• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Urobme spolu všetko pre to, aby naše deti mohli zdravo a bezpečne športovať a tráviť voľný čas spolu na školskom dvore.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Budúci týždeň, od pondelka 21.9.2020 do piatka 25.9.2020, prebehne na našej škole zber papiera.
      Zber prebehne v ranných hodinách od 7:30 do 8:00 pri šatniach, kde sa bude vážiť a zapisovať. Papier je potrebné nosiť z dvora (nie cez hlavný vchod). Pomôcť môžu, samozrejme, rodičia
      🙂.

      Vyhodnocovať budeme najlepšieho žiaka a najlepšiu triedu. Za prvé miesto získa žiak spoločenskú hru alebo knihu podľa vlastného výberu do sumy 25 Eur. Najlepšia trieda v zbere získa za prvé miesto jedinečný zážitok v Bludisku - https://bludisko.com/.

      DoZBERovania 🙂
      Jana Štefková, poverená riadením školy

     • Voľby do Rady školy ZŠ Vazovova, Bratislava

      V termíne od 22.9. do 24.9.2020 sa na našej škole uskutočnia voľby zástupcov za rodičov do Rady školy ZŠ Vazovova. Ak máte chuť stať sa jej členom a zastupovať rodičov ZŠ Vazovova, dajte o svojej kandidatúre vedieť na ozzrpsvazovova@gmail.com

      V e-maile, prosím, zašlite informácie:
      1. Meno a priezvisko
      2. Fotografiu, ktorú môžeme zverejniť (samozrejme rešpektujeme, ak by ste nemali záujem byť prezentovaný aj prostredníctvom fotografie)
      3. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za člena Rady školy ZŠ Vazovova?
      4. Čo by ste chceli zmeniť / zlepšiť / v čom sa angažovať počas Vášho funkčného obdobia?


      Informácie, ktoré nám zašlete budú súčasťou predstavenia kandidátov, ktoré rozpošleme pred voľbami.
      Prihlasujte sa prosím najneskôr do 17.9.2020 do 15.00 hod. Tešíme sa na spoluprácu
      🙂.

     • ROZBIEHAME SA

      Školský rok sa začal a my sme veľmi hrdí a plní očakávania. Podarili sa nám hneď dve veci, ktoré veríme, prispejú a pomôžu žiakom so špeciálnymi výchovnovno-vzdelávacími potrebami.

      1. Kto chýba

      Dostali sme sa medzi 20 škôl Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu Škola inkluzionistov „Kto chýba“ Nadácie pre deti Slovenska. Stávame sa súčasťou siete proinkluzívne nastavených pedagógov a riaditeľov, odborníkov aj špecialistov. Držme si palce! Pomáhať nám bude odborná konzultantka, čakajú nás školenia aj supervízie.

     • OZNAMY

      Vážení rodičia,

      prvý školský deň máme úspešne za sebou. Veríme, že Vaše ratolesti sa budú do školy tešiť, že budú spokojné a najmä zdravé. Prosím, skúsme v najbližších dňoch dodržiavať hygienické opatrenia a riadiť sa usmerneniami. My sa budeme snažiť robiť maximum, napr. aj meraním teploty pri vstupe do budovy školy TERMOKAMEROU, ktorú nám bezplatne zapožičal THERMAL EXPERT. Ď*A*K*U*J*E*M*E

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

      Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

      Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2020.
      Pri vstupe do budovy žiak odovzdá
      - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
      - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


      Harmonogram 2.9.2020:

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku o 8:30 za sprievodu jedného zákonného zástupcu, kde bude nasledovať privítanie s krátkym programom. Následne sa žiaci aj s rodičom presunú do triedy, kde dostanú základné informácie. Vzhľadom na odporúčania MŠVVŠ SR sa hneď v tento deň budú realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok, o deti sa postarajú vychovávateľky ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

      Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich tried

     • PRIHLASOVANIE ŽIAKOV DO ŠKD

      Vážení rodičia,

      v prípade záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021 si do 30.8.2020 vyplňte elektronickú PRIHLÁŠKU Prihlášku vyplňte aj v prípade, že ste sa prihlasovali v mesiaci jún. Ďakujeme.
      Do ŠKD sa primárne prihlasujú žiaci 1. – 4. ročníka, ale sme otvorení aj k prihlasovaniu žiakov z vyšších ročníkov (5. – 6. ročník) 🙂

     • STRAVOVANIE v šk. roku 2020/2021

      Nielen jedlom je človek sýty, ale z kníh sa predsa len nenaje :)

      A práve preto rozbiehame nový školský rok dôležitými informáciami.

      1. OBEDY
      Zápis detí na obedy bude prebiehať v pracovné dni od stredy 26.8.2020 do piatka 28.8.2020 v čase od 7:00 do 10:00 a v stredu 2.9.2020 od 6:30 do 8:00.
      Je nutné, aby sa opätovne prihlásili deti od prvého až do deviateho ročníka.
      Prihlásenie na stravovanie prebieha prostredníctvom prihlášky, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať a odovzdať v kancelárii šk. jedálne p. Némethovej.
      Tlačivo prihlášky bude dostupné priamo v školskej jedálni, prípadne si ho stiahnete TU.
      Viac informácii nájdete na našej stránke. https://zsvazovova.edupage.org/text5/

    • OZNAM PRE PRVÁKOV
     • OZNAM PRE PRVÁKOV

      Milí rodičia, v prílohe nájdete zoznam pomôcok pre Vaše ratolesti.
      Prajeme Vám príjemný zvyšok leta a tešíme sa na stretnutie 2. septembra o 8:30.
      Podrobné informácie o začiatku školského roka a priebehu prvého septembrového týždňa Vám čoskoro sprostredkujeme🙂

      zoznam_prvaci.pdf

     • Oznam

      Stránkové dni (úradné hodiny) počas letných prázdnin:
      júl 2020 - streda 9,00 - 12,00 h
      august 2020 - pondelok 9,00 - 12,00 h

     • Biológia inak v 5. A

      V máji, keď sa nám piataci po pobyte v izolácii vrátili do školy, rozhodla som sa, že si učivo, ktoré sme preberali na online hodinách ukážeme v praxi.
      Večer pred plánovanou hodinou biológie som zašla na lúku za domom a nazbierala som rastlinky, o ktorých sme sa učili. Potom som zašla do našej záhrady a nazbierala som rôzne poľné plodiny. Pripravila som otázky a zadania. Na druhý deň ráno pred vyučovaním som v triede pripravila stoly s rastlinkami, kde na deti čakali rôzne otázky. Žiaci mali na papierikoch napísané indície, na základe ktorých mali určiť, o akú rastlinku ide a aké má využitie. Na začiatku dvojhodinovky z biológie boli deti rozdelené do skupiniek po štyroch a usadili sa k stolom, ktoré predstavovali stanovištia s rôznou tematikou. Po istom čase sa deti na stanovištiach striedali tak, že každá skupinka absolvovala všetko. Poľné plodiny ako napríklad mrkvu, petržlen zemi

     • Sad Janka Kráľa

      V jedno júnové doobedie sme sa s 5.A a 5.B vybrali na výlet do Sadu Janka Kráľa.
      Deti prišli do školy športovo oblečené a pripravené na peší výlet. Zo školy sme prešli po Obchodnej ulici smerom k Michalskej bráne, obdivovali sme krásne uličky Starého Mesta a napokon aj samotný Dunaj. Po Novom moste sme sa vydali cestičkou pre peších na druhú stranu rieky do sadu. Tam sa deti zložili, rozbalili si deky, vytiahli lopty a aktívne oddychovali. V parku sme videli aj veľkú rodinu veveričiek, ktorú deti pozorovali a snažili sa urobiť pár fotiek, čo sa im aj podarilo.
      Naspäť do školy sme sa vrátili po Starom moste s pekne vybudovanými vyhliadkami. Žiaci boli nadšení, lebo okrem pani učiteliek ich pochválili aj mobilné aplikácie – splnili denný limit v počte krokov 😀. Fotoalbum

     • Výlet na Bratislavský hrad

      Po trojmesačnom pobyte doma sa nám v júni uvoľnili opatrenia a my sme sa spolu s piatakmi vydali na výlet na hrad. K hradu sme vyšli uličkami Starého Mesta. Na hradnom kopci sme sa pokochali krásnym výhľadom na celé mesto a urobili si pár spoločných fotiek. Potom sme si šli pozrieť nádhernú záhradu a nakoniec sme sa zložili na trávnatej ploche pri hrade. Deti si zahrali ragby, zacvičili si gymnastiku, prípadne zahrali naháňačku. Krásne doobedie sme zakončili zmrzlinou v Starom Meste. Fotoalbum

     • Zbierka štupľov – ĎAKUJEME!

      Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky štupľov. Za školský rok 2019/2020 sme spoločne vyzbierali 7 vriec vrchnáčikov, a tak spoločne prispeli zdravotne znevýhodneným osobám a rodinám v hmotnej núdzi.
      Zbierku organizujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou HOREBPET –www.horebpet.sk

      Ako to funguje?

    • Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!
     • Ani Covid 19 nedokázal zastaviť našich šikovných chemikov!

      Ešte vo februári sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády v kategórií D, z ktorého postúpili traja najlepší na okresné kolo. Peter Plevák (8.A), Lara Gregorová (9.A) a Matej Michalec (9.B) sa tešili, ako si zmerajú sily s rovesníkmi z iných škôl, no vývin pandémie naznačoval, že žiadne okresné kolo nebude. Nakoniec sa však členovia Slovenskej komisie Chemickej olympiády koncom apríla rozhodli, že druhé kolo olympiády predsalen prebehne, ale distančnou formou. Trojica žiakov teda okrem prípravy na bežné online vyučovanie trávila ďalšie extra hodiny na „Zoome“ s pani učiteľkou chémie, aby na takýto špecifický zážitok boli pripravení čo najlepšie. 7. mája prišiel „Deň D“ kedy sa konalo okresné kolo CHO. Po pár dňoch netrpezlivého čakania prišla jasná správa. Všetci naši traja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi spomedzi 17 účastníkov z okresu BA I a vyslúžili si tak ďalší postup na k

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 19. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje