• Pozývame Vás na pingpongový turnaj

      Vážení učitelia, drahí rodičia, milí žiaci,

      dovoľujeme si Vás pozvať na pingpongový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 04.06.2022 v telocvični ZŠ Vazovova.

      Pingpongový turnaj je určený pre žiakov 2. stupňa, ktorí si spolu s rodičom alebo učiteľom vytvoria dvojicu.

      Začiatok turnaja je o 09:00 hod. a predpokladaný koniec turnaja je o 15:00 hod. 

      Registrácia na turnaj začne od 8:00 hod. Pri registrácii dvojica uhradí registračný poplatok vo výške 5 Eur. Z poplatku bude hradené občerstvenie a ceny pre víťazov. Každý sponzorský dar je vítaný.

      Na turnaj je potrebné si priniesť športové oblečenie a športovú obuv. Taktiež je potrebná dobrá nálada a chuť zašportovať si 😊

      Prihlasovať sa do turnaja môžete na e-mailovej adrese rdadykin@zsvazovova.sk do 22.05.2022.

      Pozn.: Organizátor má právo na vytvorenie systému turnaja podľa počtu prihlásených dvojíc, ktorý bude účastníkom turnaja oznámený v deň turnaja.

     • Testovanie T5: voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka

      V súvislosti s organizáciou Testovania T5 udeľuje riaditeľka Základnej školy, Vazovova 4, 811 07 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) dňa 18. mája (streda) žiakom 6. až 9. ročníka voľno.

      Dôvod: Zabezpečenie pedagogického dozoru počas TESTOVANIA T5.
      PaedDr. Jana Štefková,PhD. - riaditeľka školy

     • Malá olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 3.5.2022 sa uskutočnilo školské kolo Malej olympiády v anglickom jazyku. Sily si zmerali a svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku porovnali žiaci zo všetkých tried 4. ročníka.

      Deti zábavnou formou v trojčlenných družstvách riešili rôzne typy úloh zameraných najmä nakomunikačné jazykové činnosti – rozprávanie,  počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika; a to písomnou aj ústnou formou.

      Cieľom olympiády bolo podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej i cudzej kultúre. Tímy predviedli vyrovnané a výborné výkony.

      Víťazným družstvám srdečne blahoželáme! Mgr. Ivana Figlárová, Mgr. Monika Rovderová

     • Zápis detí do prvého ročníka bol ukončený

      Máme za sebou príjemnú "spoločenskú" akciu. Počas dvoch aprílových dní 29.4. - 30.4.2022 sa v našej škole konal zápis budúcich prváčikov. Na zápis prišlo 145 detí.

      Príjemnú atmosféru dotvárala "kaviarnička" pre rodičov a herňa pre detičky. Osvedčila sa nám prehliadka školy v pravidelných časových intervaloch. Deti si odniesli aj malý spomienkový darček.

      Na príprave sa podieľali všetci učitelia 1. stupňa, asistenti učitelia i vychovávatelia. Patrí im obrovská pochvala a ešte väčšie ĎAKUJEM.

     • Srdečné pozdravy z Ľubietovej

      S príchodom teplejších dní prichádza aj uvoľnenie a trávenie dní mimo školy.
      Školy v prírode majú konečne zelenú a tento rok otvorili "sezónu" naši tretiaci.
      Posielajú Vám všetkým pozdravy a my im želáme príjemné dni plné zážitkov :)
      Vráťte sa nám zdraví a oddýchnutí...

     • Exkurzia pre ôsmakov a deviatakov

      80. výročie prvého transportu slovenských Židov z nášho územia do koncentračného tábora v Osvienčime sme si pripomenuli exkurziou do Múzea holokaustu v Seredi. Expozície múzea sú umiestnené v piatich obnovených barakoch, v ktorých sme videli dobové dokumenty, fotografie a predmety viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku. Ak ešte stále existujú ľudia, ktorí pochybujú, či sa holokaust na Slovensku stal, odporúčame navštíviť danú expozíciu. Mgr. Zuzana Slezáková

     • Čítanie pod perinou

      Po dlhej odmlke spojenej s pandemickými opatreniami sa nám podarilo zorganizovať nočnú školskú prespávačku.
      Po veľkonočných prázdninách (zo štvrtka na piatok) sme s deťmi strávili jednu noc v škole pod nàzvom "Čìtanie pod perinou".

      Pozeranie filmu Matilda s čitateľskou tématikou, čitateľský maratón so vstupom odvážnych rodičov (veľká vďaka im), veľká pátračka, nočná hra... to všetko boli aktivity, čo deti s veľkým nadšením prežívali. Na večeru pizza, či raňajky so sladkou vianočkou znásobili zážitky triedam 4.A, 4.B, 4.C a 2.C.

      Tešíme sa zo šťastných tváričiek ❤❤❤ a ďakujeme iniciátorke pani učiteľke Katke Rodziňákovej a jej pomocníkom učiteľom, vychovávateľom - Miške Štepanovskej, Daške Lazarovej, Broni Polákovej, Robovi Dadykinovi, Miškovi Suchánskemu a Lucke Mericovej.

     • Jarná úprava predzáhradky

      Už rok nás teší, že ju máme.

      Rodičom spríjemňuje čakanie na deti, deťom čakanie na otvorenie školy. Výučba v nej vie byť zaujímavá. Vznikla vďaka 2. ročníku projektu Deti pre Bratislavu a najmä usilovnosti našich detí pod vedením pani učiteľky Sanigovej.

      Tento týždeň zažila jarné upratovanie a výsadbu nových rastliniek a kvietkov. 

      Nech nám všetkým robí radost 🌞

     • Športový mesiac apríl

      V zdravom tele zdravý duch 🏐

      Po uvoľnení opatrení sa môžeme opätovne aktívne zúčastnňovať aj na športových podujatiach a súťažiach. Tešíme sa zo slniečka, súťaženia, adrenalínu. Učíme sa zvládať emócie, víťazstvá i prehry.

      Naše aprílové úspechy:
      3. miesto - Školský pohár vo futbale mladších žiakov
      3. miesto - Midicool volejbal starších žiakov
      3. miesto - Mc Donald cup vo futbale pre najmladších žiakov

      2. miesto - Volejbal dievčat

      2. miesto - Volejbal chlapci

     • Svetový deň Zeme

      Naše deti 🧡 planétu Zem

      Svetový deň Zeme (22.4.2022) sme venovali environmentálnym témam. S deťmi sa pravideľne rozprávame o ochrane životného prostredia, triedení odpadu. V tento deň oveľa viac rezonovala v našich diskusiách potreba starať sa o planétu Zem, ktorá je vo veľkom ohrození.

      Neostali sme len pri rozhovoroch, ale deti vyjadrili svoj vzťah k planéte Zem aj spoločnými krásnymi maľbami.

      Dohodli sme sa aj na praktickej pomoci. Deti sa budú pravideľne počas popoludňajších aktivít trávených v ŠKD starať o školský dvor a predzáhradku - zbieraním vecí, ktoré do prírody určite nepatria. Dôležitou praktickou úlohou bude poctivo separovať odpad v triedach.

      Deti, chráňme prírodu okolo nás, majme rešpekt a lásku, aby sme zanechali našu planétu Zem peknú aj pre ďalšie generácie!

     • Oznam: Vypratávanie CO krytov

      Milí rodičia,

      ak si chcete osviežiť pamäť z branných cvičení a potúlať sa spleťou tmavých priestorov CO krytu našej školy, príďte nám pomôcť s jeho uprataním v nasledujúcich dňoch:

      Streda 20.4.2022 - od 15.00 do 17.00
      Štvrtok 21.4.2022 - od 15.00 do 19.00
      Piatok 22.4.2022 - od 15.00 do 19.00

      Ďakujeme Vám, že sa zúčastníte.

      S pozdravom
      Vedenie ZŠ a Výbor rodičov ZŠ Vazovova

     • Oznam: Rodičovské združenie

      Vážení rodičia, pozývame Vás na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2022 (pondelok) pre I. stupeň od 16:30 do 18:30 a pre II. stupeň od 17:00 do 19:00 v budove školy za dodržiania hygienických opaterní - vstup do budovy výlučne s prekrytím horných dýchacích ciest a dezinfekciou rúk.

      Prosíme, aby ste sa s učiteľom/učiteľmi dohodli na približnom čase Vašej konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov dieťaťa vopred prostredníctvom EduPage alebo e-mailom. Ďakujeme.

      TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

     • Jarný trh 2022

      Dňa 7. apríla 2022 sa v poobedňajších hodinách na školskom dvore ozýval radostný krik a smiech.

      Školský parlament, pod vedením p. učiteľky Kubovčíkovej, zorganizoval perfektnú akciu s názvom Jarný trh. Žiaci z prvého aj druhého stupňa predávali domáce slané aj sladké koláčiky, chlebíčky, vlastnoručne vyrobené dekorácie či handmade šperky. Každý stánok bol jedinečný. Nechýbala ani hudba a zábavný program. Žiaci 6.A si pre návštevníkov prichystali krátke anglické divadielko, ktorým odštartovali trh.

      Po celý čas panovala na trhu úžasná nálada ku ktorej výrazne prispelo aj slniečko ☀️, ktoré nám akoby zázrakom poobede vyšlo.

      Účasť na trhoch bola veľmi vysoká, podporiť nás prišlo mnoho rodičov ale aj bývalých žiakov, za čo im touto cestou ďakujeme. Predajom sa získala nádherná suma 926,20 Eur, ktorá poputuje organizácii Človek v ohrození.

      Jarný trh bol organizovaný prvýkrát, dnes už však vieme, že sa stane každoročnou tradíciou.
      Tešíme sa na ďalší ročník!

     • Korčuliarsky kurz od 4.4.2022 do 8.4.2022 sa vydaril

      Aprílový pondelok vyštartoval veľký autobus spred školy smer Zimný štadión Ondreja Nepelu.

      ⛸⛸⛸Malí korčuliari aj nekorčuliari z ŠKD zahájili svoj týždenný tréning ⛸⛸⛸

      Ľadová plocha sa zaplnila deťmi, ktoré si tréneri rozdelili do skupín. Bolo priam neuveriteľné, keď skupinka, ktorá stála (či skôr padala 😀) možno prvýkrát na korčuliach, ešte v ten deň začala robiť nesmelé korčuliarske kroky. Skupiny skúsenejších korčuliarov sa každý deň učili zložitejšie figúry.

      Na záver kurzu v piatok  tréneri  vyhodnotili  celotýždňovú  snahu. Všetky deti za svoj úžasný korčuliarsky výkon dostali od trénerov „zlaté medaily“ a pochvalu. Radostným hlasným pokrikom, potleskom a spoločnou fotografiou bola vydarená akcia ukončená.

      Možno raz budú na tomto ľade naši malí korčuliari súťažiť ako profesionálni krasokorčuliari alebo úspešní hokejisti 🏑.

     • Pestujeme jahôdky priamo v triede

      Poďme sa spolu učiť, skúšať, zdieľať naše úspechy a ochutnávať.

      Poznáte "Dobrého ježka"? Triedy 2.C, 4.B, 6.B a 6.C sa v rámci Školského programu EÚ zúčastňujú pilotnej aktivity, ktorou chceme žiakom trochu priblížiť pestovateľské práce, radosť z čerstvého ovocia a zároveň sa vzájomne potešiť z úspechov.

      Prvá misia splnená, jahôdky zasadené 🍓🍓🍓

     • Pozvánka na stretnutie s OZ ZRPŠ

      Vážení rodičia, pedagógovia a priatelia školy,

      pozývame Vás na 2.stretnutie Výboru rodičov o.z. ZRPŠ ZŠ Vazovova 4 v šk.r. 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2022 (pondelok) v čase od 17.00 do 18.30. Stretnutie bude prebiehať online.

      V prípade Vášho záujmu sa prosím prihláste prostredníctvom online formulára. Program, link a materiály na stretnutie Vám budú zaslané najneskôr 8.4.2022. Prihlasovanie prebieha do 7.4.2022.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

      Výbor rodičov

      o.z. ZRPŠ ZŠ Vazovova 4

      ------------------------------------------------------

     • Testovanie T9: voľno pre žiakov 5. - 8. ročníka

      V súvislosti s organizáciou Testovania T9 udeľuje riaditeľka Základnej školy, Vazovova 4, 811 07 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) dňa 6. apríla 2022 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka voľno.

      Dôvod: Zabezpečenie pedagogického dozoru počas TESTOVANIA T9. .
      PaedDr. Jana Štefková,PhD. - riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje