• Multisenzorická miestnosť

   • Miestnosť slúži na relaxáciu a upokojenie, ale ponúka i príležitosť na stimuláciu, aktivizáciu a rozvoj zmyslov pri rôznych ťažkostiach, strese, napätí a hneve.

    Nazvali sme ju multisenzorickou preto, aby slúžila všetkým žiakom základnej školy, ale i dospelým. Rozdelili sme ju na dve časti rozdelené paravanmi.

    Väčšia časť je relaxačná, tzv. Snoezelen miestnosť a druhá - menšia je aktívnou časťou, ktorá podnecuje zmysly k aktivite, sústredeniu sa, balansu.

    Pri práci s deťmi používame kvalitné multisenzorické pomôcky a miestnosť disponuje napr. bublinkovým valcom, zrkadlovou guľou, projektorom, vibroakustickým vakom, hojdačkou, ktoré sú najdôležitejšími komponentami pri type miestností, akú máme. Využívame ju každý deň a deti si ju veľmi obľúbili.

    Postupne v nej rozvíjame aktivity a svojpomocne vyrábame pomôcky.

    Pracujeme v nej nielen v rámci intervencií počas vyučovania, ale ju navštevujú deti aj po vyučovaní.

    Oddychujú v nej popri relaxačnej hudbe, rozprávajú sa a cítia sa príjemne. 

    Naša škola je jednou z mála, ktorá poskytuje našim žiakom tento nezvyčajný typ zážitkového komfortu. Odbornú starostlivosť zabezpečuje naša školská špeciálna pedagogička Vaneska.

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje