Navigácia

Súťaže

2017/2018

Literárny Kežmarok

25. 06. 2018           
2. kategória ZŠ - próza    
čestné uznanie    Constance Chovancová

Školské majstrovstvá Slovenska Kalokagatia 2018 olympiáda detí a mládeže

20. 06. 2018          
prehadzovaná najmladší žiaci
  
2. miesto    Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Tereza Čačová, Richard Trnovec, Ella Kordošová, Teo Petróczy

Športom za duševné zdravie detí - finále

20. 06. 2018            
minihádzaná
    
2. miesto    Michal Hlobil, Matúš Očkaik, Peter Plevák, Stela Drgonová, Daniel Šablatúra, Filip Janík, Filip Tóth

Vyhodnotenie Staromestskej ligy Futbal 2017/2018

13. 06. 2018            
kategória žiaci 5. - 7. ročníka    3. miesto    

Športom za duševné zdravie detí 

13. 06. 2018           
minihádzaná
3. miesto   Michal Hlobil, Matúš Očkaik, Peter Plevák, Stela Drgonová, Daniel Šablatúra, Filip Janík, Filip Tóth

Florbalová liga 

08. 06. 2018         
kategória mladší žiaci    2. miesto

Vyhodnotenie Staromestskej ligy Florbal 2017/2018

31. 05. 2018            
kategória mladší žiaci    1. miesto    
kategória starší žiaci     3. miesto    

KK v prehadzovanej

30. 05. 2018        
kategória najmladší žiaci    1. miesto    Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Tereza Čačová, Richard Trnovec, Terezka Gáliková, Teo Petróczy

KK v basketbale

30. 05. 2018       
kategória žiačky  
4. miesto    Natália Barnová, Klaudia Branecká, Simona Jančušková, Stella Jurištová, Soňa Šipulová, Kristína Trenčianska, Terézia Wilsch

OK v atletike

29. 05. 2018            
družstvá žiaci    3. miesto    
60 m                  2. miesto    Sebastián Plučinský
skok do diaľky   2. miesto    Jakub Samuel Salamon
                          3. miesto    Samuel Chalachan
vrh guľou           2. miesto    Samuel Benko
skok do výšky     3. miesto    Samuel Chalachan
štafeta 4 x 60 m  3. miesto    
družstvá žiačky  4. miesto    
skok do diaľky    4. miesto    Karolína Sekuciová
hod kriketovou loptičkou    2. miesto    Stela Jurištová
                                           3. miesto    Klaudia Branecká
štafeta 4 x 60 m  4. miesto    

Spoznajme Európu

25. 05. 2018            
2. miesto Laura Ďatko, Rebeka Janáčová, Mojmír Šeliga

KK vo vybíjanej  

24. 05. 2018          
kategória žiačky

6. miesto    Michaela Belohorcová, Johana Bocková, Ella Viktória Jeck, Lara Gregorová, Lucia Chrenková, Simona Jančušková, Simona Jančušková, Vanesa Račková, Stella Sporinová, Lucia Škoricová, Alexandra Timková, Klaudia Večerová, Terézia Wilsch

KK O pohár predsedu BSK v orientačnom behu 

23. 05. 2018       

Futbal cup

21. 05. 2018           
Karim Abdelaoui, Robert Časnocha, Oliver Lednár, Matej Matyska, Samuel Molnár, Samuel Múčka

KK Školský pohár vo futbale

21. 05. 2018            
5. miesto Lucas Curko, Matúš Fontány, Filip Janík, Samuel Kováčik, Martin Makýš, Peter Nikolaj, Samuel Osvald, Peter Plevák, Samuel Štefanovič, Filip Tóth

OK vo vybíjanej

10. 05. 2018
kategória žiačky

1. miesto    Michaela Belohorcová, Johana Bocková, Ella Viktória Jeck, Lara Gregorová, Lucia Chrenková, Simona Jančušková, Simona Jančušková, Vanesa Račková, Stella Sporinová, Lucia Škoricová, Alexandra Timková, Klaudia Večerová, Terézia Wilsch

KK McDonald's cup

09. 05. 2018
5. miesto    Lucas Curko, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Hana Šándorová, Alexander Križan, Oliver Kulcsár, Martin Makýš, Michal Pintek, Richard Trnovec, Peter Turza

Komparo

04. 05. 2018

RK v prehadzovanej

26. 04. 2018
najmladší žiaci

1. miesto    Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Maxim Ján Ure, Viktor Krížik, Teo Petróczy, Richard Trnovec

Školský pohár vo futbale

24. 04. 2018
žiaci 5. - 7. ročníka

1. miesto    Peter Nikolaj, Samuel Štefanovič, Filip Tóth, Samuel Kováčik, Matúš Fontány, Samuel Osvald, Peter Plevák, Filip Janík

ŠMO o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu

20. 04. 2018
kategória žiačky Z
Š
3. miesto    Barbora Mydlárová

OK vo volejbale

19. 04. 2018
kategória žiaci

4. miesto    Alan Benedek, Samuel Benko, Robert Časnocha, Samuel Hbáček, Samuel Chalachan,Filip Macko, Matej Matyska, Samuel Molnár

OK vo volejbale

17. 04. 2018
kategória žiačky

2. miesto    Klaudia Branecká, Stela Jurištová, Hana Šatanková, Soňa Šipulová, Kristína Trenčianska

OK Matematická olympiáda

17. 04. 2018
kategória Z6 

8. - 12. miesto    Volodimír Kashtanov

McDonald's cup

16. 04. 2018
finále    
1. miesto 
  Lucas Curko, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Ella Kordošová, Alexander Križan, Oliver Kulcsár, Martin Makýš, Michal Pintek, Richard Trnovec, Peter Turza, Hana Šándorová

Literárny Kežmarok

11. 04. 2018            
víťazky ŠK
    
zaslanie prác    Lenka Nemsilová, Constance Chovancová

OK vo florbale - finále

11. 04. 2018            
kategória žiaci 
   
5. miesto    Michal Adamčík, Timotej Braniša, Samuel Hybáček, Oliver Lednár, Matúš Očkaik, Jakub Samuel Salamon

Športom za duševné zdravie detí 

11. 04. 2018         
minihádzaná

5. miesto    Maxim Ján Ure, Viktor Krížik, Anton Kadlec, Richard Trnovec, Michael Pintek, Adam Kusala, Richard Machata, Martin Makýš

KK: Bavme deti športom

06. 04. 2018       
5. miesto    Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Ella Kordošová, Anton Kadlec, Alexander Križan, Sebastian Oliver Stračina

OK vo florbale

06. 04. 2018       
kategória žiačky

3. miesto    Johana Bocková, Klaudia Branecká, Simona Macková, Vanessa Ozábalová, Vanesa Račková, Terézia Wilsch, Stela Drgoňová, Sára Frištacká, Kristína Trenčianska, Natália Barnová, Lucia Chrenková

OK Hviezdoslavov Kubín

27. 03. 2018           
I. kategória - prednes poézie    3. miesto    Agáta Cisárová
I. kategória - prednes prózy    3. miesto    Ester Šebíková

McDonald's cup

27. 03. 2018            
žiaci 1. stupňa

1. miesto    Anton Kadlec, Michal Pinter, Richard Trnovec, Lucas Curko, Peter Turza, Oliver Kulcsár, Martin Makýš, Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Alexander Križan

ŠK Slávik Slovenska 2018

26. 03. 2018         
1. kategória

1. miesto    Ellen Schöneckerová
2. miesto    Nelly Maurerová
3. miesto    Viktória Zábranská

2. kategória    
1. miesto    Filip Paučo
2. miesto    Lilly Elizabeth Nicholson
3. miesto    Karolína Bocková

OK vo florbale

23. 03. 2018            
kategória žiaci
    
1. miesto    Michal Adamčík, Alan Benedek, Timotej Braniša, Samuel Hybáček, Viktor Krížik, Oliver Lednár, Matej Matyska, Matúš Očkaik, Jakub Samuel Salamon

DK Biblická olympiáda

22. 03. 2018           

Testovanie 9 - 2018 

21. 03. 2018    

OK v prehadzovanej

20. 03. 2018    
najmladší žiaci     
1. miesto    Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Tereza Čačová, Richard Trnovec, Patrik Šurda, Terezka Gáliková, Dominik Homola
2. miesto    Teo Petróczy, Ella Kordošová, Adam Kusala, Lucas Curko, Lilly Elizabeth Nicholson, Martin Makýš

Matematický klokan  

19. 03. 2018 
V celoslovenskej súťaži Matematický klokan boli najúspešnejší žiaci:
 Klokanko 1  
1.- 569. miesto  Filip Lukáč
1. - 569. miesto Simona Tománková
698. - 1248. miesto Anna Bucherová
 
Klokanko 2 
1. - 60. miesto       Ester Kubinová
324. - 417. miesto  Jakub Färber
324. - 417. miesto  Ema Števková   
   
Klokanko 3
58. - 79. miesto    Elena Gallovičová
80. - 125. miesto  Sofia Veselská
656. - 703. miesto Filip Križanský
 
Klokanko 4    
440. - 473. miesto  Dominik Hitka
993. - 1140. miesto Michal Bella
 
Školák 5  
383. - 462. miesto Eva Makýšová
463. - 516. miesto Filip Žitňan
            
Benjamín 8
115. - 132. miesto Denis Bartko
288. - 334. miesto Lujza Stankovičová
      
Kadet 9  
118. - 133. miesto Martin Šlesarik
295. - 321. miesto Timotej Samuel Volent
295. - 321. miesto Timoj Braniša  

Bavme deti športom

14. 03. 2018            
3. miesto    Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Ella Kordošová, Ellen Schöneckerová, Anton Kadlec, Teo Petróczy, Alexander Križan, Sebastian Oliver Stračina

OK Pytagoriáda

14. 03. 2018        
kategória P8  
20. miesto    Denis Bartko
32. miesto    Alexander Kováč

OK Pytagoriáda

13. 03. 2018           
kategória P3
13. miesto    Sofia Veselská

kategória P4
4. miesto    Michal Bella
8. miesto    Martin Baán
15. miesto    Filip Paučo
24. miesto    Ivan Rastislav Július Haverlík

kategória P5
3. miesto    Filip Žitňan
9. miesto    Andrej Gábriš
21. miesto    Kristína Kačmárová
25. miesto    Matúš Očkaik
41. miesto    Júlia Švecová

ŠK Hviezdoslavov Kubín

02. 03. 2018
II. kategória - poézia    

1. miesto    Júlia Švecová
2. miesto    Stela Drgonová
3. miesto    Kristína Kačmárová

II. kategória - próza
1. miesto    Eva Makýšová
2. miesto    Magdaléna Pigošová
3. miesto    Ela Sabolová

III. kategória - poézia
1. miesto    Karolína Sekuciová
2. miesto    Tomáš Daniel Plecháč
3. miesto    Constance Chovancová

III. kategória - próza
1. miesto    Soňa Šipulová
2. miesto    Jakub Samuel Salamon
3. miesto    Barbora Mydlárová

ŠK Hviezdoslavov Kubín

28. 02. 2018           
I. kategória - poézia

1. miesto    Ester Šebíková
2. miesto    Ema Števková
3. miesto    Tereza Čačová

I. kategória - poézia
1. miesto    Agáta Cisárová
2. miesto    Karolína Ukropcová
3. miesto    Lea Izáková

žiaci 1. ročníka
1. miesto    Matúš Hlobil
2. miesto    Tereza Dopjerová
3. miesto    Karolína Flesárová

Športom za duševné zdravie detí

28. 02. 2018           
minihádzaná 1. - 4. ročník
    5. miesto    Viktor Krížik, Maxim Jan Ure, Richard Trnovec, Teo Petróczy, Anton Kadlec, Michael Pintek, Dominik Homola, Richard Machata

KK v bedmintone

27. 02. 2018  

OK Dejepisná olympiáda

15. 02. 2018          
kategória D    6. miesto    Margaryta Inshakova
kategória F    11. miesto    Filip Tóth

Športom za duševné zdravie detí

14. 02. 2018             
minihádzaná 5. - 6. ročník

2. miesto    "Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Samuel Štefanovič, Stela Drgonová, Filip Janík, Filip Tóth, Peter Plevák, Daniel Šablatúra"

OK Geografická olympiáda

06. 02. 2018            
kategória G
5. miesto    Andrej Gábriš
11. miesto    Miriam Hajdučková
16. miesto    Kristína Kačmárová

OK Matematická olympiáda

24. 01. 2018
kategória Z5

3. - 8. miesto    Laura Francis An Waterloos
3. - 8. miesto    Filip Žitňan
3. - 8. miesto    Magdaléna Pigošová
9. miesto    Andrej Gábriš
10. - 17. miesto    Júlia Švecová
10. - 17. miesto    Miriam Hajdučková

OK v prehadzovanej

23. 01. 2018
kategória najmladší žiaci

1. miesto    Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Tereza Čačová, Patrik Šurda, Terezka Gáliková, Richard Trnovec
2. miesto    Teo Petróczy,Lilly Elizabeth Nicholson, Dominik Homola, Ella Kordošová, Adam Kusala, Lucas Curko, Martin Makýš

OK Olympiáda v nemeckom jazyku

18. 01. 2018

OK Šaliansky Maťko

16. 01. 2018

OK Olympiáda v anglickom jazyku

16. 01. 2018  

ŠK Geografická olympiáda

11. 01. 2018        
kategória G

1. miesto    Andrej Gábriš
2. miesto    Kristína Kačmárová
3. miesto    Miriam Hajdučková

kategória F
1. miesto    Filip Tóth

ŠK Pytagoriáda

14. 12. 2017
kategória P6    

1. miesto    Filip Tóth
2. miesto    Klaudia Večerová

kategória P7
1. miesto    Radoslav Polčič

kategória P8
1. miesto    Alexander Kováč
2. miesto    Denis Bartko
3. miesto    Margaryta Inshakova

ŠK Pytagoriáda

13. 12. 2017
kategória P3    
1. miesto    Sofia Veselská

kategória P4    
1. miesto    Michal Bella, Lucas Curko
2. miesto    Ivan Rastislav Július Haverlík
3. miesto    Martin Makýš

kategória P5    
1. miesto    Andrej Gábriš
2. miesto    Filip Žitňan
3. miesto    Matúš Očkaik

Bavme deti športom

13.12.20107
4. miesto
 
Natália Gašparová, Zara Cvetkovič, Filip Šatanek, Juraj Ďurič, Terezka Gáliková, Tereza Čačová, Anton Kadlec, Teo Petróczy

Športom za duševné zdravie detí

12. 12. 2017      
minihádzaná    
2. miesto

Samuel Štefanovič, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Stela Drgonová, Filip Tóth, Peter Plevák, Daniel Šablatúra, Filip Janík

OK v stolnom tenise - kategória žiaci 

05. 12. 2017 

MO v streľbe zo vzduchových zbraní        

30. 11. 2017    
mladší žiaci    
5. miesto    Alexander Kulcsár
6. miesto    Michal Hlobil
7. miesto    Nicolas Janovják

družstvo mladší žiaci    
2. miesto    Alexander Kulcsár, Michal Hlobil, Nicolas Janovják

starší žiaci    
2. miesto    Alan Bebedek
3. miesto    Christian Bartko
5. miesto    Samuel Benko
6. miesto    Sebastian Plučinský
7. miesto    Daniel Paracka
8. miesto    Teodor Surovčík

družstvo starší žiaci
2. miesto     Alan Bebedek, Christian Bartko, Samuel Benko
3. miesto:    Daniel Paracka, Sebastian Plučinský, Teodor Surovčík

Vševedko

30. 11. 2017

OK Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

29. 11. 2017

ŠK Olympiáda v anglickom jazyku

28. 11. 2017            
kategória 1A
1. miesto    Oliver Csicsay
2. miesto    Alexandra Mária Grežďová
3. miesto    Alexander Koutun

kategória 1B    
1. miesto    Yasemin Arslan
2. miesto    Alexandra Ciulisová
3. miesto    Andrej Rusjakov

OK Basketbal

23. 11. 2017            
kategória žiačky    
1. miesto  
 
Johana Bocková, Klaudia Branecká, Rebeka Janáčová, Simona Jančušková, Stella Jurištová, Simona Macková, Alexandra Timková, Terézia Wilsch"

OK vo vybijanej

23. 11. 2017
kategória najmladší žiaci
2. miesto
  
Tereza Čačová, Terezka Gáliková, Šarlota Hvizdošová, Ella Kordošová, Viktor Krížik, Martin Makýš, Laura Murková, Teo Petróczy, Michael Pintek, Ella Senická, Richard Trnovec, Maxim Jan Ure

Testovanie 5 - 2017

22. 11. 2017

Komparo         

16. 11. 2017  
8. ročník: 
Výsledkami svojich žiakov v matematike a slovenskom jazyku a literatúre sa škola zaradila medzi
25 % najúspešnejších škôl.
9. ročník: Výsledkami svojich žiakov v matematike sa škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl.  

iBobor

10. 11. 2017
Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Kadeti zúčastnilo 14 687 žiakov.
Naši najúspešnejší žiaci sú:        
kategória Kadeti    
225. - 498. miesto    Samuel Benko
856. - 933. miesto    Peter Levický
955. - 1265. miesto    Sára Kočišová

iBobor

09. 11. 2017
Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Benjamíni zúčastnilo 17 283 žiakov.
Naši najúspešnejší žiaci sú:        
kategória Benjamíni    
125. - 317. miesto    Viktória Bednárová, Tamara Hlinková
436. - 483. miesto    Barbora Mydlárová
1010. - 1050. miesto    Samuel Kovačik

iBobor

08. 11. 2017
Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Bobríci zúčastnilo 17 980 žiakov.
Naši najúspešnejší žiaci sú:
kategória Bobríci    
1. - 349. miesto    Eva Makýšová, Magdaléna Pigošová
553. - 1303. miesto    Filip Žitňan
1310. - 1315. miesto    Lucas Curko

iBobor

07. 11. 2017
Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Drobci zúčastnilo 11 765 žiakov.
Naši najúspešnejší žiaci sú:
kategória Drobci    
1. - 356. miesto    Tomáš Mydlár, Oliver Schwarz
746. - 1356. miesto    Nikol Hermanovská, Karolína Kačmárová, Oliver Kulcsár, Viktória Szabová
1394. - 1685. miesto    Teo Albrecht, Sofia Kolesárová, Sofia Veselská

iBobor

06. 11. 2017  
Celoslovenskej súťaže sa v kategórii Juniori zúčastnilo 7 775 žiakov        

ŠK Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

27. 10. 2017           
kategória C    
1. miesto    Adela Imrišková
2. miesto    Adriana Bajtayová
3. miesto    Karolína Sekuciová

Staromestská liga - futbal žiakov 5. - 7. ročníka

25. 10. 2017

Bavme deti športom - žiaci 1. stupňa

18. 10. 2017

Školský pohár SFZ 

18.10.2017

Staromestská liga - futbal žiakov 5. - 7. ročníka

11. 10. 2017

Športom za duševné zdravie detí - minihádzaná

10. 10. 2017
1. miesto    "Filip Tóth, Peter Plevák, Daniel Šablatúra, Filip Janík, Samuel Štefanovič, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Stela Drgonová"

OK v cezpoľnom behu

05. 10. 2017

Atletika: O pohár dekana FTVŠ UK

27. 09. 2017          
družstvo žiaci     5. miesto    Samuel Múčka, Karim Abdelaoui, Samuel Chalachan, Timotej Braniša, Jeremy Július Langerak,
družstvo žiačky  5. miesto    Klaudia Branecká, Margaryta Inshakova, Kristína Trenčianska, Stela Jurištová, Jana Lešková,
Sára Klimecká

Frisbee ultimate

22. 09. 2017          
4. miesto    Samuel Chalachan, Darian Plučinský, Sebastian Plučinský, Jakub Salamon, Matej Matyska, Július Jeremy Langerak, Samuel Hybáček, Peter Sládek, Filip Macko

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria