Navigácia

Rada školy

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený za
Mgr. Petra Hitková, PhD. predseda ZRŠ
Patrik Križanský podpredseda

ZRŠ

Mgr. Eva Kubovčíková tajomník pedagogických zamestnancov
Jozefína Lehoczká člen pedagogických zamestnancov
Zuzana Némethová člen nepedagogických zamestnancov
Mgr. Mária Rothensteinová člen ZRŠ
Marcela Hanzelová člen ZRŠ
Ing. arch. Ľubomír Boháč člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. arch. Martin Gajdoš člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Juraj Mikulášek člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Art. Dana Kleinert člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
     

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria