• HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

    Zriaďovateľ zverejní počet miest v jednotlivých odboroch

     

    30.11.2021 

     

     

     

    Školy zverejnia kritériá prijímania

     na talentové odbory 

    do 1.2.2022 

     na netalentové odbory 

    do 31.3.2022 

     

     

    Podávanie prihlášok:

     

     talentové odbory 

    do 20.2.2022 

     netalentové  

     odbory 

    do 10.4..2022 

     

    Prijímacie pohovory

     talentové skúšky 

     

    15.3. – 30.4.2022 

     netalentové skúšky 

     

     1.kolo 

    1.termín 

    9.5.20222 

    2.termín 

    12.5.2022 

     2.kolo *

    21.6.2022 

     * 2. kolo prijímacích pohovorov je určené iba pre žiakov 9. ročníka, ktorí v 1. kole neboli prijatí na žiadnu strednú školu

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • admin@zsvazovova.sk
   • +421252496964
   • Vazovova 4
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje