Navigácia

 • Oznam

  Milí žiaci, milí rodičia,
  Zatiaľ sa ešte nenazbieral dostatočný počet žiakov potrebných na prevádzku desiatej, termín spustenia sa preto odkladá z 1.10.2020 na neurčito.Ak sa nazbiera dostatočný počet žiakov, ihneď Vás budeme informovať. Prihlásiť sa môžete vyplnením PRIHLÁŠKY. Za pochopenie vopred ďakujeme.
  Zuzana Némethová, vedúca ŠJ
   

 • Výsledky opakovaných volieb do Rady školy - rodičia

  Dňa 28.9.2020 sa uskutočnili opakované voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Z celkového počtu 473 oprávnených voličov sa zúčastnilo volieb a prevzalo si hlasovacie lístky 43 voličov. Vzhľadom na to, že išlo o opakované voľby, nevyžadovala sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Z celkového počtu 43 vydaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 43 hlasovacích lístkov, z toho bolo 43 platných hlasovacích lístkov a  0 neplatných hlasovacích lístkov.

  Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov, podľa poradia:

  1. Mária Rothensteinová           39 hlasov
  2. Patrik Križanský                    34 hlasov
  3. Marcela Hanzelová               31 hlasov
  4. Petra Hitková                        30 hlasov

  Na základe hlasovania sa členmi Rady školy pri ZŠ Vazovova 4, 811 07 Bratislava v týchto voľbách stali:

  1. Mária Rothensteinová                      
  2. Patrik Križanský                   
  3. Marcela Hanzelová               
  4. Petra Hitková                        

  Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa volieb. Novým zástupcom rodičov v Rade školy želáme veľa úspechov v ich práci.
  Barbara Krištofíková, Zuzana Gálisová, Daniela Šuhajová Smolinská
  členky volebnej komisie
   

 • Oznam o opakovaní volieb do Rady školy

  Vzhľadom na znenie Vyhlášky 291/2004 Z.z Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na základe sčítania počtu oprávnených voličov vo voľbách rodičov do Rady školy konaných v dňoch 22.9. - 24.9.2020 volebná komisia konštatuje, že sú voľby neplatné. Počet oprávnených voličov za rodičov ZŠ Vazovova je 473, volieb sa zúčastnilo 199 oprávnených voličov, čo nespĺňa podmienku účasti nadpolovičnej väčšiny. Účasť tried nájdete v tabuľke. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli.

  Na základe vyššie uvedenej vyhlášky,  vyhlasuje riaditeľka školy dňa 28.9.2020 v čase od 7:30 do 8:00 opakovanú voľbu rodičov do Rady školy,  pri ktorej sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

  Veríme, že sa jej zúčastnia aspoň niektorí z nás.

  členovia volebnej komisie

  Prehlad_ucasti_opravnenych_volicov_po_triedach_24_09_2020.pdf

  OZNaMENIE_O_KONANI_VOLIEB_Zastupcov_rodicov_september_opakovana_volba.pdf

   

 • Krátke oznamy

  Krátke oznamy

  Milá žiačka, milý žiak,

  ponúkame Vám možnosť stravovať sa na našej škole nielen formou obeda, ale aj DESIATEJ.
  V prípade záujmu je potrebné vyplniť PRIHLÁŠKU a odovzdať ju vedúcej jedálne p. Némethovej. Ak si prihlášku nemáte kde vytlačiť, niekoľko kusov nájdete práve v jedálni 🙂

  Tí z Vás, ktorí chodíte na obedy, cena desiatej je: I. stupeň – 0,52 Eur, II. stupeň – 0,56 Eur
  Desiate plánujeme začať vydávať v mesiaci október.

  A pripomínam ešte jednu dôležitú vec: 11.9.2020 ste dostali do rúk VZDELÁVACÍ POUKAZ. Spolu s rodičmi si prosím vyberte zo ZOZNAMU KRÚŽKOV (max. 2), ktoré chcete navštevovať.

  Vybraný krúžok zapíš do pravého horného rohu alebo na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu CERUZKOU alebo sa prihláste cez EduPage. Vzdelávací poukaz musí podpísať zákonný zástupca.

  Najneskôr vo štvrtok 24.9.2020 odovzdaj vzdelávací poukaz pani učiteľke/pánovi učiteľovi.

 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA

  Vážení rodičia,  

  dovoľujem si Vás pozvať na stretnutie, na ktorom sa budeme rozprávať o spoločnom zámere Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) spojiť do jednej inštitúcie dve školy - Základnú školu Vazovova 4 s Gymnáziom Jána Papánka. 

   

  Vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie so zástupcami mestskej časti (starostka Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, vicestarostka Mgr. Martina Uličná, oddelenie školstva - Školský úrad Mgr. Veronika Redechová, vedúci oddelenia školstva JUDr. Michal Sygút), BSK (riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu Mgr. Jana Zápalová) a Základnej školy Vazovova (riaditeľka školy PaeDr. Jana Štefková, PhD.) vo virtuálnom priestore. 

  Online stretnutie sa uskutoční v stredu 23. septembra 2020 o 16.30 prostredníctvom zabezpečeného kanálu na YouTube. Počas prezentácie môžete klásť otázky cez aplikáciu sli.do, v závere stretnutia sa spojíme aj prostredníctvom aplikácie Zoom. Všetky prístupy zverejníme cez EduPage v stredu pred stretnutím najneskôr do 16.00 h. 

  Názory Vás, rodičov, sú pre nás dôležité, lebo sme presvedčení, že práve Vy by ste mali povedať, či máte o takéto spojenie záujem. Chceme Vám v tomto smere poskytnúť čo najviac informácií. 

  Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste svoj názor na spojenie ZŠ Vazovova a Gymnázia J. Papánka vyjadrili aj prostredníctvom dotazníka, ktorý bude zverejnený po stretnutí na EduPage.  

  Veríme, že vznik jednej Spojenej školy prinesie skvalitnenie vzdelávania, navýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie všetkých procesov potrebných na školské aktivity, prevádzku školy a podobne. 

  Teším sa na stretnutie a diskusiu. 

  Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová
  Starostka MČ Bratislava-Staré Mesto 

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od pondelka 21.9.2020 pokračujeme v prezenčnej výuke na našej škole :)
  Všetci testovaní učitelia ako aj žiaci majú výsledky na ochorenie Covid-19 negatívne. 

  Poďakovanie patrí Vám všetkým za zvládnutú situáciu, RÚVZ BA za promptnosť a usmernenia a najmä ďakujem rodičom pozitívne testovaného spolužiaka, že hneď ako sa v ich rodine objavili prvé ťažkosti, nepustili bezpríznakového syna do školy a tým zabránili šíreniu. 

  Prajem všetkým príjemnú nedeľu
  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
   

 • Kandidáti do Rady školy

  Predstavujeme Vám kandidátov do Rady školy pri ZŠ Vazovova - zástupcov za rodičov.
  KANDIDÁTKA

  Príďte voliť!
  Kedy: od 22.9. do 24.9.2020 v čase od 7:00 do 8:15
  Kde: pred hlavným vchodom do budovy školy ZŠ Vazovova
  VOLEBNÝ PORIADOK

 • Rodičovské združenie

  Základná škola Vazovova 4 Bratislava, oznamuje, že rodičovské združenie sa uskutoční v pondelok 21.9.2020 o 17:00 pre I. stupeň a o 17:30 pre II. stupeň.
  Triedni učitelia zašlú zákonným zástupcom prostredníctvom EduPage a e-mailu informáciu, či združenie prebehne ONLINE formou alebo osobne vo vonkajšom areáli školy.

  V prípade ONLINE stretnutia - stretnutie bude prebiehať cez aplikáciu ZOOM a  triedni učitelia Vám zašlú prístupové údaje k prihláseniu.


  Ak potrebujete konzultovať s iným ako triednym učiteľom, využite prosím písomnú formu, či už cez EduPage alebo e-mail.
  Vzhľadom k epidemiologickej situácii majú vstup do školy povolený výlučne žiaci a jej zamestnanci.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
   

 • Zber papiera

  Zber papiera

  Budúci týždeň, od pondelka 21.9.2020 do piatka 25.9.2020, prebehne na našej škole zber papiera.
  Zber prebehne v ranných hodinách od 7:30 do 8:00 pri šatniach, kde sa bude vážiť a zapisovať. Papier je potrebné nosiť z dvora (nie cez hlavný vchod). Pomôcť môžu, samozrejme, rodičia
  🙂.

  Vyhodnocovať budeme najlepšieho žiaka a najlepšiu triedu. Za prvé miesto získa žiak spoločenskú hru alebo knihu podľa vlastného výberu do sumy 25 Eur. Najlepšia trieda v zbere získa za prvé miesto jedinečný zážitok v Bludisku - https://bludisko.com/.

  DoZBERovania 🙂
  Jana Štefková, poverená riadením školy

 • Voľby do Rady školy ZŠ Vazovova, Bratislava

  V termíne od 22.9. do 24.9.2020 sa na našej škole uskutočnia voľby zástupcov za rodičov do Rady školy ZŠ Vazovova. Ak máte chuť stať sa jej členom a zastupovať rodičov ZŠ Vazovova, dajte o svojej kandidatúre vedieť na ozzrpsvazovova@gmail.com

  V e-maile, prosím, zašlite informácie:
  1. Meno a priezvisko
  2. Fotografiu, ktorú môžeme zverejniť (samozrejme rešpektujeme, ak by ste nemali záujem byť prezentovaný aj prostredníctvom fotografie)
  3. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za člena Rady školy ZŠ Vazovova?
  4. Čo by ste chceli zmeniť / zlepšiť / v čom sa angažovať počas Vášho funkčného obdobia?


  Informácie, ktoré nám zašlete budú súčasťou predstavenia kandidátov, ktoré rozpošleme pred voľbami.
  Prihlasujte sa prosím najneskôr do 17.9.2020 do 15.00 hod. Tešíme sa na spoluprácu
  🙂.

  Oznámenie o konaní volieb

  Volebný poriadok

   

 • Organizácia školy od 16.9.2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,
  od stredy 16.9.2020 (ak nebudú vydané iné oficiálne opatrenia), budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. „semafor“ (zelená, oranžová, červená). K dnešnému dátumu sme vo fáze ZELENEJ.

  Nad rámec uvedených pravidiel zelenej fázy, na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie a  odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR škola vydáva nasledovné USMERNENIE.

  V prípade podozrenia, potvrdenia na Covid-19 Vás alebo Vášho dieťaťa, príp. ak Vám RÚVZ uloží karanténu z dôvodu priameho kontaktu s  nakazeným, prosím, kontaktujte školu na e-mail: riaditel@zsvazovova.sk alebo telefonicky na 0902 177 528. Ďakujeme.

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

  Verím, že spoločne celú situáciu zvládneme.
  Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy


 • ROZBIEHAME SA

  Školský rok sa začal a my sme veľmi hrdí a plní očakávania. Podarili sa nám hneď dve veci, ktoré veríme, prispejú a pomôžu žiakom so špeciálnymi výchovnovno-vzdelávacími potrebami.

  1. Kto chýba

  Dostali sme sa medzi 20 škôl Slovenska, ktoré sú zapojené do projektu Škola inkluzionistov „Kto chýba“ Nadácie pre deti Slovenska. Stávame sa súčasťou siete proinkluzívne nastavených pedagógov a riaditeľov, odborníkov aj špecialistov. Držme si palce! Pomáhať nám bude odborná konzultantka, čakajú nás školenia aj supervízie.

  2. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

  Národný projekt Metodicko-pedagogického centra Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. umožní našej škole obsadiť 5 pracovných miest. Vytvára sa tak priestor na výrazné posilnenie terajšieho inkluzívneho tímu o pedagogických asistentov.

  Tešíme sa na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a veríme, že vďaka obom projektom sa nám podarí zvýšiť inkluzívnosť a zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

  Jana Štefková, poverená riadením školy

 • OZNAMY

  Vážení rodičia,

  prvý školský deň máme úspešne za sebou. Veríme, že Vaše ratolesti sa budú do školy tešiť, že budú spokojné a najmä zdravé. Prosím, skúsme v najbližších dňoch dodržiavať hygienické opatrenia a riadiť sa usmerneniami. My sa budeme snažiť robiť maximum, napr. aj meraním teploty pri vstupe do budovy školy TERMOKAMEROU, ktorú nám bezplatne zapožičal THERMAL EXPERT. Ď*A*K*U*J*E*M*E

  Zároveň Vás prosíme, aby ste sebe aj svojim deťom zaktivovali kontá EduPage – rodičovské a žiacke konto, ktoré Vám umožnia nielen prezeranie úspechov a študijných výsledkov priamo na internete, ale budete mať aj okamžité informácie z diania na našej škole. Je pre nás nesmierne dôležité mať s Vami kontakt. Ďakujeme.
  POSTUP

  Na záver uvádzame harmonogram stravovania v školskej jedálni v čase od 7.9. do 14.9.2020.
  HARMONOGRAM

  Prajem Vám, Vašim deťom a aj všetkým zamestnancom úspešný štart no nového školského roka!
  Jana Štefková, poverená riadením školy


   

 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

  Milí žiaci, milí rodičia, prosím, venujte pozornosť nasledovným riadkom.

  Nástup žiakov je dňa 2. septembra 2020.
  Pri vstupe do budovy žiak odovzdá
  - Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
  - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 


  Harmonogram 2.9.2020:

  Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku o 8:30 za sprievodu jedného zákonného zástupcu, kde bude nasledovať  privítanie s krátkym programom. Následne sa žiaci aj s rodičom presunú do triedy, kde dostanú základné informácie. Vzhľadom na odporúčania MŠVVŠ SR sa hneď v tento deň budú realizovať prvé triedne schôdzky, kde budú rodičia bližšie informovaní o organizácií vyučovania a zabezpečení učebných pomôcok,  o deti sa postarajú vychovávateľky ŠKD. Prosíme zákonných zástupcov, aby si vyčlenili čas. Prvý školský deň deti nepotrebujú aktovku.

  Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 8:00, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 9:40, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

  Žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ sa zhromaždia vo svojich triedach o 9:30, pričom budú mať 2 vyučovacie hodiny, tzn. do 11:00.

  Harmonogram výučby 3.9.2020 a 4.9.2020

  Žiaci 1. ročníka ZŠ sa učia 2 - 3 vyučovacie hodiny, potom sú v školskom klube detí (ŠKD), alebo si ich môže prísť prevziať rodič.

  Žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ majú 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ budú mať 5 vyučovacích hodín, pričom v tieto dni budú prebiehať aktivity podporujúce adaptáciu žiakov na školské vzdelávanie a podporu socializácie žiakov. Viac informácii poskytnú žiakom triedni učitelia.

  Prevádzka školskej jedálne počas 2.9. – 4.9.2020 bude prebiehať podľa nasledujúceho HARMONOGRAMU.

  Prevádzku a vnútorný režim školy od 2.9.2020 do 14.9.2020 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov popisuje USMERNENIE

  Tešíme sa na Vás!

  ZS-vseobecne-info.png

  ZS-zelena-faza.png

  ZS-oranzova-faza.png

  ZS-cervena-faza.png

 • PRIHLASOVANIE ŽIAKOV DO ŠKD

  Vážení rodičia,

  v prípade záujmu o ŠKD v školskom roku 2020/2021 si do 30.8.2020 vyplňte elektronickú PRIHLÁŠKU  Prihlášku vyplňte aj v prípade, že ste sa prihlasovali v mesiaci jún. Ďakujeme.
  Do ŠKD sa primárne prihlasujú žiaci 1. – 4. ročníka, ale sme otvorení aj k prihlasovaniu žiakov z vyšších ročníkov (5. – 6. ročník) 🙂

  Nástup žiakov bude organizovaný a realizovaný podľa obvyklých časov ŠKD. Tzn., že bude fungovať ranná aj záverečná služba, a to v nasledovných časoch:

  - ranná služba od 6:30 do 7:45, pričom dieťa do ŠKD môžete priniesť do 7:15
  - poobedňajšia ŠKD od 11:40 do 16:00
  - záverečná/dlhá služba od 16:00 do 18:00

  Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu ŠKD budú vydané a zverejnené v priebehu budúceho týždňa.

  Poznámka: Nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky, bol už vrátený na Vaše účty. Alikvotnú čiastku za mesiac marec nevraciame na základe rozhodnutia MČ Staré mesto. V prípade nezrovnalostí, kontaktujte skola@zsvazovova.sk

  PaedDr. Jana Štefková, PhD.
  poverená riadením školy

   

 • STRAVOVANIE v šk. roku 2020/2021

  Nielen jedlom je človek sýty, ale z kníh sa predsa len nenaje :)

  A práve preto rozbiehame nový školský rok dôležitými informáciami.

  1. OBEDY
  Zápis detí na obedy bude prebiehať v pracovné dni od stredy 26.8.2020 do piatka 28.8.2020 v čase od 7:00 do 10:00 a v stredu 2.9.2020 od 6:30 do 8:00.
  Je nutné, aby sa opätovne prihlásili deti od prvého až do deviateho ročníka.
  Prihlásenie na stravovanie prebieha prostredníctvom prihlášky, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať a odovzdať v kancelárii šk. jedálne p. Némethovej.
  Tlačivo prihlášky bude dostupné priamo v školskej jedálni, prípadne si ho stiahnete TU
  Viac informácii nájdete na našej stránke.  https://zsvazovova.edupage.org/text5/

  2. DESIATA

  Od 1.9.2020  nebude v prevádzke školský bufet. Vďaka ústretovosti vedúcej šk. jedálne p. Némethovej môžeme žiakom celej školy ponúknuť aj stravovanie sa prostredníctvom výdaja desiatej (rôzne nátierky s chlebom alebo celozrnným pečivom, šišky, croissanty, mliečne výrobky, mlieko dźús, čaj, ai.). Pred samotným spustením stravovania touto formou, prebehne najskôr do piatka 28.8.2020 prostredníctvom EduPage anketa, v ktorej sa budete môcť vyjadriť, či máte alebo nemáte o takýto spôsob stravovania záujem. Desiata by sa v prípade záujmu z Vašej strany začala pripravovať od 1.10.2020. Jej cena by nemala presiahnuť 1,00 €.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
   

   

 • OZNAM: PRESKÚŠANIE A KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

  Milí žiaci, niektorých z Vás čaká posledný augustový týždeň skúšanie, v ktorom, pevne veríme, preukážete svoje vedomosti, vďaka ktorým zdarne ukončíte školský rok 2019/2020.
  Termíny a spôsob hodnotenia upravuje nasledovné rozhodnutie. rozhodnutie_preskusanie.pdf
  Vzhľadom k epidemiologickej situácii budú platiť hygienické opatrenia. hygienicke_opatrenia.pdf

  Držím Vám všetkým palce!
  PaedDr. Jana Štefková, PhD.
  poverená riadením školy

   

 • OZNAM PRE PRVÁKOV

  OZNAM PRE PRVÁKOV

  Milí rodičia, v prílohe nájdete zoznam pomôcok pre Vaše ratolesti.
  Prajeme Vám príjemný zvyšok leta a tešíme sa na stretnutie 2. septembra o 8:30.
  Podrobné informácie o začiatku školského roka a priebehu prvého septembrového týždňa Vám čoskoro sprostredkujeme🙂

  zoznam_prvaci.pdf
   

   

   

 • OZNAM: VRÁTENIE POPLATKU ZA ČINNOSŤ ŠKD

  Do 31.8.2020 bude zákonným zástupcom vrátený nevyčerpaný príspevok na činnosť ŠKD za mesiace apríl - jún 2020, ktorý vznikol v dôsledku prerušenia školskej dochádzky. V prípade nezrovnalostí vo výške vrátených prostriedkov nás kontaktujte na skola@zsvazovova.sk

  Zákonní zástupcovia, u ktorých evidujeme nedoplatok, budú vyzvaní k jeho úhrade.

  PaedDr. Jana Štefková, PhD., poverená riadením školy
   

 • Oznam

  Stránkové dni (úradné hodiny) počas letných prázdnin:
  júl 2020  -  streda  9,00 - 12,00 h
  august 2020 - pondelok 9,00 - 12,00 h

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria