Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program (ŠkVP) je prístupný k nahliadnutiu pre zákonných zástupcov žiakov v zborovni počas pracovných dní.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria