Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Prosíme zákonných zástupcov vypĺňať tlačivo pravdivo. Po skončení zápisu bude škola kontaktovať zákonných zástupcov kvôli overeniu osobných údajov. Preto prosíme správne vyplniť telefóne číslo a e-mail zákonného zástupcu. Ďakujeme.

Prihláška obsahuje povinné aj nepovinné údaje. Bez vyplnenia povinných údajov nebude možné prihlášku odoslať (aj s prílohami). Medzi nepovinné dokumenty (prílohy) patrí rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov. Avšak Vás prosíme o nahratie aj týchto dokumentov. Dôvodom je súčasná pandemická situácia, kedy nie je možný osobný kontakt, kde by sme zabezpečili kontrolu údajov s prihláškou.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria