Navigácia

Tlačivá na stiahnutie

Aktuálne "COVID" tlačivá

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti DOCX
   
 • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti DOCX

 

Pre žiakov našej školy

 • Ospravedlnenka DOCX  PDF
   
 • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania DOCX  PDF
   
 • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovanie - 3dni DOCX  PDF
   
 • Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov DOCX  PDF
   
 • Žiadosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR DOCX  PDF
   
 • Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky DOCX  PDF
   
 • Žiadosť o školskú integráciu - individuálne začlenenie DOCX  PDF
   
 • Zápisný lístok na stravovanie DOCX  PDF

 

Pre záujemcov navštevovať našu školu

 • Žiadosť o prijatie do 1. ročníka DOCX  PDF
   
 • Žiadosť o prijatie, ak žiak prestupuje z inej školy DOCX  PDF

 

Prechod žiakov na strednú školu

 • Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka na štúdium PDF
   
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti PDF
   

Iné

 • Oznámenie ZZ o prestupe na inú školu DOCX  PDF
   
 • Splnomocnenie na právne úkony... DOCX  PDF

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria