• Jarná škola
     • Jarná škola

      Vážení rodičia, milí žiaci,  

      s hrdosťou Vám oznamujem, že počas jarných prázdnin, ktoré budú v termíne od 1.3. do 5.3.2021, sú naši zamestnanci pripravení a odhodlaní zrealizovať JARNÚ ŠKOLU.

      Zámerom jarnej školy je poskytnúť žiakom možnosť nadobudnúť, prípadne upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas dištančného vzdelávania.

      Do tejto školy sa môžu prihlásiť žiaci všetkých ročníkov 1.-9. triedy.
      Pre žiakov 1. stupňa je účasť podmienená negatívnym testom jedného ZZ nie starším ako 7 dní.
      Pre žiakov 2. stupňa platí, že ich účasť na jarnej škole je podmienený negatívnym testom žiaka a jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

      Jarná škola bude od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 v čase od 7:30 do 15:00, žiakom bude zabezpečený obed.

      Prihlasovať sa môžete prostredníctvom EduPage alebo mailom na skola@zsvazovova.sk.

      Samozrejme, v prípade nízkeho záujmu alebo nepriaznivej epidemiologickej situácie (Bratislava označená za čierny okres) bude jarná škola zrušená, informovať Vás budeme najneskôr v stredu 24.2.2021.

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • 40 monitorov pre ZŠ Vazovova

      Spoločnosť Swiss Re Managment AG, organizačná zložka TwinCity B na nás myslela a obdarovala nás 20x22" Lenovo Monitor a 20x29" Lenovo Monitor, vďaka ktorým sme obnovili náš "monitorový park" v počítačových učebniach. Za dar patrí vďaka aj zamestnancovi spoločnosti, Ing. Branislavovi Povodovi. Aj vďaka novým monitorom vieme teraz zabezpečiť výučbu ANJ s obrazom aj zvukom.

      Ď*A*K*U*J*E*M*E

    • Oznam
     • Oznam

      V mene Rady školy ZŠ Vazovova 4, by sme Vás chceli informovať, že do funkcie riaditeľky školy bola na obdobie 5 rokov, dňa 2.februára 2021, vymenovaná PaedDr. JANA ŠTEFKOVÁ, PhD.                                   

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa síl.

      Rada školy ZŠ Vazovova 4

     • Organizácia vyučovania od 15.2.2021

      V pondelok 15. 2. 2021 začne na 1. stupni prezenčné vyučovanie.
      Prevádzka školy bude v čase od 7:00 do 16:30.
      Podrobné informácie dostanú zákonní zástupcovia žiakov prostredníctvom EduPage.
       

      Žiaci 2. stupňa pokračujú dištančne. Vzhľadom k potrebe vyučujúcich v ŠKD nebudú prebiehať online hodiny TSV. Využite inštruktážne online videá O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, vďaka ktorým sa žiaci môžu hravo rozhýbať priamo doma. Videá nájdete na www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma.

     • Organizácia vyučovania od 8.2.2021 - pokračujeme dištančne

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Aj naďalej budú mať možnosť dobrovoľnej TSV - udalosť bude nahodená v EduPage, prihlasovacie údaje do ZOOM zostávajú nezmenené.

      Žiaci 1. stupňa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa budú vzdelávať aj naďalej dištančne.

      ŠKD bude v prevádzke od 7:00 do 17:00 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, príp. rodičov, ktorým ich pracovná náplň neumožňuje vykonávať prácu z domu. Do ŠKD môžu nastúpiť deti 1. - 4. ročníka. Pri nástupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage.

      Online ŠKD Šikovníček bude prebiehať od pondelka do štvrtka od 13:30 do 15:00, tak ako doteraz.

      Ďalší týždeň pred nami, prajem nám všetkým pokojné riešenie každej situácie s vedomím, že sme tu jeden pre druhého.
      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Mesiac január

      Prázdne triedy, chodby a ticho ako počas prázdnin. Aj takto by sa dala opísať atmosféra na väčšine slovenských škôl. U nás však bola o niečo veselšia :). Otvorili sme ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, respektíve pre tých, ktorým povaha práce nedovoľovala pracovať z domu. Doobeda povinná online výučba, poobede relax v herni a oddych vonku.

      Sme hrdí, že sme mohli byť nápomocní rodičom detí (nielen z našej školy). Veríme, že mesiac február bude na našej škole veselý aspoň tak ako doteraz. 

      Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom "v prvej línii" - od pani učiteliek, cez vychovávateľky, kuchárky až po pani upratovačky. Jednoducho jeden skvelý kolektív.  

    • Prvý polrok za nami
     • Prvý polrok za nami

      Milí žiaci,

      Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do druhého polroka šk. roka 2020/2021. Svoje polročné hodnotenie ste obdržali prvýkrát netradične a dostali ho elektronicky – cez EduPage.

      Bolo pekným zvykom prostredníctvom rozhlasu slávnostne ukončiť prvý polrok a pochváliť Vás za prácu a prospech. A tak mi dovoľte namiesto rozhlasu, pochváliť Vás TU.

      Za plnenie školských povinností v čase „korony“.

      Za náročnú prácu, plnenie, zasielanie úloh a aktivitu (nielen) na online vyučovaní.

      Za vyhľadávanie všetkých potrebných informácií a prácu s nimi - spoľahlivo a načas.

      Za to, že k vzdelávaniu pristupujete zodpovedne a nemáte takmer žiadne absencie :)

      Možno sa Vám vždy všetko nepodarilo podľa Vašich predstáv a niektoré oblasti potrebujete dobehnúť a vylepšiť, ale máme pred sebou 5 mesiacov, kedy môžete na sebe poriadne zamakať. Ďakujem Vám, že nepoľavujete a držím Vám palce!


      Pochvala patrí aj Vašim RODIČOM

      Za trpezlivosť, vytrvalosť a lásku, ktorú Vám preukazujú v tak náročnom období.

      Za podporu a pomoc, ktorú poskytujú nám učiteľom a našej škole.

       

      A v neposlednom rade patrí pochvala všetkým pedagógom a odborným zamestnancom.

      Za ich prácu, osobné a pracovné nasadenie, ochotu spolupracovať, ľudskosť a obrovské srdce.


      Ď*A*K*U*J*E*M

      Jana Štefková, riaditeľka školy

     • Organizácia vyučovania od 1.2.2021

      Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
      Aj naďalej bude v prevádzke ŠKD a ŠJ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. ŠKD je k dispozícii od 7:00 do 17:00.

      1. stupeň

      ŠKD online Šikovníček bude vysielať každý deň od pondelka do štvrtka od 13:30 do 15:00 s 10-minútovou prestávkou (14:10 – 14:20). V danom čase sa môžu prihlásiť žiaci všetkých ročníkov. Je to čas vyhradený na tvorenie, kreslenie, spievanie i rozprávanie. Rodičia si môžu zatiaľ oddýchnuť, vypiť kávičku, či vybaviť to, čo doobeda nestihli :)
      Pani vychovávateľky Janka Jurášová a Jožka Lehoczká sú tu pre Vás.
      Prihlasovacie údaje do ZOOM zostávajú rovnaké.

      2. stupeň

      Žiakom pribúda možnosť online telesnej výchovy. Ide o dobrovoľné online hodiny, kde sa môžu žiaci trochu rozhýbať a vybiť aspoň trochu energie.
      Tešia sa na Vás pán učiteľ Mgr. Róbert Dadykin – utorok a piatok od 12:45 do 13:30 a Mgr. Michal Tlelka – pondelok a utorok od 14:00 do 14:45. Prihlasovacie údaje dostanete prostredníctvom EduPage.

     • Organizácia vyučovania od 25.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      aj naďalej pokračuje dištančná výučba pre všetkých žiakov školy.

      V prevádzke zostáva ŠKD ako aj ŠJ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Ako novinku pripravujeme popoluňajší online ŠKD Šikovníček pod taktovkou vychovávateľky Jožky Lehoczkej a Janky Jurášovej. Sledujte svoj EduPage :)

      Milí žiaci, chýbate nám. Zostáva nám veriť, že sa čoskoro spoločne uvidíme. Dávajte na seba pozor, doma sa dostatočne objímajte a najmä zostaňte zdraví!
      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • IT Akadémia Partner

      Základná škola Vazovova sa v decembri 2020 stala partnerskou školou. Zapájame sa do národného projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý bude trvať do 31.8.2026. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

      Čo to pre nás znamená? Žiadne obavy, z našej školy sa za toto obdobie určite nestane škola vyučujúca výlučne prostredníctvom počítačov a tabletov. S klasickými zošitmi, perom a rysovacími pomôckami sa určite nechceme rozlúčiť a ani nie je v našom záujme meniť klasickú školu na výlučne počítačovú.  Avšak istú dávku premeny a transformácie si naša škola a najmä Vy - naši žiaci zaslúžite.

      Prostredníctvom vybraných učiteľov školy začneme vo výučbe využívať inovatívne metodiky, ktoré budú učiteľom poskytnuté počas kontinuálnych vzdelávaní. Následne budú aplikované do vzdelávacieho procesu. IT Akadémia je ako "švédske stoly". Koľko si naložíme, toľko zjeme. A my si skúsime naložiť tak akurát a malými krôčikmi spraviť našu školu atraktívnejšou a inovatívnejšou.

      Aby sme mohli dobre nastaviť proces digitalizácie školy, je potrebné zistiť, kde sa teraz naša škola nachádza.
      V krátkom čase Vás, milí žiaci, prostredníctrvom EduPage vyzveme k vyplneniu krátkeho dotazníka.

      Len s dobrou spätnou väzbou sa nám podarí nastaviť dobrý smer a cieľ v tomto projekte.
      Jana Štefková, poverená riadením školy
      Eva Kukumbergová, koordinátor projektu

     • Organizácia vyučovania od 18.1.2021

      Vzdelávanie všetkých žiakov pokračuje aj budúci týždeň dištančnou formou. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie na stránkach MŠVVŠ SR.

      Na škole bude fungovať ŠKD pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Záujem o ŠKD treba nahlásiť na riaditel@zsvazovova.sk. Žiaci, ktorí chodili do ŠKD tento týždeň sa prihlasovať nanovo nemusia. 

      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Organizácia vyučovania od 11.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa testovanie žiakov 2. stupňa a zákonných zástupcov plánované na 8. a 9.1.2021 konať nebude. MŠVVaŠ zverejnilo informácie o postupe pri obnovení vyučovania na 1. a 2. stupni od 11. 01. 2021 v dištančnej forme.

      • Pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (tzn. rodičov zdravotníkov, pracovníkov polície, požiarnikov, predavačky, ako aj pre rodičov, ktorí nemajú možnosť zostať doma na home office) bude v prevádzke ŠKD v čase od 7:00 do 17:00 hod. Záujem o ŠKD treba nahlásiť do 8.1.2021 do 8:00 hod prostredníctvom formulára.

      DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 1. stupeň - počas týždňa od 11. do 15.1.2021 budú mať žiaci 1. stupňa vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený na EduPage do konca týžňa.

      DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 2. stupeň – žiaci 2. stupňa pokračujú od 11.1.2021 v dištančnom vzdelávaní podľa online rozvrhu hodín, ktorý je platný od 26.10.2020.

      Ďalšie informácie v dokumente - Organizácia vyučovania ZŠ Vazovova od 11.1.2021

      Jana Štefková, riaditel@zsvazovova.sk

      Rozhodnutie ministra zo 4.1.2021

      Plán na návrat detí do škôl

     • Vazovoviny 05/2020

      Uvarte si kávu či čaj, pohodlne sa usaďte do svojho obľúbeného kresla a prečítajte si nové vydanie nášho školského časopisu. Poďakovanie patrí našej zanietenej a šikovnej pani učiteľke Evke Kubovčíkovej a jej tímu šikovných detí, z ktorých možno raz vyrastú reportéri či novinári.

      CISLO_05-2020.pdf

    • Vianočná pošta odoslaná
     • Vianočná pošta odoslaná

      Zvládli sme to! 500 ručne vyrobených pohľadníc s krásnym vinšom sme už zaslali do domovov sociálnych služieb. Veríme, že tak ako sme sa my tešili pri výrobe, tak sa starkí budú tešiť pri čítaní.

      Ďakujeme našim šikovným deťom, pani učiteľkám a vychovávateľkám. Fotografie budeme postupne pridávať do nášho fotoalbumu, aby ste sa aj Vy mohli potešiť a pochváliť svoje ratolesti.

      Fotoalbum

     • Vianočný les

      Prejdite sa po Vianočnom lese na Hlavnom námestí v Bratislave. Originálnu výzdobu v rámci projektu BKIS pripravili deti z 21 bratislavských materských, základných a umeleckých škôl. A naša škola patrí k nim.

      Pod taktovkou úžasnej pani vychovávateľky Jožky sa začal zimný a vianočný maratón príprav. Deti v ŠKD s veľkou chuťou lepili, maľovali, strihali, ozvláštňovali ozdoby. Pod ich rúčkami vznikali malé umelecké dielka, ktoré zdobia vianočný stromček. Veríme že radosť z neho budú mať všetci okoloidúci.

      Fotoalbum

     • Koľko lásky

      Naša škola sa prvýkrát zapojila do projektu s krásnou myšlienkou: obdarovať a potešiť starkých, ktorí budú na Vianoce bez svojich blízkych. 130 krásne zabalených krabíc naplnených darčekmi a najmä láskou poputovalo do DS Archa a do DS Evanjelická Diakonia v Bratislave. Veríme, že spravia veľa radosti :)

      Ďakujeme deťom, ich rodičom, pani učiteľkám, vychovávateľkám a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a darovali kúsok seba. Veríme, že budeme pokračovať v rozdávaní lásky aj budúci rok.

     • Umelecký projekt

      Žiaci 4.A sa zapojili do medzinárodného umeleckého projektu Earth Speakr, na ktorom spolupracuje Goetheho inštitút v Bratislave. Počas 2-hodinového workshopu deti diskutovali o ochrane životného prostredia a  enviromentálnej zodpovednosti. V závere každé dieťa sformulovalo vlastné posolstvo na danú tému a nahralo ho cez mobilný telefón do aplikácie projektu. Aplikácia z nahrávky vytvorila krátku animáciu, ktorá použila iba hlas dieťaťa a jeho mimiku, avšak tvár nahradila animovaným predmetom, rastlinou, zvieraťom, podľa výberu samotného dieťaťa.

      Výsledky si môžete pozrieť TU<<<

     • Mikuláš, čo v tom vreci máš?

      Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál,
      v ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku.
      Z bielych fúzov, teplý šál, tak na deti vykúkal.
       

      Naše usilovné a šikovné deti na 1. stupni navštívil Mikuláš spolu s anjelikom i čertom. Deti si pre takúto vzácnu návštevu pripravili básničky i pesničky. Mikuláš im za odmenu, ale i zato, že boli celý rok dobré dal sladkú odmenu. Niektorí však museli sľúbiť čertovi, že sa polepšia. Dúfame, že nás Mikuláš navštívi aj o rok.

      Ďakujeme dobrovoľníkom z Klubu Detskej Nádeje za úžasnú Mikulášsku atmosféru 🧡.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje