Navigácia

Kariérový poradca

Mgr. Eliška Kostelníková

e-mail: ekostelnikova@zsvazovova.sk

Tel. kontak: 0903 917 097
ID na Zoome: 6774709007

Cieľom kariérového poradenstva je zosúladiť kariérový vývin žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi, záujmami a potrebami trhu práce. Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami, výchovným poradcom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení pri profesijnej orientácii žiakov.

Úlohy a poslanie kariérového poradcu:

 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí,
 • sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou  o deti,
 • vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom v otázkach štúdia na stredných školách.

 

Prechod žiakov zo základnej na strednú školu

 

 • v 5. ročníku – gymnáziá s 8-ročným štúdiom a tanečné konzervatórium
  Zoznam TU

 • v 8. ročníku – iba gymnáziá a stredné školy s bilingválnym 5-ročným štúdiom
  Zoznam TU, a TU

 • v 9. ročníku – všetky stredné školy (gymnáziá, priemyslovky, obchodné akadémie, umelecké školy, odborné školy) – zoznam rozdelený na talentové a netalentové odbory TU, a TU

 

Termíny

Prijímacie pohovory:

• talentové skúšky
- zimné športy od 1.3.2021
- 1. termín 5.5–7.5.2021
- 2. termín 12.5.–14.5.2021

• netalentové skúšky
- 1. kolo
- 1. termín 3.5.–4.5.2021
- 2. termín 10.5.–11.5.2021  
 
- 2. kolo 22.6.2021 (určené pre žiakov 9.roč., ktorí neboli úspešní v 1. kole)

Poznámka: Na prihlášku uvádzate, či máte na konkrétnej škole záujem o prvý alebo druhý termín. Samozrejme na jednu školu pôjdete v prvom termíne a na druhú v druhom termíne – v talentových aj netalentových odboroch.

 

Poznámka: Všetky odbory, na ktoré sa môžu hlásiť žiaci 8. ročníka majú talentové skúšky.

 

Podávanie prihlášok:

ZMENA všetky odbory do 8.4.2021

Poznámka: V procese podávania prihlášok sa dejú zmeny, o novinkách budeme informovať.
Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na strednú školu, prosím kontaktujte ma aspoň 2 týždne pred termínom podávania prihlášok (v prípade, že Vás nebudem kontaktovať ja).

Poznámka: Potvrdenie od lekára bude potrebné len k prihláškam na určité odbory, zoznam TU. Potvrdenie má špeciálne tlačivo, nájdete ho TU.

 

Informácie o stredných školách a svete práce

 

• webové stránky jednotlivých škôl
• naša virtuálna nástenka TU
• zaujímavé informácie o trhu práce TU, alebo TU


Ďalšie linky, ktoré môžu pomôcť:
www.skoly.sme.sk
www.eduworld.sk
www.strednapremna.sk
www.istp.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria