• SLEDUJTE NÁS
    • Na facebooku "ZŠ Vazovova 4" alebo na instagrame "zs_vazovova"
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • VOĽBY ŽIACKEHO PARLAMENTU 🗳️

      Už o pár dní sa budú konať komunálne voľby, ale ZŠ Vazovova má tie svoje už úspešne za sebou.
      Tento rok sa totiž prvýkrát konali voľby výboru žiackeho parlamentu. Z jednotlivých predsedov a predsedníčok tried sa prihlásili 4 kandidáti na tento post. Všetci kandidáti predstavili seba a svoje kreatívne nápady v školskom rozhlase a na chodbách školy odpovedali na otázky zvedavých voličov.
      Následne, dňa 29. septembra 2022, mohli žiaci a žiačky 2. stupňa prísť do príslušných volebných stánkov a svojím hlasom podporiť svojho favorita.
      O volebné stánky sa postarali žiaci 9. ročníka.
      Žiacky parlament má za sebou aj prvé stretnutie, ktoré spoločne s koordinátorkou viedol víťaz volieb, Samuel Michael Kennedy, a jeho zástupkyňa, Simona Golhová. Obom blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo funkcii. 🥳💪🏻

     • Voľby 2022

      Organizácia vyučovania

      Vo štvrtok 27.10.2022 sa žiaci tried 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 3.B, 3.C, 4.B a 4.C nebudú učiť vo svojich triedach, nakoľko v týchto učebniach sa budú od rána pripravovať volebné miestnosti.

      Škola, nemá dostatok náhradných priestorov pre 6 tried, v ktorých sa budú konať voľby.

     • Príspevok do fondu ZRPŠ

      Milí rodičia,

      aj v tomto školskom roku odsúhlasil Výbor rodičov dobrovoľný príspevok, ktorým môžete prispieť na zlepšenie podmienok pre naše deti a učiteľov.

      Výška príspevku je 20 eur na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa z rodiny 10 eur. Ak máte, napr. tri deti, uhradíte príspevok vo výške 40eur do fondu o.z.ZRPŠ ZŠ Vazovova 4. Je na Vás, či uhradíte príspevok v tejto výške alebo vo vyššej...:o)

     • ZBER PAPIERA

      Zber papiera sa uskutoční v našej škole od dňa 17.10.2022 do 25.10.2022 v čase od 7:20 do 8:00 dole pri šatniach. Papier je potrebné odovzdať previazaný špagátom, alebo v papierovej krabici - nie v plastovom obale. Kartóny sa nezbierajú.

      V prípade väčšieho množstva je možnosť odparkovať auto po dobu vyloženia papiera na školskom dvore.

  • PARTNERI

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 5. 2. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje