Navigácia

Školský klub detí

Vážení rodičia,

Výchovno vzdelávacia činnosť ŠKD v novom školskom roku 2020/2021 bude flexibilne organizovaná v súlade s hygienickými opatreniami, ktoré vychádzajú z usmernení a odporúčaní MŠVVŠ SR.
Prioritou je bezpečnosť a zdravie vašich detí v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Počas priaznivých poveternostných podmienok sa budú deti čo najviac  venovať pohybovo športovým aktivitám na školskom dvore, kde si môžete deti priamo vyzdvihnúť.

Aktuálne zmeny a pokyny budeme aktualizovať na webstránke v sekcii ŠKD.

Našou prioritou je bezpečnosť a zdravie vašich detí.

Ďakujem v mene pedagogického kolektívu ŠKD za dôveru a spoluprácu pri dodržiavaní pokynov.

Mgr. Darina Matejová
Vedúca ŠKD
Email: dmatejova@zsvazovova.sk
 

 

Časový harmonogram činnosti v ŠKD od 15.2.2020

Budova školy je otvorená od 7:00 hod. do 16:30 hod.

Ranná a dlhá služba v ŠKD sa ruší z dôvodu zamedzenia miešania sa detí z rôznych oddelení.

Činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania podľa jednotlivých rozvrhov v tých istých triedach  kde mali deti vyučovanie.

Deti 4.B a 4.C sú v ŠKD na prízemí v 2 miestnostiach Herne ŠKD zvonček 102

Ukončenie činnosti ŠKD je o 16:30 hod.

Na nástenke ŠKD pri zvončekoch je zoznam jednotlivých oddelení ŠKD s označením zvončekov.

Pokiaľ nemáte reakciu na zvonenie do triedy, deti nájdete na školskom dvore vchod z ulice Vazovova.
 

Zároveň vás žiadam o úhradu ŠKD v mesiaci február v plnej výške.

Číslo účtu: 1657695251/0200  
               
IBAN: SK6302000000001657695251

Konštantný symbol: 0308

Nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby je uviesť variabilný symbol podľa triedy, do ktorej dieťa chodí:

1.A – 11
1.B – 12
1.C – 13
2.A – 21
2.B – 22
2.C – 23
3.A – 31
3.B – 32
3.C – 33
4.A – 41
4.B – 42
4.C – 43


Ďakujeme,

Mgr. Darina Matejová
Vedúca ŠKD
dmatejova@zsvazovova.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria