• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Urobme spolu všetko pre to, aby naše deti mohli zdravo a bezpečne športovať a tráviť voľný čas spolu na školskom dvore.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Rodičovské združenie

      KONZULTAČNÉ - - - ONLINE - - - 13.12.2021 - 17.12.2021

      Prosíme zákonných zástupcov, aby prostredníctvom EduPage kontaktovali vyučujúcich, s ktorými potrebujú prediskutovať prospech dieťaťa.

      Konkrétny vyučujúci poskytne online konzultáciu cez ZOOM v priebehu týždňa od 13.12.2021 do 17.12.2021. Presný termín a čas bude stanovený po dohode s vyučujúcim.

     • Platby za ŠKD

      Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste platby za ŠKD za obdobie september - december uhradili najneskôr do 10. 12. 2021.
      Skontrolujte si, prosím, či máte platby v poriadku. Ak to tak nie je, prosím, uhraďte ich.

      Platbu za január, prosím, uhrádzajte až v januári 2022.
      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pokojné dni.

     • Vianočný les 2021

      Vianočný les je už tradičnou súčasťou Bratislavských Vianoc a aj tých našich 🎄.

      Tento rok sa do projektu zapojilo rekordné množstvo bratislavských materských, základných a umeleckých škôl. Jeden zo stromčekov je "náš" a bude vyzdobený 78 anjelikmi. Presne toľko anjelov pracuje na našej škole :)

      Za najkrajšie vyzdobený stromček (ten "náš"), budú môcť návštevníci hlasovať na Facebooku BKIS.

     • Oznam - povinnosť nosenia rúšok

      V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od štvrtka 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO vo všetkých priestoroch školy.

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. ĎAKUJEME.

     • Čiastočné pozastavenie krúžkovej činnosti

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom k rozšíreniu vírusového ochorenia - ovčie kiahne ako aj karantnénnym opatreniam z dôvodu Covid-19, pozastavujeme dnešným dňom realizáciu školských športových krúžkov pre žiakov 1. stupňa - tzn. florbal, stolný tenis, pohybové hry.

      Ostatné krúžky budú prebiehať za zvýšených hygienických opatrení. Zároveň prebiehajú aj krúžky, ktoré sú realizované inými subjektmi na pôde našej školy.

     • Dištančné vyučovanie

      Milí rodičia, milí žiaci,

      žiaľ, ochorenie Covid-19 sa začína týkať aj našej školy. Z dôvodu pozitívne testovaných žiakov i zamestnancov školy, sa žiaci tried:

      • 4.A, 5.B, 7.A vzdelávajú dištančne do piatku 12.11.2021. Do školy nastúpia v pondelok 15.11.2021;
      • 5.A, 6.A, 6.B vzdelávajú dištančne do
     • Škola hľadá svoje logo

      Vyhlasujeme súťaž o vytvorenie návrhu loga našej školy. Všetci výtvarne zdatní, šikovní a kreatívni môžu do 21.11.2021 vytvoriť návrh, ktorý by čo najlepšie vystihoval našu školu. Grafické návrhy môžu byť v papierovej aj elektronickej podobe.

      Návrh v elektronickej podobe pošlite na zsvazovova@gmail.com, návrh v papierovej podobe prineste na sekretariát riaditeľky školy.

     • Workshop Neviditeľné stromy

      Aj v tomto školskom roku sa zapájame do unikátneho projektu hlavného mesta SR - Deti pre Bratislavu.
      Tentokrát s projektom "Neviditeľné stromy", vďaka ktorému priložíme ruku k dielu a zveľadíme školský dvor.

      Začali sme WORKSHOPom "NEVIDITEĽNÉ STROMY" 🌳🌲🍃
      Workshopu sa zúčastnil tvorivý tím 6.B triedy v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica – lektorom bol pán Ing. František Cimerman. Žiaci si vyskúšali rôzne environmentálne aktivity v triede, ale aj na školskom dvore. • Selfie beh - odfoť sa s ... • Nájdi svoj strom - so šatkou na očiach • Dočiahni od stromu po strom v skupine • Meranie obvodu rukami, stopami, metrom • Tvorba geometrických útvarov z paličiek • Matematické hádanky z paličiek • Druhové určenie jednotlivých drevín

     • Ovčie kiahne

      V našej základnej škole sa na prvom i druhom stupni vyskytli Varicella zoster alebo ovčie kiahne.

      Ide o vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša vzduchom. Ich inkubačná doba je dva týždne. Veľmi rýchlo sa prenášajú najmä vo väčších kolektívoch.

      Prosíme Vás o dôkladnejšie pozorovanie detí. Ak vaše dieťa ochorie, nahláste túto skutočnosť triednemu učiteľovi.

     • Vzdelávame sa moderne

      Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom digitalizácie a rozvoj zručnosti žiakov prostredníctvom používania IKT (nielen) vo vyučovacom procese, je jedným z hlavných koncepčných zámerov našej školy.

      Aj preto sa nesmierne tešíme a ďakujeme Magistrátu hlavného mesta Bratislava za príspevok pre občianske združenie ZRPŠ Vazovova 4 na realizáciu projektu s názvom „Vzdelávame sa moderne aj vo výchove mimo vyučovania“ Vďaka projektu sme pre deti navštevujúce školský klub detí zakúpili tablety, ktoré využijú na zábavné, ale i vzdelávacie hry, čo zaručí netradičný výchovno-vzdelávací proces.

     • Jesenné prázdniny

      S potešením oznamujeme, že od 28.10.2021 (štvrtok) do 1.11.2021 (pondelok) sú prázdniny.

      Vyučovanie v škole začne 2.11.2021 (utorok). Upozorňujeme rodičov, že pri návrate dieťaťa do školy po prázdninách je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom Edupage.

      Príjemný oddych prajeme :)

     • Projekt Krokus

      Rozširujeme svoje vedomosti o holokauste a zapájame sa do projektu Krokus SNM - Múzeum židovskej kultúry. Začíname sadením krokusových cibuliek a už teraz sa tešíme na ich kvitnutie v našej predzáhradke. Cibuľky kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január).

      Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli (nielen) deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Takto symbolicky si chceme uctiť približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu.

     • Spolu múdrejší 2

      Nesmierne sa tešíme, že sme získali finančné prostriedky na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

      Koordinátorom projektu za školu je: PhDr. Jana Koláčková, PhD. - jkolackova@zsvazovova.sk, na ktorú môžete smerovať všetky svoje otázky.

      Veríme, že vďaka prostriedkom sa nám podarí zlepšiť vedomostí a zručností žiakov a dobehnúť zameškané z dištančnej výučby. Žiakov, ktorí sa do projektu prihlásili, budú kontaktovať vyučujúci/doučovatelia.

     • Oznam zo školskej jedálne

      Milí rodičia,

      na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré mesto, bolo schválené zníženie príspevku na réžiu v ŠJ, konkrétne na 0,60 € na deň od 1. októbra 2021.

      Vedúca jedálne vystaví predpisy v priebehu týdňa a prostredníctvom triednych učiteľov ich rozdá deťom. Prosíme o ich úhradu najneskôr do 8.10.2021.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 19. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4 81107 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje