• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Urobme spolu všetko pre to, aby naše deti mohli zdravo a bezpečne športovať a tráviť voľný čas spolu na školskom dvore.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      od pondelka 20.9.2021 sa žiaci I. stupňa po príchode do školy prezúvajú.
      Žiaci II. stuňa sa prezúvajú od stredy 22.9.2021.

      Zároveň sa od 20.9.2021 okresy Bratislava I - V preklápajú do oranžovej farby COVID Automatu.

      Výučba prebieha aj naďalej prezenčnou formou. Žiak a zamestnanec má prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

     • Kde je vôľa, tam je cesta

      Dni riadteľského voľna i voľný deň 15.9.2021 sme strávili aktívne - v škole pri zariaďovaní nových PC učební, stolárskymi prácami, prípravou materiálov na plavecký výcvik, online vzdelávaním, či nahadzovaním obľúbených septembrových štatistických výkazov.

      Rodičia a žiaci zo 6.A s triednym učiteľom Mgr. Róbertom Dadykinom strávili stredu 15.9.2021 aktívne. Špekačky, hry, guláš, torta, outdoorscrabble, futbal, bedminton, volejbal, vybíjaná, jednoducho NÁDHERNÝ DEŇ SPOLU so žiakmi i rodičmi 🥰

     • Potvrdenia a vyhlásenia online

      Vážení rodičia,

      prispejme k ochrane životného prostredia a netlačme zbytočne dokumenty. Mnoho dokumentov sa dá vybaviť pár klikmi na EduPage.

      Potrebujete potvrdenie o návšteve školy (na preukaz na vlaky, autobusy, MHD, na rodinné prídavky a pod.)? Nemusíte chodiť do školy. Potvrdenie si ľahko vygenerujete sami z pohodlia domova prostredníctvom Edupage - NÁVOD TU<<<

     • Riaditeľské voľno v dňoch 13. a 14. septembra 2021

      Vážení rodičia,

      v zmysle odporúčania MŠVVŠ SR a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava udeľuje riaditeľka školy v dňoch 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok), z dôvodu výrazných dopravných obmedzení pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľské voľno, tzn. nebude prebiehať výchovno-vzdelávací proces.

     • Prvé rodičovské združenie

      Milí rodičia, prosím vyčleňte si na nás čas na prvé rodičovské združenie.

      - 1. ročník - tak ako sme avizovali, vo štvrtok 2.9.2021 po uvítaní prváčikov priamo v triedach
      - 2. - 9. ročník - v pondelok 6.9.2021 o 17:00. Forma stretnutia - online/osobne bude oznámená triednym učiteľom prostredníctvom EduPage

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

      Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

      Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2021.
      Žiak, zákonný zástupca, zamestnanec vstupuje do budovy s rúškom, pri vstupe si vydezinfikuje ruky.

      Harmonogram výučby 2.9.2021:

      Žiaci 1. ročníka ZŠ sa za sprievodu jedného zákonného zástupcu stretnú 8:30 vo svojej triede, kde dostanú základné informácie. Po krátkom uvítaní sa budú následne realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok. O deti sa postarajú vychovávatelia ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

     • Začíname: Školský klub detí

      Milí rodičia,

      v mesiaci jún prebehlo predbežné zisťovanie záujmu o ŠKD.
      V prostredí EduPage budete vyzvaní o definitívne potvrdenie záujmu a prihlásenie dieťaťa do ŠKD pre nadchádzajúci školský rok.

      Na základe počtu prihlásených detí, vytvoríme oddelenia ŠKD. Je možné, že v jednom oddelení sa budú miešať žiaci z maximálne dvoch tried - pôjde však o homogénnu skupinu, vytvorenú od začiatku školského roka, tak, aby sme vedeli dohľadať v prípade potreby úzke kontakty.

     • Začíname: Prihlasovanie

      Vážení rodiačia,

      v prostredí EduPage prebieha prihlasovanie:
      - Možnosť testovania kloktacími PCR testami - dobrovoľné jednorazové testovanie na začiatku školského roka
      - Záujem o domáce antigénové samotesty
      Prosíme o vyjadrenie, či súhlasné alebo nesúhlasné do 25.8. do 22:00!

      Ďakujeme.

     • Začíname: Stravovanie v ŠJ

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na stravovanie v školskej jedálni sa môžete prihlásiť elektronicky do 30.8.2021 - PRIHLÁŠKA
      alebo odovzdaním papierovej prihlášky vo štvrtok 2.9.2021 do 8:30 do rúk vedúcej ŠJ - Papierová prihláška

      Prihlásiť sa môžete na obed alebo obed + desiata (len na desiatu sa prihlásiť nedá).
      Obed a desiata sa vydáva na základe čipu. Stratu čipu treba čo najskôr nahlásiť na tel.č. 02/52 49 14 68 u vedúcej ŠJ p. Némethovej, aby nedošlo k jeho zneužitiu. Prváci dostanú čip v prvý školský deň.

    • POZOR - úradné hodiny
     • POZOR - úradné hodiny

      Počas leta bude na našej škole rušno. Budeme dostavovať 3 triedy tak, aby sme zmestili všetkých žiakov chtivých po vedomostiach. Škola dostane nové vchodové dvere a okrem tried je naplánovaný aj vznik multisenzorickej miestnosti. Nový šat čaká aj náš bežecký ovál v areáli školy. O všetkom Vás budeme priebežne prosredníctvom fotografií informovať.

     • OZNAM

      Školská jedáleň
      Vážení rodičia, preplatky za stravu nad 25 Eur budú vrátené na Vaše čísla účtov v priebehu mesiaca júl a august 2021. Prosím rodičov, ktorých dieťa už nebude navštevovať našu školu, aby ma informovali mailom - znemethova@zsvazovova.sk alebo telefonicky 02 52 491 468. Ďakujem. Némethová, vedúca ŠJ

     • Zbohom škola, vitaj leto :)

      Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

      máme za sebou ťažký rok a ja som na nás všetkých nesmiene hrdá. Chcem sa Vám poďakovať za to, že sme toto náročné obdobie, na ktoré nebol nik pripravený, spoločne zvládli. Všetci máte môj obdiv za to, ako dobre ste sa popasovali s dištančným vzdelávaním, novými technológiami, ale aj so stratou osobných stretnutí a izoláciou.

     • Imatrikulácia prváčikov

      Keď sa naši prváci v škole osmelili, keď sa naučili písať a čítať, vtedy prišiel čas, aby sme ich v škole slávnostne privítali a do dlhých školských liet uviedli.

      V utorok – 22.6.2021 sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov, kde naši žiaci zložili školský sľub a pod vedením pani riaditeľky Janky Štefkovej boli pasovaní za školákov. Šikovný prvák Teuško Alexik z 1.A všetkým zaspieval krásnu goralskú pieseň. Po zložení sľubu si žiaci vybrali darčeky a strávili krásny zábavný deň.

     • Organizácia vyučovania od 23.6.2021

      Koniec školského roka je za dverami. Známky sú uzatvorené, čakajú nás ešte didaktické hry a účelové cvičenie, odovzdávanie kníh, čistenie lavíc a najmä odovzdávanie vysvedčení :)

      Hamonogram platný od stredy 23.8.2021
      - I. stupeň je v škole 4 vyučovacie hodiny, tzn. do 11:40
      - II. stupeň je v škole 5 vyučovaích hodín, tzn. do 12:35

     • Nová predzáhradka

      Začiatkom školského roka sme sa zapojili do unikátneho a jedinečného programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu" a získali finančnú podporu vo výške 2 500 Eur.

      S hrdosťou Vám predstavujeme našu novú PREDZÁHRADKU pred vstupom do školy.

      V predzáhradke si môžete oddýchnuť alebo si skrátiť čakanie na Vaše ratolesti.

     • Ďakujeme za priazeň

      Mesiac máj sa niesol v duchu obdarovaní 🎁

      Pohoda na gauči v ŠKD a príjemné čakanie na pani riaditeľku :)
      Vďaka Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. si užívame pohodlie na čalúnenej sedacej súprave Madrid 3+2+1. Obrovské poďakovanie patrí úánovi Ivanovi Drobnému, ktorý celé darovanie zrealizoval a zabezpečil aj dovoz. ***ĎAKUJEME***

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 20. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje