• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Urobme spolu všetko pre to, aby naše deti mohli zdravo a bezpečne športovať a tráviť voľný čas spolu na školskom dvore.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam

      Vážení rodičia, od 3.11.2020 sa bude podávať desiata.
      Všetci, ktorí dali prihlášku na desiatu sú týmto dňom prihlásení.
      1.stupeň už od 3.11.2020
      2.stupeň hneď pri nástupe do školy
      Platba za desiatu sa pripočítava k platbe obeda.
      Ak žiaka odhlasujete z obeda, nezabudnite odhlásiť aj desiatu.

      Némethová
      ved.šj.

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      Rozhodnutím ministra školstva sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch od 30.10. do 2.11. (piatok a pondelok) a od 6.11. do 9.11. (piatok a pondelok).

      Počas prázdnin nebude prebiehať prezenčná ani dištančná výučba.

      Vzhľadom k tomu, že počas najbližšieho víkendu prebehne celoplošné testovanie, je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť pri prvom nástupe do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ZŠ nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu.

    • Zber papiera - vyhodnotenie
     • Zber papiera - vyhodnotenie

      Vedeli ste, že na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera? Nám sa vďaka deťom a ich rodičom podarilo zachrániť stromov 40, čím sme, mimochodom, zabezpečili kyslík na jeden deň pre 20 ľudí :)

      Výsledky:

      Nazbierali sme 5 058 kg papiera.

      Najviac papiera odovzdali žiaci zo 4.A - 1 191 kg, najväčším zberačom sa stal Michal s 895 kg.

    • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok
     • Zber štupľov pokračuje aj tento školský rok

      Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Opäť s pomocou občianskeho združenia HorebPET.

      O HorebPET
      OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

      Cieľom HorebPET je
      ● dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
      ● ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou, stačí chcieť a vytrvať
      ● urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

     • OZNAM

      Vážení rodičia,

      Dovoľujeme si Vás informovať o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja v zámere vytvorenia Spojenej školy Vazovova.

      Na základe núdzového stavu, ktorý aktuálne platí na Slovensku, sme sa rozhodli odložiť spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka na obdobie, keď bude pandemická aj hospodárska situácia na Slovensku stabilizovaná.

     • Oznam

      Milí rodičia,
      Od 1.10.2020 platia na našej škole rovnaké hygienické opatrenia ako doteraz.
      Škola, ŠJ aj ŠKD fungujú v takmer identickom - nezmenenom režime.

      Nad rámec doterajšieho fungovania:
      - žiaci 1. aj 2. stupňa sa prezúvajú. Škola sa pre žiakov otvára už 7:30, aby sme zamedzili zvýšenému počtu žiakov v šatniach.

      - krúžková činnosť – budeme Vás informovať. Ešte stále prebiehajú rozhovory a diskusie s MŠVVŠ SR. Predbežne by sme krúžky spustili od pondelka 5.10.2020. V akom rozsahu Vám však zatiaľ povedať nevieme.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD.
      poverená riadením školy

     • Oznam

      Milí žiaci, milí rodičia,
      Zatiaľ sa ešte nenazbieral dostatočný počet žiakov potrebných na prevádzku desiatej, termín spustenia sa preto odkladá z 1.10.2020 na neurčito.Ak sa nazbiera dostatočný počet žiakov, ihneď Vás budeme informovať. Prihlásiť sa môžete vyplnením PRIHLÁŠKY. Za pochopenie vopred ďakujeme.
      Zuzana Némethová, vedúca ŠJ

     • Výsledky opakovaných volieb do Rady školy - rodičia

      Dňa 28.9.2020 sa uskutočnili opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Z celkového počtu 473 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb a prevzalo si hlasovacie lístky 43 voličov. Vzhľadom na to, že išlo o opakované voľby, nevyžadovala sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Z celkového počtu 43 vydaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 43 hlasovacích lístkov, z toho bolo 43 platných hlasovacích lístkov a 0 neplatných hlasovacích lístkov.

      Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia:

     • Oznam o opakovaní volieb do Rady školy

      Vzhľadom na znenie Vyhlášky 291/2004 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na základe sčítania počtu oprávnených voličov vo voľbách rodičov do Rady školy konaných v dňoch 22.9. - 24.9.2020 volebná komisia konštatuje, že sú voľby neplatné. Počet oprávnených voličov za rodičov ZŠ Vazovova je 473, volieb sa zúčastnilo 199 oprávnených voličov, čo nespĺňa podmienku účasti nadpolovičnej väčšiny. Účasť tried nájdete v tabuľke. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli.

    • Krátke oznamy
     • Krátke oznamy

      Milá žiačka, milý žiak,

      ponúkame Vám možnosť stravovať sa na našej škole nielen formou obeda, ale aj DESIATEJ.
      V prípade záujmu je potrebné vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju vedúcej jedálne p. Némethovej. Ak si prihlášku nemáte kde vytlačiť, niekoľko kusov nájdete práve v jedálni 🙂

      Tí z Vás, ktorí chodíte na obedy, cena desiatej je: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur
      Desiate plánujeme začať vydávať v mesiaci október.

      A pripomínam ešte jednu dôležitú vec: 11.9.2020 ste dostali do rúk VZDELÁVACÍ POUKAZ. Spolu s rodičmi si prosím vyberte zo ZOZNAMU KRÚŽKOV (max. 2), ktoré chcete navštevovať.

      Vybraný krúžok zapíš do pravého horného rohu alebo na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu CERUZKOU alebo sa prihláste cez EduPage. Vzdelávací poukaz musí podpísať zákonný zástupca.

      Najneskôr vo štvrtok 24.9.2020 odovzdaj vzdelávací poukaz pani učiteľke/pánovi učiteľovi.

    • POZVÁNKA
     • POZVÁNKA

      Vážení rodičia,

      dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie, na ktorom sa budeme rozprávať o spoločnom zámere Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) spojiť do jednej inštitúcie dve školy - Základnú školu Vazovova 4 s Gymnáziom Jána Papánka.

      Vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie so zástupcami mestskej časti (starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, vicestarostka Mgr. Martina Uličná, oddelenie školstva - Školský úrad Mgr. Veronika Redechová, vedúci oddelenia školstva JUDr. Michal Sygút), BSK (riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Mgr. Jana Zápalová) a Základnej školy Vazovova (riaditeľka školy PaeDr. Jana Štefková, PhD.) vo virtuálnom priestore.

     • Dôležitý oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 21.9.2020 pokračujeme v prezenčnej výuke na našej škole :)
      Všetci testovaní učitelia ako aj žiaci majú výsledky na ochorenie Covid-19 negatívne.

      Poďakovanie patrí Vám všetkým za zvládnutú situáciu, RÚVZ BA za promptnosť a usmernenia a najmä ďakujem rodičom pozitívne testovaného spolužiaka, že hneď ako sa v ich rodine objavili prvé ťažkosti, nepustili bezpríznakového syna do školy a tým zabránili šíreniu.

     • Rodičovské združenie

      Základná škola Vazovova 4 Bratislava, oznamuje, že rodičovské združenie sa uskutoční v pondelok 21.9.2020 o 17:00 pre I. stupeň a o 17:30 pre II. stupeň.
      Triedni učitelia zašlú zákonným zástupcom prostredníctvom EduPage a e-mailu informáciu, či združenie prebehne ONLINE formou alebo osobne vo vonkajšom areáli školy.

      V prípade ONLINE stretnutia - stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM a triedni učitelia Vám zašlú prístupové údaje k prihláseniu.


      Ak potrebujete konzultovať s iným ako triednym učiteľom, využite prosím písomnú formu, či už cez EduPage alebo e-mail.
      Vzhľadom k epidemiologickej situácii majú vstup do školy povolený výlučne žiaci a jej zamestnanci.

      PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 20. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje