Navigácia

Zástupcovia tried

Štatutár - predsedkyňa Mária Rothensteinová  
Štatutár - hospodárka Darina Koedam  
1.A Zuzana Šebo Bartová  
1.B Daniela Smolinská Šuhajová  
1.C Silvia Budiačová  
2.A Michal Mrázek  
2.B Barbara Krištofíková  
2.C Štefan Velčický štatutár
3.A Viktor Švehla  
3.B Martin  Jurika  
  Katarína Miklas  
3.C Danka Válková  
4.A Anetta Istenes  
4.B Zuzana Slezáková  
4.C Lenka Klestincová  
5.A Zuzana Galisová   
5.B Ingrid Kosibova  
5.C Daniela Križanská  
6.A    
6.B Marcela Hanzelová  
7.A Peter Fillo  
7.B Michal Pigoš  
8.A Andrej Nemčovič  
8.B Denisa Pavlíková  
9.A Tatiana Kluvánková  
9.B Eva Bognárová  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Vazovova 4, 811 07 Bratislava
  • +421252496964

Fotogaléria