• Aktuálne "COVID" tlačivá

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti DOCX
      
    • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti DOCX

     

    Pre žiakov našej školy

    • Ospravedlnenka DOCX  PDF
      
    • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania DOCX  PDF
      
    • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovanie - 3dni DOCX  PDF
      
    • Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov DOCX  PDF
      
    • Žiadosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR DOCX  PDF
      
    • Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky DOCX  PDF
      
    • Žiadosť o školskú integráciu - individuálne začlenenie DOCX  PDF
      
    • Zápisný lístok na stravovanie DOCX  PDF

     

     

    Pre záujemcov navštevovať našu školu

    • Žiadosť o prijatie do 1. ročníka DOCX  PDF
      
    • Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky DOCX  PDF
      
    • Žiadosť o prijatie, ak žiak prestupuje z inej školy DOCX  PDF

     

    Iné

    • Oznámenie ZZ o prestupe na inú školu DOCX  PDF
      
    • Splnomocnenie na právne úkony... DOCX  PDF

      
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje