Navigácia

Rada školy

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený za
Michal Sobolič predseda ZRŠ
Mgr. Michal Tlelka podpredseda pedagogických zamestnancov
Jozefína Lehoczká člen pedagogických zamestnancov
Alena Hrušková člen nepedagogických zamestnancov
Andrej Nemčovič člen ZRŠ
  člen ZRŠ
  člen ZRŠ
Mgr. art. Adam Berka člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. arch. Martin Gajdoš člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Ing. arch. Ľubomír Boháč člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Juraj Mikulášek člen Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria