• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Urobme spolu všetko pre to, aby naše deti mohli zdravo a bezpečne športovať a tráviť voľný čas spolu na školskom dvore.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Prerušenie distribúcie elektriny

      Vážení rodičia,

      na budúci týždeň je Západoslovenskou distribučnou, a.s. naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie, konkrétne v pondelok od 8:00 do 12.00, v stredu od 8:00 do 15:00 a vo štvrtok od 8:00 do 17:00.

      Z uvedeného dôvodu sa bude v stredu 24.3. a vo štvrtok 25.3.2021 vzdelávať výlučne dištančnou formou. Budova školy nebude v prevádzke!

     • Vyhodnotenie fotografickej súťaže

      Počas jarných prázdnin sme vyhlásili fotografickú súťaž "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari".
      Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, ktorí nám zaslali 32 fotografii. Počas uplynulého týždňa vyberalo tú najlepšiu 35 pedagogických zamestnancov.

      Víťazom súťaže sa Filip Ficek z 2.C. Gratulujeme :)
      Na pomyselnom druhom mieste sa umiestnila Petronela Sanigová z 1.B.
      Tretie miesto patrí Evke Gajdošovej zo 6.B.

     • OZNAM

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      budúci týždeň bude organizácia vyučovania na oboch stupňoch prebiehať rovnako ako v tomto týždni.

      V prípade, že chcete dieťa do školy prihlásiť alebo naopak z nej odhlásiť, kontaktujte nás na riaditel@zsvazovova.sk. Nezabudnite zároveň kontaktovať vedúcu školskej jedálne p. Némethovú - znemethova@zsvazovova.sk, pokiaľ si prosíte prihlásiť/odhlásiť obed.

    • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD
     • Predstavenie o prasiatku nielen pre deti z ŠKD

      Milé deti z ŠKD,
      určite sa pamätáte na nášho kamaráta bábkoherca Maťka, ktorý hrával pre vás predstavenia v ŠKD Kapitána Kotvičku, zábavné diskotéky...
      Keďže teraz nás ešte nemôže navštíviť v škole, posiela vám predstavenie o prasiatku, k vám domov.
      Maťko nás srdečne pozdravuje a teší sa kedy sa zabavíme pri spoločnom stretnutí v ŠKD.
      Vaše vychovávateľky Sveťka, Janka, Jožka, Irenka, Paťka, Boba, Darina, Katka, Daniela a vychovávateľ Alex vám želajú krásny zážitok 😃 LINK NA VIDEO

    • Pridaj sa k nám na FB a instagrame
     • Pridaj sa k nám na FB a instagrame

      Pridaj sa k nám a okrem oficiálnych informácie, ktoré nájdeš na našej stránke, sa staneš aj súčasťou online komunity. Tešíme sa na Teba!

      Facebook - novovytvorená stránka manažovaná vedením školy a pedagogickými zamestnancami.

      Instagram - pôvodne profil vytvorený žiakmi, koncom februára sa nám podarilo získať jeho správu do našich rúk a bude manažovaný p. učiteľkou Kubovčíkovou. S príspevkami do tohoto času sa škola a jej vedenie nemusí stotožňovať.

     • Organizácia vyučovania od 8.3.2021

      Máme za sebou úžasný týždeň. Niektorí prázdninový a niektorí z Vás školopovinný v jarnej škole. Veríme však, že všetci máme veľa príjemných zážitkov a najmä sme poriadne oddýchnutí :)

      Nezabudnite, ešte máte zopár dní na zapojenie sa do fotografickej súťaže "Najlepšia prázdninová fotografia s nádychom jari". Svoje výtvory môžete posielať do 8.3.2021 na e-mail: zsvazovova@gmail.com. Víťaz získa poukážku do kníhkupectva Martinus v hodnote 15 Eur.

     • Tento týždeň to u nás žije jarnou školou

      Vzdelávame sa hrou a bádaním :) Vyrábame zlato a striebro, spoznávame ľudské telo, opakujeme si učivo, kreslíme, maľujeme, naháňame sa, sme kreatívni a najmä SPOLU.

      Ďakujem úžasným pani učiteľkám Slávke Saladiovej, Julke Matejíčkovej, Kristínke Urdovej, Ľubke Schützovej, Evke Kukumbergovej, Daške Lazarovej, Katke Rodziňákovej a Broni Polákovej, že sa rozhodli svoj voľný čas venovať deťom.

    • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA
     • Jarné prázdniny a JARNÁ ŠKOLA

      Milí žiaci, milí rodičia,

      od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 nás čaká zaslúžený oddych v podobe jarných prázdnin.
      Niektorí z Vás sa v tomto týždni zúčastnia dobrovoľnej JARNEJ ŠKOLY, počas ktorej sa budú učiť hrou, športovať a veríme, že aj zbierať vitamín D (nielen) na školskom dvore.

      Žiaci, ktorí sa na jarnú školu prihlásili, dostali bližšie informácie prostredníctvom EduPage.
      Tešíme sa na spoločné zážitky, ktoré Vám všetkým priblížime prostredníctvom fotodokumentácie.

     • Organizácia vyučovania od 22.2.2021

      1. stupeň sa učí prezenčne. Keďže je opätovne nutné, aby dieťa pri nástupe odovzdalo čestné vyhlásenie + výsledok negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, prosím, nezabudnite sa dať otestovať. Vyhlásenie môžete podať cez EduPage alebo priniesť vytlačené v pondelok ráno. Triedni učitelia budú prehlásenia dôsledne kontrolovať.
      Prosíme Vás zároveň o sledovanie EduPage, v prípade pozitivity u niektorého z našich zamestnancov môže dôjsť k uzavretiu triedy, príp. školy. Veríme, že sa tak nestane.

    • Jarná škola
     • Jarná škola

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      s hrdosťou Vám oznamujem, že počas jarných prázdnin, ktoré budú v termíne od 1.3. do 5.3.2021, sú naši zamestnanci pripravení a odhodlaní zrealizovať JARNÚ ŠKOLU.

      Zámerom jarnej školy je poskytnúť žiakom možnosť nadobudnúť, prípadne upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas dištančného vzdelávania.

      Do tejto školy sa môžu prihlásiť žiaci všetkých ročníkov 1.-9. triedy.
      Pre žiakov 1. stupňa je účasť podmienená negatívnym testom jedného ZZ nie starším ako 7 dní.
      Pre žiakov 2. stupňa platí, že ich účasť na jarnej škole je podmienený negatívnym testom žiaka a jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

      Jarná škola bude od pondelka 1.3.2021 do piatku 5.3.2021 v čase od 7:30 do 15:00, žiakom bude zabezpečený obed.

     • 40 monitorov pre ZŠ Vazovova

      Spoločnosť Swiss Re Managment AG, organizačná zložka TwinCity B na nás myslela a obdarovala nás 20x22" Lenovo Monitor a 20x29" Lenovo Monitor, vďaka ktorým sme obnovili náš "monitorový park" v počítačových učebniach. Za dar patrí vďaka aj zamestnancovi spoločnosti, Ing. Branislavovi Povodovi. Aj vďaka novým monitorom vieme teraz zabezpečiť výučbu ANJ s obrazom aj zvukom.

    • Oznam
     • Oznam

      V mene Rady školy ZŠ Vazovova 4, by sme Vás chceli informovať, že do funkcie riaditeľky školy bola na obdobie 5 rokov, dňa 2.februára 2021, vymenovaná PaedDr. JANA ŠTEFKOVÁ, PhD.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa síl.

      Rada školy ZŠ Vazovova 4

     • Organizácia vyučovania od 8.2.2021 - pokračujeme dištančne

      Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania. Aj naďalej budú mať možnosť dobrovoľnej TSV - udalosť bude nahodená v EduPage, prihlasovacie údaje do ZOOM zostávajú nezmenené.

      Žiaci 1. stupňa sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa budú vzdelávať aj naďalej dištančne.

      ŠKD bude v prevádzke od 7:00 do 17:00 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, príp. rodičov, ktorým ich pracovná náplň neumožňuje vykonávať prácu z domu. Do ŠKD môžu nastúpiť deti 1. - 4. ročníka. Pri nástupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage.

     • Mesiac január

      Prázdne triedy, chodby a ticho ako počas prázdnin. Aj takto by sa dala opísať atmosféra na väčšine slovenských škôl. U nás však bola o niečo veselšia :). Otvorili sme ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, respektíve pre tých, ktorým povaha práce nedovoľovala pracovať z domu. Doobeda povinná online výučba, poobede relax v herni a oddych vonku.

    • Prvý polrok za nami
     • Prvý polrok za nami

      Milí žiaci,

      Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do druhého polroka šk. roka 2020/2021. Svoje polročné hodnotenie ste obdržali prvýkrát netradične a dostali ho elektronicky – cez EduPage.

      Bolo pekným zvykom prostredníctvom rozhlasu slávnostne ukončiť prvý polrok a pochváliť Vás za prácu a prospech. A tak mi dovoľte namiesto rozhlasu, pochváliť Vás TU.

     • Organizácia vyučovania od 1.2.2021

      Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
      Aj naďalej bude v prevádzke ŠKD a ŠJ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. ŠKD je k dispozícii od 7:00 do 17:00.

      1. stupeň

      ŠKD online Šikovníček bude vysielať každý deň od pondelka do štvrtka od 13:30 do 15:00 s 10-minútovou prestávkou (14:10 – 14:20). V danom čase sa môžu prihlásiť žiaci všetkých ročníkov. Je to čas vyhradený na tvorenie, kreslenie, spievanie i rozprávanie. Rodičia si môžu zatiaľ oddýchnuť, vypiť kávičku, či vybaviť to, čo doobeda nestihli :)
      Pani vychovávateľky Janka Jurášová a Jožka Lehoczká sú tu pre Vás.
      Prihlasovacie údaje do ZOOM zostávajú rovnaké.

     • Organizácia vyučovania od 25.1.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      aj naďalej pokračuje dištančná výučba pre všetkých žiakov školy.

      V prevádzke zostáva ŠKD ako aj ŠJ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Ako novinku pripravujeme popoluňajší online ŠKD Šikovníček pod taktovkou vychovávateľky Jožky Lehoczkej a Janky Jurášovej. Sledujte svoj EduPage :)

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 19. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje