Navigácia

Krúžky

Záujmové krúžky organizované školou v školskom roku 2019/2020 

Názov krúžku

Vedúci Deň Čas Miesto
Konverzácia v ANJ 7.-9.roč. Švantner Pondelok Utorok 14.00-15.30  5.C , m.č. 309
14.00-14.45 5.C , m.č. 309
Loptové hry pre 4. – 5. ročník Galbavá Utorok 14.00-16.00 telocvičňa
Počítačový krúžok 1.ročník Dienerová Utorok 14.00-16.00 PC2 , m.č. 216
Počítačový krúžok 2.3.ročník Dienerová Streda 14.00-16.00 PC2 , m.č. 216
Počítačový krúžok 4.5.ročník Dienerová Štvrtok 14.00-16.00 PC2 , m.č. 216
Kin Ball  Rodziňáková Štvrtok 14.00-16.00 telocvičňa
Matematický pre 5. ročník Bilčíková Pondelok 14.00-15.00 5.A , m.č. 310
Streda 14.00-15.00 5.A , m.č. 310
Matematický SOVA pre  9.r.  Bilčíková Utorok 14.00-16.00 9.B , m.č  312
Štvrtok 14.00-16.00 9.A , m.č. 304
Cvičenia zo SJL pre 9. ročník Jančušková Streda 14.00-16.00 6.B , m.č. 316
Cvičenia zo SJL pre 9. r.  1.sk. Matejíčková Utorok 14.00-16.00 9.A , m.č. 304
Cvičenia zo SJL pre 9. r.  2.sk. Matejíčková Streda 14.00-16.00 9.A , m.č. 304
Tvorba školského časopisu  Kubovčíková Pondelok 14.00-16.00 PC 3 , mč.č 305
Krúžok NEJ  pre 1. – 4. roč. Súderová Štvrtok 14.00-15.30 8.B , m.č. 404
Krúžok konv.  v NEJ pre 5. – 9. r. Súderová Utorok 14.00-16.00 8.B , m.č. 404
Chemický krúžok 7. – 9. roč. Saladiová Utorok 14.00-16.00 UPP , m.č. 302
Patchwork Tlelka Utorok 14.00-16.00 Technika, suterén 
Turisticko-lezecký Tlelka Štvrtok každý 2.týžd.  
Florbal  1. ročník Tlelka Po, Str. 14.00-15.00 telocvičňa
Florbal 4. – 9. ročník Tlelka Streda 15.00-17.00 telocvičňa
Florbal 2. a 3. ročník Dadykin Pondelok 15.00-17.00 telocvičňa
Krúžok pohyb. hier pre 1. st ZŠ. Krajčiríková Utorok. 14.00-15.00 telocvičňa
Krúžok pohyb. hier pre 1. st ZŠ. Krajčiríková Streda 14.00-15.00 telocvičňa
Matematický pre 8. ročník Horváthová Streda 14.00-16.00 5.B , m.č. 311

 

Krúžky iných organizácii na škole v školskom roku 2019/2020

O.Z. Krúžky v škole:      
Vedecké pokusy I. trieda č. 202  pondelok 14.00-14.45 h  
Vedecké pokusy II. trieda č. 202  pondelok 15.00-15.45 h  
Angličtina 1. a 2. ročník trieda č. 202  utorok 14.00-14.45 h  
Angličtina 3. a 4. ročník trieda č. 202  utorok 15.00-15.45 h  
Keramika trieda č. 202   streda 14.00-15.00 h  
Hra na flautu trieda č. 202  štvrtok 14.15-15.00 h  
Logické hry a šach trieda č. 309  utorok 15.00-15.45 h  
Krúžok futbal telocvičňa  utorok 16.00-17.00 h  
Krúžok atletika telocvičňa štvrtok 16.00-17.00 h  
       
O.Z.  HEMISFÉRA ĽAVÁ:      
Kurz vývoja PS hier - GameCraft učebňa PC 1             pondelok 15.00-17.00 h
       
O.Z.  Bratislavská  šachová  akadémia      
Šachový krúžok  trieda č. 309  ( 5.C) štvrtok 15.00-16.00 h

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria