• 2016/2017

   • KK v prehadzovanej

    06. 06. 2017
    žiaci 1. stupňa    4. miesto    Marko Gurčík, Oliver Spišiak, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Júlia Švecová, Martina Škoricová

    OK Biologická olympiáda

    25. 05. 2017            
    kategória F 
    5. miesto    Alexandra Timková, Terézia Wilsch, Lucas Varga, Filip Janík, Johana Bocková

    KK v orientačnom behu

    24. 05. 2017           

    OK Atletika

    24. 05. 2017        
    kategória žiačky 
           
    60 m
    5. miesto    Veronika Habajová
    800 m
    7. miesto    Adriana Bajtayová
    skok do diaľky
    9. miesto    Soňa Šipulová
    vrh guľou
    8. miesto    Leontína Brodnianska
    10. miesto    Laura Fričová
    hod krikrtovou loptičkou
    7. miesto    Adriana Bajtayová
    8. miesto    Laura Fričová
    skok do výšky
    6. miesto    Soňa Šipulová
    družstvo žiačky    
    4. miesto    "Adriana Bajtayová, Leontína Brodnianska, Laura Fričová, Sára Nikolajová, Viktória Račková, Karolína Sekuciová, Soňa Šipulová, Alexandra Timková, Veronika Habajová"

    kategória žiaci        
    60 m
    7. miesto    Darian Plučinský
    300 m
    6. miesto    Martin Jalkóczy
    1000 m
    5. miesto    Patrik Hitka
    9. miesto    Martin Jalkóczy
    skok do diaľky
    4. miesto    Samuel Chalachan
    5. miesto    Maximilián Péer
    vrh guľou
    3. miesto    David Petrinec
    8. miesto    Andrej Šefčík
    skok do výšky
    3. miesto    Samuel Chalachan
    10. miesto    Maximilián Péer
    družstvo žiaci
    4. miesto    Samuel Benko, Patrik Hitka, Samuel Chalachan, Martin Jalkóczy, David Petrinec, Darian Plučinský, Andrej Šefčík

    OK Spoznajme Európu

    19. 05. 2017       
    2. miesto    Alexandra Ciulisová, Anna Lendacká, Samuel Molnár

    OK Futbal cup v malom futbale

    18. 05. 2017
    finále

    4. miesto    Karim Abdelaoui, Oliver Drgon, Matúš Fontány, Samuel Kováčik, Samuel Múčka, Maximilián Péer, Adam Karabín

    KK ŠP SFZ v malom futbale

    16. 05. 2017    
    kategória mladšie žiačky

    6. miesto    "Johana Bocková, Simona Macková, Karolína Sekuciová, Stella Sporinová, Natália Šefčíková, Soňa Šipulová, Natália Töröková, Kristína Trenčianska, Laura Véghová, Terézia Wilsch"

    OK Futbal cup v malom futbale

    16. 05. 2017          
    1. miesto    
    Karim Abdelaoui, Oliver Drgon, Matúš Fontány, Samuel Kováčik, Samuel Múčka, Maximilián Péer, Adam Karabín

    BK Sudoku

    16. 05. 2017             
    I. kategória
    4. miesto    Viktória Bednárová

    OK Slávik Slovenska 2017

    12. 05. 2017      

    KK McDonald's Cup

    10. 05. 2017
    4. miesto  ˜˜ "Stela Drgonová, Michal Hlobil, Alexander Kulcsár, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Oliver Spišiak, Samuel Štefanovič, Júlia Švecová, Filip Tóth, Filip Žitňan"

    OK McDonald's Cup 

    03. 05. 2017          
    Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ    1. miesto    "Stela Drgonová, Michal Hlobil, Alexander Kulcsár, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Oliver Spišiak, Samuel Štefanovič, Júlia Švecová, Filip Tóth, Filip Žitňan"

    KK Hviezdoslavov Kubín - Bratislavské metamorfózy 

    02. 05. 2017        

    Florbalový turnaj ŠKOLAK CUP 2017

    29. 04. 2017
    kategória žiaci 3. - 4. ročníka

    1. miesto    "Matúš Očkaik, Michael Pintek, Richard Trnovec, Michal Hlobil, Alexander Kulcsár, Oliver Kulcsár, Filip Komada, Viktor Krížik, Maxim Jan Ure, David Suchánek, Filip Markus, Alex Markus"

    ŠK Sudoku

    26. 04. 2017
    1. kategória 5. - 7. ročník

    1. - 2. miesto    Viktoria Bednárová, Denis Bartko
    3. miesto    Nina Liková

    2. kategória 8. - 9. ročník
    1. miesto    Nicol Janovičová
    2. miesto    Viktória Račková
    3. - 5.  miesto    Stella Chovanová, Sára Kočišová, Nicol Olejníková

    KK Geografická olympiáda 

    26. 04. 2017  

    ŠK Biologická olympiáda - kategória F Rastliny a zvieratá našich lesov

    26. 04. 2017
    Zelený les

    1. miesto    "družstvo Rys ostrovid: Matej Hruška, Petra Mičíková, Leo Ferianc, Tereza Vatehová, Klaudia Večerová"
    2. miesto    "družstvo Diví vlci: Lucas Varga, Terézia Wilsch, Simona Jančušková, Nina Kadecká"

    O Pohár predsedu BSK v orientačnom behu

    25. 04. 2017
    kategória žiačky

    6. miesto    Nella Murková

    kategória žiaci
    5. miesto    Oliver Drgo

    kategória družstvá žiačky
    3. miesto    Nella Murková, Nell Droppová, Leontína Brodnianska, Adriana Bajtayová

    kategória družstvá žiaci
    5. miesto    Oliver Drgon, Matej Matyska, Filip Macko, Samuel Chalachan

    OK v prehadzovanej

    20. 04. 2017
    žiaci 1. stupňa

    1. miesto    Samuel Štefanovič, Peter Nikolaj, Daniel Borovský, Matúš Očkaik, Júlia Švecová, Oliver Spišiak
    2. miesto    Jakub Sobolič, Alexander Kulcsár, Tomáš Mesiarik, Marko Gurčík, Martina Škoricová, Michal Hlobil

    KK Fyzikálna olympiáda

    12. 04. 2017    

    OK Školský pohár SFZ

    11. 04. 2017
    malý futbal mladších žiakov ZŠ

    2. miesto    "Karim Abdellaoui, Michal Adamčík, Robert Časnocha, Samuel Kováčik, Oliver Lednár, Peter Levický, Peter Plevák, Oliver Spišiak, Daniel Šablatúra, Samuel Štefanovič, Filip Tóth"

    OK vo vybíjanej

    10. 04. 2017
    kategória žiačky

    6. miesto    Kristína Trenčianska, Stella Sporinová, Petra Takácsová, Lucia Škoricová, Simona Macková, Natália Šefčíková, Nina Liková, Vivien Popravcová

    Florbalový turnaj Krst mantinelov

    08. 04. 2017
    žiaci 1. - 2. ročníka ZŠ

    3. miesto    "Filip Šatanek, Viktor Hugo Remiar, Dominik Matejček, Lukáš Sekucia, Alex Markus, Sofie Istenes, Ronaldi Holota"

    OK vo florbale

    07. 04. 2017
    kategória žiačky

    4. miesto    "Kristína Trenčianska, Nina Izsáková, Natália Barnová, Petra Takácsová, Stella Jurištová, Johana Bocková, Karolína Sekuciová, Terézia Wilsch"


    McDonald's Cup

    04. 04. 2017
    Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ

    1. miesto    Stela Drgonová, Michal Hlobil, Alexander Kulcsár, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Oliver Spišiak, Samuel Štefanovič, Júlia Švecová, Filip Tóth, Filip Žitňan

    ŠK Slávik Slovenska 2017

    04. 04. 2017
    1. kategória

    1. miesto    Viktória Szabová
    2. miesto    Marína Ďuričová, Ellen Schöneckerová
    3. miesto    Tamara Múčková

    2. kategória
    1. miesto    Eva Makýšová

    OK Matematická olympiáda

    04. 04. 2017        
    kategória Z8
    13. - 18. miesto    Sára Nikolajová
    30. - 45. miesto    Timotej Braniša
    49. - 51. miesto    Viktória Račková

    OK Hviedoslavov Kubín

    24. 03. 2017  
    1. kategória próza    
    1. miesto    Lea Izáková

    OK vo florbale

    24. 03. 2017
    kategória žiaci
    5. miesto    "Michal Adamčík, Timotej Braniša, Oliver Drgon, Samuel Hybáček, Adam Komada, Oliver Lednár, Peter Levický, Markus Parina, Maximilián Péer, Jakub  Samuel Salamon"

    DK Biblická olympiáda

    21. 03. 2017        
    3. miesto    Lucia Badi, Filip Tóth, Veronika Hrabková

    Klokan

    20. 03. 2017

    Školský pohár SFZ

    16. 03. 2017             
    Malý futbal mladších žiakov ZŠ
    1. miesto    "Karim Abdelaoui, Robert Časnocha, Matúš Fontány, Filip Janík, Alexander Kovtun, Samuel Kováčik, Oliver Lednár, Peter Plevák, Oliver Spišiak, Filip Tóth"

    OK Fyzikálna olympiáda

    16. 03. 2017
    kategória E
    5. - 7. miesto    Patrik Hitka

    ŠK Biologická olympiáda

    15. 03. 2017  
    kategória F
    Rastliny a zviratá našich lesov: Spiaci les

    OK Pytagoriáda

    15. 03. 2017    
    kategória P6, P7, P8

    OK Pytagoriáda

    14. 03. 2017
    kategória P3  

    2. miesto    Michal Bella
    15. miesto    Ivan Rastislav Július Haverlík

    kategória P4 
    3. miesto     Filip Žitňan

    kategória P5    
    9. miesto     Tereza Vatehová
    14. miesto    Petra Mičíková

    Športom za duševné zdravie detí

    09. 03. 2017    
    minihádzaná žiakov 5. - 6. roč.     
    4. miesto    "Soňa Šipulová, Karim Abdellaoui, Vivien Popravcová, Peter Plevák, Markus Parina, Daniel Šablatúra, Filip Janík, Filip Tóth, Jozef Mišík"

    OK vo volejbale

    09. 03. 2017             
    kategória žiačky
    3. miesto    Leontína Brodnianska, Laura Fričová, Natália Habrmanová, Stela Jurištová, Veronika Matúšová, Nella Murková, Sára Nešťáková, Viktória Račková, Rebeka Roninová, Hana Šatanková

    Súťaž o najkrajšiu masku v rámci Staromestských fašiangov 2017

    08. 03. 2017
    2. miesto    Olívia Seligová

    ŠK Hviezdoslavov Kubín

    08. 03. 2016
    I. kategória - poézia

    1. miesto    Branislav Král
    2. miesto    Júlia Švecová
    3. miesto    Nina Konečná

    I. kategória - próza
    1. miesto    Lea Izáková
    2. miesto    Eva Makýšová
    3. miesto    Samuel Kennedy, Magdaléna Pigošová

    umelecký prednes žiakov 1. roč.  
    1. miesto    Alexandra Kollárová
    2. miesto    Ema Števková
    3. miesto    Nina Očkaiková

    OK vo volejbale

    07. 03. 2016             
    kategória žiaci
    3. miesto    Alan Benedek, Oliver Drgon, Patrik Hitka, Samuel Chalachan, Matej Matyska, Samuel Molnár, Maximilián Péer, Tomáš Daniel Plecháč, Peter Sládek, Samuel Benko

    ŠK Hviezdoslavov Kubín

    06. 03. 2016           
    II. kategória - poézia
    1. miesto    Nina Liková
    2. miesto    Tereza Vatehová
    3. miesto    Constance Chovancová

    II. kategória - próza
    1. miesto    Bria Františka Branišová
    2. miesto    Soňa Šipulová
    3. miesto    Leo Ferianc, Lucia Badi

    III. kategória - poézia
    1. miesto    Sára Kočišová
    2. miesto    Nella Murková
    3. miesto    Samuel Múčka, Anna Lendacká

    III. kategória - próza
    1. miesto    Jana Lešková
    2. miesto    Timotej Volent
    3. miesto    Alexandra Ciulisová

    Ševt: Školská súťaž v skladaní puzzle

    02. 03. 2017
    1. miesto    Michaela Kaliňáková
    2. miesto    Sarah Jucková
    3. miesto    Maša Žiaková

    KK Olympiáda v nemeckom jazyku

    16. 02. 2017            

    OK Dejepisná olympiáda

    14. 02. 2017    
    kategória C
    3. miesto    Samuel Adamčík

    kategória D
    2. miesto    René Pribula

    kategória E
    6. miesto    Hana Šatanková

    OK Geografická olympiáda

    07. 02. 2017
    kategória E

    2. miesto    Samuel Adamčík

    kategória G
    4. miesto    Sophia Boorová

    OK Šaliansky Maťko 

    27. 01. 2017           

    OK Matematická olympiáda

    24. 01. 2017           
    kategória Z5
    7. - 12. miesto    Tereza Vatehová

    kategória Z9
    27. - 37. miesto    Patrik Hitka
    44. miesto            Jiagyi Chen
    47. - 57. miesto    Gabriela Bobeková

    OK olympiády v anglickom jazyku

    17. 01. 2017
    kategória B
    2. miesto    Alex Albert

    kategória A
    4. - 5. miesto    Alexandra Ciulisová

    Školak cup 2017 - florbalový turnaj

    14. 01. 2017            
    žiaci 1. - 2. ročníka

    1. miesto    "Lukáš Sekucia, Viktor Hugo Remiar, Filip Markus, Dominik Matejček, Bruno Petróczy, Filip Šatanek, Tomáš Krútel, Oliver Kulcsár"

    žiaci 3. - 4. ročníka
    1. miesto    Alexander Kulcsár, Michal Hlobil, Alex Markus, Richard Trnovec, Matúš Očkaik, Maxim Jan Ure, Michal Pintek, Jakub Sobolič

    ŠK Biologická olympiáda

    12. 01. 2017
    kategória F - Farebný les    
    1. miesto    "družstvo Rys osatrovid
    Matej Hruška, Petra Mičíková, Leo Ferianc, Tereza Vatehová,Klaudia Večerová"
    2. miesto    "družstvo Diví vlci
    Filip Janík, Terezia Wisch, Alexandra Timková, Simona Jančušková, Nina Kadecká"

    ŠK Biblická olympiáda

    15. 12. 2016
    1. miesto    Filip Tóth
    2. miesto    Lucia Badi
    3. miesto    Veronika Hrabková

    ŠK Geografická olympiáda

    15. 12. 2016
    kategória G
        
    1. miesto    Filip Tóth
    2. miesto    Spohia Boorová
    3. miesto    Nina Kadecká

    kategória F
    1. miesto    Alexandra Ciulisová
    2. miesto    Denis Bartko

    kategória E    
    1. miesto    Samuel Adamčík
    2. miesto    Nella Murková
    3. miesto    Michal Maruniak

    Majstrovstvá Slovenska vo vybíjanej

    13. 12. 2016
    kategória najmladší žiaci
    6. miesto    "Stela Drgonová, Michal Hlobil,  Alexander Kulcsár, Nela Langová, Peter Nikolaj,
    Matúš Očkaik, Vanessa Ozábalová, Ela Sabolová, Oliver Spišiak, Samuel Štefanovič,
    Júlia Švecová, Marko Gučík"

    Športom za duševné zdravie detí - minihádzaná

    08. 12. 2016
    žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ
    2. miesto    Samuel Štefanovič, Peter Nikolaj, Matúš Očkaik, Stela Drgonová, Filip Žitňan, Oliver Spišiak, Alexander Kulcsár, Michal Hlobil, Jakub Sobolič, Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Teo Petróczy

    ŠK Pytagoriáda

    08. 12. 2016
    kategória P6

    1. miesto    Radoslav Polčič
    2. miesto    Samuel Kováčik
    3. miesto    Jakub Čepa

    kategória P7
    1. miesto    Denis Bartko
    2. miesto    Alexander Kováč
    3. miesto    Margaryta Inshakova

    kategória P8
    1. miesto    Martin Šlesarik

    ŠK Pytagoriáda

    07. 12. 2016
    kategória P3

    1. miesto    Michal Bella
    2. miesto    Lucas Curko
    3. miesto    Ivan Rastislav Július Haverlík

    kategória P4
    1. miesto    Filip Žitňan
    2. miesto    Matúš Očkaik

    kategória P5
    1. miesto    Tereza Vatehová
    2. miesto    Viktoria Mühlbergerová
    3. miesto    Petra Mičíková

    Bavme deti športom

    07. 12. 2016
    žiaci 1. stupňa
    4. miesto    "Ellen Schoneckerová, Sofia Veselská, Peter Turza, Viktor Hugo Remiar, Stela Drgonová,
    Nina Konečná, Samuel Štefanovič, Oliver Spišiak"

    Vševedko

    01. 12. 2016

    KK vo vybíjanej

    29. 11. 2016
    kategória najmladší žiaci
    1. miesto    "Stela Drgonová, Michal Hlobil, Sarah Jucková, Alexander Kulcsár, Nela Langová, Peter Nikolaj,
    Matúš Očkaik, Vanessa Ozábalová, Ela Sabolová, Oliver Spišiak, Samuel Štefanovič,
    Júlia Švecová, Filip Žitňan, Marko Gučík"

    ŠK Olympiáda v anglickom jazyku

    24. 11. 2016
    kategória A

    1. miesto    Alexandra Ciulisová
    2. miesto    Jakub Samuel Salamon
    3. miesto    Andrej Rusjakov

    kategória B    
    1. miesto    Alex Albert
    2. miesto    Patrik Hitka
    3. miesto    Michal Tar

    OK v basketbale

    24. 11. 2016
    kategória žiačky
    3. miesto    Leontína Brodnianska, Natália Habrmanová, Simona Jančušková, Nina Kadecká, Terézia Wilsch, Laura Alanis Kolník, Nella Murková, Sára Nešťáková, Rebeka Roninová, Alexandra Timková

    Minihádzanou za zdravím - minihandall

    24. 11. 2016
    žiaci 5. - 6. ročníka
    4. miesto    "Richard Molnár, Karim Abdellaoui, Mojmír Šeliga, Hugo Matúš Holík, Markus Parina,
    Daniel Šablatúra, Filip Janík, Filip Tóth"

    Testovanie 5 -  2016

    23. 11. 2016

    Súťaž z náboženskej výchovy

    19. 11. 2016
    kategória starší žiaci

    2. miesto    Lucia Badi, Sára Bartošková, Petra Mičíková, Monika Pavlíková

    Komparo - testovanie žiakov

    16. 11. 2016

    OK v basketbale

    15. 11. 2016
    kategória žiaci

    5. miesto    Alex Albert, Oliver Drgoň, Patrik Hitka, Samuel Chalachan, Samuel Molnár, Marek Schlosser

    OK zo slovenského jazyka a literatúry

    15. 11. 2016

    iBobor

    15. 11. 2006
    Na Slovensku v kategórii Benjamíni súťažilo 20 615 žiakov. Najúspečnejší žiaci našej školy sú:
    kategória Benjamíni
    334. - 602.    Katarína Heugerová
    335. - 602.    Maša Žiaková
    728. - 887.     Alexander Kováč

    iBobor

    11. 11. 2016
    Na Slovensku v kategórii Bobríci súťažilo 15 486 žiakov. Najúspečnejší žiaci našej školy sú:
    kategória Bobríci
    467. - 676.    Filip Žitňan
    689. - 920.    Natália Srncová
    954. - 1374.    Bruno Albrecht

    OK vo vybíjanej

    10. 11. 2016
    kategória najmladší žiaci
    1. miesto    "Stela Drgonová, Michal Hlobil, Sarah Jucková, Alexander Kulcsár, Nela Langová, Peter Nikolaj,
    Matúš Očkaik, Vanessa Ozábalová, Ela Sabolová, Oliver Spišiak, Samuel Štefanovič,
    Júlia Švecová, Filip Žitňan, Marko Gučík"

    iBobor

    09. 11. 2016
    Na Slovensku v kategórii Kadeti súťažilo 14 347 žiakov. Najúspečnejší žiaci našej školy sú:
    kategória Kadeti
    215. - 304.    Martin Šlesarik
    867. - 1148.    Patrik Hitka
    1494. - 1695.    Samuel Múčka
    1495. - 1695.    Viktória Račková

    Angels cup - florbalový turnaj

    05. 11. 2016
    1. miesto    "Michal Pintek, Jakub Sobolič, Vanessa Ozábalová, Viktor Krížik, Matúš Očkaik, Maxim Jan Ure,
    Richard Trnovec, Alex Markus, Branislav Král, Alexander Kulcsár, Oliver Kulcsár, Patrik Šurda,
    Michal Hlobil, Filip Markus"

    ŠK Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

    03. 11. 2016
    kategória C

    1. miesto    Sára Nikolajová
    2. miesto    Veronika Matúšová
    3. miesto    Viktória Račková

    Minihádzanou za zdravím - minihandball

    20. 10. 2016
    najmladší žiaci    
    1. miesto    "Stela Drgonová, Michal Hlobil, Alexander Kulcsár, Peter Nikolaj, Filip Žitňan, Jakub Sobolič,
    Matúš Očkaik, Oliver Spišiak, Samuel Štefanovič, Viktor Krížik, Maxim Ján Ure, Teo Petróczy"
    najlepší hráč na turnaji    Samuel Štefanovič

    Športom za duševné zdravie detí - minihádzaná

    06. 10. 2016
    žiaci 5. - 6. ročníka

    3. miesto    "Richard Molnár, Karim Abdellaoui, Mojmír Šeliga, Hugo Matúš Holík, Markus Parina,
    Daniel Šablatúra, Filip Janík, Filip Tóth"        
                

     

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje