Navigácia

Rada školy


 

 

Meno a priezvisko

Funkcia Zvolený za
Michal Sobolič predseda ZRŠ
Mgr. Michal Tlelka podpredseda pedagogických zamestnancov
Jozefína Lehoczká člen pedagogických zamestnancov
Viera Moravčíková člen nepedagogických zamestnancov
Eva Droppová člen ZRŠ
Andrej Nemčovič člen ZRŠ
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. člen ZRŠ
Ing. Miroslav Kollár, MHA člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. arch. Martin Gajdoš člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. arch. Ľubomír Boháč člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Lucia Nicholsonová člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria