Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Turnaj Staromestskej ligy vo florbale žiakov 2.-3. ročníka

  Turnaj Staromestskej ligy vo florbale žiakov 2.-3. ročníka

  V sobotu 7.12.2019 sa uskutočnil na našej škole turnaj Staromestskej ligy vo florbale žiakov 2.-3.ročníka. Za účasti 5 družstiev si naši chlapci počínali veľmi dobre, keď v konečnej tabuľke obsadili 1. miesto ( Vazovova A ) aj 3. miesto ( Vazovova B ), pretože do turnaja sme nasadili dve družstvá. Bol to ich prvý takýto turnaj, preto v ňom vládli nie len fantastické športové výkony chlapcov, ale aj veľké emócie, najmä radosti, šťastia, no občas sa vyskytol i hnev, či slzičky. Všetky tieto emócie boli dôkazom toho, že chlapci to s florbalom myslia vážne a plánujú sa aj niekam výkonnostne posunúť. Najdôležitejšia na turnaji však bola ich spolupatričnosť, kolektívny výkon, radosť z hry a šťastie v očiach. Veď nech sa páči, pozrite si pár fotografií. Mgr. Róbert Dadykin

 • Vianočné trhy

  Vianočné trhy

  Srdečne vás všetkých – rodičov, starých rodičov, známych našich detí pozývame na Vianočné trhy a dielničky pre deti.
  Kedy? 19. 12. 2019 od 13. 00 hod. do 17.00 hod.
  Kde? 1. poschodie našej školy
  Komu pôjde zisk? 60% triede, 40%  Klubu detskej nádeje
  Klub detskej nádeje – dobrovoľníci, ktorí sa venujú chorým deťom v nemocniciach, robia pre ne tábory a rôzne iné akcie. Viac info www.kdn.sk

 • iBobor - 2019/2020

  V týždni od 11. do 15. novembra 2019 prebiehal na škole 13. ročník informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Na 1. stupni súťažilo 70 žiakov, na 2. stupni sa zapojilo do súťaže 65 žiakov.
  Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!

  Mgr. Zuzana Slezáková, Mgr. Eva Kukumbergová

 • Diskotéka strašidiel v ŠKD

  Diskotéka strašidiel v ŠKD

  Tohoročnú farebnú jeseň sme si dosýta užili. Celý október nás ešte hriali slnečné lúče. Na tento mesiac sa deti v ŠKD tešia lebo sa každý rok v ňom koná diskotéka strašidiel. Inak tomu nebolo ani toho roku, v stredu 24.10.2019. O krásnu farebnú, hrejivú jesennú atmosféru a dokonalú výzdobu sa postarala pani vychovávateľka Jojka z 1.A, ktorá spoločne s deťmi nádherne vyzdobila chodbu na 1. poschodí a vestibul školy. Diskotéka sa začala v jednotlivých oddeleniach a pokračovala spoločne na školskom dvore za krásneho slnečného počasia. Diskotéku na školskom dvore, pri ktorej sa deti vybláznili dosýta, pripravili pani vychovávateľky Jojka z 1.A a Janka z 1.B., ktorá sa zároveň snažila zachytiť túto krásnu atmosféru na fotografiách, ktoré máte možnosť vidieť v priloženom fotoalbume. Fotoalbum

 • Vazovoviny

  Vazovoviny

  Neváhaj a prečítaj si prvé číslo školského časopisu s názvom Vazovoviny, ktorý vznikolna krúžku Tvorba školského časopisu.Redaktori už pracujú na ďalšom čísle a dúfajú, že sa Vám časopis bude páčiť. Príjemné čítanie 🙂 VAZOVOVINY číslo 1/2019

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  V stredu 6. novembra 2019 si naši ôsmaci a deviataci zmerali sily vo vedomostiach zo slovenského jazyka a literatúry. Témou tohtoročnej olympiády bol folklór, slovenské tradície, slovenské remeslá, tradičné umenie, etnológia…
  Olympiády sa zúčastnilo 20 žiakov, ktorí museli zvládnuť tri časti súťaže zo slovenčiny. Najprv písali test, následne mali za úlohu vytvoriť plagát a potom sa prezentovali v prejave pred tabuľou. Každý si pripravil krátke rozprávanie, úvahu, prejav alebo príbeh. Rozličné žánre sa snažili predniesť čo najlepšie a zaujať nielen p. učiteľky, ale aj spolužiakov. Napriek menšej tréme, všetky výkony boli výborné a pri niektorých sa v očiach pani učiteliek mihli aj slzy.
  Matej Michalec, žiak 9. A, nám svojou hrou na viole spríjemnil súťažné doobedie a zahral nám nielen klasiku od J. S. Bacha, ale aj naše krásne ľudové piesne.
  Sily boli vyrovnané, no víťazkou školského kola a zároveň postupujúcou do okresného kola sa stala Markéta Fiedorová, žiačka 9. B. Na druhom mieste sa umiestnila Lucia Badi z 8. A a na treťom mieste žiačka 9. B Laura Ďatko. Ako odmenu si víťazky odniesli diplom, sladkú odmenu a poukážky na nákup kníh. Blahoželáme! Fotoalbum

 • Výstava Mesto robotov

  Žiaci 8. A sa deň pred jesennými prázdninami zúčastnili exkurzie na zaujímavej medzinárodnej výstave Mesto robotov, na ktorej sa prezentovalo 72 najnovších robotov z USA, Japonska, Južnej Kórey, Ruska. Súčasťou výstavy bolo aj divadlo robotov, či rôzne virtuálne reality (let orla, automobilový trenažér, podmorský svet, vesmírna raketa…). Najobľúbenejším stanoviskom žiakov bola „centrifúga“, ktorú niektorí vyskúšali aj viackrát. Mali možnosť vidieť ako funguje 3D tlačiareň, či zažiť predstavenie Tesla show a tiež porozprávať sa s viacerými robotmi. Fotoalbum

 • Múzeum Ľudovíta Štúra

  Múzeum Ľudovíta Štúra

  Každoročná exkurzia ôsmakov na miesto, kde žil a umrel Ľudovít Štúr sa tento rok uskutočnila 25. októbra. Súčasťou exkurzie bol zaujímavý výklad o jeho živote. Žiakov v múzeu najviac zaujali odstrihnuté vlasy kodifikátora nášho jazyka a tiež úlomok z jeho kosti. Navštívili aj múzeum modranskej keramiky, v ktorom sa viac dozvedeli o našom národnom umelcovi Ignácovi Bizmayerovi. Posledným bodom exkurzie bola návšteva Štúrovho hrobu, pri ktorom zapálili sviecu a pomodlili sa. Fotoalbum

 • Zber štupľov

  Aj tento školský rok sa naša škola zapojí do zberu štupľov. Tento raz využijeme pomoc občianskeho združenia HorebPET.

  O HorebPET
  OZ HorebPET pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov, ktoré vy už nepotrebujete.

  Cieľom HorebPET je
  dlhodobo udržateľná finančná podpora sociálne slabších jednotlivcov
  ukázať, že každý môže pomôcť svojou troškou. Stačí chcieť a vytrvať
  urobiť spoločnosť vnímavejšou na sociálne a environmentálne potreby

  Ako to funguje
  každý môže zbierať PET vrchnáky a priniesť ich na zberné miesto = na vrátnici našej školy
  dobrovoľníci z Horeb PET vrchnáky odpredajú recyklačným firmám na druhotné spracovanie
  80% získaných peniazí dostanú tí, čo to potrebujú. Ich príbehy nájdete tu. 20% prostriedkov ide na ďalší rozvoj Projektu

  Koho HorebPET finančne podporuje
  Rodiny alebo jednotlivcov v hmotnej núdzi
  Zdravotne znevýhodnených občanov

  Viac informácií na www.horebpet.sk

 • Privítanie prvákov

  Prvý školský deň sa ráno školská telocvičňa zaplnila zvedavými a trochu vystrašenými prváčikmi s rodičmi. Minuloroční prváci z ŠKD dnes už druháci, si pripravili uvítací program pre svojich nových spolužiakov. Po prvých tónoch hudby  sa atmosféra uvoľnila a prváčikovia sa tešili z pekného vystúpenia.
  Na záver privítal prvákov aj pán riaditeľ školy. Prekvapením bola návšteva – pani starostka mestskej časti Bratislava Staré mesto p. Aufrichtová a bratislavský župan pán Droba, ktorí sa tiež prihovorili pozdravom a povzbudením nových prváčikov.
  VITAJTE PRVÁCI nech sa Vám v novej škole páči a darí! Fotoalbum

 • Oznam ŠKD pre rodičov

  Zriaďovateľ  ŠKD pri ZŠ Vazovova 4, Bratislava – Mestská časť Staré mesto schválil nové príspevky na činnosť ŠKD v zmysle VZN č. 6/2019 s platnosťou v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

  Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom mimo mestskej časti Staré mesto / napr. Nové mesto, Ružinov, Petržalka  a.i./ je 40 €/mesiac.

  Poplatok pre dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti Staré mesto je 30 €/mesiac

  Pokiaľ navštevuje ŠKD aj druhé dieťa, platí 20 €/mesiac  a tretie dieťa platí 10 €/mesiac, bez ohľadu na trvalý pobyt v mestskej časti ktorej býva.

 • Zdravé zúbky v ŠKD

  Zdravé zúbky v ŠKD

  Pani vychovávateľka Milotka zorganizovala v mesiaci jún pre druhákov z ŠKD náučný program DENTAL ALARM, ktorý viedla dentálna hygienička z Lekárskej fakulty. Cieľom bolo počas štyroch školení názorne aj teoreticky ukázať deťom správnu starostlivosť o zúbky. Deti boli na záver školenia odmenené  špeciálnymi zubnými kefkami. Fotoalbum

 • Deti z ŠKD priniesli radosť seniorom

  "Vŕšok dolina, pekná  rovina"...takto spievali  a tancovali naše deti pre babičky a deduškov  v sociálnom zariadení na Račianskom Mýte.  Seniori  sa s deťmi  potešili a spoločne si zanôtili známe ľudové piesne... Krásny program pre seniorov pripravila pani vychovávateľka Boba s deťmi z 2.C. Fotoalbum

 • ŠKD tancovala pre MŠ

  Šikovní tanečníci z ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Bobi  navštívili materskú  škôlku na Vazovovej ulici a priniesli veselú náladu pre všetkých, peknými ľudovými tancami a piesňami. Po vystúpení naši tanečníci boli odmenení sladkým melónom 🙂 Fotoalbum

 • Detská florbalová liga - 1.miesto

  Detská florbalová liga - 1.miesto

  Minulý týždeň sme absolvovali veľké finále v tohtoročnej edícií detskej florbalovej ligy. Po minuloročnom fantastickom druhom mieste, sa nám podarilo tento rok vybojovať, vo veľmi silnej konkurencii, 1. miesto. Pričom sme za celú sezónu neprehrali ani jeden zápas. Naši žiaci opäť potvrdili, že o florbal na našej škole je naozaj veľký záujem a ťažko odvedená práca na tréningoch prináša zaslúžené ovocie. Fotoalbum
  Mgr. Michal Tlelka

 • Oznam o vyúčtovaní preplatkov na stravnom

  Preplatky za stravné ktoré sú k 30.06.2019 budú poslané v mesiaci júl 2019 na účet ktorý bol uvedený v zápisnom lístku stravníka. Ak ste počas šk.roku zmenili číslo účtu prosím zmenu nahlásiť do 30.06.2019 vedúcej školskej jedálne. Ak platíte poštovou poukážkou, tiež nahlásiť číslo účtu na ktorý sa pošle vzniknutý preplatok. Viera Moravčíková, vedúca ŠJ              

 • Oznam

  Vážení rodičia,
  máte možnosť pripomienkovať návrh VZN MČ Bratislava-Staré Mesto o poplatkoch v ŠKD a a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania od školského roka 2019/2020.
  https://www.staremesto.sk/sk/uradna-tabula/view/id:10679

   

 • MDD párty v ŠKD

  Počasie nám neprialo osláviť MDD na školskom dvore  a tak sa oslava presunula do telocvične.
  Párty zahájili deti z prvých ročníkov skvelým tanečným vystúpením - kovbojským tancom a slovenskými ľudovými tancami, ktoré si pripravili spolu s pani vychovávateľkami Sveťkou, Jožkou a Jankou. Výborné vystúpenie naštartovalo  veselú zábavu, ktorá sa spustila hneď po prvých tónoch hudby DJ-a  Maťka.
  ...veľa skvelej hudby, tanca, súťažných hier s odmenami naplnili telocvičňu na skoro dve hodiny.

  Sľúbené prekvapenie prišlo na záver od pána riaditeľa školy, ktorý daroval každému detskému oslávencovi bublifuk. Fotoalbum

 • Malá olympiáda v anglickom jazyku

  Malá olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 15.5.2019 sa uskutočnil nultý ročník M alej olympiády v anglickom jazyku určený pre žiakov 4.ročníkov. Deti súťažili v trojčlenných družstvách a zmerali si sily v rôznych typoch úloh zameraných na komunikačné jazykové činnosti – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný aj ústny prejav. Cieľom olympiády bolo podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej i cudzej kultúre. Tímy predviedli vyrovnané a výborné výkony. Víťazným družstvám srdečne blahoželáme! Fotoalbum
  Mgr.Ivana Figlárová, Mgr.Monika Rovderová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Vazovova 4, 811 07 Bratislava
 • +421252496964

Fotogaléria