• Postup - FO

   • Postup pre fyzické osoby – SZČO

    1. Vypočítajte si

    a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

    b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o

    2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

    IČO: 421 74 121 (vypisuje sa sprava)
    Právna forma: občianske združenie
    Obchodné meno/názov: Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4
    Ulica: Vazovova
    Číslo: 4
    PSČ: 811 07
    Obec: Bratislava
    kolónku SID nechajte prázdnu

    3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

    4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

    Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti*.

    Ď*A*K*U*J*E*M*E

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje