Navigácia

Krúžky

Záujmové krúžky organizované školou v školskom roku 2020/2021

  Názov krúžku Vedúci krúžku Určený pre Deň  Čas Miestnosť
1. Florbal Mgr. Michal Tlelka 1. - 2. ročník utorok 14:00 – 16:00 telocvičňa
2. Florbal Mgr. Róbert Dadykin 3. a 4. ročník pondelok 14:00 – 16:00 telocvičňa
3. Florbal Mgr. Michal Tlelka 5. - 9. ročník streda 14:00 – 16:00 telocvičňa
4. KIN BALL Mgr. Katarína Rodziňáková 4. - 6. ročník štvrtok 14:00 – 16:00 telocvičňa
5. Turisticko-adrenalínový  Mgr. Michal Tlelka 4. - 9. ročník víkend 1x v mesiaci  
6. Patchwork Mgr. Michal Tlelka 3. - 9. ročník pondelok 14:00 – 16:00 THD
7. Fotografický krúžok Mgr. Zuzana Szalaiová 5. - 9. ročník streda 14:00 – 16:00 5.C
8. Debatný krúžok Mgr. Zuzana Szalaiová 7. - 9. ročník utorok 14:00 – 16:00 5.C
9. Školský časopis Vazovoviny Mgr. Eva Kubovčíková 6. - 9. ročník pondelok 14:00 – 16:00 PC2
10. Mladý záchranár Mgr. Eva Kubovčíková 9. ročník streda 14:00 – 16:00 7.A
11. Biologický krúžok Mgr. Petronela Sanigová 5. ročník streda 14:00 – 16:00 UPP
12. Chemické výpočty a experimentálne úlohy z vyššej chémie  Mgr. Slávka Saladiová 8. a 9. ročník pondelok 14:00 – 16:00 UPP
13. MAT a SJL trochu inak Mgr. Katarína Rodziňáková 4. ročník utorok 13:30 – 15:00 4.B
14. Matematický šikovníček Mgr. Zdenka Lambertová Bilčíková 5. ročník utorok 14:00 – 16:00 5.A
15. Hravá matematika pre 5. ročník Mgr. Ing. Lena Jančušková 5. ročník streda 14:00 – 16:00 7.B
16. Príprava na testovanie z matematiky 9 Mgr. Zdenka Lambertová Bilčíková 9. ročník štvrtok 14:00 – 16:00 9.A
17. Cvičenia zo SJL pre 5. ročník Mgr. Kristína Urdová 5. ročník štvrtok 14:00 – 16:00 5. A
18. Slovenčina hrou Mgr. Juliana Matejíčková 6. ročník štvrtok 14:00 – 16:00 6.B
19. Hravá slovenčina pre 8. ročník Mgr. Ing. Lena Jančušková 8. ročník utorok 14:00 – 16:00 7.B
20. Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry Mgr. Juliana Matejíčková 9. ročník utorok 14:00 – 16:00 6.B

 

 

Ponúkame tiež krúžky iných organizácii, na tie sa však poukazy využiť nedajú a sú spoplatnené.

1. OZ Krúžky        v škole 1. – 4. ročník www.kruzkyvskole.sk       letáčik 1 letáčik 2
2. Remeslo                  na našej škole 9 – 13 rokov www.folkcat.sk btimkova@gmail.com utorok o 14:00 19-25 € mesačne letáčik
940 566 145
3. Ručné šitie           a vyšívanie 1. – 4. ročník   inabudovska@gmail.com piatok o 15:00 30 € mesačne letáčik
903 152 332
4. Šachový           krúžok 1. – 4. ročník www.sachovaakademia.sk sachovaakademia@gmail.com štvrtok o 14:00 60  € polrok letáčik

903 793 013

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria