Navigácia

2 percentá z dane

Postup - FO

Postup pre fyzické osoby – SZČO

1. Vypočítajte si

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o

2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 421 74 121 (vypisuje sa sprava)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4
Ulica: Vazovova
Číslo: 4
PSČ: 811 07
Obec: Bratislava
kolónku SID nechajte prázdnu

3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti*.

Ď*A*K*U*J*E*M*E

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria