Navigácia

Školský klub detí

Vážení rodičia,

Výchovno vzdelávacia činnosť ŠKD v novom školskom roku 2020/2021 bude flexibilne organizovaná v súlade s hygienickými opatreniami, ktoré vychádzajú z usmernení a odporúčaní MŠVVŠ SR.
Prioritou je bezpečnosť a zdravie vašich detí v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Počas priaznivých poveternostných podmienok sa budú deti čo najviac  venovať pohybovo športovým aktivitám na školskom dvore, kde si môžete deti priamo vyzdvihnúť.

Aktuálne zmeny a pokyny budeme aktualizovať na webstránke v sekcii ŠKD.

Našou prioritou je bezpečnosť a zdravie vašich detí.

Ďakujem v mene pedagogického kolektívu ŠKD za dôveru a spoluprácu pri dodržiavaní pokynov.

Mgr. Darina Matejová
Vedúca ŠKD
Email: dmatejova@zsvazovova.sk
 

Časový harmonogram činnosti v ŠKD od 19.10.2020

Budova školy je otvorená od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Ranná a dlhá služba v ŠKD sa ruší z dôvodu zamedzenia miešania sa detí z rôznych oddelení.

Činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania podľa jednotlivých rozvrhov v triedach.

Ukončenie činnosti ŠKD je o 17:00 hod.

Na nástenke ŠKD pri zvončekoch je zoznam jednotlivých oddelení ŠKD s označením zvončekov.

Pokiaľ nemáte reakciu na zvonenie do triedy, deti nájdete na školskom dvore vchod z ulice Vazovova.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria