žiaci     5. miesto    Samuel Múčka, Karim Abdelaoui, Samuel Chalachan, Timotej Braniša, Jeremy Július Langerak,
    družstvo žiačky  5. miesto    Klaudia Branecká, Margaryta Inshakova, Kristína Trenčianska, Stela Jurištová, Jana Lešková,
    Sára Klimecká

    Frisbee ultimate

    22. 09. 2017          
    4. miesto    Samuel Chalachan, Darian Plučinský, Sebastian Plučinský, Jakub Salamon, Matej Matyska, Július Jeremy Langerak, Samuel Hybáček, Peter Sládek, Filip Macko

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje