• Zameranie školy

   • Základná škola, Vazovova 4 realizuje v rámci školského vzdelávacieho programu Škola – dielňa ľudskosti:

    • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v jazykových učebniach od 1. ročníka – anglický jazyk, od 6. ročníka – nemecký jazyk,
    • využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovacom procese nielen ako zdroj informácií, ale hlavne ako nástroj učenia,
    • práca s interaktívnymi tabuľami v 4 špecializovaných učebniach
    • práca s talentovanými žiakmi,
    • starostlivosť o žiakov so ŠVVP
    • podpora inklúzie – vybudovaný podporný tím – psychológ, špeciálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, asistent učiteľa,
    • vysokorýchlostný internet, člen občianskeho združenia  SANET
    • nové formy a metódy práce, zážitkové vyučovanie
    • vyučovací proces prebieha v všetkých triedach, ktoré sú vybavené dataprojektorom s internetovým pripojením,
    • projekty: IT Akadémia, Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II a Škola inkluzionistov „Kto chýba“ Nadácie pre deti Slovenska.
    • zapojenie do programu Magistrátu hlavného mesta SR "Deti pre Bratislavu“
    • projekty občianskych združení: Zber štupľov OZ HorebPET, Vianočná pošta, Koľko lásky sa zmestí do topánok ai.,  
    • spolupráca s SZUŠ, oddelenie tanečné a výtvarné,
    • multifunkčné športové ihrisko (basketbal, florbal, tenis, volejbal),
    • aktívny žiacky parlament.
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje