Navigácia

Organizácia vyučovania

 

Vchod do školy sa otvára o 7:40. Žiakom navštevujúcich ŠKD sa umožní vstup do školy od 6:30 do 7:15. Po vstupe do budovy školy odchádzajú žiaci ľavým schodišťom do šatní, kde sú povinní urýchlene sa prezuť do zdravotne nezávadných prezuviek, uložiť svoje veci (obuv, plášť a pod.) do pridelenej šatňovej skrinky a disciplinovane odísť do tried so všetkými pomôckami potrebnými na celé vyučovanie.

O 7:55 hodine musí byť každý žiak na svojom pracovnom mieste pripravený na vyučovanie. Začiatok vyučovania je o 08:00 a vtedy sa budova školy zatvára. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Počas prestávok si môžu žiaci podľa rozpisu kúpiť občerstvenie v školskom bufete.

Žiaci budovu opúšťajú bezprostredne po skončení poslednej vyučovacej hodiny v danom dni. Dlhšie sa v škole zdržiavajú len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú v ŠKD a zúčastňujú sa na odpoludňajšom vyučovaní alebo záujmovej činnosti.

 

Vyučovacie hodiny

1. vyučovacia hodina: 08:00 – 08:45
2. vyučovacia hodina: 08:55 – 09:40
3. vyučovacia hodina: 09:55 – 10:40
4. vyučovacia hodina: 10:55 – 11:40
5. vyučovacia hodina: 11:50 – 12:35
6. vyučovacia hodina: 12:45 – 13:30
7. vyučovacia hodina: 14:00 – 14:45

 

Prestávky

Prestávka po Čas Žiaci môžu ísť
1. vyučovacej hodine: 08:45 – 08:55 na toaletu, po pomôcky, k učebniam, I. stupeň do bufetu
2. vyučovacej hodine: 09:40 – 09:55 na toaletu, po pomôcky, k učebniam, 5., 6., 7. ročník do bufetu
3. vyučovacej hodine: 10:40 – 10:55 na toaletu, po pomôcky, k učebniam, 8., 9. ročník do bufetu
4. vyučovacej hodine: 11:40 – 11:50 na toaletu, po pomôcky, k učebniam, na obed (I. stupeň podľa rozvrhu)
5. vyučovacej hodine: 12:35 – 12:45 na toaletu, po pomôcky, k učebniam, na obed (I., II. stupeň podľa rozvrhu)
6. vyučovacej hodine: 13:30 – 14:00 obed v školskej jedálni

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria